Back

ⓘ Srednje obrazovanje
                                               

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja. Prema Zakonu o zaštiti na radu svaka osoba koja rukuje odredenim strojem ili alatom mora za to biti stručno osposobljena. Programi su prilagodeni dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih, a donosi ih ustanova koja ih izvodi na temelju nastavnog programa redovite srednje škole. Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može izvoditi srednja škola, pučko otvo ...

                                               

Srednja škola Bedekovčina

Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina, Gajeva 1. Osnivač Škole je Narodni odbor Općine Bedekovčina koji je 27. siječnja 1956. donio Rješenje o otvaranju Industrijske škole opekarsko keramičke struke, broj: 380/1956., kao budžetske ustanove sa sjedištem u Bedekovčini Gornjoj. Srednja škola je tijekom povijesnih promjena ostala javna ustanova, koja se organizacijski dijeli na nastavnu djelatnost, dom učenika i zavod za graditeljstvo i gradevne materijale. Unutar nastavne djelotnosti djeluje: medicinsko i graditeljsko učilište, poljoprivredno učilište. Za svoj rad škola je dobila niz priznan ...

                                               

Državna matura

Državna matura je obvezni završni pismeni ispit koji učenici gimnazija polažu nakon završetka četvrtog razreda tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja. Slično tome, srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim srednjim školama koje traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.

                                               

Profesor

Profesor, osoba koja se bavi predavanjem odredenog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi, na fakultetu ili na akademiji. Uvjet za držanje nastave u osnovnoj i srednjoj školi je završen fakultet i položen stručni ispit, koji se polaže nakon godinu dana držanja nastave. Za držanje predavanja na fakultetu ili akademiji u najvećem broju slučajeva potreban je stupanj obrazovanja doktora znanosti ili umjetnosti i odreden broj znanstvenih radova. Predavač na fakultetu, prije dobivanja zvanja profesora, mora odredeno vrijeme provesti u zvanjima asistent i docent, potom slijede zvanja izvanredni pro ...

                                               

Godina prekida (obrazovanje)

Godina prekida u profesionalnom i obrazovnom smislu je godina nakon srednje škole, odnosno godina prije odlaska na fakultet. To je pauza koja se uzima u svrhu odmora od formalnog obrazovanja i odluke o daljnjem formalnom usmjeravanju. Tijekom ovog razdoblja osoba može provoditi razne aktivnosti: stručna praksa učenje jezika putovanja samostalni život volontiranje dodatna nastava kojom će budući student nadoknaditi neusvojeno gradivo srednje škole Nastanak ove tradicije pripisuje se Nicholas Maclean-Bristolu, koji je 1967. godine organizirao projekt Trust, odnosno edukacijsko-volontersku pr ...

                                               

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića

Odluka o osnivanju srednje škole, odnosno medrese donesena je 1992. godine da bi s radom počela 1993. pod nazivom Medresa "Dr. Ahmed Smajlović". U hrvatski sustav srednjoškolskog obrazovanja uvrštena je 2000. godine. Na osnovu inicijative Školskog odbora osnivač škole, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, donosi odluku kojom se medresi mijenja ime u "Islamska gimnazija". Razlog takvog čina jest omogućavanje svršenicima te škole daljnje obrazovanje na sveučilištima širom svijeta. Slijedom dogadaja, nadležno ministarstvo u Hrvatskoj rješenjem odobrava školi izvodenje vlastitog plana i pro ...

Auckland Grammar School
                                               

Auckland Grammar School

Auckland Grammar School je niža srednja škola u Aucklandu, na Novom Zelandu. Osnovana je 1868. g. To je javna škola koju pohadaju isključivo dječaci uzrasta od 13 do 17 godina. Škola prima ograničen broj učenika, koji žive u domu u neposrednoj blizini. Riječ je o jednoj od najvećih škola na Novom Zelandu. Geslo je škole Per angusta ad augusta eng. Through difficulties to greatness.

                                               

Medicinska škola Tuzla

Medicinska škola Tuzla je četverogodišnja srednja škola u Tuzli koja priprema i osposobljava učenike za neposredan rad u zdravstvenim institucijama, kao i za nastavak obrazovanja na višim i visokoškolskim institucijama. Osnovana je 7. travnja 1954. godine. Nastava se odvija na bošnjačkom jeziku. Zbog atraktivnih zanimanja veliki je interes za ovu školu zbog mogućnosti zapošljavanja, ali i studiranja na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Nalazi se na adresi Fra Grge Martića 5 u Tuzli.

St Peters College, Auckland
                                               

St Peters College, Auckland

St Peters College je niža srednja škola u Aucklandu, na Novom Zelandu. Osnovana je 1939. godine. To je javna škola koju pohadaju isključivo dječaci uzrasta od 11 do 17 godina. Škola prima ograničen broj učenika, koji žive u domu u neposrednoj blizini. Riječ je o jednoj od najvećih katoličkih škola na Novom Zelandu. Geslo je škole lat. Amare et Servire, što znači voljeti i služiti.