Back

ⓘ Visoko obrazovanje
Visoko obrazovanje
                                     

ⓘ Visoko obrazovanje

Visoko obrazovanje uključuje stjecanje naobrazbe na sveučilištu, akademiji, visokoj školi, sjemeništu, konzervatoriju i sličnim institucijama. Odgovarajući pojam upotrebljava se na brojnim jezicima. Često se koristi sinonim akademsko obrazovanje za visoko obrazovanje.

Visoko obrazovanje slijedi poslije srednjoškolskog sekundarnog obrazovanja, npr. gimnazije. Poslije njega slijedi poslijesrednjoškolska tercijarna naobrazba, kroz koju se stječe uža specijalizacija. Visoko obrazovanje obično traje nekoliko godina i obično završava primitkom nekog akademskog zvanja. U visoko obrazovanje ubraja se i istraživačko obrazovanje.

Granica izmedu visokog obrazovanja s jakim profesionalnim fokusom i drugog naprednog profesionalnog obrazovanja nije jasno definirana i može varirati od zemlje do zemlje. Vremenom su se i neke srednjoškolska naobrazbe akademizirale i počele ubrajati u visoko obrazovanje.

                                     
  • znanost i visoko obrazovanje kratica: AZVO je nacionalno javno tijelo nadležno za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojeg je
  • Poslijediplomsko obrazovanje obuhvaća posljednju, treću razinu visokog obrazovanja po završetku koje se stječe, ovisno o vrsti studija, akademski stupanj
  • za visoko obrazovanje stručno i savjetodavno tijelo u Republici Hrvatskoj koje brine za razvitak i kvalitetu cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike
  • mogu obavljati stručnu, znanstvenu i umjetničku djelatnost. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Rektorski zbor Vijeće veleučilišta i visokih škola
  • sveučilišni prvostupnik bolonjski proces doktorat visoko obrazovanje magistar poslijediplomsko obrazovanje University of California, Los Angeles - primjer
  • Akreditacija institucija za visoko obrazovanje u SAD - u je postupak stručnih proučavanja tzv. peer review kojim priznate pokrajinske ili nacionalnalne
  • Obrazovanje u Madarskoj uglavnom je javno, a provodi ga Ministarstvo za ljudske resurse. Obrazovanje u predškolskim vrtićima obvezno je i predvideno za
  • Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, najviše stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene
  • provjera ustanova visokoga obrazovanja u SAD - u, koje vrši 60 agencija priznatih od strane Vijeća. Akreditacija institucija za visoko obrazovanje u SAD - u engl

Users also searched:

agencija za znanost i visoko obrazovanje nostrifikacija diplome, azvo, ministarstvo obrazovanja fakulteti, uprava za visoko obrazovanje, vrste visokog obrazovanja,

...

Statistika visokog obrazovanja.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Prema podacima Agencije za znanosti i visoko obrazovanje, u Hrvatskoj je na prijedloga Internacionalizacija visokog obrazovanja Europski socijalni fond.


...