Back

ⓘ Hrvatske obrazovne ustanove izvan Republike Hrvatske
                                               

Sveučilište u Mostaru

Sveučilište u Mostaru je drugo najveće sveučilište u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Mostaru, osnovano 1977. Jedino je sveučilište na hrvatskom jeziku izvan Republike Hrvatske. Sveučilište ima deset fakulteta i jednu Akademiju umjetnosti s 50 različitih studija, 46 specijalizacija i 70 studijskih grupa. Zbog ovoga je Sveučilište u Mostaru jedno od najraznovrsnijih školskih ustanova u BiH. Sveučilište u Mostaru najbrže je rastuće sveučilište u BiH s 10 712 studenata, od čega njih 17% dolazi iz Republike Hrvatske. Izvorno se zvalo Univerzitet Džemala Bijedića u Mostaru, po jugoslavenskom ...

                                               

Hrvatska akademska i istraživačka mreža

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET nastala je 1991. godine kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. U ožujku 1995. godine Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o osnivanju ustanove CARNET sa svrhom pospješivanja napretka, kako pojedinca tako i društva u cjelini pomoću novih informacijskih tehnologija. CARNET-ove aktivnosti mogu se podijeliti u tri osnovna područja: pružanje internetskih usluga, poticanje razvoja informacijskog društva i obrazovanje za novo doba. Odlukom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, Sveučilišnom računsko ...

                                               

Hrvatske županije

Županija je jedinica područne samouprave u Republici Hrvatskoj čije područje "predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga interesa". Županija obuhvaća više prostorno povezanih općina i gradova na svom području. Cijelo područje Republike Hrvatske podijeljeno je na dvadeset županija i Grad Zagreb koji kao glavni grad Hrvatske ima položaj grada, a položajem grada čini poseban status grada i županije.

                                               

Socijalistička Republika Hrvatska

Socijalistička Republika Hrvatska je bila federalna jedinica SFR Jugoslavije. Nakon ukidanja jednopartijskog sustava i efektivnog pada komunističkog režima, SRH je 1990. godine promijenila ime u "Republika Hrvatska"; donošenjem Odluke o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ od 8. listopada 1991. postala je Republika Hrvatska neovisnom državom - u istim granicama, s istim tijelima vlasti, s istim zakonima i kao univerzalni pravni sljednik SRH. Podrobnije, v. u članku Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. SR Hrvatska je bila druga po ...

                                               

Hrvatska radiotelevizija

Hrvatska radiotelevizija hrvatska je javna radijska i televizijska ustanova, kojoj je taj status dodijeljen 2001. Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji: tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona uredeni su djelatnost, funkcija i sadržaj javnih usluga, financiranje, upravljanje, nadzor i način rada Hrvatske radiotelevizije. Na Hrvatsku radioteleviziju primjenjuju se i odredbe Zakona o elektroničkim medijima. Osnivač Hrvatske radiotelevizije jest Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Kao datum osnivanja Hrvatske radiotelevizije uzima se 15. sv ...

                                               

Matica hrvatska

Matica hrvatska jedna je od najstarijih hrvatskih kulturnih ustanova. U njenim pravilima glasi da je "neovisna, neprofitna i nevladina udruga utemeljena za promicanje hrvatske kulture, a tijekom vremena, zbog svog je rada i neprekidnosti, postala nacionalna ustanova". Latinski naziv za ovu ustanovu je Matrix Croatica. Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Jedan je od najvećih i najvažnijih nakladnika knjiga ...

                                               

Hrvatska Republika Herceg-Bosna

Hrvatska Republika Herceg-Bosna bila je hrvatska upravna jedinica u sklopu Republike Bosne i Hercegovine, koja je 28. kolovoza 1993. izrasla iz Hrvatske zajednice Herceg-Bosne utemeljene 18. studenog 1991., kao političke, kulturne, gospodarske i područne cjeline Hrvata u Bosni i Hercegovini. Utemeljilo ju je hrvatsko političko vodstvo reagirajući na srpsku agresiju u Hrvatskoj i BiH, da bi se u kolovozu 1993., slijedeći Owen - Stoltenbergov plan mirovni plan, preoblikovala u Republiku. Hrvatska Republika Herceg-Bosna bila je, uz Hrvatsku i Republiku BiH, supotpisnica Washingtonskog sporazu ...

                                               

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Osnovan je 1893. "Kraljevski zemaljski zavod za proizvadanje animalnog cjepiva proti boginjam", onda se 1907. zvao "Kraljevski zemaljski bakteriološki higijenski zavod", 1912. nosio je naziv "Kraljevski zemaljski bakteriološki zavod". Ustanovljen je godine 1923. kao Epidemiološki zavod, preustrojen i preimenovan 1926. godine u Higijenski zavod sa Školom narodnog zdravlja, pa, nakon nekoliko meduoblika, u Centralni higijenski zavod, kasnije u Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske i danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nasljedujući i uključujući u svom sastavu kontinuiranu tradiciju neko ...

                                               

Srbi u Hrvatskoj

Srbi su južnoslavenski narod koji čini najveću nacionalnu i etničku manjinu u Republici Hrvatskoj. Po posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, ima ih 186.633 i čine 4.4 % stanovništva Hrvatske. Na popisu iz 2001. godine, bilo ih je 201.631 i činili su 4.5 % stanovništva Hrvatske. Njihov broj je bio znatno veći 1991. godine, prije Domovinskog rata, kada ih je bilo 581.663 i kada su činili preko 12.2 % stanovništva. Nakon više stoljeća mirnog suživota bez većih sukoba s većinskim Hrvatima, tijekom 20. stoljeća su izmedu Hrvata i Srba nastale znatne napetosti, povodom propasti Austrou ...

                                               

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili skraćeno Ekonomski fakultet - Zagreb jedan je od 31 fakulteta i 3 umjetničke akademije koji zajedno čine Sveučilište u Zagrebu. Ekonomski fakultet - Zagreb je medu najutjecajnijim fakultetima na Sveučilištu u Zagrebu, ali i u širem društvenom kontekstu. Vodeća je visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka institucija u području ekonomije i poslovne ekonomije u Republici Hrvatskoj, ali i široj regiji. Svoje sjedište ima u glavnoj zgradi na Trgu Johna Fitzgeralda Kennedyja 6, a posjeduje i objekt u sklopu Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj, Bo ...

                                               

Sveučilište

Sveučilište, institucija koja provodi visoko obrazovanje. Temelji se na nedjeljivosti visokog obrazovanja i znanstvenog, odnosno umjetničkog rada. U modernim zemljama sveučilišta spremaju visokokvalificirane stručnjake, daju studentima specijalna teorijska i praktična znanja, uvede ih u metode znanstvenog rada te su jedina ovlaštena davati akademske nazive. Radi toga predstavljaju važan čimbenik u ekonomskom, kulturnom, društvenom, gospodarskom, znanstvenom i umjetničkom razvoju. Tradicionalno uživaju autonomiju, što je jamstvo istraživačke slobode i slobode misli.

                                               

Zagrebačka škola za menadžment

Zagrebačka škola za menadžment - VERN ili skraćeno ZSM, bila je privatna visokoškolska ustanova s pravom javnosti. Nakon 2009. godine djeluje kao dio obrazovne grupacije VERN te je 2011. godine u potpunosti integrirana u isto veleučilište i kao pravna osoba prestala postojati.

                                     

ⓘ Hrvatske obrazovne ustanove izvan Republike Hrvatske

 • Republike Hrvatske. U ožujku 1995. godine Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o osnivanju ustanove CARNET sa svrhom pospješivanja napretka, kako pojedinca
 • području. Cijelo područje Republike Hrvatske podijeljeno je na dvadeset županija i Grad Zagreb koji kao glavni grad Hrvatske ima položaj grada, a položajem
 • s Hrvatskom Narodna Republika Hrvatska - novo ime proglasilo je Predsjedništvo Narodnog sabora Hrvatske Zakonom o imenu Narodne Republike Hrvatske 26
 • škole. Franjevačka provincija Bosna Srebrena ima tri vlastite odgojno - obrazovne ustanove Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, Franjevački novicijat na
 • Hrvatske radiotelevizije jest Republika Hrvatska a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske Kao datum osnivanja Hrvatske radiotelevizije uzima se
 • Matice hrvatske može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske ili Hrvat s drugim državljanstvom koji prihvaća program Matice hrvatske Osnovana
 • bile slične tablicama Republike Hrvatske samo se umjesto grba Republike Hrvatske na pločicama nalazio grb Hrvatske Republike Herceg - Bosne i slovne oznake
 • obrazovne i odgojne ustanove od škola koje u okviru nastave usaduju djeci prva osnovna znanja i navike čuvanja zdravlja, do visokoškolskih ustanova poput
 • kod većine hrvatskih Srba, unatoč tome što su se hrvatske ustanove poput Matice hrvatske demokratično odnosile prema Srbima iz Hrvatske kojih je nemali
 • tradiciju u svojem obrazovnom radu npr. Platonova akademija u Ateni, različite filozofske i pravne škole u Rimskom Carstvu Iako su ustanove ove vrste bile
 • Vlade Republike Hrvatske zadužen za ekonomiju 1990. Mate Boban, predsjednik bivšeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini - Hrvatske republike Herceg - Bosne

Users also searched:

...

Loomen webinar.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARnet Delight Office. Naslovnica Hrvatska akademska i istraživačk Ugovor o nabavi mrežne opremeza nadogradnju sustava CARNet članica, Zagreb, 153.737.50 kn sa PDV ​om.


...