Back

ⓘ Pedagogija
                                               

Pedagogija

Pedagogija je znanost koja proučava odgojne i obrazovne procese. Pedagogija je znanost koja se bavi istraživanjem i analizom zakonitosti odgoja i obrazovanja. Glavni predmet proučavanja pedagogije je odgojno obrazovni proces i njegove zakonitosti, a iz navedenog proizlaze i sljedeći zadaci: Proučavanje i istraživanje pojava u odgojno obrazovno procesu. Znanstveno vrjednovanje postignutih rezultata, normiranje i usmjeravanje prema poželjnim oblicima. Razvoj i unapredivanje pedagoške metodologije istraživanja. Razvijanje i poboljšavanje odgojno obrazovnog rada. Prilikom odredivanja pedagogij ...

                                               

Opća pedagogija

Naziv pedagogija dolazi od grčke riječi paidia παιδιά koja se odnosi na djecu, te od grčke riječi agogos koja označava umjetnost i znanost pomaganja u učenju.

                                               

Kritička pedagogija

Kritička pedagogija je filozofija obrazovanja i društvenog pokreta koja je razvijala i primjenjivala koncepte iz kritičke teorije i srodnih pojmova u područje obrazovanja i proučavanja kulture. Zagovornici kritičke pedagogije odbacuju ideju da znanje može biti politički neutralno tvrdeći da je podučavanje urodeni politički čin. Nadalje, smatraju da se pitanja socijalne pravde i demokracije ne mogu odvojiti od čina poučavanja i učenja. Cilj kritičke pedagogije je emancipacija od ugnjetavanja kroz budenje kritičke svijesti, utemeljene na portugalskom terminu conscientização. Jednom kada se o ...

                                               

Glazbena pedagogija

Glazbena pedagogija predstavlja specijaliziranu granu pedagogije i muzikologije koja proučava načine i ciljeve glazbenog naučavanja djece i mladih u svrhu poboljšanja istoga. Temelj je svakog glazbenog obrazovanja i metoda poduke u glazbenim školama, preko koje se učenicima prenose znanja solfeggija, harmonije, polifonije, komornog i zborskog pjevanja te sviranja. Medu poznatijim hrvatskim glazbenim pedagozima ističu se Rudolf Matz. Medu poznatije svjetske pedagoge ubrajaju se Carl Orff Orffov instrumentarij, Orffova metoda, Leonard Bernstein. Nedovršeni članak Glazbena pedagogija koji gov ...

                                               

Queer pedagogija

Queer pedagogija je akademska disciplina posvećena istraživanju presjeka queer teorije i kritičke pedagogije, koji su utemeljeni na marksističkoj kritičkoj teoriji. QP istražuje i ispituje odnos izmedu učenika i učitelja, ulogu erotizma u nastavnom procesu, prirodu discipline i kurikuluma te povezanost izmedu učionice i šire zajednice, sa ciljem da budu skup teorijskih alata za pedagošku kritiku/kritiku pedagogije i/ili skup praktičnih alata za one koji rade pedagoški rad.

                                               

Pedagogija Obespravljenih

Pedagogija obespravljenih, knjiga brazilskog nastavnika Paula Freire, predlaže pedagogiju s novom vezom izmedu učitelja, studenta i društva. Prvi put je objavljena na portugalskom jeziku 1968. godine, te ju je na engleski jezik prevela Myra Ramos i objavila 1970. godine. Knjiga se smatra jednom od temeljnih tekstova o kritičkoj pedagogiji. Posvećena potlačenim te temeljena na osobnim iskustvima pomaganju brazilskim odraslima da čitaju i pišu, Freire uključuje detaljnu analizu Marksističke klase u istraživanju poveznice izmedu kolonizatora i koloniziranih. U knjizi Freire naziva tradicional ...