Back

ⓘ Građansko obrazovanje (predmet)
                                     

ⓘ Gradansko obrazovanje (predmet)

Godine 2002. uveden je obvezni predmet Gradanstvo u engleski nacionalni kurikul na preporuku Crickova izvješća iz 1998. Poučava se kao dio školskog kurikula i predaje svim učenicima u dobi 11-16 godina u javnim školama.

Nacionalni kurikul gradanstva u Engleskoj doprinosi općim ciljevima nacionalnog kurikula po kojem bi se djeca trebala razviti u uspješne učenike, pouzdane pojedince i odgovorne gradane koji ostvaruju pozitivan doprinos društvu. Kurikul gradanstva temelji se na ključnim konceptima koje djeca moraju razumjeti te ključnim procesima i vještinama koje moraju razviti. Nacionalni kurikul gradanstva postavlja zahtjeve poučavanja koji naznačuju širok raspon sadržaja uključujući politiku, parlament i vladu, djelovanje pravnog sustava, način funkcioniranja gospodarstva, uloge medija, ljudskih prava, europskih i medunarodnih odnosa. Učitelji rabe tematska politička i društvena pitanja kako bi približili gradanski sadržaj životu i pomogli učenicima razviti ključne gradanske vještine istraživanja, raspravljanja i debatiranja, ali i predstaviti nazore drugih, misliti kritički o njima, vrednovati ih i reflektirati. Kurikul gradanstva ima za cilj razvijati učeničku sposobnost sudjelovanja u zajednicama i širem društvu kao informiranih, kritičkih i odgovornih gradana. Cilj je "aktivnog gradanstva" poučiti učenike da rade zajedno i poduzimaju praktične akcije, rabeći svoje gradansko znanje i razumijevanje radi doprinošenja boljem društvu. Primjerice, nakon pouke o ljudskim pravima, različitosti i nejednakosti, učenici mogu odlučiti izraditi projekt koji će se osvrnuti na rasizam u njihovim školama ili lokalnim zajednicama. Ostali primjeri projekata aktivnog gradanstva uključuju pokretanje programa recikliranja, postavljanje studentskih akcijskih grupa radi naznačivanja maloljetničkog maltretiranja ili promicanja poštene trgovine ili kampanje za smanjenje biračke dobi na 16 godina.

GCSE za "Gradanske studije" dostupan je za učenike u ključnom stadiju 4. Tri glavna tijela koji ga dodjeljuju u Engleskoj AQA, OCR i Edexcel nude ovu kvalifikaciju kao potpuni ili kratki tečaj. Kvalifikacija uključuje kontroliranu procjenu zasnovanu na projektu aktivnog gradanstva u kojem su učenici sudjelovali. Osim toga postoji i razina A u Gradanskim studijima koja je dostupna putem AQA-e. Ovu su kvalifikaciju vrednovala sveučilišta medu kojima je i Sveučilište u Cambridgeu. Od 2002. godine do sada više od 500.000 mladih steklo je kvalifikacije u Gradanskim studijima.

Očekuje se da će recenzija primarnog nacionalnog kurikula koju je tijekom 2009. izvršio sir Jim Rose dovesti do uvodenja gradanstva kao obveznog dijela primarnog obrazovanja tijekom 2010. godine. Budući da je Zakon o obrazovanju zastao na posljednjoj prepreci u parlamentu, ovaj predmet ostaje neobvezan u osnovnim školama. Većina osnovnih škola već poučava gradanstvo u svojim kurikulima. Materijale koji podupiru poučavanje gradanstva u osnovnim i srednjim školama te u rasporedima poslije 16. godine objavila je QCA sada Qualifications and Curriculum Development Agency, hrv. Agencija za razvoj kurikula i kvalifikacija.

U listopadu 2005. godine Odbor za obrazovanje i izbor vještina Doma pučana započeo je propitivanje gradanskog obrazovanja, a izvješće o provedenom propitivanju dostavio je u ožujku 2007. Odbor je prikupio pisane i usmene dokaze od široka raspona pojedinaca uključujući ravnatelje i sira Bernarda Cricka te organizacijâ uključujući Odjel za djecu, škole i obitelji, Upravu za kvalifikacije i kurikul, Mrežu pouke i vještina, Ofsted, Udrugu učitelja gradanstva ACT, Gradansku zakladu i Hansardovo društvo.

Odbor je zaključio da je "prerano reći s ikakvim stupnjem pouzdanja da li gradansko obrazovanje proizvodi širok raspon učinaka kojima su se izvorno nadali. Početni dokaz na studiji malog opsega i iskustvo pojedinih ustanova obećavaju, ali nedovoljno sami za sebe. Sada je imperativ osigurati da se zakrpanost ne smije zadržati, da pružanje visoke kvalitete postane norma, da se napredak ubrza. To će zahtijevati djelovanje onih pri dnu, ali će takoder trebati snažnu podršku DfES-a i ministara."

Usporedba s gradanskim obrazovanjem u ostalim zemljama bio je predmet opsežna istraživanja koje je proveo NfER, a daljnje su informacije dostupne na i

Koalicijska vlada trenutačno recenzira nacionalni kurikul u Engleskoj. Više o tome vidi na

                                     

1. Republika Irska

Gradanski studiji uvedeni su kao obvezni predmet 1990-ih u Republici Irskoj. Predmet je poznat pod nazivom CSPE Gradansko, društveno i političko obrazovanje, a predaje se učenicima u dobi 12-16 godina. U 2009. godini očekuje se da će se nuditi dodatan predmet pod radnim nazivom Društvo i politika koji će biti predmet ponuden učenicima u dobi 16-18 godina u srednjim školama u Republici Irskoj.

                                     

2. Francuska

U Francuskoj je gradansko obrazovanje poznato u srednjim školama kao ECJS franc. education civique, juridique et sociale, a kao "éducation civique" u prijelaznim i osnovnim školama. Francuska zabrana pokrivanja lica nameće sudjelovanje u gradanskom obrazovanju, a kazna doseže i do 150 eura za one koji krše navedeni zakon.

                                     

3. Španjolska

U Španjolskoj je recentnim zakonom uveden EpC Educación para la Ciudadanía. Novim zakonom o obrazovanju koji je donijela Narodna stranka on će se ipak ukloniti iz kurikula. Za više informacija vidi gradansko obrazovanje Španjolska.

                                     

4. Hrvatska

Gradanski odgoj i obrazovanje uveden je u Hrvatskoj kao eksperimentalni modul u dvanaest osnovnih i srednjih škola u 2012./2013. i 2013./2014. školskoj godini.

                                     

5. Kritika gradanskog obrazovanja u školama

Kritika gradanskog obrazovanja u školama tvrdi da je prosto poučavanje djece teoriji gradanskog obrazovanje neučinkovito osim ako same škole ne reflektiraju demokratske prakse tako da djeci omoguće da kažu što misle o donošenju odluka. Kritika sugerira da su škole u svojem temelju nedemokratske ustanove i da takve postavke ne mogu usaditi u djecu predanost i vjerovanje u demokratske vrijednosti što je nužno da bi gradansko obrazovanje imalo prikladan učinak.

                                     

6. Vanjske poveznice

Gradansko obrazovanje u školama

  • QCDA Citizenship
  • Citized
  • Patriotism and Nationalism in Music Education Ashgate press, 2012
  • What is citizenship and why teach it? Citizenship Foundation
  • Learn and Serve Americas National Service-Learning Clearinghouse Citizenship Education Bibliography
  • Time for Citizenship - a UK based Primary Education site
  • The Association for Citizenship Teaching
  • Department for Children, schools and families Citizenship site

Europsko gradansko obrazovanje

  • NECE - Networking European Citizenship Education

Users also searched:

gradanski odgoj predmet, gradanski odgoj teme, kurikulum gradanskog odgoja, što je gradanski odgoj, teme za gradanski odgoj u osnovnim školama,

...

Što je gradanski odgoj.

Gradanski odgoj i obrazovanje. Ciljeva odgoja i obrazovanja u školi, odnosno u nastavi svakoga pojedinoga predmeta. a Gradansko društvo i država. Heterogenost gradanskog društva. Gradanski odgoj teme. Pravo gradansko obrazovanje učinilo bi nekompetenciju političkih. Gradanski odgoj i obrazovanje GOO uveden je u riječke osnovne škole kao izvannastavna aktivnost, odnosno kao zaseban predmet koji se provodi jednom Grad Rijeka će nastaviti s provodenjem GOO a jer prepoznaje da gradansko. Pozicijski dokument Obrazovanje za ljudska prava i demokratsko. U okviru predmeta Gradansko obrazovanje koje po NPP Nastavni plan i program izučavaju učenici IX. razreda organizirane su prezentacije.


...