Back

ⓘ Računarstvo
                                               

Protokol (računarstvo)

Protokol može značiti: Mrežni protokol TCP/IP Remote Database Access, protokolski standard za pristup podatkovnim bazama Komunikacijski protokol

                                               

Procesor

Procesor može značiti: U računarstvu: procesor računarstvo procesor signala Ostalo: procesor prehrambena tehnologija procesor šumarstvo Vidi i: obradnik Izvori: Hrvatska enciklopedija, Mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2016., ISBN 978-953-268-038-6, URL

                                               

Teorija izračunljivosti

Teorija izračunljivosti može značiti: Teorija izračunljivosti računarstvo, koja odgovara na osnovna pitanja o tome što je izračunljivo unutar konteksta teoretskog računarstva. Teorija rekurzije, grana matematičke logike, suvremeno nazvana teorijom izračunljivosti

                                               

Ljuska

Ljuske su u morfologiji opći naziv za elemente pločastog oblika. Vrlo su raširene kao sastavni dio vanjskog pokrova tijela živih bića. u biologiji Ljuska zoologija, dio vanjskog pokrova nekih životinja; Ljuska botanika, vanjska ovojnica nekih dijelova biljki; u matematici Ljuska matematika, teorija u matematici u fizici Ljuska fizika, dio strukture atoma u računarstvu Ljuska računarstvo, eng. shell - naredbena ljuska; command prompt ; tekstualno sučelje računala za razliku od grafičkog GUI sučelja

                                               

Jezgra

Jezgra može značiti: Stanična jezgra Središnji dio ili osnova nečega Jezgra računarstvo, središnji dio operacijskog sustava Kometska jezgra Atomska jezgra

                                               

Deklaracija

Deklaracija može značiti: U gospodarstvu: Navode o sadržaju ili vrijednosti trgovačke robe ili pošiljke; Popis sastojaka nekog prehrambenog proizvoda; U politici čitav niz, izmedu ostalih: Deklaracija iz Gödöllöä kojom je Hrvatska pristupila Trilaterali i time ju učinila Kvadrilateralom; Deklaracija o osudi Narodne skupštine Republike Srbije zbog miješanja u unutarnje stvari Republike Hrvatske koju je Hrvatski sabor donio 17. travnja 1991. kao odgovor na Deklaraciju koju je Narodna skupština Republike Srbije donijela 2. travnja iste godine; Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književ ...

                                               

Red

Red može značiti: red matematika red računarstvo red taksonomija Red album Taylor Swift, četvrti studijski album američke pjevačice i glumice Taylor Swift objavljen 2012.

                                               

Promjenljivica

Promjenljivica može značiti: varijabla, u matematici i drugim znanostima varijabla računarstvo, u računarstvu promjenljiva zvijezda, u astronomiji Vidi i: varijabla razdvojba

Računarstvo
                                     

ⓘ Računarstvo

Računarstvo se bavi proučavanjem teoretskih osnova informacije i računanja, te njihovim implementacijama i primjenama u računalnim sustavima. Računarstvo ima mnoga potpolja; neki naglašavaju računanje i specifične rezultate, dok drugi naglašavaju svojstva računskih problema. Treći se sredotoče na izazove u ostvarenju računanja. Na primjer, teorija programskih jezika proučava pristupe u opisu računanja, dok računalno programiranje primjenjuje specifične programske jezike za rješavanje specifičnih računskih problema sa rješenjima. Daljnje potpolje, interakcija čovjeka i računala, se fokusira na izazove u činjenju računala i računanja korisnima, koristivima i univerzalno pristupačnima svim ljudima.

                                     

1. Povijest

Podrobniji članak o temi: Povijest računalne znanosti Povijest računalstva predatira mnogo godina invenciju suvremenog digitalnog računala. Strojevi za računanje specifičnih zadataka poput abakusa su postojali još od davnina. Wilhelm Schickard je izgradio prvi mehanički kalkulator 1623. Charles Babbage je dizajnirao diferencijalni stroj u viktorijansko doba, a oko 1900. je tvrtka IBM prodavala strojeve sa bušenim karticama

. Medutim, svi ovi strojevi su bili ograničeni na obavljanje jednog zadatka ili, u najboljem slučaju, nekog podskupa svih mogućih zadataka.

Tijekom 1940-ih, kako su bili razvijani noviji i moćniji strojevi za računanje, naziv računalo se počeo odnositi na strojeve, radije nego na njihove ljudske prethodnike. Kad je postalo jasno da računala mogu biti korištena za više od pukih matematičkih računanja, polje računarstva se proširilo i na proučavanje računanja u općem smislu. Računarstvo se etabliralo kao zasebna akademska disciplina 1960-ih, stvaranjem prvih odsjeka i studija računarstva. Budući da su praktična računala postala dostupna, mnoge primjene računarstva su postale zasebna istaknuta područja proučavanja.

                                     

2. Veći uspjesi

Unatoč svojoj relativno kratkoj povijesti kao formalna akademska disciplina, računarstvo je načinilo mnogo fundamentalnih doprinosa znanosti i društvu, izmedu kojih su:

Primjene unutar računarstva
 • Formalna definicija računanja i izračunljivosti, te dokaza da postoje nerješivi i neukrotivi problemi.
 • Koncept programskog jezika, alata za precizno izražavanje metodoloških informacija na raznim razinama apstrakcije
Primjene izvan računarstva
 • Znanstveno računarstvo je omogućilo napredno proučavanje uma i preslikavanje ljudskog genoma u sklopu projekta ljudski genom. Projekti iz raspodijeljenog računarstva, poput Folding home, istražuju uvijanje bjelančevina.
 • U kriptografiji, razbijanje stroja Enigma je bio značajan faktor koji je doprinjeo pobjedi Saveznika u drugom svjetskom ratu.
 • Potaknulo je digitalnu revoluciju, koja je vodila ka trenutnom informacijskom dobu
                                     

3. Odnosi sa drugim disciplinama

Podrobniji članak o temi: Raznolikost računarstva

Unatoč svome imenu, većina računarstva ne uključuje bavljenje samim računalima. Ustvari, istaknuti računalni znanstvenik Edsger Dijkstra je često citiran kako kaže: "Računarstvo nije ništa više o računalima, nego što je astronomija o teleskopima." Dizajn i dostava računala i računalnih sustava se općenito smatra područjem disciplina koji nisu računarstvo. Na primjer, proučavanje računalnog sklopovlja je uobičajeno smatrano dijelom računalnog inženjerstva, dok je proučavanje komercijalnih računalnih sustava i njihove dostave često zvano informacijska tehnologija ili informacijski sustavi. Računarstvo je ponekad kritizirano kao nedovoljno znanstveno, pogled koji je utjelovljen u izjavi "Znanost je računarstvu ono što je hidrodinamika vodoinstalaterstvu", pripisana Stanu Kelly-Bootleu i drugima. Medutim, znatna se interdisciplinarna suradnja odvija izmedu različitih disciplina vezanih za računala. Računarstvo je takoder nerijetko prešlo u druge discipline, kao što je umjetna inteligencija, kognitivna znanost, fizika vidi kvantno računarstvo, te jezikoslovlje.

Neki smatraju da je računarstvo srodnije matematici od mnogih drugih znanstvenih disciplina. Rano je računarstvo bilo pod strogim utjecajem rada matematičara kao što su Kurt Gödel i Alan Turing, i postoji jako plodonosna razmjena ideja izmedu dvaju polja u područjima kao što su matematička logika, teorija kategorija, teorija domena i algebra.

Odnos izmedu računarstva i programskog inženjerstva je predmet mnogih prijepora, a što je još dodatno zamućeno mnogim sporovima oko toga što točno naziv "programsko inženjerstvo" znači, te kako je računarstvo definirano. David Parnas, uzimajući za uzor odnose izmedu ostalih inženjerskih i znanstvenih disciplina, je tvrdio da je principijelni fokus računarstva proučavanje općenitih svojstava računanja, dok je principijelni fokus programskog inženjerstva dizajn specifičnih računanja kako bi se postigli praktični rezultati, što to dvoje čini različitim ali komplementarnim disciplinama.                                     

4. Polja računarstva

Računarstvo istražuje koncepte i dokaze kako bi objasnilo i opisalo zanimljive računske sustave. Kao i kod svake znanosti, ove teorije mogu biti iskorištene prilikom sinteze praktičnih inženjerskih aplikacija, koje zauzvrat mogu voditi ka novim sustavima za proučavanje i analiziranje. Iako se može koristiti ACM sustav za razredbu računarstva, slijedi nešto deskriptivnija podjela:

                                     

4.1. Polja računarstva Matematička logika

Bulovska logika i ostali načini modeliranja logičkih upita; uporabe i ograničenja formalnih metoda dokazivanja.
                                     

4.2. Polja računarstva Teorija brojeva

Teorija dokaza i heuristika za nalaženje dokaza u jednostavnoj domeni cijelih brojeva. Korištena kako u kriptografiji, tako i u domeni umjetne inteligencije.
                                     

4.3. Polja računarstva Teorija grafova

Osnove za podatkovne strukture i algoritme pretraživanja.
                                     

4.4. Polja računarstva Teorija kategorija

Teorija kategorija pruža sredstva za obuhvaćanje cijele matematike i računanja u jednoj sintezi.
                                     

4.5. Polja računarstva Teorija računanja

Podrobniji članak o temi: Teorija računanja

 • Teorija automata
 • Kvantno računarstvo
 • Teorija izračunljivosti
 • Fundamentalna ograničenja napose vremenska i prostorna nad klasama računanja.
 • Što je izračunljivo trenutnim modelima računala. Dokazi koje su razvili Alan Turing i drugi pružaju uvid u mogućnosti što može biti izračunato, a što ne.
 • Računska teorija složenosti
 • Različite logičke strukture za rješavanje problema.
                                     

4.6. Polja računarstva Algoritmi i strukture podataka

 • popis operacija koje opisuju izvršavanje nekog postupka izražene na jasan i logičan način
 • operacije iz popisa moraju bit neporedno izvedive.
 • završava u konačnom broju koraka
 • nedvosmislen
 • Vremenska i prostorna složenost algoritama.
 • Računanje koje rješava postavljeni zadatak.
 • Analiza algoritama
 • Algoritmi. Formalni logički procesi korišteni za računanje, te učinkovitost ovih procesa.
 • Značajke algoritma
 • Strukture podataka
 • Organizacija i pravila manipuliranja podatcima.
                                     

4.7. Polja računarstva Programski jezici i jezični procesori

Jezični procesori Načini translacije računalnih programa, obično iz viših jezika u niže jezike. Programski jezici Paradigme formalnih jezika za izražavanje algoritama, te svojstva ovih jezika npr. za rješavanje kakvih problema su prikladni
                                     

4.8. Polja računarstva Konkurentni, paralelni i raspodijeljeni sustavi

Konkurentnost Teorija i praksa simultanih računanja; sigurnost podataka u višezadaćnom i višenitnom okolišu. Raspodijeljeno računarstvo Računanje korištenjem višestrukih računarskih uredaja preko mreže u svrhu ostvarenja zajedničkog zadatka te reduciranja latencije koja je na taj način uključena u doprinos jednog procesora za bilo koji zadatak. Paralelno računarstvo Računanje korištenjem višestrukih konkurentnih niti izvršavanja.
                                     

4.9. Polja računarstva Programsko inženjerstvo

Dizajn algoritama Korištenje ideja iz teorije algoritama za kreativnno dizajniranje rješenja konkretnih zadataka. Računalno programiranje Praksa korištenja programskog jezika za implementiranje algoritama Formalne metode Matematički pristupi opisivanju i zaključivanju o dizajnu programske podrške. Reverzno inženjerstvo Primjena znanstvene metoda u razumijevanju neke proizvoljne postojeće programske podrške Programsko inženjerstvo Principi i praksa dizajna, razvijanja i testiranja programa, kao i pravilne inženjerske prakse.
                                     

4.10. Polja računarstva Arhitektura računala

Arhitektura računala Dizaj, organizacija, optimizacija i verifikacija računalnog sustava, većinom se vrti oko CPU i memorijskih podsustava te sabirnice koja ih spaja. Organizacija računala Implementacija računalnih arhitektura, u terminima opisa njihovih specifičnih električnih krugova Operacijski Sustavi za upravljanje računalnim programima i pružanja baze koristivih sustava.
                                     

4.11. Polja računarstva Komunikacije

Računalni zvuk Algoritmi i podatkovne strukture za stvaranje, manipulaciju, pohranu i prijenos zapisa digitalnog zvuka. Takoder je važan u aplikacijama za prepoznavanje glasa. Umrežavanje Algoritmi i protokoli za pouzdano komuniciranje podatcima duž različitih dijeljenih ili dediciranih medija, često uključujući ispravljanje grešaka. Kriptografija Primjenjuje rezultate iz složenosti, vjerojatnost i teorije brojeva kako bi izmislila i razbila kodove za šifriranje.
                                     

4.12. Polja računarstva Baze podataka

Rudarenje podataka Relacijske baze podataka Proučavanje algoritama za pretragu i obradu informacija u dokumentima i bazama podataka; usko je povezano sa dohvaćanjem informacije.
                                     

4.13. Polja računarstva Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija Implementacija i proučavanje sustava koji ispoljavaju autonomnu inteligenciju ili ponašanje. Automatizirano zaključivanje Strojevi za rješavanje, kao što ih koristi Prolog, koji proizvode korak do rezultata za dani upit o činjenici i bazu podataka sa pravilima. Računalni vid Algoritmi za identificiranje trodimenzionalnih objekata iz jedne ili više dvodimenzionalnih slika. Strojno učenje Automatsko stvaranje skupa pravila i aksioma ovisno o ulazu. Obrada prirodnog jezika/Računska lingvistika Automatsko razumijevanje i generiranje ljudskog jezika Robotika Algoritmi za kontrolu ponašanja robota.
                                     

4.14. Polja računarstva Meko računarstvo

Podrobniji članak o temi: Meko računarstvo

Zajednički naziv za tehnike korištene u rješavanju specifičnih problema. Vidjeti glavni članak.

                                     

4.15. Polja računarstva Računalna grafika

Računalna grafika Algoritmi i za sintetičko generiranje vizualnih slika, te za integriranje i mijenjanje vizualne i prostorne informacije uzorkovane iz stvarnog svijeta. Obrada slike Odredivanje informacije iz slike koristeći računanje.
                                     

4.16. Polja računarstva Interakcija čovjeka i računala

Interakcija čovjeka i računala Proučavanje činjenja računala i računanja korisnim, koristivim i univerzalno pristupačnim ljudima, uključujući proučavanje i dizajn računalnih sučelja kroz koja ljudi koriste računala.
                                     

4.17. Polja računarstva Znanstveno računarstvo

Bioinformatika Uporaba računarstva u svrhu održavanja, analize i pohranjivanja bioloških podataka, te u svrhu rješavanja bioloških problema poput uvijanja bjelančevina engl. protein folding, predvidanje funkcije i filogenije. Kognitivna znanost Računsko modeliranje stvarnih umova Računska kemija Računsko modeliranje teoretske kemije u svrhu odredivanja kemijskih struktura i svojstava Računska neuroznanost Računsko modeliranje stvarnih mozgova Računska fizika Numeričke simulacije velikih neanalitičkih sustava Numerički algoritmi Numerička rješenja matematičkih problema kao što su pronalaženje korijena, integracija, rješenja običnih diferencijalnih jednadžbi te aproksimacija specijalnih funkcija. Simbolička matematika Manipulacija i rješavanje izraza u simboličkom obliku, poznato i kao računalna algebra.
                                     

5. Obrazovanje i računarstvo

Neka sveučilišta poučavaju računarstvo kao teoretsko proučavanje računanja i algoritamskog zaključivanja. Ovakvi programi često izmedu ostaloga naglašavaju teoriju računanja, analizu algoritama, teoriju konkurentnosti, baze podataka i analizu sustava. Takoder tipično poučavaju računalno programiranje, koje pak tretiraju radije kao alat za podršku ostalim poljima računarstva, nego kao središnji fokus proučavanja.

Druge škole i sveučilišta, kao i srednje škole i vokacijski programi koji poučavaju računarstvo, naglašavaju praksu naprednog računalnog programiranja radije nego teoriju algoritama i računanja u svojem programu. Takvi programi se više fokusiraju na vještine koje su važne radnicima koji ulaze u industriju programske podrške. Ovi praktični aspekti računalnog programiranja se često pokrivaju nazivom programsko inženjerstvo. S druge strane, postoji mnogo prijepora oko toga što točno naziv "programsko inženjerstvo" znači, i je li to ista stvar kao i programiranje.

Vidi Peter J. Denning, Great principles in computing curricula, Technical Symposium on Computer Science Education, 2004.


                                     

6. Vidi još

Glavni popis: Popis osnovnih tema u računarstvu
 • Popis istaknutih pionira računarstva
 • Popis računalnih znanstvenika
 • Informatika
 • Popis važnih publikacija u računarstvu
 • Popis konferencija u računarstvu
 • Popis tema u programskom inženjerstvu
 • Računalna djelatnost u Hrvatskoj
 • Popis otvorenih problema u računarstvu
                                     

7. Vanjske poveznice

 • Collection of Computer Science Bibliographies
 • Lecturefox Besplatna predavanja iz računarstva
 • Uvod u informacijske znanosti - e-knjiga na hrvatskom jeziku
 • Photographs of computer scientists galerija Bertranda Meyera
                                     
 • paralelno računarstvo VLSI, strojno učenje, računsku biologiju, računsku geometriju, teoriju informacije, kriptografiju, kvantno računarstvo računsku
 • Računarstvo u oblaku engleski cloud computing paradigma je informatičke tehnologije IT koja opisuje pružanje IT infrastrukture kao što je prostor
 • u rujnu 2020. Zavod za primijenjeno računarstvo utemeljen 2005. Misija Fakulteta elektrotehnike i računarstva je obrazovati studente koji će biti nositelji
 • Klijentsko - poslužnička arhitektura Nedovršeni članak Klijent računarstvo koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
 • pogled u proučavanje sustava. Nedovršeni članak Proces računarstvo koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
 • obaviti pomoću GUI programa. Nedovršeni članak Ljuska računarstvo koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
 • Protokol računarstvo može značiti: Mrežni protokol Komunikacijski protokol TCP IP Remote Database Access, protokolski standard za pristup podatkovnim
 • prefiksa okto koji znači osam. Nedovršeni članak Oktet računarstvo koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
 • istog, odredenog unaprijed, tipa. Nedovršeni članak Lista računarstvo koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
 • programiranje Linux jezgre za početnike Nedovršeni članak Jezgra računarstvo koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Users also searched:

fer titule, računarstvo ili elektrotehnika,

...

Fer zagreb.

Durdevački STEM prošao prvu stepenicu provjere: promovirat će se. Računarstvo. 9857028. 9857025. Život Na splitskom FESB u Tražite posao, a student ste računarstva? Još danas ćete ga lako naći na konferenciji DUMP Days​. Fer računarstvo. Inženjer računarstva Inženjerka računarstva e Usmjeravanje. Računarstvo je u mnogim dijelovima Hrvatske jedan od studija za koji se preporučuje povećati upisne kvote. Od 2021. 22. može se studirati i u. Programsko inženjerstvo. Microsoft jednostavno objašnjava kvantno računarstvo tportal. Gosti nemaju pristup na ovaj e kolegij, morate se prijaviti u sustav. Nastavi. Preskoči Navigacija. Navigacija. Naslovnica. Stranice na razini sustava. Oznake. Centar za informatiku i računarstvo Institut Ruder Bošković. Durdevački STEM prošao prvu stepenicu provjere: promovirat će se robotika, računarstvo i programiranje kroz organizirana predavanja i ljetne.


...