Back

ⓘ Znanost
                                               

Teorija složenosti

Teorija složenosti može značiti: računska teorija složenosti, polje teoretskog računarstva i matematike koje se bavi resursima zahtjevanim tijekom računanja prilikom rješavanja danog problema teorija kaosa proučavanje bilo kojeg kompleksnog sustava teoretski tretman Kolmogorovljeve složenosti stringa koja je predmet proučavanja algoritamske teorije informacija, odredivanjem duljine najkraćeg binarnog programa koje može kao izlaz dati taj string.

                                               

Preobrazba

Preobrazba ili metamorfoza može značiti: preobrazba zoologija, kod nekih životinja prolazak kroz različite razvojne stupnjeve preobrazba genetika, prijenos viralne, bakterijske ili jedne i druge DNK iz jedne stanice u drugu preobrazba botanika, preoblikovanje i promjena organa biljki Vidi i: metamorfne stijene, u geologiji, izmjena strukture stijena Metamorfoza grčki μεταμόρφωσις metamórphosis = preoblikovanje, preobrazba, pretvaranje) ima u različitim granama znanosti kao i u raznim oblicima ljudskih aktivnosti različita značenja: u mitologiji promjena iz ljudskog u neki drugi oblik, ili ...

                                               

Biologija u 1907.

Tonko Šoljan, hrvatski akademik, ihtiolog, sastavljač ključa za determinaciju riba Jadrana, istraživač biologije mora, svjetski poznat stručnjak u organiziranju morskoga ribolova i ribarske tehnike † 1980.

                                               

Poetika

Poetika je područje znanosti o književnosti koje se bavi teorijom pjesništva, pjesničkim formama i načinima izražavanja. Naziv je dobila prema grčkom ποιητική τέχνη, značenja vještina pjesništva ili vještina stvaralaštva.

                                               

Kijevski listići

Kijevski listići sedmolisni su glagoljski rukopis staroslavenskog kanona koji sadrži dijelove rimske liturgije. Smatraju najstarijim i najarhaičnijim staroslavenskim rukopisom i datirani su najkasnije u 10. stoljeće. Sedam listova pergamenta sačuvani su u malom formatu.

                                               

Slobodan Šijan

Slobodan Šijan je srpski filmski i TV redatelj, scenarist, slikar i filmski kritičar, najpoznatiji kao autor niza crnih komedija početkom 1980 ih, koje su u tadašnjoj Jugoslaviji stekle izuzetnu popularnost, a s vremenom i kultni status, od kojih su najpoznatije" Maratonci trče počasni krug” i" Tko to tamo pjeva”. Roden je 16. studenoga 1946. godine u Beogradu. Njegov otac bio je general JNA i narodni heroj Milan Šijan. U Beogradu je završio slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti i filmsku režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti. U razdoblju od 1965. - 1980., aktivno se bavi likovnom ...

                                               

Ivica Puljak

Ivica Puljak, hrvatski političar, fizičar elementarnih čestica, sveučilišni profesor splitskog FESB-a i gradonačelnik Grada Splita od lipnja 2021. godine.

                                               

Jakov Zeldovič

Jakov Borisovič Zeldovič, takoder poznat kao YaB, bio je sovjetski fizičar, koji je poznat po svom plodnom doprinosu u područjima kozmologije i fizike termonuklearnih i hidrodinamičkih fenomena. Od 1943., Zeldovič je igrao ključnu ulogu u razvoju sovjetskog projekta nuklearne bombe. Godine 1963., vratio se na akademiju kako bi započeo s pionirskim doprinosima temeljnom razumijevanju termodinamike crnih rupa i proširivanju opsega kozmologije. Roden je u obitelji bjeloruskih Židova. Četiri mjeseca nakon njegovog rodenja, obitelj se preselila iz rodnoga Minska u Bjelorusiji u Sankt Peterburg. ...

                                               

Einsteinov sindrom

Einsteinov sindrom je neurološka dijagnoza na autističnom spektru koja se pojavljuje u djetinjstvu. Često se usporeduje s Aspergerovim sindromom jer su slični po njihovim karakteristikama.

Znanost
                                     

ⓘ Znanost

Znanost je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obradenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama. Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatranjem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem. Takoder, znanost nije samo skup znanja, već i način razmišljanja i gledanja stvarnosti. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji te objektivnom, slobodnom i samostalnom razmišljanju. Znanost je takoder objektivna, sustavna, logična, precizna i provjerljiva metoda prikupljanja, opisivanja, klasificiranja, definiranja, mjerenja, eksperimentiranja, uopćavanja, objašnjavanja i vrednovanja iskustvenih činjenica. Glavna obilježja su:

 • sustavnost
 • logičnost
 • objektivnost
 • argumentiranost provjerljivost
 • preciznost
                                     

1. Ciljevi znanosti

Cilj znanosti je istražiti, analizirati, opisati i objasniti stvarnost te odrediti odnos izmedu uzroka i posljedice. Ciljevi znanosti ovise o društvenom, političkom, ekonomskom kontekstu odredenog vremena i mjesta. Znanost je često legitimirala društveni poredak i strukture moći, što je često slučaj i danas.

                                     

2. Znanstvena područja, polja, grane i ogranci

Podjele znanosti po područjima, poljima, granama i ograncima su brojne. Podjela dana u nastavku zasnovana je na preporuci Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj OECD.

                                     

2.1. Znanstvena područja, polja, grane i ogranci Prirodne znanosti

Podrobniji članak o temi: prirodne znanosti

 • teorijska matematika
 • čista matematika
 • primijenjena matematika
 • vjerojatnost i statistika
 • 1.1. Matematika
 • 1.2. Računalne i informacijske znanosti
 • bioinformatika
 • informacijske znanosti
 • računalna znanost
 • matematička fizika
 • fizika plazme
 • akustika
 • fizika čvrstog stanja
 • optička fizika
 • biofizika
 • astrodinamika
 • atomska i molekularna fizika
 • fizika polimera
 • nuklearna fizika
 • računalna fizika
 • dinamika tekućina
 • 1.3. Fizika
 • kvantna fizika
 • fizika čestica
 • astrofizika
 • astronomija
 • fizika materijala
 • optika
 • dinamika
 • kozmologija
 • mehanika
 • fizikalna kemija
 • 1.4. Kemija
 • stereokemija
 • računalna kemija
 • anorganska kemija
 • biokemija
 • pneumatska kemija
 • spektroskopija
 • organska kemija
 • termokemija
 • analitička kemija
 • kvantna kemija
 • elektrokemija
 • fizikalna geografija
 • oceanografija
 • mineralogija
 • meteorologija
 • 1.5. Znanosti o Zemlji i okolišu
 • vulkanologija
 • geofizika
 • paleoekologija
 • geologija
 • molekularna biologija
 • evolucija
 • 1.6. Biologija
 • citologija
 • histologija
 • genetika
 • biofizika
 • anatomija
 • biokemija
 • zoologija
 • fiziologija
 • ekologija
 • botanika
 • antropologija
 • entomologija
 • taksonomija


                                     

2.2. Znanstvena područja, polja, grane i ogranci Medicinske znanosti

 • 3.1. Temeljne medicinske znanosti
 • anatomija
 • imunologija
 • patologija
 • fiziologija
 • toksikologija
 • farmacija
 • genetika
 • farmakologija
 • gastroenterologija
 • porodništvo i ginekologija
 • pedijatrija
 • interna medicina
 • nefrologija
 • kardiologija
 • 3.2. Kliničke medicinske znanosti
 • neurologija
 • psihijatrija
 • stomatologija
 • radiologija
 • oftalmologija
 • kirurgija
 • javno zdravstvo
 • 3.3. Zdravstvene znanosti
 • socijalna medicina
 • epidemiologija
 • higijena
 • medicinska njega
 • 3.4. Medicinska biotehnologija
 • forenzika
 • 3.5. Ostale medicinske znanosti
                                     

2.3. Znanstvena područja, polja, grane i ogranci Poljoprivredne znanosti

 • uzgoj životinja
 • 4.1. Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i pridružene znanosti
 • hortikultura
 • agronomija
 • agroekonomika
 • 4.2. Veterina
                                     

2.4. Znanstvena područja, polja, grane i ogranci Društvene znanosti

 • psihologija religioznosti
 • humanistička psihologija
 • razvojna psihologija
 • 5.1. Psihologija
 • bihevioralna analiza
 • socijalna psihologija
 • psihologija ličnosti
 • zdravstvena psihologija
 • eksperimentalna psihologija
 • biološka psihologija
 • psihologija osjeta i percepcije
 • psihometrija
 • neuropsihologija
 • psihofizika
 • kognitivna psihologija
 • edukacijska psihologija
 • klinička psihologija
 • industrijska i organizacijska psihologija
 • poslovna logistika
 • vanjsko trgovinsko poslovanje
 • operacijska istraživanja
 • mikroekonomija
 • promocija
 • računovodstvo
 • strateški management
 • marketing
 • makroekonomija
 • istraživanje tržišta
 • poslovna organizacija
 • 5.2. Ekonomija
 • medunarodna ekonomija
 • medunarodni marketing
 • sistematska pedagogija
 • povijest pedagogije
 • metodika
 • andragogija
 • obrazovanje
 • 5.3. Pedagogija
 • didaktika
 • defektologija
 • 5.4. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
 • logopedija
 • kineziologija
 • trening
 • 5.5. Kineziologija
 • 5.6. Ostale društvene znanosti
 • komunikacijske znanosti
 • informacijske znanosti
 • kulturološka antropologija
 • sociologija
 • političke znanosti
 • demografija
 • etnologija
 • pravo
 • društvena antropologija
 • organizacija
 • menadžment


                                     

2.5. Znanstvena područja, polja, grane i ogranci Umjetničke znanosti

 • 6.7. Ples
 • 6.6. Film
 • 6.4. Kiparstvo
 • 6.2. Drama
 • 6.5. Arhitektura
 • 6.8. Strip
 • 6.3. Slikarstvo
 • 6.1. Glazba
                                     

2.6. Znanstvena područja, polja, grane i ogranci Humanističke znanosti

 • 7.1. Povijesne znanosti
 • numizmatika
 • povijest
 • arheologija
 • genealogija
 • filologija
 • teorija književnosti
 • jezikoslovlje
 • povijest književnosti
 • 7.2. Znanost o jeziku i književnosti
 • semiotika
 • povijest umjetnosti
 • teologija
 • znanost o umjetnosti
 • filozofija
 • 7.3. Ostale humanističke znanosti
                                     
 • društvenih znanosti Riječ znanost starija je od svoje moderne uporabe. Utjecajem pozitivizma riječ je postala kratica za prirodne znanosti Društvo
 • Znanost o materijalima područje je koje uključuje interdisciplinarni pristup fizike, kemije, informatike, primijenjene matematike i strojarstva
 • Političke znanosti često se spominju kao politologija ili politička znanost su znanstveno polje društvenih znanosti koje se bave sa znanstvenim studijem
 • Prirodne znanosti prirodoslovlje su znanosti koje se bave živom i neživom prirodom, opisuju i pokušavaju ih objasniti. Tradicionalna područja prirodnih
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti HAZU najviša je hrvatska znanstvena i umjetnička institucija. Utemeljitelj HAZU bio je Josip Juraj Strossmayer
 • Slovenska akademija znanosti i umjetnosti SAZU slo. Slovenska akademija znanosti in umetnosti najviša je znanstvena ustanova za znanost i umjetnost u Republici
 • Znanost u Hrvatskoj preko istraživačkih i razvojnih napora čini sastavni dio gospodarstva zemlje. Postoji kontinuirano od humanizma do danas, uključujući
 • Ruska akademija znanosti rus. Российская академия наук, PAH je ruska nacionalna akademija. Akademija se sastoji od devet glavnih ogranaka, podjeljenih
 • biljke Podrobniji članak o temi: Povijest medicine Medicina obuhvaća: znanost o gradi, funkciji i razvitku čovjeka, o svim pojavama i zbivanjima njegove
 • značenja, pogledajte Računalstvo razdvojba Računarstvo računarska znanost ili znanost o računalima se bavi proučavanjem teoretskih osnova informacije

Users also searched:

društvene znanosti,

...

Društvene znanosti.

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE i mreže koje se bave osiguravanjem kvalitete u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Znanost svemir. Znanost glupog POČETNA STRANICA Službena stranica. ZNANOST O istraživanju Evolucija istraživačkog područja u okviru Znanosti o konstruiranju na Zavodu za konstruiranje i Katedri za konstruiranje i razvoj. Najnovija znanost. Znanost 24sata. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija. ZAPISNICI ODLUKE. 23. srpnja 2018. Sjednice sektorskih vijeća u lipnju i srpnju 2018.


...