Back

ⓘ Odgoj i obrazovanje
                                               

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Učiteljski fakultet u Zagrebu je fakultet u Zagrebu. Dijelom je Sveučilišta u Zagrebu. Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika Katedra za obrazovanje učitelja njemačkog jezika – interkulturalna germanistika Katedra umjetničkog područja Katedra za filozofiju i sociologiju Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu Katedra za informacijske znanosti Katedra za kineziološku edukaciju Katedra za matematiku i statistiku Katedra za metodike Katedra za pedagogiju i didaktiku Katedra za prirodoslovlje, geografiju i povijest Katedra za psihologiju

                                               

Školske novine

Prvi broj Školskih novina izašao je 14. siječnja 1950. godine; u početku, kao dvotjednik, bile su glasilo Pedagoško-književnog zbora i Zemaljskog odbora Sindikata prosvjetnih radnika Jugoslavije za Hrvatsku, a glavni i odgovorni urednik bio je Tone Peruško.

                                               

Kongregacija za katolički odgoj

Kongregacija za katolički odgoj) je papinska asocijacija Rimske kurije, koja je odgovorna za: sveučilišta, fakultete, institute i visoka učilišta, crkvena ili ne-crkvena ovisne o crkvenim osobama; i škole i obrazovne institucije ovisne o crkvenim vlastima. Takoder je bila zadužen za regulaciju seminara, koji pripremaju studente koji namjeravaju postati svećenici sjemeništarci za redenja prezbiterata, do 16. siječnja 2013. kada je papa Benedikt XVI. prenio nadzor nad seminarima i svim ostalim srodnim programima formacije za svećenike i dakone iz ovog Dikasterija u Kongregaciju za kler, koji ...

                                               

Dječji vrtić

Dječji vrtić je ustanova za odgoj i čuvanje predškolske djece. Namjena dječjeg vrtića je odgoj, briga i čuvanje djece do šest godina starosti. Cilj je pripremiti dijete za osnovnu školu, naučiti ga komunicirati, sklapati prijateljstva i pripremiti ga za daljnji život. U njima se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagodeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Uvažavajući suvremene spoznaje o dječjem tjelesnom, intelektualnom, socijalnom, emocionalnom i ...

                                               

Spolni odgoj u Hrvatskoj

Prvi udžbenik seksualnog odgoja u Hrvatskoj tiskan je još 1965. Autor mu je bio Marijan Košiček, koji je radio kao seksualni trapeut. Godine 1973. tiskan je i priručnik za nastavnike. Košiček je slijedio načela seksologije, koja uključuju "liberalni" i "prosvjetiteljski" pristup seksualnom životu. Tadašnji pokušaji da se seksualni odgoj uvede u škole nisu medutim uspjeli. Košiček je tijekom 1970-ih i 1980-ih objavio niz popularno-znanstvenih i pedagoških knjiga o problemima seksualnih odnosa, frigidnosti, homoseksualnosti itd, te je imao rubrike seksualnih savjeta u časopisu Start i drugdje.

                                               

Hrvatske općine i gradovi

Općine i gradovi su, prema Ustavu Republike Hrvatske, jedinice lokalne samouprave. Teritorij Republike Hrvatske administrativno je podijeljen na 128 gradova i 428 općina. Općine i gradovi u Hrvatskoj čine najnižu razinu samouprave. Županije su više jedinice lokalne samouprave koje su ustrojene od općina i gradova. Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe gradana, a osobito poslove koji se odnose na uredenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, prima ...

                                               

Odgoj

Odgoj je sistemski nastavom organiziran proces kojim se izgraduju pozitivne osobine ličnosti, stavovi, pogled na život i svijet, te karakterne i moralne, radne i društvene vrijednosti. U nastavi se ostvaruje dosljednom realizacijom konkretnih odgojnih zadataka. Samoodgoj se ostvaruje vlastitim djelovanjem svakog pojedinca.

Zajezda
                                               

Zajezda

Zajezda je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Budinščina, Krapinsko-zagorska županija. U naselju se nalazi Dvorac Zajezda, Župna crkva uznesenja Blažene djevice Marije, groblje te Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje.,

                                               

Reinhard Abeln

Reinhard Abeln, dr. fil. Završio je studij filozofije, pedagogije i antropologije. Autor je brojnih pisanih djela o bračnim i odgojnim pitanjima.

                                               

Imaret (zaklada)

Imaret je u islamskim krajevima ustanova ili zaklada. Osnovana je radi javnog dobra, za prosvjetu ili u druge humane svrhe.

                                               

Konstruktivizam

Konstruktivizam je vrsta učenja kod kojeg je karakterističan samostalan rad i samostalno medudjelovanje pojedinca s informacijskim izvorima kroz koje taj isti pojedinac razvija odredene vještine i sposobnosti kroz takav rad: upornost, analitički rad, te odabiranje, pretraživanje i pronalaženje informacijskih izvora njemu potrebnih za samooblikovanje i rad. Srž kostruktivizma jest informacijska pismenost i samomotivacija.

Konvikt
                                               

Konvikt

Konvikt je ustanova u kojemu se odgaja i zajedno živi mladež koja inače polazi vanjske škole. Danas dački dom. Konvikti se u organizaciji povode za organizacijom samostana i razvili su se tamo gdje je postojao utjecaj Katoličke crkve. Uzdržavaju se najčešće doprinosima i darovima donatora i njihovim zakladama. U konviktima se prefekti brinu za uzgoj pitomaca konviktoraca i pomažu im pri učenju.

Pametna ploča
                                               

Pametna ploča

Pametna ploča je interaktivna ploča, obično većih dimenzija, na kojoj se prikazuju sadržaji putem projektora, računala ili drugih uredaja koji su na nju spojeni. Često se koristi u nastavi zbog interaktivnih karakteristika koje mogu pospješiti učenje, i prezentaciju nastavnog sadržaja. Njome se može upravljati izravno putem ekrana koji reagira na dodir ili putem drugog povezanog uredaja.

                                               

Referent

Riječ referent može imati više značenja: u semiotici, stvarni predmet ili dogadaj na koji riječ, izraz ili simbol upućuje osoba koja drži referat; predavač, izlagač; službenik koji je zadužen odreden ogranak djelatnosti ili za obradu nekog područja i za izvještavanje o njemu; službenik-izvjestitelj, savjetnik npr. komercijalni referent; u logici, prvi termin u tvrdenju na koji se odnose svi potonji termini u istom tvrdenju

                                               

Sibjan-mekteb

Sibjan-mekteb, vjerska škola u islamskom školstvu. Učenicima pruža najnižu obrazovnu razinu vjerske pouke. U povijesti nisu imali zastupljen materinski jezik i njegova pismenost. Gradivo su daci većinom učili napamet. Naglasak u nastavi bio je na obredoslovlju, tekstovima iz Kurana upotrebljavani u molitvi, islamskoj etici i sl. Nisu bili školska ustanova redovita rasporeda, "jer se u njih dolazilo i iz njih izlazilo u razna godišnja doba".

                                               

Stručni ispit

Cilj stručnog ispita je utvrdivanje profesionalne, poglavito metodičke i pedagoško-psihološke osposobljenosti pripravnika za odgojno-obrazovni rad. Pripavnik u odgoju i obrazovanju je učitelj ili volonter na poslovima učitelja, bez položenog stručnog ispita u radnom odnosu na odredeno ili neodredeno vrijeme. Svrha pripravničkog staža je osposobiti učitelje i stručne suradnike bez radnog iskustva, za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi.