Back

ⓘ Popisi
                                               

Popis stanovništva

Popis stanovništva ili cenzus je pravno uredeno prikupljanje statističkih podataka o svakom pojedinom pripadniku stanovništva odredene države ili područja. Gradani konvencionalnom metodom brojanja po upitniku pružaju informacije o sebi. Popis stanovništva je statističko sredstvo koje koristi država u razne svrhe poput poreza ili gospodarske politike. Zadnji popis stanovništva u Hrvatskoj je započeo 1. travnja 2011., a završio 28. travnja 2011.

                                               

Popis osnovnih zemljopisnih tema

Zemljopis je znanost o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama. Doslovni je prijevod grčke riječi koja ima značenje "opisivanja ili pisanja o Zemlji", "geografija". Prva osoba koja je koristila tu riječ bio je Eratosten. Četiri povijesne tradicije u zemljopisnom istraživanju su prostorna analiza prirodnih i ljudskih pojava, znanost o područjima, znanost o odnosima čovjek-zemlja, te istraživanje u znanostima o Zemlji. Unatoč svemu, moderna geografija je sveobuhvatna disciplina koja ponajprije pokušava razumjeti svijet i sve ljudske i prirodne kompleksnosti--ne samo gdje se obje ...

                                               

Popis mjesta svjetske baštine u Aziji

Ovo je UNESCO-ov popis mjesta Svjetske baštine u Aziji. Mjesta koja su obilježena zvjezdicom se takoder nalaze na popisu ugroženih mjesta svjetske baštine.

                                               

Popis jezika po broju govornika

Ovo su popisi jezika po broju izvornih govornika. Popisi su izradeni na temelju podataka raznih jezikoslovnih i drugih organizacija, te se podatci u njima medusobno često razlikuju. Te razlike se najčešće dogadaju ubrajanjem ili izuzimanjem dijalekata iz nekog jezika, mogućim ubrajanjem u popis stanovništva kojima navedeni jezik nije materinji, ubrajanjem stanovništva s više materinjih jezika i dr. Neke organizacije koje popisuju jezike ne priznaju službene ili nacionalne jezike nekih država, nego ih smatraju dijelom nekog šireg jezika. Tako su neke organizacije smatrale da su hindi jezik ...

                                               

Popis ugroženih mjesta svjetske baštine

Na "Konvenciji svjetske baštine” koju je osnovao UNESCO 1972. godine, u članku 11.4, UNESCO može neka mjesta svjetske baštine, kojima treba hitna i organizirana pomoć, staviti na popis mjesta svjetske baštine u opasnosti kako bi se skrenula pozornost javnosti i ohrabrile protumjere. Pod opasnostima za prirodnu svjetsku baštinu podrazumjevaju se izravne prijetnje kojima bi se promijenile odlike lokaliteta kao što su prirodne katastrofe ili katastrofalno ljudsko djelovanje poput naseljavanja, zagadenja, drvosječe, rudarenja, poljoprivrede ili velikih gradevinskih radova, kojima se smanjuje b ...

                                               

Diskografija

Diskografija je cjelovit i sustavan popis svih glazbenih izdanja nekog izvodača. Diskografija najčešće obuhvaća zvučne snimke studijskih i koncertnih izdanja koje objavljuju glazbenici i glazbene skupine. Neobjavljena izdanja nazivaju se demo snimke, koja se ponekad navode u cjelovitim popisima službeno izdanih glazbenih uradaka. Cjelokupna izdanja neke glazbene skupine ili samostalnog glazbenika koja se objavljuju preko izdavačke kuće, uglavnom se nazivaju zbirnim imenom "diskografija". Za zbirku gramofonskih ploča služio je naziv gramoteka ili diskoteka, premda izraz diskoteka takoder oz ...

                                               

Popis NGC objekata

Popisi NGC objekata: Popis NGC objekata 7000-7840 Popis NGC objekata 3000-3999 Popis NGC objekata 1000-1999 Popis NGC objekata 1-999 Popis NGC objekata 5000-5999 Popis NGC objekata 2000-2999 Popis NGC objekata 6000-6999 Popis NGC objekata 4000-4999

                                               

Dodatak: Popis najpopularnijih YouTube kanala

Sljedeća tablica je popis najpraćenijih YouTube kanala u nekoj državi po engleskoj Wikipediji koji se broje u milijunima, prateći socijalni medij statističkog agregatora VidStatsX.

Popis najskupljih slika
                                               

Popis najskupljih slika

Popis najskupljih slika je organiziran prema indeksu cijena prilagodenih inflaciji u milijunima američkih dolara 2016. godine. Ovaj predložak koristi srednju vrijednost inflacije jer mjesečni prosjeci daju različite vrijednosti. Takoder, popis u nekoj drugoj valuti bi bio neuravnotežen zbog različitih tečajnih promjena, a većina prodaja je obavljena u dolarima. Slike se navode samo jednom i to prema posljednjoj najvećoj cijeni koju je postigla.

                                               

Popis naselja u Novom Meksiku

Ovo je popis inkorporiranih gradova, mjesta i sela, mjesta grada, neinkorporiranih područja i popisom odredenih mjesta te "gradova duhova" u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku. Osjenčeni redci su okružna sjedišta. Tumač: neink.podr. - neinkorporirano područje POM - popisom odredeno mjesto

                                               

Popis naseljenih mjesta u Novom Meksiku prema broju stanovnika

Popis naseljenih gradova, mjesta i sela, mjesta grada i neinkorporiranih popisom odredenih mjesta u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku. Brojke su prema popisu 2010. osim ako nije drugačije naznačeno.

                                               

Dodatak: Popis zrakoplova

Zrakoplovi u ovom popisu su sortirani po imenima njihovih proizvodača, ili u nekim slučajevima, po imenima njihovih dizajnera. Napomena: Popis je nepotpun te se konstantno dodaju novi zrakoplovi. Takoder moguća je pojava jednog zrakoplova u obliku više različitih oznaka.