Back

ⓘ Akademija
                                               

Akademija

Akademija je pravno nezaštićeni pojam koji pokriva širok raspon javno iz proračuna financiranih institucija ili privatnim donacijama financirane istraživačke znanstvene ili obrazovne ustanove. Općenito akademija je institucija visokog obrazovanja, istraživanja, ili počasno članstvo. U zapadnom svijetu "akademija" je izraz koji se često rabi za javne institucije visokog obrazovanja. Titula koja se rabi za redovite članove odredene akademije znanosti je akademik. Akademije mogu se podijeliti primjerice na: Institucije za poticanje znanstvenog i umjetničkog istraživanja Akademije znanosti zna ...

                                               

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu najveća je i najstarija visokoškolska glazbena ustanova u Republici Hrvatskoj. Nakon Drugog svjetskog rata akademija postaje visokoškolska ustanova, a od 1979. godine postaje članica zagrebačkog Sveučilišta. Studij je strukturiran kao integrirani petogodišnji studij na svim odsjecima. Akademija je danas središnje glazbeno učilište visokih umjetničkih vrijednosti i vrhunskog nastavničkog kadra.

                                               

Srpska akademija znanosti i umjetnosti

Razvila se iz Družstva srbske slovesnosti 1842 1864. i Srpskog učenog družstva 1864 1892. Godine 1841. objavljen je Ustav Družstva srbske slovesnosti, a 1842. postavljeni su prvi članovi. Glavni cilj Društva bilo je usavršavanje srpskog jezika i širenje znanosti. Društvo je izdavalo Glasnik Družstva srbske slovesnosti izašlo 17 knjiga i Zasebn izdanja popularno-znanstvenog karaktera. Od 10. broja Glasnika rasprave su pisane Vukovim pravopisom. Ukazom od 5. travnja 1887. postavljeno je u Srbskoj kraljevskoj akademiji prvih 16 članova, a prvi je njen predsjednik Josip Pančić. Akademija se ta ...

                                               

Dukljanska akademija znanosti i umjetnosti

Dukljanska akademija znanosti i umjetnosti obrazovna je akademija u Crnoj Gori. Naziv je dobila po staroslavenskoj državnoj tvorevini Duklji, prvotnoj crnogorskoj državi. Ta akademija nije jedina u zemlji - Crnogorska akademija zanosti i umjetnosti je državna nacionalna akademija. Dvije akademije su radile na razvijanju Crnogorske enciklopedije.

                                               

Crnogorska akademija znanosti i umjetnosti

Crnogorska akademija znanosti i umjetnosti, najviša je znanstvena institucija Crne Gore, osnovana 1976. godine.

                                               

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku danas ima pet Odsjeka: Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za likovnu umjetnost, Odsjek za kazališnu umjetnost, Odsjek za primijenjenu umjetnost i Odsjek za novu glazbu. Od akademske 2005./2006. godine svi se studijski programi provode u skladu s odredbama Bolonjskog procesa. Studiji se organiziraju za redovite i izvanredne studente, bilo na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, bilo po osobnim potrebama, kako za hrvatske državljane, tako i za strane studente. Nastava se odvija kroz predavanja, mentorske poduke, seminare, vježbe i ra ...

                                               

Akademija znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine, najviša je znanstvena institucija u Bosni i Hercegovini. Sjedište joj se nalazi u Sarajevu.

                                               

Glazbena akademija Sveučilišta u Ljubljani

Glazbena akademija Sveučilišta u Ljubljani je visokoškolska glazbena ustanova i jedina glazbena akademija u Sloveniji. Jedna je od tri umjetničke akademije koje djeluju u sklopu ljubljanskoga Sveučilišta. Na toj se akademiji školovala, a i danas se školuje većina slovenskih glazbenika – pjevača, instrumentalista, dirigenata, skladatelja i glazbenih pedagoga. Do osamostaljenja Republike Slovenije na toj su akademiji studirali i mnogi glazbenici iz država bivše Jugoslavije. Današnja je Glazbena akademija nastala 1939. na temeljima negdašnjega Konzervatorija ljubljanske Glasbene matice. Prili ...

                                               

Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu

Hrvatski sabor je 1861. godine donio odluku "O kazalištu jugoslavenskom trojedne kraljevine" -.kako Kazališni odbor ima utemeljiti u Zagrebu učilište za osoblje kazališno, zatim imenovati i plaćati vješta učitelja. Prvo glumačko učilište u Hrvata ute­meljio je 35 godina kasnije, 1896. intendanta zagrebačkoga kazališta dr. Stjepan Miletić. Medu brojnim Miletićevim reformatorskim zahvatima kojima je obilježio svoju povijesnu, prekretničku i nadasve uspješnu intendanturu 1894. - 1898., ističe se osnutak Hrvatske dramatske škole koja je djelovala u suradnji s Glazbenim zavodom. Navedena se 189 ...

                                               

Francuska akademija znanosti

Francuska akademija znanosti je francuska prirodnoznanstvena akademija, koju je osnovao Luj XIV. 1666., na prijedlog Jean-Baptiste Colberta. Prvotno je bila smještena u Louvreu u Parizu. Akademija ima za cilj podržavati i štititi francuska znanstvena istraživanja. Bila je lider znanstvenog razvoja u Europi u 17. i 18. stoljeću, i jedna od najstarijih znanstvenih akademija. Académie des sciences je bila zatvorena tijekom revolucije 1793. godine, ali je otvorena ponovo dvije godine kasnije kao dio Francuskog instituta Institut de France. Svoje prvotno ime dobila je ponovo 1818. godine.

                                               

Azerbajdžanska nacionalna akademija znanosti

Azerbajdžanska nacionalna akademija znanosti glavna je istraživačka institucija u području prirodnih i društvenih znanosti u Azerbajdžanu. Osnovana je 23. siječnja 1945. i nalazi se u glavnom gradu Bakuu. Predsjednik akademije je Ramiz Mehdiyev. Dio akademije jest i Republikanski centar za seizmološka istraživanja. Akademija je temeljena na Azerbajdžanskom društvu za znanstvena istraživanja i studije, koje je isprva bilo povezano s Državnim sveučilištem u Bakuu, a kasnije s Akademijom znanosti SSSR-a. Predsjedničkim dekretom 15. svibnja 2001., Azerbajdžanska akademija znanosti je dobila st ...

                                               

Okrugli stol (rasprava)

Okrugli stol je mjesto za rasprave, akademske, znanstvene, umjetničke, stručne ili političke, posebice na konferencijama, političke) ili seminarima. Aluzija je na stol kavi su imali u arturijanskoj legendi kralj Artur i njegovi vitezovi. Okrugli stol za razliku od stolova oblika pravokutnika nemaju glavne strane predvidene za osobe s prvenstvom, nego su svi jednaki i svi sudionici u diskusiji su ravnopravni. Okrugli stolovi služe popularizaciji stručno i društveno značajnih tema ili kao pomoć i u interesu društva u donošenju odredenih zakona i strateških dokumenata, no u drugim situacijama ...

Kosovska akademija znanosti i umjetnosti
                                               

Kosovska akademija znanosti i umjetnosti

Kosovska akademija znanosti i umjetnosti, znanosna i umjetnička institucija Kosova. Na čelu su mu predsjednik, dva potpredsjednika i tajnik. Ima redovne i izvandredne članove, a ravnopravni su albanski i srpski jezik.

Panel-rasprava
                                               

Panel-rasprava

Panel rasprava ili panel-diskusija ili panel, organizirana javna rasprava na kojoj takoder sudjeluje publika. Predstavlja oblik rasprave za okruglim stolom većeg broja osoba na kojoj se raspravlja o nekom aktualnom problemu.

                                               

Radionica (tečaj)

Radionica je oblik organizirana tečaja koji vode stručnjaci. Primjeri su radionica kreativnog pisanja, izrada tradicijskih kolača, radionica o bazi podataka i dr. Sudionici nisu samo slušači, nego i na mjestu predavanja vježbaju napraviti i popraviti ono o čemu su slušali.