Back

ⓘ Didaktika
                                     

ⓘ Didaktika

Didaktika je grana pedagogije koja se bavi teorijama, idejama, načelima i uputama koje su usmjerene uspješnom provodenju odgojno-obrazovnog procesa. Pedagogija kao znanost istražuje odgoj i obrazovanje na značajno višoj teorijskoj razini od didaktike, koja je u većoj mjeri praktično usmjerena. Didaktika u velikoj mjeri koristi teorijske modele koji su razvijeni u filozofiji, psihologiji i sociologiji, kao i različite pedagoške teorije i postavke, a posebno teorijske modele poučavanja i učenja. Zbog različitih polaznih teorija i postavki, didaktički koncepti mogu biti medusobno nesuglasni ili oprečni.

Stariji didaktički koncepti bili su usmjereni prema poučavanju i nastavniku, dok se noviji koncepti više usmjeravaju prema učeniku i procesu učenja. Za uspješno je poučavanje sve važnije poznavati osobine učenika i načine učenja te njima prilagodavati pristupe i metode poučavanja.

                                     

1. Terminologija

Naziv didaktika dolazi od grčkog glagola "didaskein" διδάσκειν koji izmedu ostalog znači poučavati, obučavati, predavati, propisivati, opominjati. Takoder se primjenjuje u odgoju dojenčadi.

                                     
 • Prijevod nekih žalmova Pŕeklad někkterých žalmu 1626. Češka didaktika Didaktika česká 1628 - 1630. Didactica magna 1633 - 1638. Schola pansophica
 • su: Povijesna pedagogija, Školska pedagogija, Visokoškolska pedagogija, Didaktika Metodika, Pedagogija slobodnog vremena, Specijalna pedagogija, Religiozna
 • povijesti u osnovnoj školi : specijalna didaktika 1961. Pouk zgodovine v osnovni šoli : specialna didaktika zaj. s Marijom Jamar - Legat Ljubljana
 • Zemunu i Zagrebu. Bavio se dijalektologijom, etnografijom i jezičnom didaktikom Kajkavački dijalekt u Prigorju 1894. Barbarizmi u hrvatskom ili srpskom
 • ekonomija 5.3. Pedagogija sistematska pedagogija povijest pedagogije didaktika andragogija obrazovanje metodika 5.4. Edukacijsko - rehabilitacijske znanosti
 • povijest, klasici Pedagogija. Suvremena stremljenja, naglasci, ostvarenja Didaktika povijest, osnova, profiliranje, postupak Nastavna metodika u riječi i
 • znanstveno - stručno djelo Materinski jezik u obaveznoj školi Specijalna didaktika koje je kasnije objavljeno u još pet izdanja. U Pulu se vratio 1961.
 • za matematiku i statistiku Katedra za metodike Katedra za pedagogiju i didaktiku Katedra za prirodoslovlje, geografiju i povijest Katedra za psihologiju
 • Hrvatske. U stručnom i znanstvenom radu najviše je bio usmjeren na područje didaktike i teorija škole. Bio je član redakcije Pedagoške enciklopedije. Odgojno - obrazovni
 • stekla je iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti, grane didaktika Danas ona radi kao viša asistentica na Odsjeku za umjetnička područja
 • prizora ipak redovito sadrži diskretnu poantu u smislu dramatike, satire, didaktike romatičnom ili sentimentalnom. Radovi J. Steena, H. Daumiera i Th. Rowladson

Users also searched:

didaktika pdf,

...

Didaktika pdf.

Predmet Didaktika ISVU Srce. Nova kurikulumska i nastavna didaktika. Jedini u Hrvatskoj spajamo znanje, entuzijazam i umijeće poučavanja u proizvod krojen prema pravim potrebama i. Odnos pedagogije didaktike i metodike. Didaktika – Element – d.o.o. za nakladništvo. Naručitelj, GRAD KOPRIVNICA. Oznaka broj, 2020 S 0F3 0025092. Naziv, OPREMA I DIDAKTIKA ZA OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA STARIGRAD. Metodika. Upis ocjena za predmet Didaktika KIFST. Didaktika je grana pedagogije koja se bavi teorijama, idejama, načelima i uputama koje su usmjerene uspješnom provodenju odgojno obrazovnog procesa. Pedagogija kao znanost istražuje odgoj i obrazovanje na značajno višoj teorijskoj razini od. Vrste nastave didaktika. Didaktika Naj Domus. II▻Didaktika i kurikulum Cindrić, Miljković, Strugar NOVA nekorištena 2. izdanje 2016. UFZG.


...