Back

ⓘ Znanost
                                               

Znanost

Znanost je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obradenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama. Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatranjem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem. Takoder, znanost nije samo skup znanja, već i način razmišljanja i gledanja stvarnosti. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji te objektivnom, slobodnom i samostalnom razmi ...

                                               

Društvene znanosti

Društvene znanosti čine znanstvene discipline koje se bave proučavanjem društvenog života grupa ljudi i pojedinaca. Uključuju antropologiju, informacijske znanosti, komunikologiju, ekonomiju, antropogeografiju, povijest, politologiju, psihologiju, sociologiju i druge srodne discipline.

                                               

Političke znanosti

Političke znanosti su znanstveno polje društvenih znanosti, koje se bave sa znanstvenim studijem politike. Bave se suživotom gradana, i kako bi se trebao nadzirati taj suživot s pogledom na institucionalne, postupovne i predmetno-materijalne temelje. Najvažniji predmeti te znanosti su strukturalni problemi demokracije, sustavne konkurencije socijalizma i kapitalizma, političkih stranaka i društvenih pokreta, medunarodnim odnosima, državnim intervencijama u gospodarstvu, političkim stajalištima i svjesnih oblika, odnosima religije i politike-politologijom religije, javnim mnijenjem, masovni ...

                                               

Prirodne znanosti

Prirodne znanosti su znanosti koje se bave živom i neživom prirodom, opisuju i pokušavaju ih objasniti. Tradicionalna područja prirodnih znanosti - matematika, fizika, kemija, biologija i geoznanosti - još i danas obilježavaju opću široko rasprostranjenu predodžbu o prirodnim znanostima. Danas je, medutim, pojam prirodnih znanosti značajno proširen. Primjer takvog širenja ovih znanosti je astronomija koja se od svoje povijesne uloge astrologije razvila u suvremenu prirodnu znanost. Prema tradicionalnom shvaćanju, obrnuto od prirodnih znanosti smatrane su duhovne znanosti, odnosno ono, što ...

                                               

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti najviša je hrvatska znanstvena i umjetnička institucija. Utemeljitelj HAZU bio je Josip Juraj Strossmayer. Pitanje osnivanja Akademije biskup je Strossmayer službeno pokrenuo na sjednici Hrvatskoga sabora od 29. travnja 1861.

                                               

Slovenska akademija znanosti i umjetnosti

Slovenska akademija znanosti i umjetnosti, najviša je znanstvena ustanova za znanost i umjetnost u Republici Sloveniji.

                                               

Aksiomatski sustav

Aksiomatski sustav je sustav stavova, čiji su osnovni elementi: pravila na osnovi kojih se mogu vršiti transformacije aksioma i deducirati drugi stavovi deducirani stavovi aksiomi

                                               

Anotacija (stručno djelo)

Anotacija, vrsta stručnog djela. U njoj je obavijest o sadržaju primarnih dokumenata, sažima spoznaje i sudove o nekom djelu pa se stoga može reći da predstavlja sažeti, sintetički prikaz relevantnih karakteristika odredenog djela. Prema namjeni mogu biti deskriptivne, ili mogu služiti kao preporuka.

                                               

Autorski pregled

Autorski pregled, vrsta pregleda. Sadrže cjelovit i kritički prikaz nekog područja i medu njima i autorove radove. U članku mogu biti i još neobjavljeni rezultati koji ne čine temelj članka. Podliježe recenziji.

Biomedicina
                                               

Biomedicina

Biomedicina je grana medicine koja primjenjuje načela biologije i drugih prirodnih znanosti u kliničkoj praksi. Biomedicina obuhvaća veći broj specijaliziranih disciplina kao što su molekularna biologija, biokemija, genetika, bioinformatika, mikrobiologija, imunologija, fiziologija i toksikologija, te druge znanosti s primjenom u medicini. Na nekoliko medicinskih fakulteta u Hrvatskoj izvodi se poslijediplomski studij biomedicine i zdravstva.

                                               

Deontologija

Deontologija je znanost o dužnostima o onome što treba činiti kao empirijsko istraživanje o različitim posebnim dužnostima koje odgovaraju raznovrsnim prilikama u životu.

                                               

Ekspertiza

Ekspertiza, vrsta stručnog djela. Autori su priznati ovlašteni eksperti, sudski vještaci ili ekspertski tim. U djelu je iznesena stručno mišljenje o nekom predmetu ili o rješavanju odredenoga praktičnog problema.

                                               

Elaborat

Elaborat, vrsta stručnog djela. Kraćeg je sadržaja. Gotovo je standardnog oblika i strukture koje se izraduje primjenom prihvaćene tehnologije. U njemu se temeljito izlaže i obraduje neko pitanje ili predmet.

                                               

Izlaganje sa znanstvenog skupa

Izlaganje sa znanstvenog skupa, oblik znanstvenog rada ili stručnog rada. Predstavlja pisanu inačicu usmenog izlaganja na znanstvenim skupovima. Objavljuje ga se u zbornicima radova. Može i ne mora imati obilježje izvornog znanstvenog članka. Često ga se ne recenzira.

                                               

Izvorni znanstveni članak

Izvorni znanstveni članak, oblik znanstvenog rada. Kraći je od brošure i knjige. Glavni je i najčešći oblik znanstvene komunikacije. U njemu se iznose nove odnosno izvorne znanstvene spoznaje temeljene na izvornom znanstvenom istraživanju. Jasne je strukture. Poseban je oblik kratko priopćenje.

                                               

Kratko priopćenje (znanost)

Kratko priopćenje, oblik znanstvenog rada. Kraći je od izvornoga znanstvenog članka čiji je poseban oblik i srodan je prethodnom priopćenju. Sažeto su prenesene nove odnosno izvorne znanstvene spoznaje temeljene na izvornom znanstvenom istraživanju.