Back

ⓘ Medicina
                                               

Gaza

Gaza može značiti: Gaza Karlovac, dio grada Karlovca Gaza grad, grad u Pojasu Gaze. Gaza medicina, medicinsko pomagalo. Pojas Gaze, palestinski teritorij izmedu Egipta i Izraela. Gaza pokrajina u Mozambiku, pokrajina u Mozambiku

                                               

Epifora

Epifora se može odnositi na: Epifora medicina je pojačano suzenje, obično kao posljedica iritacije oka. Epifora jezik je glasovna figura ponavljanja riječi na kraju stihova.

                                               

Polip

Polip može značiti: polipi žarnjaci, u zoologiji, naziv jednog od životnih ili trajnog životnog oblika u koljenu žarnjaka polip medicina, u medicini, naziv najčešće dobroćudnih tumora

                                               

Fokus (razdvojba)

Fokus može značiti: žarište medicina, u medicini, je ishodišno mjesto patološkoga procesa bolesti u organizmu; Fokus stranka, hrvatska stranka Fokus časopis, hrvatski časopis. Fokus 1973. Vjesnikova povjesničarsko-feljtonistička revija; žarište matematika, u matematici, je istaknuta točka neke krivulje elipsa; hiperbola; parabola; žarište ili fokus, u geometrijskoj optici, je točka u kojoj se sijeku svjetlosne zrake paralelne optičkoj osi sabirne leće ili udubljenog zrcala;

Medicina
                                     

ⓘ Medicina

Medicina je grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija bolesnih i čuvanje i unaprijedenje zdravlja zdravih ljudi. U širem smislu ona se bavi svim živim bićima. U užem smislu je predmet medicinskih istraživanja čovjek pa govorimo o humanoj medicini, no razlikujemo i veterinarsku medicinu i fitopatologiju.

                                     

1. Zadaci i podjela medicine

Medicina obuhvaća:

 • profesionalno izvršavanje navedenih umijeća u individualnim i socijalnim razmjerima
 • umijeće prepoznavanja, ocjenjivanja, olakšavanja ili liječenja bolesti kao i socijalne rehabilitacije bolesnika
 • znanost o gradi, funkciji i razvitku čovjeka, o svim pojavama i zbivanjima njegove unutrašnjosti i okoline koja utječu na zdravlje i bolest
 • vještinu sprječavanja bolesti i poboljšavanja zdravstvenih uvjeta života i biološke evolucije čovjeka

Zadaci suvremene medicine su:

 • omogućiti bolesnicima povratak u normalan život
 • spriječiti pojavu bolesti - preventivna medicina
 • liječiti i suzbijati bolesti - kurativna medicina
 • poboljšati zdravlje zdravih osoba

Iako je postizanje tih ciljeva povezano, ipak možemo napraviti načelnu podjelu na kurativnu i preventivnu medicinu.

Medicina se može podijeliti i na teorijsku i praktičnu, ili na specijalnosti struke. Teorijske struke su anatomija, fiziologija, farmakologija itd. Praktične struke se bave ili bolestima pojedinih dijelova tijela, ili odredenim vrstama pacijenata pedijatrija, ginekologija, vrstama bolesti onkologija, infektologija, ili vrstama terapijskih postupaka kirurgija.

Dio praktične medicine koji se vrši uz neposrednu prisutnost pacijenta naziva se klinička medicina grč. kline - postelja. Njene su glavne grane: dijagnostika prepoznavanje, terapija liječenje i prognostika predvidanje daljenjeg razvoja bolesti.

Socijalna medicina se bavi zdravstvenim problemima grupe, odnosom pojedinca i grupe, utjecaju društvenih faktora na bolest i pristupačnošću medicinskih spoznaja te nastoji odstraniti štetne oblike društvenog života.

Sustav medicinskih spoznaja koji se uči na visokim školama, prvenstveno Europe i Amerike, naziva se službena medicina znanstvena ili školska. Ona je, barem u svojim bitnim dijelovima, univerzalna i medunarodna.

                                     

1.1. Zadaci i podjela medicine Medicina u Hrvatskoj

U Hrvatskoj medicina je podijeljena na temeljne medicinske znanosti i kliničke medicinske znanosti.

Studij medicine u Hrvatskoj se izvodi na više fakulteta, a djeluju i strukovne organizacije poput Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Utemeljena je takoder i Akademija medicinskih znanosti Hrvatske koja okuplja stručnjake i znanstvenike medicinske struke.

                                     

2. Vanjske poveznice

Mrežna mjesta
 • Vedran Korunić, Vrste medicina i terminologija, www.huped.hr
 • medicina, Hrvatska enciklopedija
 • Razred za medicinske znanosti HAZU
 • Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
                                     
 • Epidemiologija, laboratorijska imunologija, sudska medicina školska i adolescentna medicina te transfuzijska medicina nisu izdvojene kao zasebne specijalnosti
 • bolesti. Tradicijska medicina često se stavlja u kontrast prema modernoj medicini kao znanosti utemeljenoj na dokazima. Tradicijska medicina nije ni potpuno
 • Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine Endokrinologija
 • alternativna medicina u načelu ne postoji, već postoji medicina i ono što medicina nije. Jedan od najjačih prirodoznanstvenih kritičara alternativne medicine
 • prostoru. Zrakoplovna medicina je značajna komponenta sigurnosti u zrakoplovstvu i istraživanju svemira. Zrakoplovna medicina je nastala u ranom 18.
 • Dentalna medicina skup je biomedicinskih znanja i vještina koja zahtijevaju visoke standarde akademskog obrazovanja u svrhu izobrazbe doktora dentalne
 • Srednjovjekovna je medicina u Europi bila mješavina saznanja i filozofskih ideja iz različitih izvora i temeljila se na: znanju naslijedenom iz antike
 • dijagnostičke postupke profesionalnih bolesti. Nedovršeni članak Medicina rada koji govori o medicini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
 • Veterina veterinarstvo, veterinarska medicina je grana medicine koja se bavi bolestima domaćih i divljih životinja, kao i kućnih ljubimaca. Brine se
 • Medicina u 2020. godini. Napisani radovi, nastanak nove medicinske grane, prvi zahvat neke vrste ., osnivanja ustanova bolnica, instituta, klinika.
 • Nuklearna je medicina odjel na kojem se koriste radioizotopi, najčešće u neinvazivnim dijagnostičkim postup cima. U praksi, nuklearna medicina postoji tek

Users also searched:

dentalna medicina rijeka prijemni 2020,

...

Drevna medicina.

Medicina rada Dom Zdravlja Koprivničko križevačke županije. Palijativna medicina kao grana medicine podrazumjeva potpunu skrb o bolesniku oboljelom od kronične, neizlječive bolesti kada su. Moderna medicina. Medicina rada DOM ZDRAVLJA. Tradicionalna kineska medicina promatra ljudsko tijelo kao igru suprotnosti koju treba nastojati zadržati u ravnoteži. Poremećaj ravnoteže uzrokuje bolest. Medicina Hrvatska enciklopedija. Telefon: 035 441 926. Faks: 035 444 517. E mail: dzsb@ ravnateljica: Lidija Grčić. ORDINACIJE Opća Obiteljska medicina Dentalna medicina.


...