Back

ⓘ Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
                                     

ⓘ Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku danas ima pet Odsjeka: Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za likovnu umjetnost, Odsjek za kazališnu umjetnost, Odsjek za primijenjenu umjetnost i Odsjek za novu glazbu. Od akademske 2005./2006. godine svi se studijski programi provode u skladu s odredbama Bolonjskog procesa. Studiji se organiziraju za redovite i izvanredne studente, bilo na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, bilo po osobnim potrebama, kako za hrvatske državljane, tako i za strane studente. Nastava se odvija kroz predavanja, mentorske poduke, seminare, vježbe i različite oblike terenske nastave. Polaznici preddiplomskih i diplomskih studija tijekom školovanja stječu teorijska, pedagoška i praktična znanja i vještine, pri čemu individualan pristup studentima omogućava polaznicima razviti vlastiti umjetnički izričaj, čime su poticani na cjeloživotno obrazovanje, a u skladu s njihovim osobnim senzibilitetom. Da se na Umjetničkoj akademiji pridaje velika važnost kvaliteti nastave, dokazuju i izvrsni uspjesi studenata u proteklim godinama. Pored redovite nastave, na Umjetničkoj akademiji organiziraju se konferencije, festivali, seminari, predstavljanja knjiga, koncerti, izložbe, predstave, projekcije, slušaonice i radionice. Organiziraju se i gostovanja predavača iz Hrvatske i inozemstva. Studenti i nastavni djelatnici Akademije, u okviru različitih programa i redovito, sudjeluju u medunarodnim razmjenama i natjecanjima iz svih umjetničkih područja djelovanja Akademije. U okviru medunarodne suradnje, sudjelovali smo na različitim manifestacijama, od festivala, natjecanja, skupnih ili samostalnih izložbi, kolonija itd. Umjetnička akademija u Osijeku se različitim umjetničkim projektima predstavlja od početka svoga djelovanja. Neki od njih su nacionalnog, a neki su medunarodnog karaktera.

                                     

1. Povijest Akademije

Umjetnička akademija u Osijeku jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004. godine. Prvu generaciju studenata upisuje akademske 2004./2005. godine. Locirana je u nekoliko zgrada u sklopu osječkog Sveučilišnog campusa, gdje djeluje od 2005. godine. Svojim je dosadašnjim radom Umjetnička akademija u Osijeku razvila prepoznatljivost i približila umjetnička područja kako studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, tako i ostalim studentima koji su kroz različite projekte i radionice sudjelovali u radu Akademije, ali i širem gradanstvu.

                                     

2. Projekti Akademije

 • medunarodni susret kazališnih akademija Dionizijev festival, na kojem sudionici razmjenjuju stečena znanja, vještine i iskustva iz područja kazališne umjetnosti;
 • medunarodna studentska kiparska kolonija Jarčevac, na kojoj studenti, uz stručno vodstvo profesora s Odsjeka za likovnu umjetnost, svoje skulpture izraduju od drva;
 • medunarodna revija lutkarstva, LUTKOKAZ, na kojoj se prezentacijama, radionicama i predstavama sudionike upoznaje s novostima iz područja lutkarstva;
 • edukativno-prezentacijski projekt Susreti u knjižnici omogućuje dodatno upoznavanje s područjima rada Umjetničke akademije u Osijeku, kroz sadržaje kao što su: glazbene slušaonice, projekcije filmova, razgovori s povodom, tematska predavanja i slično;
 • Odsjek za glazbenu umjetnost već tradicionalno, u vrijeme Božića, organizira glazbene božićne svečanosti, GLAZ-B-OS festival;
 • medunarodno natjecanje mladih pjevača Lav Mirski u skolpu festivala vokalne glazbe, InterVox, na kojem sudjeluju mlade pjevačice i pjevači iz zemalja regije i šire;
 • medunarodni, znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti.
 • završna izložba svih studenta preddiplomskog i diplomskog studija Likovne kulture, koju svake godine organizira Odsjek za likovnu umjetnost;
 • zajednički projekt Umjetničke akademije u Osijeku i Akademije umetnosti iz Novog Sada, Panonski put umjetnosti – osnaživanje suradnje i umrežavanja institucija za visoko obrazovanje na području umjetnosti i ekologije, prepoznat i financiran od strane EU, rezultiirat će postavljanjem land art instalacija uz biciklističku stazu Panonski put mira.
 • Umjetnička akademija u Osijeku sudjeluje i na Festivalu znanosti, Osječkom ljetu kulture i Osječkom ljetu mladih s bogatim programima, u kojima sudjeluju studenti sva četiri Odsjeka Umjetničke akademije u Osijeku;
 • medunarodni festival vokalne glazbe InterVox festival je Odsjeka za glazbenu umjetnost, koji se sastoji od nekoliko iznimnih glazbenih dogadanja;
 • svakog listopada se obilježavaju Dani Umjetničke akademije u Osijeku, a u obilježavanju istih sudjeluju profesori i studenti sa sva četiri Odsjeka;
 • zajednički projekt Muzeja Slavonije i Umjetničke akademije u Osijeku, Osječka muzejska glazbena srijeda OMG, čija je osnovna ideja da se koncertima klasične glazbe obogati kulturni život grada i ožive muzejski prostori;

Kreativnim i različitim pristupom umjetničkom stvaralaštvu, naši profesori i asistenti pridonose i razvoju znanosti na području umjetnosti. Na tome tragu inicirana je i izdavačka djelatnost Umjetničke akademije u Osijeku, u suradnji sa zagrebačkim nakladničkom kućom Leykam International. U biblioteci Ars academica trenutno je objavljeno pet naslova autora Vladimira Rismonda, Andreja Mirčeva, Sanje Nikčević, Bore Stjepanovića i Zdravka Drenjančevića. U sljedećim akademskim godinama Umjetnička akademija kao umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta nastojat će kroz studije i dalje razvijati vrhunsko umjetničko stvaralaštvo. Kroz različite umjetničke sadržaje i dalje će realizirati nastavne programe i projekte, kojima će promicati i prezentirati interdisciplinarne kulturološke, umjetničke i regionalne posebnosti naše Akademije.

                                     

3. Studijski programi

 • preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura
 • diplomski sveučilišni studij Likovna kultura
 • diplomski sveučilišni studij Klavir
 • diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija
 • preddiplomski sveučilišni studij Gluma i lutkarstvo
 • preddiplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija
 • diplomski sveučilišni studij Kazališna umjetnost; smjer: Gluma i lutkarstvo
 • preddiplomski sveučilišni studij Kazališno oblikovanje
 • preddiplomski sveučilišni studij Pjevanje
 • preddiplomski sveučilišni studij Klavir
 • diplomski sveučilišni studij Pjevanje
                                     

4. Uprava

Dekanica
 • prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić
Prodekanica za nastavu
 • izv. prof. art. Antoaneta Radočaj - Jerković
Prodekan za umjetnost i znanost
 • red. prof. art. Davor Bobić
Prodekan za medunarodnu i meduakademijsku suradnju
 • izv. prof. art. Robert Raponja
Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje
 • doc. art. Jasmina Pacek
                                     

5. Vanjske poveznice

 • Službene mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku hrv. engl.
 • Službene mrežne stranice Umjetničke akademije u Osijeku hrv. engl.
                                     
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti HAZU najviša je hrvatska znanstvena i umjetnička institucija. Utemeljitelj HAZU bio je Josip Juraj Strossmayer
 • strojarstva i brodogradnje iz Zagreba za Studij strojarstva u Slavonskom Brodu, Pedagoška akademija u Osijeku Muzička akademija u Zagrebu za Odjel glazbe u Osijeku
 • pedagog i nastavnik na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Puli, a fakultetsku izobrazbu u Zagrebu
 • državnoj operi u Budimpešti.Od 2017. umjetnički je suradnik na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku a od 2020. u zvanju docenta. HNK Osijek - Mladen Tutavac
 • Na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku predaje u statusu redovitog profesora u trajnome zvanju kolegije iz područja književnosti i kulture Prva
 • Umjetničke akademije u Osijeku 2014. - 2017. glavni urednik online časopisa za umjetnost i kulturu Artos, Umjetnička akademija u Osijeku 2012. - urednik
 • Odjel za fiziku Odjel za kemiju Odjel za biologiju Akademija za umjetnost i kulturu Filozofski fakultet u Osijeku Gradevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku
 • Avarima i drugim Slavenima iz sjeverne Europe preselili na jug i naselili krajeve gdje i danas žive. Oni su ubrzo preuzimali antičku kulturu i umjetnost ali
 • Likovna umjetnost u Hrvatskoj je likovna umjetnost na području današnje Republike Hrvatske umjetnička produkcija Hrvata od srednjeg vijeka do danas. Na
 • veze sa sjeverom i zapadom, i tako dolazi do jakog srednjoeuropskog utjecaja na hrvatsku kulturu Rano romanička umjetnost pojavljuje se u Hrvatskoj početkom

Users also searched:

akademija za umjetnost i kulturu facebook, akademija za umjetnost i kulturu zagreb, likovna akademija osijek - upisi, umjetnička akademija osijek natječaj,

...

Akademija za umjetnost i kulturu osijek upisi.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Na. Članci na temu akademija za umjetnost i kulturu u osijeku. PLATI I NOSI. Studenti likovnih akademija iz cijele Hrvatske u Zagrebu prodaju. Marketinški miks u kulturi Nacionalni repozitorij završnih i. Kulturni turizam i kulturna baština, na 2. godini preddiplomskoga studija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na Odsjeku za kulturu,. DMK – potpisan Sporazum s Akademijom za umjetnost i kulturu u. Na inicijativu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku 10. prosinca 2018. Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,.


...