Back

ⓘ Škole
                                               

Visoka škola

Visoka škola je ustanova koja izvodi nastavu u visokom obrazovanju. Visoka škola je uz sveučilište i veleučilište jedna od vrsta visokih učilišta. Visoke škole mogu biti javne ili privatne, a razlikuju se u načinu osnivanja. Javne visoke škole osniva se uredbom Vlade RH, dok se privatne visoke škole osnivaju odlukom osnivača u skladu s propisima koji se odnose na osnivanje ustanova. Visoke škole razlikuju se od sveučilišta po tome što je osnivanje sveučilišta regulirano zakonom, a još je važnije što sveučilišta mogu osnivati u svom sastavu druga visoka učilišta dok visoke škole to ne mogu. ...

                                               

Aleksandrijska katehetska škola

Katehetska škola u Aleksandriji bila je škola kršćanskih teologa i svećenika. Učitelji i učenici škole bili su utjecajni u mnogim ranim teološkim kontoverzama kršćanske Crkve. Bio je to jedan od dva glavna središta proučavanja biblijske egzegeze i teologije tijekom kasne antike, dok je druga bila katehetska škola u Antiohiji. Prema sv. Jeronimu, aleksandrijsku školu je utemeljio sv. Marko apostol. Najstariji zabilježeni dekan, navodno je bio Atenagora. Naslijedio ga je sv. Pantenije 181. godine, a njega je 190. godine, na mjestu dekana škole zamjenio njegov učenik Klement Aleksandrijski. S ...

                                               

Cinička škola

Cinička škola je bila starogrčka filozofska škola u kojoj je poučavao Antisten iz Atene. Ime potječe od atenske gimnazije Kynosarges, u kojoj je on poučavao. Diogen se takoder vezuje uz ovu školu. Pripadnici ove škole isticali su bespotrebnost kao ideal: treba imati malo, i to malo dalje sužavati. Naučavali su jednostavan i oskudan život, u skladu s prirodom. Diogen je odbacio čašu kad je vidio da može piti iz ruke. Diogenov život je bio živa ilustracija njihovog učenja; on sam je živio i poučavao u blizini ove škole. Ova gimnazija je bila namijenjena izvanbračnoj djeci, koja nisu imala pr ...

                                               

Zgrada Osnovne škole (Krapina)

Osnovna škola "Ljudevita Gaja", Trg Stjepana Radića 1, nalazi se u središtu grada Krapine. Zgrada je sagradena u secesijskom stilu. Pročelje s dva glavna ulaza dekorativno je naglašeno arhitektonskom plastikom i ritmičnom izmjenom prozora. Oba ulaza imaju polukružni nadvoj, a ranije su služili za odvojeni ulazak dječaka i djevojčica, s reljefno unesenim istoimenim natpisima. Pročelje cijele gradevine obogaćeno je ritmičkom izmjenom pravokutnih dvokrilnih i trokrilnih prozora s nadsvjetlima, te ukrasnim okruglim medaljonima u zoni ispod krovnog vijenca na glavnom pročelju. Oko 1970. g. izvr ...

                                               

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb)

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb jedna je od najstarijih srednjih škola u Hrvatskoj. Smještena je na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu. Krajem 19. stoljeća, u skladu sa onovremenim shvaćanjima potrebe obrazovanja vlastitog stanovništva u cilju podizanja ukupnog napretka i blagostanja, osnovana je 1882. godine Obrtna škola. U onom vremenu je to, poslije glasgovske Državne škole za dizajn Government School of Design Glasgow osnovane 1845., bila prava moda medu bogatijim i prosvjećenijim europskim državama. Zagrebačka škola je bila nasušna potreba i zbog obnove zagrebačke katedr ...

                                               

Cirenska škola

Cirenjani su sljedbenici grčke filozofske škole, koju je osnovao Sokratov učenik Aristip iz Cirene oko 380. pr. Kr. Apsolutizirajući eudaimonističku stranu Sokratove etike, prema kojoj je sreća cilj moralnog djelovanja, oni dobro odreduju kao nasladu, koja proizlazi iz zadovoljenog htijenja. Pri tome je svejedno što je predmet htijenja i naklonosti, jer je prvenstveno riječ o intenzitetu osjećaja zadovoljstva, koje je ipak najjače kod osjetilnog tjelesnog užitka. Prema Cirenjanima, krjepost nije ništa drugo nego sposobnost uživanja. Medutim, istinski uživati može samo obrazovan čovjek, koj ...

Škola
                                               

Škola

Škola je odgojno-obrazovna ustanova s nastavom kao središnjim poljem njezina djelovanja. U suvremenim didaktičkim shvaćanjima promatra se kao zajednica djelovanja svih njezinih subjekata: učenika, nastavnika, roditelja, stručnih suradnika, ostalih stručnjaka i djelatnika. Subjekti nastavom stječu: znanja, vještine, sposobnosti i navike.

                                               

Osnovna škola Dubovac

Osnovna škola Dubovac je škola koja se nalazi u Karlovcu u Hrvatskoj. U školskoj godini 2017./2018. Osnovnu školu Dubovac pohadalo je 770 učenika u 38 odjela. Adresa Osnovne škole Dubovac je Primorska ul. 9, Karlovac. Učenici imaju tjelesnu i zdravstvenu kulturu u Športskoj dvorani Mihajla Prezelja-Mitile koja se nalazi pored Osnovne škole Dubovac.