Back

ⓘ Društvo
                                               

Društvo

Društvo se može definirati kao cjelokupnost odnosa ljudi prema prirodi i medusobnih odnosa ljudi. Odnos ljudi prema prirodi uglavnom je jedinstven. Njegova suština je u kontinuiranom nastojanju ljudi za podčinjavanjem prirode sebi. Odnos medu ljudima je mnogo složeniji i obuhvaća sve vrste odnosa od onih manje složenih i manje važnih, do vrlo složenih i najvažnijih. Medu njima su i najsloženiji i najbitniji za razumijevanje društva proizvodni odnosi. Pojedinačne, emocionalne i intelektualne veze medu ljudima rezultat su njihovih pojedinačnih volja, ali odnosi u koje stupaju živeći u narodu ...

                                               

Civilno društvo

Demokratska društva karakterizira supostojanje triju sektora: javnoga, privatnog i gradanskog. Najkraće rečeno, civilno društvo jesu gradani koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja.

                                               

Kraljevsko društvo za unaprjedenje prirodnih znanosti

Londonsko kraljevsko društvo za unaprjedenje prirodnih znanosti, kraće zvano Kraljevsko društvo, britansko je znanstveno društvo osnovano radi njegovanja znanosti. Vrijedi kao akademija znanosti Ujedinjenog Kraljevstva za prirodne znanosti. Osnovao ju je studenoga 1662. godine kraljevskom poveljom kralj Karlo II. kao "Kraljevsko društvo Londona". Sjedište se nalazi u Londonu. Članovi Kraljevskog društva nose naslov Fellow of the Royal Society. Društvo danas djeluje kao znanstveni savjetnik britanske vlade i prima parlamentsku subvenciju. Društvo danas ima 5 kraljevskih članova, 1450 redovn ...

                                               

Hrvatsko novinarsko društvo

Hrvatsko novinarsko društvo je neovisna udruga profesionalnih novinara sa sjedištem u Zagrebu. Članovi društva su novinari zaposleni u dnevnim i lokalnim novinama, stručnim časopisima, radio stanicama, televiziji.

                                               

Dioničko društvo

Dioničko društvo je legalni oblik poduzeća čija je vlasnička glavnica podijeljena na jednake apoene - dionice. Pretpostavlja ograničenu odgovornost vlasnika dionica. Dioničko društvo kao sastavni dio unutarnjeg ustrojstva ima: upravu, nadzorni odbor i skupštinu. Dioničko društvo skraćeno d.d. je trgovačko društvo i pravna osoba kod kojeg je kapital društva podijeljen na jednake dijelove zvan dionice. Dioničko društvo je medunarodno vrlo značajan, a u pojedinim državama prevladavajući, oblik organizacije gospodarskih subjekata. U Republici Hrvatskoj minimalni temeljni kapital iznosi 200 000 ...

                                               

Potrošačko društvo

Potrošačko društvo je društvo čije vrijednosti i socijalne norme vrte oko potrošnje dobara i usluga. Glave odlike potrošačkog društva jesu: materijalizam, trenutačno zadovoljavnaje, individualizam,socijalni darvinizam, odvajanje od društva i konstantno natjecanje. U potrošačkom društvu Neo-Liberalizam,Desničarski nacionalizam,Sitno-posjednički mentalitet i religija uslovno,postavljeni su na prvo mjesto,uz sveprisutnu Plutokratiju u društvu,i što postaje opći obrazac življenja,rada i vještački promovirane potrošnje. U 21. stoljeću oponašanje bogatih i poznatih ličnosti glavni je pravac u ko ...

                                               

Aristokracija

Termin aristokracija značio je kod starih Grka sustav vladanja kao "vladavinu najboljih". U širem značenju riječi aristokracija misli se na bogatiji sloj društva, na obitelj i nasljednike već dokazanih vlastodržaca, te na plemstvo koje je ostvarilo različite beneficije u društvu kroz junaštvo u ratovima njihovih predaka. Od vremena Francuske revolucije aristokracija se supostavlja pojmu demokracije u kojoj svi gradani imaju odredenu mogućnost političkog odlučivanja.

Cavaliere
                                               

Cavaliere

Cavaliere ili Kavalir dolazi od latinske riječi caballarius konjušar., mladoženja. Izvorno je označava jahača a kasnije viteza ili čovjeka viteškom odnosno aristokratskog podrijetla. Od baroka tako se je nazivalo ugledne ljude općenito s viteškim vrlinama, često koncentrirano na značenju "zaštitnika žena". Kasnije Cavalier označen gospodin pratitelj dama s uljudim manirama prema damama. Danas se izraz odnosi muškarca ljubaznog ponašanja.

Čartizam
                                               

Čartizam

Čartizam je pokret engleskog radništva, nazvan po povelji "Peoples Charter". Razvio se tridesetih godina devetnaestog stoljeća zahtijevajući od Parlamenta opće i jednako pravo glasa i preobrazbu Engleske u demokratsku državu. Posebnost čartističkog pokreta bila je što je bio prvi radnički pokret s izrazito političkim zahtjevima pri čemu je uspio potaknuti donošenje nekih socijalnih mjera iako nije prerastao u političku stranku.

                                               

Ilirske gomile

Ilirske gomile su grobovi poglavica rodova i plemena te uglednih ljudi iz ilirskih plemena na području Dalmacije u Hrvatskoj i Hercegovine u Bosni i Hercegovini. To su gomile kamenja nabacanih u obliku krnjeg stošca čija baza može biti promjera i preko 20, a visina preko 10 metara. Veličina gomile zavisi o veličini roda ili plemena iz kojeg pokopani uglednik potječe.

Inkluzija za osobe s invalidnošću
                                               

Inkluzija za osobe s invalidnošću

Inkluzija je proces uključivanje osoba s različitim oblikom invalidnosti u što aktivnije i ravnopravnije sudjelovanje u društvu, primjerice osoba s intelektualnim poteškoćama. Jedan od oblika je i stanovanje uz podršku, kojim se osobama s poteškoćama uz stručnu pomoć pomaže da žive što samostalnije u društvu, a ne da čitav život provedu "izolirani" u nekoj ustanovi.

                                               

Levirat

Levirat je oblik bračne zajednice koju sklapaju žena i brat njenog supruga, tj.njen djever, nakon smrti supruga. Dopušten je zakonom. Nedovršeni članak Levirat koji govori o etnologiji ili etnografiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Napadač
                                               

Napadač

Napadač je onaj koji napada, onaj čiji je cilj djelovanja napad. Napadač može djelovati unutar taktičkog bojnog djelovanja u svrhu razbijanja protivnika. U športskim igrama i borilačkim športovima napadač dopuštenim sredstvima nastoji ugroziti protivnika, zadati udarac ili postići pogodak.

                                               

Prestiž

Prestiž se u glavnom koristi za opis značaja, reputacije osoba, mjesta, predmeta, institucije ili skupine ljudi ili predmeta u javnosti jednog okruga ili u okolini jedne kulture. Riječ" prestige” usko je povezanan s pojmom status. Prestiž je jedan od faktora tzv. kulturoloških resursa. Općenito značenje ovisi o povijesnom kontekstu i osobi koja rabi riječ.

Proskineza
                                               

Proskineza

Proskineza je drevni iranski običaj naklona pred cara ili kralja u kojoj se podanik naklanja pred vladarom. Proskinezu je sudeći prema reljefima iz Perzepolisa uveo perzijski vladar Darije Veliki.

Squatter
                                               

Squatter

Naziv squatter je iz engleskog govornog područja, a podrazumijeva osobu koja se bespravno naseli na tudem zemljištu. Squatteri žive u squatterskim naseljima.

Transparent (prosvjed)
                                               

Transparent (prosvjed)

Transparenti se koriste na prosvjedima ili drugim dogadajima za izražavanje mišljenja. Obično se sastoje od komada tkanine, kojeg drže ili nose prosvjednici.

                                               

Zakladnik

Zakladnik je osnivač i vlasnik zaklade. Zakladnik može biti jedna ili više fizičkih i/ili pravnih osoba. Po Zakonu o zakladama i fundacijama zakladnik donosi statut Zaklade i postavlja i razrješuje upravu zaklade.