Back

ⓘ Osnovna škola
                                               

Ned Flanders

Nedward "Ned" Flanders imaginarni je lik iz crtane TV serije Simpsoni. On je prvi susjed obitelji Simpson. Jako je religiozan te time spada u grupu ljudi koju Homer ne podnosi.

                                               

Olivia Rodrigo

Olivia Isabel Rodrigo je američka glumica i pjevačica, poznata po ulogama na Disney Channel-u, i to u serijama Bizaardvark i High School Musical: The Musical: The Series. Rodrigo je 2020. potpisala ugovor sa diskografskim kućama Interscope i Geffen, te objavila svoju prvu pjesmu "Drivers License" u siječnju 2021. Njen prvi single dostigao je velik uspjeh te se popeo na prvo mjesto ljestvica kako u SAD-u, tako i u cijelome svijetu.

                                               

Julijan Knežević

Julijan Knežević, bio je iguman Manastira Studenice, najpoznatiji arhimandrit Srpske pravoslavne crkve.

                                               

Davor Gerbus

Roden i odrastao u Zagrebu gdje je pohadao osnovnu i srednju školu. Široj javnosti postaje poznat 2014. godine putem YouTube kanala thelazyWAVE. U studenom 2015. godine, Davor postaje zaštitno lice brenda Joomboos velike medijske kuće 24sata. Upustio se i u voditeljske vode kao domaćin Online Talent Show-a Videostar uz pomoć poznate Hrvatske pjevačice Lane Jurčević. Na ljeto 2017. Davor je objavio prvu pjesmu "Isti san" što mu je privuklo veliki broj novih pratitelja. Nešto više od godinu dana nakon prvog hita Davor objavljuje drugu pjesmu pod nazivom "Mala". Obje pjesme napisao je Filip D ...

                                               

Zgrada Zadružnog saveza u Splitu

Zgrada Zadružnoga saveza u Splitu, Hrvatska, najznačajnije je djelo u arhitektonskom opusu splitskog graditelja i planera Petra Senjanovića. Gradena je od 1912. do 1918. U prvoj fazi gradnje zgrada je imala oblik slova "L", a dogradnjom sjevernog krila u drugoj fazi gradnje dobiva oblik slova "U". Gradevina je velika trokatnica s visokim četverostrešnim krovištem s pokrovom od kupe kanalice. Glavno ulično pročelje starijeg dijela obloženo je kamenim kvadrima, a novije krilo potpuno je sagradeno u kamenu dok su stražnja pročelja ožbukana. Zgrada Zadružnog saveza važna je u pregledu splitske ...

                                               

Alisa u zemlji čudesa

Alisa u zemlji čudesa knjiga je dječje fantastike iz 1865. godine koju je napisao engleski književnik Charles Lutwidge Dodgson, poznatiji pod pseudonimom Lewis Carroll. Radnja prati doživljaje djevojčice Alise, koja pada niz zečju rupu u fantastični svijet naseljen osebujnim stvorenjima. Priča je prepuna aluzija na Dodgsonove prijatelje i neprijatelje, kao i lekcija koje su u to doba učenici britanskih osnovnih škola morali učiti napamet. Radnja se poigrava s logikom na način koji je roman učinio trajno popularnim i medu odraslima i medu djecom. Smatra se jednim od najkarakterističnijih pr ...

                                               

Marinko Stantić

Kao treće od četvero djece, djetinjstvo provodi u Tavankutu, gdje završava osnovnu školu. Nakon završene srednje strojarske škole odlučuje se na studij teologije. Kao bogoslov Subotičke biskupije odlazi na studij u Zagreb, gdje na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove diplomira 1999. god. Te iste godine biva zareden za svećenika te nastavlja postdiplomski studij u Rimu gdje 2002. magistrira, a 2004. god. doktorira iz oblasti pastoralne teologije na temu Inkulturacija vjere kroz pučku pobožnost bunjevačkih Hrvata. Po povratku sa studija obnaša dužnost kapelana u Adi, da bi 2005. god ...

                                               

Aleksandra Ptičar

Aleksandra Ptičar hrvatska je folklorna umjetnica, dugogodišnja solistica - plesačica i pjevačica Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

                                               

Muzafer Dervišević

Muzafer Dervišević je roden u Brčkom, 21. veljače 1927. godine, kao peto dijete općinskog službenika Sulejmana Derviševića. Njegov otac sa suprugom Hedijom imali su šestero djece: Inisa, Arifa, Seada, Muzafera i dvije kćerke Hanumku i Razu. Osnovnu školu i Trgovačku akademiju Muzafer je završio u Brčkom i od djetinjstva je volio čitati knjige i pisati. Pošto su mu trojica starije braće - Inis, Arif i Sead, otišli u partizane i on je kao mladić pristupio ilegalcima - SKOJ-u. Nakon oslobodenje zemlje Muzafer je završio Školu rezervnih oficira 1948. godine u Somboru, gdje je obolio od tuberku ...

Osnovna škola
                                     

ⓘ Osnovna škola

Osnovna škola je škola koju učenik pohada kao prvu školu. Djelatnost osnovnog školstva obuhvaća odgoj i obvezno školovanje, druge oblike školovanja djece i mladih te školovanje odraslih osoba. Svrha je osnovnog školstva da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje.

                                     

1. Spremnost za školu

Hoće li dijete biti spremno za školu ovisi o njegovim sposobnostima, "kako" učiti i emocionalnoj inteligenciji koju je razvilo uz svoje roditelje i odgojitelje u vrtiću. Sedam ključnih elemenata:

 • samopouzdanje
 • povezanost
 • znatiželja
 • samokontrola
 • sposobnost komuniciranja
 • svrhovitost
 • spremnost na suradnju
                                     

2. Ocjenjivanje

Numeričko ocjenjivanje učenika je sljedeće: pozitivne prolazne ocjene:

 • dobar 3
 • vrlo dobar 4
 • odličan 5
 • dovoljan 2

negativne neprolazne ocjene:

 • nedovoljan 1

Ocjene se daju na temelju usmenih ili pismenih rezultata te zalaganja, kulture medusobne komunikacije itd. Zaključna ocjena iz nastavnog predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, poglavito ako je učenik pokazao napredak.

                                     

3. Općenito

Škola je dužna osigurati kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. U Hrvatskoj osnovno školovanje traje najmanje osam godina i po Zakonu je obvezno za svu djecu, u pravilu od šest do petnaest godina. Osnovno školovanje obavljaju osnovne škole i druge javne ustanove, a ostvaruju ga na temelju nastavnog plana i programa. Pedagoškim standardom utvrduju se materijalni, kadrovski i drugi uvjeti za ostvarivanje djelatnosti i podjednak razvoj osnovnog školstva za srednjoročno razdoblje. Pedagoški standard donosi Hrvatski sabor. Poslije nje slijedi srednja škola. Koliko godina sadrži osnovna škola je različito, ovisno o državi u kojoj se nalazi, npr. u Vijetnamu traje tri, u Kini šest, a u Njemačkoj deset godina.

                                     

4. Predmeti u hrvatskim osnovnim školama:

Od 1. razreda:

 • Engleski jezik od 2003. godine
 • Vjeronauk Izborni predmet
 • Hrvatski jezik
 • Njemački jezik u nekim školama
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Priroda i društvo
 • Matematika
 • Glazbena kultura
 • Likovna kultura

Od 4. razreda:

 • Njemački jezik Izborni predmet
 • Engleski jezik Do 2003. godine, i danas kao izborni predmet u školama u kojima se uči njemački od prvog razreda kao obvezni predmet
 • Talijanski jezik Izborni predmet
 • Francuski jezik Izborni predmet

Od 5. razreda:

 • Tehnička kultura
 • Povijest
 • Priroda umjesto prirode i društva
 • Geografija
 • Informatika izborni predmet
                                     

5. Opis predmeta

Priroda i društvo

Podrobniji članak o temi: Priroda i društvo ukratko obraduje živu i neživu prirodu tj. ljude, životinje, biljke, vodu, tlo, stanice i sve što spada u prirodu oko nas.

Engleski jezik

Podrobniji članak o temi: Engleski jezik Engleski jezik obraduje sve o engleskom jeziku, njihovim običajima, kulturi, izgovorima itd.

Vjeronauk

Podrobniji članak o temi: Vjeronauk je izborni predmet. Uči o kršćanskoj vjeri, Isusu, svecima itd.

Glazbena kultura

Podrobniji članak o temi: Glazba Glazbena kultura uči o glazbi, notama, glazbenicima itd.

Tehnička kultura

Tehnička kultura uči o tehničkom pisanju velikih i malih slova, monomerima i polimerima, nacrtima, kućanskim uredajima, gradevini, elektrotehnici, informacijskim tehnologijama itd.

                                     

5.1. Opis predmeta Hrvatski jezik

Podrobniji članak o temi: Hrvatski jezik Hrvatski jezik temelji se na štokavskom narječju. Ukratko hrvatski jezik poučava narječja, imenice, glagole, pridjeve, brojeve, zamjenice, priloge, prijedloge, veznike, čestice, usklike, padeže, glagolska vremena itd. Proučava i književnost.

                                     

5.2. Opis predmeta Matematika

Podrobniji članak o temi: Matematika Dva glavna područja u matematici su aritmetika i geometrija. Matematika proučava brojeve, zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, razlomke, kutove itd.

                                     

5.3. Opis predmeta Priroda i društvo

Podrobniji članak o temi: Priroda i društvo ukratko obraduje živu i neživu prirodu tj. ljude, životinje, biljke, vodu, tlo, stanice i sve što spada u prirodu oko nas.

                                     

5.4. Opis predmeta Engleski jezik

Podrobniji članak o temi: Engleski jezik Engleski jezik obraduje sve o engleskom jeziku, njihovim običajima, kulturi, izgovorima itd.

                                     

5.5. Opis predmeta Glazbena kultura

Podrobniji članak o temi: Glazba Glazbena kultura uči o glazbi, notama, glazbenicima itd.

                                     

5.6. Opis predmeta Tehnička kultura

Tehnička kultura uči o tehničkom pisanju velikih i malih slova, monomerima i polimerima, nacrtima, kućanskim uredajima, gradevini, elektrotehnici, informacijskim tehnologijama itd.

                                     
 • Zgrada Osnovne škole Manuš - Dobri je osnovna škola u gradu Splitu za gradski kotar Dobri. Nalazi se na adresi Kliška 25, Split, na predjelu Dobrome. Gradena
 • Zavod Martinis - Marchi - Osnovna škola Manuš je zgrada u Splitu. Nalazi se na adresi Vukovarska 11, Split. Gradene su od 1911. do 1913. godine. Pod oznakom
 • Osnovna škola Dubovac je škola koja se nalazi u Karlovcu u Hrvatskoj. U školskoj godini 2017. 2018. Osnovnu školu Dubovac pohadalo je 770 učenika u 38
 • Osnovna škola Jabukovac - Zagreb nalazi se u Zagrebu, naselje Tuškanac, na adresi Jabukovac 30. Škola na Jabukovcu Tuškancu otvorena je nakon 2.svjetskog
 • roditelja, stručnih suradnika, ostalih stručnjaka i djelatnika. Subjekti nastavom stječu: znanja, vještine, sposobnosti i navike. osnovna škola srednja škola
 • Zgrada Osnovne škole je objekt u gradu Krapina zaštićeno kulturno dobro. Osnovna škola Ljudevita Gaja Trg Stjepana Radića 1, nalazi se u središtu grada
 • Zgrada osnovne škole zgrada u Bristu u kojoj i danas djeluje osnovna škola zaštićeno kulturno dobro. Zgrada Osnovne škole u Bristu sagradena je 1878
 • Zgrada osnovne škole zgrada u Supetru u kojoj i danas djeluje osnovna škola zaštićeno kulturno dobro. Zgrada osnovne škole nalazi se na trgu kod župne
 • Osnovna glazbena škola Ferdo Livadić, a od srpnja 1999. uredbom Vlade Republike Hrvatske osniva se i srednja glazbena škola Do 1. ožujka 2000. škola
 • Srednja škola je trogodišnja, četverogodišnja ili petogodišnja škola koju učenik pohada nakon završene osmogodišnje osnovne škole Srednje se škole dijele
 • Sarajevo Osnovna muzička škola Ilidža Osnovna škola Mehmed Handžić Prva osnovna škola Druga osnovna škola Treća osnovna škola Ilidža Četvrta osnovna škola
 • druge polovice 20. stoljeća pristup pučkih škola u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj zamijenjen je osnovnim školama koje su u većini država odgojno - obrazovna
                                               

Tonči Bauk

Tonči Bauk Roden u Splitu. Završio osnovnu školu u Dugom Ratu, srednju školu Jure Kaštelan u Omišu i prometni fakultet u Zagrebu. Radni vijek započeo je u tvornici "Dalmacija" Dugi Rat, zatim u Splitu u telekomunikacijskim firmama gdje je proveo više od 30 godina. 30. svibnja 2021. na Dan državnosti pobjeduje u utrci za načelnika Dugog Rata

Users also searched:

osnovna škola novska djelatnici, osnovna škola novska kontakt,

...

1 osnovna škola.

Osnovno školstvo Grad Gospić. Odluka o provedbi nastave prema Modelu C odnosi se na osnovne škole kojima je Primorsko goranska Županija osnivač. Za učenike od 1. do 4. razreda …. Osnovna škola primorje smokovljani. Osnovna škola Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski. Učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole nastavu i dalje prate u školi prema važećem rasporedu učenici od 5. do 8. razreda osim učenika s pomoćnicima u​. Osnovna škola novska kontakt. Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk. Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje, djeluje kontinuirano više od 130 godina. Danas broji 403 učenika u 18 odjeljenja.


...