Back

ⓘ Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima
Medunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima
                                     

ⓘ Medunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima

Medunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima medunarodni je ugovor Ujedinjenih naroda kojim su se države članice obvezale u svoje pravne poretke unijeti odredbe o zaštiti gospodarskih, socijalnih i kulturnih ljudskih prava, uključujući pravo naroda na samoodredenje, prava na rad, prava na pravedne i povoljne radne uvjete, prava na osnivanje sindikata i pristupu sindikatu po svom izboru, prava na socijalnu sigurnost, prava na uživanje najvišeg mogućeg standarda tjelesnog i duševnog zdravlja, prava na odgoj i obrazovanje, i dr.

Pakt je usvojen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 19. prosinca 1966. godine, te je stupio na snagu 23. ožujka 1976. Do danas veljača 2020. god. Paktu je pristupilo 170 država.

Users also searched:

medunarodni pakt o gospodarskim socijalnim i kulturnim pravima, medunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima, mpeskp,

...

Diritto internazionale economico Talijanski Hrvatski Rječnik Glosbe.

Medunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima UN a. Konvencija br. 102 Medunarodne organizacije rada MOR o najni žim standardima. IZVORI OBITELJSKOG PRAVA Propisi. Držeći se argumentacije mirenja zaštite okoliša, gospodarskog razvoja i borbe protiv Medunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima od 16. Upitnik i tema XVIII. kongresa Konferencije Ustavni sud RH. Potvrduje se Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, usvojena u New Yorku d Pozivajući se na Medunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim.


...