Back

ⓘ Osnovno obrazovanje
                                               

Osnovna škola

Osnovna škola je škola koju učenik pohada kao prvu školu. Djelatnost osnovnog školstva obuhvaća odgoj i obvezno školovanje, druge oblike školovanja djece i mladih te školovanje odraslih osoba. Svrha je osnovnog školstva da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje.

                                               

Obrazovanje

Obrazovanje kao pojam ima višestruko značenje. Pod obrazovanjem se podrazumijeva ustanova, proces, sadržaj i rezultat organiziranog i/ili slučajnog učenja u funkciji razvoja različitih kognitivnih sposobnosti, kao i stjecanja raznovrsnih znanja, vještina, umijeća i navika kao primjerice čitanje, pisanje, računanje ili opće znanje o fizičkom, društvenom i gospodarstvenom okruženju. Obrazovanje ljudi obično se dijeli na formalno – u školama, i neformalno – izvan škole. U Hrvatskoj se formalna naobrazba dijeli u 6 stupnjeva: postdiplomsko obrazovanje srednjoškolsko obrazovanje diplomsko obraz ...

                                               

Srednja škola

Srednja škola je trogodišnja, četverogodišnja ili petogodišnja škola koju učenik pohada nakon završene osmogodišnje osnovne škole. Srednje se škole dijele na gimnazije, strukovne škole i umjetničke škole. Gimnazije mogu biti opće, jezične, klasične, prirodoslovno-matematičke i prirodoslovne, a obrazovanje u njima traje četiri godine. Strukovne se škole dijele na četverogodišnje, trogodišnje industrijske, obrtničke i dr. škole i jedna petogodišnja škola zdravstvena. Umjetničke škole obrazuju učenike u području glazbe, plesa, likovne umjetnosti i dizajna, a školovanje u njima traje četiri go ...

                                               

Obrazovanje u Hrvatskoj

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, izobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

                                               

Obrazovanje u Bosni i Hercegovini

Obrazovanje u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju, a prva visokoškolska ustanova koja je uspostavljena bila je škola sufizma Gazi Husrev-bega koja je osnovana 1531. godine, nakon čega je s vremenom došlo do otvaranja drugih vjerskih škola. Godine 1887., za vrijeme de facto Austro-Ugarske kontrole, osnovana je Pravna šerijatska škola koja je započela s petogodišnjim planom obrazovanja. 1940 ih Sveučilište u Sarajevu postalo je prvi sekularni institut visokog obrazovanja u gradu. Tijekom 1950 ih dostupno je postalo post-diplomsko obrazovanje. Teško oštećeno tijekom rata, nedavno je obnovl ...

                                               

Obrazovanje u Bizantu

Obrazovanje u Bizantu se zasnivalo na antičkoj tradiciji. Obrazovanje je u Bizantu isprva imalo svjetovni karakter - izučavali su se antički pisci, filozofi i povjesničari, mitologija, povijest, gramatika, filozofija i sl. Kasnije počinju da se uvode elementi crkvenog učenja, uključujući izučavanje Biblije i spisa crkvenih otaca. I pored toga, škola se pokazala kao jedna od najstabilnijih ustanova jer se tijekom tisućugodišnje povijesti Bizantskog carstva vrlo malo mijenjala. Postojale su tri razine školovanja: osnovno, srednje i visoko. Obrazovanost je u Bizantu bila veoma cijenjena, a ne ...

                                               

Gradansko obrazovanje (predmet)

Godine 2002. uveden je obvezni predmet Gradanstvo u engleski nacionalni kurikul na preporuku Crickova izvješća iz 1998. Poučava se kao dio školskog kurikula i predaje svim učenicima u dobi 11-16 godina u javnim školama. Nacionalni kurikul gradanstva u Engleskoj doprinosi općim ciljevima nacionalnog kurikula po kojem bi se djeca trebala razviti u uspješne učenike, pouzdane pojedince i odgovorne gradane koji ostvaruju pozitivan doprinos društvu. Kurikul gradanstva temelji se na ključnim konceptima koje djeca moraju razumjeti te ključnim procesima i vještinama koje moraju razviti. Nacionalni ...

                                               

Nagrada Ivan Filipović

Nagrada "Ivan Filipović" je hrvatska državna nagrada koja se dodjeljuje posljednjega mjeseca u godini za životno djelo u području predškolskog odgoja, osnovnom, srednjem školstvu, visokom školstvu i znanstvenom i stručnom radu, nosi Filipovićevo ime, učitelja koji je roden 1823. u Velikoj Kopanici, a umro 1895. godine u Zagrebu. Postoji nagrada za životno djelo i godišnja nagrada. Nagradu Ivan Filipović dodjeljuje Republika Hrvatska, odnosno Odbor nagrade "Ivan Filipović", a priprema Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i pred ...

                                               

Pučka škola

Pučka škola, povijesni oblik obrazovne ustanove osnovnog školstva u zemljama njemačkog govornog područja ili povijesnog utjecaja. Bila je namijenjena školovanju pučanstva na selima i predstavljala je prvi stupanj obrazovanja. Tijekom druge polovice 20. stoljeća pristup pučkih škola u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj zamijenjen je osnovnim školama, koje su u većini država odgojno-obrazovna zakonska obveza svakog njezinog državljanina.

                                               

Blaženka Divjak

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, hrvatska političarka, znanstvenica i redovita profesorica u trajnom zvanju prirodnih znanosti, polje matematike na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike. Bivša je ministrica znanosti i obrazovanja u četrnaestoj Vladi Republike Hrvatske.

                                               

Glazbena škola Josipa Hatzea

Glazbena škola Josipa Hatzea je srednja umjetnička škola u Splitu. U školi je organizirana nastava predškolskoga i osnovnoga glazbenog obrazovanja, te srednjega – šestogodišnjega i četvero-godišnjega. Nosi ime po hrvatskom glazbeniku iz Splita Josipu Hatzeu.

                                               

Osnovna škola Jabukovac - Zagreb

Osnovna škola Jabukovac - Zagreb nalazi se u Zagrebu, naselje Tuškanac, na adresi Jabukovac 30. Škola na Jabukovcu otvorena je nakon 2.svjetskog rata kao četverogodišnja škola. U početku je imala naziv OŠ Tuškanac. Nastava je počela početkom 1946. godine u jednoj učionici s dva odjeljenja i dvije učiteljice. Godine 1947. u gospodarskoj zgradi na Jabukovcu 10 uredena je jedna učionica, a u školi je radilo pet učiteljica. Nova školska zgrada je završena i otvorena 16. listopada 1965. godine na adresi Jabukovac 30. Škola je bila jedna od prvih škola u gradu Zagrebu koja je imala strani jezik ...

                                               

Preparandija

Preparandija, pripremna škola; učiteljska škola, škola za učitelje u osnovnim školama. Preparandist ž. preparandistica, preparandistkinja, učenik preparandije; polaznik preparandije, učenik učiteljske škole. Takoder preparand, učiteljski pripravnik, onaj koji se sprema za učitelja, tj. dak učiteljske škole, preparandist.

Učenik
                                               

Učenik

Učenik je sudionik didaktičko-komunikacijskih stvaralačkih aktivnosti, koje su usmjerene na njegovo obrazovanje, odgajanje, integriranje u društvenu zajednicu i izgradivanje samostalne, slobodne i kritičke ličnosti. Učenik je redovni ili izvanredni polaznik odredenog oblika obrazovnih institucija. U suvremenoj didaktici on se javlja kao subjekt nastavnog procesa i to u svim njegovim fazama.

                                               

Nacionalni ispit

Nacionalni ispiti su standardizirani ispiti iz različitih predmeta koji se periodično organiziraju i koji na temelju uspjeha učenika pružaju nastavnicima, školama i kreatorima obrazovne politike uvide u uspješnost rada nastavnika i škola. Moraju se koristiti za samoanalizu, samovrednovanje i unaprjedivanje rada škola.