Back

ⓘ Pučka škola
Pučka škola
                                     

ⓘ Pučka škola

Pučka škola, povijesni oblik obrazovne ustanove osnovnog školstva u zemljama njemačkog govornog područja ili povijesnog utjecaja. Bila je namijenjena školovanju pučanstva na selima i predstavljala je prvi stupanj obrazovanja.

Tijekom druge polovice 20. stoljeća pristup pučkih škola u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj zamijenjen je osnovnim školama, koje su u većini država odgojno-obrazovna zakonska obveza svakog njezinog državljanina.

                                     

1. Povijest

Katolički redovnički red benediktinaca još je u ranom srednjem vijeku otvarao škole unutar samostana.

Srednjovjekovno Sveto Rimsko Carstvo utemeljilo je, vodeno smjernicama Četvrti lateranski sabor katoličke Crkve o obrazovanju i prosvijećenju budućih svećenika, crkvene škole u kojima su se obrazovali budući klerici. Po uzoru na njih, tijekom Protestanske Reformacije osnivaju se nedjeljne ili sabatske škole sa sličnim zadaćama i ciljevima.

Prve svjetovne pučke škole otvaraju se u zamahu pijetističkog pokreta u kasnom 17. stoljeću. Prosvijećeni pruski vladar Fridrik Viliam I. potaknut idejama prosvijećenog apsolutizma uvodi osnovno obrazovanje za svu djecu izmedu 7. i 12. godine starosti, koja su u školama trebala steći vještine čitanja, pisanja i poznavanja katekizma. Prvi zakon o pučkoškolstvu donio je Fridrik II. Veliki 1763. godine, a napisao ga je bogoslov Johann Julius Hecker.

                                     
 • pučka škola radi od 1830. do 1929. godine. Od 5. rujna 1914. sve škole pa tako i škola u Banovcima, morale su koristiti naziv: opća niža pučka škola
 • natpis u žbuci Pučka škola te naknadno postavljen drugi natpis Narodna škola koji svjedoče o nekadašnjoj namjeni, budući da je škola s vremenom u cijelosti
 • Sagradene su 1897. u pojednostavljenim oblicima historicizma. Stara pučka škola podignuta je prema nacrtima poznatog velikogoričkog graditelja Nikole
 • Zgrada prve pučke škole je objekt u općini Zagorska Sela, zaštićeno kulturno dobro. Katnica pravokutnog oblika, zgrada Stare škole nalazi se na hrptu
 • Smjestile su se u ženskoj pučkoj školi u kojoj nisu imale odgovarajuće uvjete. Godine 1879. je izgorila Ženska pučka škola u kojoj su one djelovale te
 • Zgrada pučke škole Komor nalazi se na sjevernoj strani trga ispod župne crkve Sv. Barbare u Bedekovčini. Izgradio ju je 1845. godine župnik Franjo Magdalenić
 • glazbena škola Ferdo Livadić, a od srpnja 1999. uredbom Vlade Republike Hrvatske osniva se i srednja glazbena škola Do 1. ožujka 2000. škola je bila pod
 • u Janjini prva Muška pučka škola 1882. - otvorena u Janjini Ženska pučka škola 1920. - u Sreseru otvorena Mješovita pučka škola zatvorena 1932. zbog
 • Ignacija Lojolskog s pastoralnim centrom. Od 2000. godine ovdje djeluje pučka kuhinja Humanitarno - karitativne organizacije Kruha svetog Ante. Prilagodili
 • 05. 1842 To je bila prva pučka škola na otoku Ugljanu i jedna od prvih u čitavom zadarskom kraju. Prva generacija škole u Preku imala je 31 učenika
 • Pučka škola u Opuzenu otvorena je 28. svibnja 1798. godine. Ovo je bila jedina škola u Neretvi do 1845. godine kada se u Metkoviću otvorila pučka škola
 • Šimonja Sve do 28. kolovoza 1951. godine u Donjim Andrijevcima bila je pučka škola od 1 - 4. razreda Tada se na inicijativu stanovnika sela i tadašnjeg

Users also searched:

...

VŽ KALENDAR 1785. godine s radom je počela gradska pučka.

Od ranije postojale su pučke škole u Varaždinu koje su vodili pavlini, odnosno njemačka trivijalna škola. HR DAST 247 Pučka škola Rupotine – Solin Klasifikacijska oznaka. Pučka škola u Jakuševcu osnovana je i sagradena 1909. godine. Smještena je na južnom kraju naselja u blizini župne crkve, uz cestu koja vodi prema Mićevcu.


...