Back

ⓘ Odgoj i obrazovanje po državama
                                               

Obrazovanje u Švedskoj

Obrazovanje u Švedskoj je obvezno za svu djecu u dobi izmedu 7. i 16. rodendana. Školska godina u Švedskoj traje od sredine/kraja kolovoza do početka/sredine lipnja. Božićni odmor od sredine prosinca do početka siječnja dijeli švedsku školsku godine u dva dijela. Školovanje kod kuće strogo nadzire vlada i vrlo je ograničeno. U dobi od jedne godine, djeca mogu biti primljena u malu školu švedski:förskola. Predškolske ustanove pomažu osigurati okruženje, koje stimulira dječji razvoj i učenje i omogućuje roditeljima, da kombiniraju roditeljstvo s poslom ili studijem. Godinu dana prije obvezne ...

                                               

Obrazovanje u Madarskoj

Obrazovanje u Madarskoj uglavnom je javno, a provodi ga Ministarstvo za ljudske resurse. Obrazovanje u predškolskim vrtićima obvezno je i predvideno za svu djecu izmedu tri i šest godina, nakon čega je pohadanje škole takoder obvezno do dobi od šesnaest godina. Osnovno obrazovanje obično traje osam godina. Srednjoškolsko obrazovanje uključuje tri tradicionalna tipa škola usredotočenih na različite akademske razine: gimnazija upisuje najdarovitiju djecu i priprema studente za sveučilišne studije; srednje strukovne škole za srednjoškolce traju četiri godine, a tehnička škola priprema učenike ...

                                               

Obrazovanje u Estoniji

Povijest formalnog obrazovanja u Estoniji datira već od 13. i 14. stoljeća kada su osnovane prve monaške i katedralne škole. Prva početnica na estonskom jeziku objavljena je 1575. godine. Najstarije estonsko sveučilište je Sveučilište u Tartuu koje je osnovao švedski kralj Gustav II. Adolf 1632. 1919. godine na estonskim sveučilištima su uvedeni opći smjerovi, koje su profesori predavali na materinskom estonskom jeziku, umjesto dotadašnjeg latinskog ili ruskog jezika. Današnje obrazovanje u Estoniji podijeljeno je u opće, zanatsko obrazovanje i obrazovanje iz želje ili hobija. Obrazovni su ...

                                               

Kućno obrazovanje

Kućno obrazovanje, obrazovanje kod kuće, obrazovanje u domu u vlastitoj režiji, a ne u školskoj ustanovi. Vrše ga roditelji ili skrbnici, a ponekad i privatni učitelj. Mada je, prije uvodenja zakona o obveznom obrazovanju, ono već bilo izvodeno kod kuće, ili u okviru crkve ili samostana, u modernom smislu riječi, obrazovanje kod kuće je alternativa formalnom u školskim ustanovama. Posebno je rašireno u razvijenim državama zapadne civilizacije: već spomenute SAD i Engleska, Kanada, Australija. U nekim je državama obrazovanje u vlastitoj režiji jlegalna mogućnost za roditelje koji žele svojo ...

                                               

Zdravstveni odgoj u Hrvatskoj

Zdravstveni odgoj je obvezni kurikul uveden u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj odlukom ministra Jovanovića od 28. rujna 2012. U školskoj godini 2012./2013. do ožujka 4. modul zdravstvenog odgoja nije provoden jer školama odnosno učiteljima nisu dostavljeni odgovarajući udžbenici ili priručnici, sav dostupan materijal činio je dokument nazvan Kurikulum od 38 stranica za 8 godina osnovnog obrazovanja i 4 godine srednjoškolskog obrazovanja; odnosno provoden je eksperimentalno na temelju javnosti nedostupnih materijala kako je to najavila Agencija za odgoj i obrazovanje na predsta ...

                                               

Obrazovanje u Austriji

Obrazovni sustav u Austriji reguliran je na saveznom nivou, tako da su sve škole širom Austrije, osim alternativnih, jednake. U nadležnosti Ministarstva obrazovanja je i obrazovanje nastavnika i održavanje škola.

                                               

Medunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima

Medunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima medunarodni je ugovor Ujedinjenih naroda kojim su se države članice obvezale u svoje pravne poretke unijeti odredbe o zaštiti gospodarskih, socijalnih i kulturnih ljudskih prava, uključujući pravo naroda na samoodredenje, prava na rad, prava na pravedne i povoljne radne uvjete, prava na osnivanje sindikata i pristupu sindikatu po svom izboru, prava na socijalnu sigurnost, prava na uživanje najvišeg mogućeg standarda tjelesnog i duševnog zdravlja, prava na odgoj i obrazovanje, i dr. Pakt je usvojen na Općoj skupštini Ujedinjeni ...

                                               

Hrvatski obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini

Hrvatski obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini obuhvaća: predškolsko obrazovanje, devetogodišnje osnovno obrazovanje koje je obvezno i besplatno za svu djecu od šeste do petnaeste godine, srednje obrazovanje koje je opcionalno i visoko obrazovanje. Jedno od najznačajnijih područja u životu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je obrazovanje, to je ugradeno u svijest naroda, uključujući pojedinačnu i kolektivnu.

                                               

Proložac

Pet je naselja u sastavu općine stanje 2008., to su: Donji Proložac, Gornji Proložac, Postranje, Ričice i Šumet. Najveći i najnapučeniji je Donji Proložac u kojem se i nalaze centralne općinske, obrazovne i vjerske ustanove.

                                               

Turističko-ugostiteljska škola Split

"Ugostiteljska škola s praktičnom obukom" osnovana je u Splitu 1. rujna 1960. god. Te godine imala je po jedan odjel 1., 2. i 3. razreda. Prvi razredni odjel upisan je u Splitu prije početka školske godine 1960./61., a 2. i 3. razredni odjel sastavljeni su od učenika s područja općina Split, Trogir, Sinj, Omiš i Imotski koji su do tada pohadali istu školu u Dubrovniku i Opatiji. Razredni odjeli bili su kombinirani i u njima su se učenici pripremali za zanimanja konobar i kuhar. U isto vrijeme osnovan je "Ugostiteljski dački dom", ali nije bio u sastavu škole. Svake nove školske godine broj ...

                                               

Tomislav Špoljar

Rodio se je u Bakru 1908. godine. Potom se je preselio u Varaždin gdje je poslije živio i radio. Zaposlio se je u Državnoj narodnoj I. mješovitoj pučkoj školi "Kraljice Marije". Ondje je osnovao i organizirao rad prvih pomoćnih odjeljenja za učenike s teškoćama u razvoju. Odjeljenja rade od 6. listopada 1931. godine. U poslijeratnoj Hrvatskoj Tomislav Špoljar osnovao je siječnja 1963. Visoku defektološku školu pri Sveučilištu u Zagrebu. Ta defektološka škola bila je prva i jedina visokoškolska ustanova sveučilišnog studija defektologije u Hrvatskoj i u cijeloj ondašnjoj saveznoj državi. Ta ...

                                               

Pio VIII.

Pio VIII. lat. Pius PP. VIII., roden kao Francesco Saverio Castiglioni, 253. nasljednik apostola Petra, papa od 31. ožujka 1829. do smrti 1830.