Back

ⓘ Znanje
                                               

Znanje

Znanje je definirano na razne načine kao: činjenice, informacija i vještine koje je osoba stekla iskustvom ili obrazovanjem; teoretsko ili praktično razumijevanje nekog predmeta, ukupnost svega poznatog u nekom polju; činjenice i informacije, svjesnost ili familijarnost stečena iskustvom neke činjenice ili situacije. Filozofske debate općenito započinju Platonovom formulacijom znanja kao "opravdanog istinskog vjerovanja". Ne postoji, medutim, općeprihvaćena definicija znanja, niti se neka nazire, i ostaju mnogobrojne natječuće teorije. Stjecanje znanja involivira složene kognitivne procese ...

                                               

Znanje (tvrtka)

Znanje je jedna je od najstarijih izdavačkih kuća u Hrvatskoj, s dugogodišnjom tradicijom u nakladničkoj, tiskarskoj i knjižarskoj djelatnosti. U 2017. godini Znanje je ponovno pokrenulo vlastitu knjižarsku mrežu, te danas broji ukupno sedam knjižara pozicioniranih u većim hrvatskim gradovima.

                                               

Skriveno znanje

Skriveno ili prešutno znanje je vrsta znanja koja se teško prenosi na drugu osobu zapisivanjem ili verbaliziranjem. Primjerice, činjenica da je London u Ujedinjenom Kraljevstvu dio je eksplicitnog znanja koje se može zapisati, prenijeti i razumijeti, dok s druge strane sposobnost govora stranog jezika, vožnja biciklom, miješanje tijesta, sviranje nekog glazbenog instrumenta ili dizajn i uporaba kompleksne opreme zahtjeva različita znanja koja nisu uvijek eksplicitna, odnosno nisu poznata niti stručnjacima i teško ih je ili gotovo nemoguće eksplicitno prenijeti drugim ljudima.

                                               

Portal znanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

Portal znanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, mrežno sjedište računalnih inačica prethodno objavljenih Zavodskih izdanja koja će u potpunosti biti dostupna korisnicima. Sadržaj Portala znanja trenutačno čini 60 652 članaka. Portal je početak i nešto drukčijeg djelovanja Zavoda koji znanje što ga prikuplja i leksikografski obraduje ne će prezentirati samo na papiru već i sve više, a naposljetku i prvenstveno, u elektroničkom obliku. Leksikografski zavod Miroslav Krleža se tijekom posljednja dva desetljeća temeljito informatizirao na unutarnjem planu a usporedo s unutarnjim razvojem ...

                                               

Podatak, informacija, znanje, mudrost

T. S. Eliot je anticipirao raspravu koja se nastavila od njegovih pjesničkih redova. Pored toga je u odnosu mudrosti sa znanjem i znanja sa informacijom on predložio niz, hijerarhiju, izričite veze izmedu svakog od tih koncepata. Ova hijerarhija takoder pokazuje da jedan koncept može utjecati na drugi, a može čak biti i promijenjen u drugi.

                                               

Inženjering znanja

Inženjering znanja je, prema definiciji, "inženjerska disciplina koja podrazumijeva integraciju znanja u računalni sustav s ciljem rješavanja kompleksnih problemskih zadataka koji inače iziskuju visoku razinu ljudske stručnosti." U svrhu objašnjenja inženjeringa znanja potrebno je definirati znanje kao takvo. Znanje je: visoko-strukturirani oblik informacija segment podjele izmedu ne-stručnjaka i stručnjaka poput mehanizma ili stroja u ljudskoj glavi faktor potreban za izvršavanje kompleksnih zadataka faktor potreban za stručno razmišljanje U tom kontekstu znanje je aktivnost koja manipuli ...

                                               

Baza znanja

Baza znanja se veže za umjetnu inteligenciju i ekspertne sustave. Predstavlja jedan od tri ključna dijela ekspertnog sustava. Baza znanja sadrži znanje, koje je predstavljeno u obliku nestrukturiranog skupa činjenica i pravila.