Back

ⓘ Zdravstveni odgoj u Hrvatskoj
                                     

ⓘ Zdravstveni odgoj u Hrvatskoj

Zdravstveni odgoj je obvezni kurikul uveden u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj odlukom ministra Jovanovića od 28. rujna 2012. U školskoj godini 2012./2013. do ožujka 4. modul zdravstvenog odgoja nije provoden jer školama odnosno učiteljima nisu dostavljeni odgovarajući udžbenici ili priručnici, sav dostupan materijal činio je dokument nazvan Kurikulum od 38 stranica za 8 godina osnovnog obrazovanja i 4 godine srednjoškolskog obrazovanja; odnosno provoden je eksperimentalno na temelju javnosti nedostupnih materijala kako je to najavila Agencija za odgoj i obrazovanje na predstavljanju programa u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 27. kolovoza 2012.

Zdravstveni odgoj nije zamišljen kao zasebni predmet u školama, već bi njegov program trebao biti uklopljen u satove razrednika, biologije, tjelesne i zdravstvene kulture, školske projekte i druge školske aktivnosti. Nastavni kurikul podijeljen je na četiri modula:

 • živjeti zdravo
 • prevencija nasilničkog ponašanja
 • prevencija ovisnosti
 • spolno/rodna ravnopravnost

Zbog spornog četvrtog modula koji je, prema kritičarima, sadržavao elemente "rodne ideologije", kurikul je izazvao brojne kritike u velikom dijelu javnosti, s njim je tijesno povezano ukidanje televizijske emisije "Slika Hrvatske", suautor 4. modula seksolog Aleksandar Štulhofer zatražio je zaštitu HHO-a od grubih javnih nasrtaja ". Osim sadržajnih, glavna zamjerka kritičara je obveznost trenutačno jedinog uvedenog modela zdravstvenog odgoja, bez mogućnosti izbora nekog drugog, sličnog ili možebitno prikladnijeg programa od strane roditelja ili mogućnosti njegova ne pohadanja.

                                     

1.1. Uvodenje 2006. - 2008.

Natječaj za izradu programa zdravstvenog odgoja raspisalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske još 23. veljače 2006. godine. Nakon izrade slijedila je uobičajena procedura uvodenja nekog programa u škole tj. recenzija programa od strane neutralnog stručnog povjerenstva praćena javnom raspravom. Na natječaju je pobijedio program što su ga izradili stručnjaci angažirani od strane udruge Grozd - Glas roditelja za djecu. Trebala je uslijediti edukacija nastavnika i zatim uvodenje programa, ali je postupak obustavljen uslijed prosvjeda nekih gradanskih udruga i dijela medija. Udruga Grozd tada je od ministarstva tražila da ne zaustavlja uvodenje zdravstvenog odgoja u škole, već da se dozvoli pravo izbora roditeljima kako bi oni roditelji koji eventualno ne bi željeli njihov program mogli odabrati program gradanske udruge Forum za slobodu odgoja, koja je takoder bila izradila svoj program.

Ministarstvo je odbilo prijedlog za uvodenjem prava izbora roditelja i prekinulo daljnji postupak uvodenja programa u škole 2008., iako su sve zainteresirane strane bile složne u tome da je program zdravstvenog odgoja zaista potreban jer se unatoč trudu roditelja i nastavnika zdravstveno stanje medu djecom i mladima pogoršalo.

                                     

1.2. Uvodenje 2012.

Ministar Jovanović na tiskovnoj konferenciji 27. kolovoza 2012. najavio je uvodenju novog nastavnog kurikula zdravstvenog odgoja u škole koji je službeno uveden odlukom od 28. rujna 2012., koji bi se provodio od prvog razreda osnovne do kraja srednje škole. Prema odluci, dio programa provodio bi se kroz postojeće nastavne predmete – taj bi dio provodili nastavnici tih predmeta, a dio programa do 12 sati godišnje provodio bi se na satu razrednika – taj bi dio provodili razrednici uz pomoć stručnih suradnika škole i liječnika školske medicine.

Udžbenici, priručnici odnosno radni materijali za prva tri modula objavljeni su na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje 4 dana poslije predstavljanja programa, 31. kolovoza. 2012. To su:

 • priručnik "Školski programi prevencije ovisnosti", pripremio prof. dr. sc. Slavko Sakoman, 2008.
 • brošura "Ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece"
 • strip "Što? Rasist? Ja?" namijenjen učiteljima i nastavnicima koji obraduju teme rasizma
 • tri priručnika vezana uz temu Sigurnost na internetu: Priručnik za djecu, Priručnik za roditelje, Priručnik za profesionalce
 • "Europski priručnik za prevenciju pušenja, alkohola i droga", uredili dr. Jaap van der Stel i Deborah Voordewind
 • prezentacija "Primjereno ponašanje na športskim natjecanjima"
 • knjiga "Sport i nasilje u Europi", Dominique Bodin, Luc Robene, Stephane Heas
 • brošura "Rasizam, nogomet i Internet", 2002.
                                     

1.3. Uvodenje 2013.

Početkom ožujka 2013. objavljujeni su radni materijali za provodenje Kurikuluma zdravstvenog odgoja na satu razrednika. U obavijesti na stranicama AZOO podsjeća se da kurikulum ne zadaje kada će sadržaji u tijeku školske godine biti izvodeni. Imajući u vidu da poziv na javnu raspravu i mogućnost davanja primjedbi na objavljene sadržaje traje dva tjedna, te da vrijeme potrebno da se primjedbe prouče i eventualno usvoje nije odnosno teško može biti kraće postaje jasno da se u ovoj školskoj godini program Zdravstvenog odgoja nikako neće moći ostvariti u cijelosti. Ovu situaciju HHO komentira ovako: Premda je bilo poznato da će predmetni udžbenik, skupa s priručnom literaturom, biti spreman u svibnju 2013., ministar Željko Jovanović naredio je provodenje osporavanog zdravstvenog odgoja na polovini školske godine, bez prethodne pripreme prosvjetnih djelatnika i roditelja te bez osnovnih stručnih pomagala za rad.

Na sjednici održanoj 22. svibnja 2013. Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku o ukidanju kurikula zdravstvenog odgoja, s obrazloženjem da država nije na uravnotežen način uskladila sadržaje zdravstvenog odgoja s ustavnim pravom i slobodom roditelja u odgoju djece i da se proces uredivanja i implementacije nije dogadao na način koji je u skladu s demokratskim načelima koje je država dužna poštovati i provoditi.                                     

2. Sadržaj

Zdravstveni odgoj je nastavni kurikul čiji će se sadržaj većim dijelom predavati u sklopu sata razrednika do 12 sati godišnje dok bi se preostali dio obradio u pojedinim predmetima kao u biologiji i tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Mnogi sadržaji iz nastavnog kurikula zdravstvenog odgoja i do sada su se obradivali u tim predmetima. Program bi deklarativno trebao pridonijeti uspješnom fizičkom, mentalnom i socijalnom razvoju djece.

Nastavni kurikul je podijeljen u četiri modula:

 • prevencija nasilničkog ponašanja, u kojem obraduju teme pravilnog odnosa prema drugoj djeci i odraslima, odnosa prema školi i općenito prema društvu i okolini i drugim institucijama, prepoznavanje i izbjegavanje fizičkog i psihološkog nasilja, nenasilno rješavanje sukoba i razvoj tolerancije prema različitosti.
 • prevencija ovisnosti, obraduje teme prepoznavanja i prevencije ovisnosti o pušenju, alkoholu, psihoaktivnim drogama, prevenciju ovisnosti o kockanju i kladenju, izbjegavanje ovisnosti vezane za informatičko-komunikacijske tehnologije.
 • spolna i rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje obraduje teme upoznavanja sa spolnošću i fizičkim i psihičkim implikacijama, odgovorno spolno ponašanje i prevencija spolnih bolesti i neželjene trudnoće, psiholoških aspekata intimnih veza, promišljanje o rodnim ulogama, te uvid u vrijednosti i svjetonazor različitih društvenih skupina religioznih, aktivističkih.
 • živjeti zdravo, u kojem bi se obradivale teme pravilne prehrane, pravilne i redovite fizičke aktivnosti i osobne higijene, te prevencija bolesti i ozljeda.

Metode rada i podučavanja predloženih aktivnosti obuhvaćaju rad u parovima i malim skupinama, organiziranje predavanja s diskusijama i panel-raspravama, pedagoška radionica, igranje uloga, razmjena ideja, razvoj stavova u raspravi i debati, analiza slučajeva, korištenje dostupnih i primjerenih sadržaja s internetskih stranica i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija, priprema i organiziranje lokalnih preventivnih aktivnosti izložbe, obilježavanje prigodnih datuma….

                                     

2.1. Sadržaj Prvi razred osnovne škole

U prvom razredu osnovne škole predvida se 10 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 6 sati modula "Živjeti zdravo", 2 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja" i 2 sata modula "Prevencija ovisnosti". Nije predvideno predavanje o modulu "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" podijeljen je na pet podskupina te predvida predavanja o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, osobnoj higijeni, prvoj pomoći i mentalnom zdravlju. U sklopu pravilne prehrane predvida se objašnjenje pojmova osnovnih prehrambenih namirnica i piramide zdrave prehrane za djevojčice i dječake u dobi od 7 do 9 godina, higijena jela i bonton za stolom. Podgrupa o tjelesnoj aktivnosti predvida predavanje o važnosti redovitog tjelesnog vježbanja i pravilno držanje tijela. Predavanja o osobnoj higijeni pokrivaju teme uporabe sanitarnog čvora, higijene ruku, zubi i usne šupljine, dok predavanje iz prve pomoći predvida pokazati kako zaustaviti krvarenje iz nosa. U okviru predavanja o mentalnom zdravlju predvida se učenje kako opisati sebe i druge, imenovati učenike u razredu, predstaviti sebe, te usvajanje tehnika pravilnog učenja.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" predvida učenje primjerenog ponašanja prema drugoj djeci, odraslima i životinjama.

Modul "Prevencija ovisnosti" predvida učenje prepoznavanja opasnosti od kemikalija i lijekova dostupnih u domaćinstvima i važnost čitanja uputa za korištenje. Predvida se takoder prepoznavanje učinka računalnih igrica na slobodno vrijeme učenika.

                                     

2.2. Sadržaj Drugi razred osnovne škole

U drugom razredu osnovne škole predvida se 11 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 6 sati modula "Živjeti zdravo", 3 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja i 2 sata modula "Prevencija ovisnosti". Nije predvideno predavanje o modulu "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida četiri podskupine koje obraduju zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, osobnu higijenu i mentalno zdravlje. U sklopu predavanja o zdravoj prehrani definira se obrok, i objašnjava se važnost jutarnjeg obroka, te primjeren broj obroka i meduobroka. Predavanja o tjelesnoj aktivnosti uče o vrstama tjelovježbenih aktivnosti u slobodnom vremenu i osnovne strukture gibanja biotička motorička znanja u svakodnevnom životu. Sati o osobnoj higijeni predvidaju učenje o higijeni odijevanja. Podskupina o mentalnom zdravlju predvida predavanja o pojmovima prava i dužnosti obveze, pojmu zdravlja i bolesti i kako sačuvati zdravlje te znati prepoznati nezdrava ponašanja koja mogu utjecati na zdravlje.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" predvida opis neprihvatljivog ponašanja, razlikovanje primjerenog od neprimjerenog ponašanja, te poštivanje različitosti.

Modul "Prevencija ovisnosti" predvida objašnjenje pojma odgovornosti za zdravlje, odgovornog ponašanja i zdravog stila života, te učenje kako pripremiti osobni program zdravog ponašanja.                                     

2.3. Sadržaj Treći razred osnovne škole

U trećem razredu osnovne škole predvida se 11 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 6 sati modula "Živjeti zdravo", 2 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja ", 1 sat modula "Prevencija ovisnosti" i 2 sata modula "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida četiri podskupine koje obraduju zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, osobnu higijenu i mentalno zdravlje. U sklopu pravilne prehrane uči se o važnosti vode i prepoznavanje namirnica bogatih skrivenim kalorijama, objašnjava se podrijetlo i proizvodnja hrane, te piramida zdrave prehrane za djevojčice i dječake u dobi od 9 do 12 godina. Predavanja o tjelesnoj aktivnosti predvidaju učenje o pravilnom načinu izvodenja jednostavnih motoričkih gibanja. Predavanja o osobnoj higijeni predvidaju opis pravilne higijene tijela i posljedice nepravilne njege tijela i neprovodenja higijene. Podskupina predavanja o mentalnom zdravlju je najopširnija 3 sata i predvida razvijanje odgovornosti za učenje i opisivanje vlastitih postignuća, uvažavanje tudeg talenta i postignuća, razumijevanje sustava pohvala i konstruktivnih kritika, odredivanje ciljeva učenja te procijene vrijednosti učenja. U ovoj je podskupini predvideno i predavanje o razvoju ljudskog tijela, duševnom i općem zdravlju i njegovoj zaštiti.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" predvida učenje o važnosti poštivanja pravila i autoriteta, humanom ponašanju, rizicima neprimjerenog ponašanja u školi, prometu. i osnovne mjere sigurnosti.

Modul "Prevencija ovisnosti" predvida prepoznavanje veze izmedu ponašanja i zdravlja, tj. opis kako ovisničko ponašanje utječe na zdravlje.

Modul "Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" predvida predavanja o odgovornosti i poštovanja prema vlastitom tijelu, te prepoznavanje prihvatljivog i neprihvatljivog tjelesnog dodira.

                                     

2.4. Sadržaj Četvrti razred osnovne škole

U četvrtom razredu osnovne škole predvida se 12 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 5 sati modula "Živjeti zdravo", 2 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja ", 3 sata modula "Prevencija ovisnosti" i 2 sata modula "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida četiri podskupine koje obraduju zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, osobnu higijenu i mentalno zdravlje. Podskupina o pravilnoj prehrani predvida opis ljudskog tijela, objašnjenje dnevnog ritma aktivnosti, obroka i odmora, te usvajanje sposobnosti vodenja dnevnika prehrane. Predavanja o tjelesnoj aktivnosti predvidaju usvajanje znanja o pravilnom odabiru tjelovježbenih aktivnosti za samostalno vježbanje u slobodnom vremenu. Predavanje o osobnoj higijeni ističe važnost osobne čistoće/ higijene u prevenciji zaraznih bolesti, dok skupina o mentalnom zdravlju predvida učenje o osobnosti pojedinca, uvažavanju različitosti, pubertetu i njegovom utjecaju na ponašanje. Predvida se i usvajanje niza tehnika učinkovitijeg učenja i planiranja vremena učenja.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" predvida usvajanje poželjna ponašanja i načina mirnog rješavanja sukoba, te vještinu reći "ne" u problematičnoj situaciji. Raspraviti će se o ulozi i značaju prijateljstva i o važnosti preuzimanja odgovornosti.

Modul "Prevencija ovisnosti" predvida shvaćanje prednosti zdravih životnih navika, prepoznati izvore vjerodostojnih informacija, prepoznati utjecaj medija i reklama na rizično ponašanje, štetnost ovisnosti na vlastito tijelo i kako tražiti pomoć u slučaju potrebe ili problema.

Modul "Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" predvida objašnjenje razlike izmedu spola i roda, razlike rodnih uloga u društvu/obitelji i prepoznavanje spolnih i rodnih stereotipa u medijima.

                                     

2.5. Sadržaj Peti razred osnovne škole

U petom razredu osnovne škole predvida se 12 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 4 sati modula "Živjeti zdravo", 4 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja ", 2 sata modula "Prevencija ovisnosti" i 2 sata modula "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida četiri podskupine koje obraduju zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, osobnu higijenu i mentalno zdravlje. Podskupina živjeti zdravo obraduje teme izvora hrane u prirodi, uzgoj biljnih i životinjskih vrsta za ljudsku prehranu, te podrijetlo i proizvodnju hrane. Učenici će usvojiti i vještinu izrade jelovnika i priprave jednostavnih meduobroka. Podskupina osobne higijene predvida obradivanje tema o osnovnoj gradi ljudskog organizma, biološke promjene vezane za pubertet, higijenu vezanu za promjene u pubertetu, te pravilnu higijenu spolovila u pubertetu, te važnost pojačane higijene djevojčica za vrijeme mjesečnice. Predvidena je i izborna tema o kućnim ljubimcima i o njihovom održavanju higijene i zdravlja. Podskupina o tjelesnoj aktivnosti predvida predavanje o osnovama kinantropoloških obilježja, motorička znanja i motorička postignuća, poštivanje i zaštitu vlastitog tijela pomoću tjelovježbenih aktivnosti, obradu teme tjelesnih aktivnosti i spolnih razlika, te značaj redovitoga tjelesnog vježbanja kao važan čimbenik regulacije tjelesne mase. Podskupina mentalno zdravlje obuhvaća znanja o temeljima razvoja mozga, usvajanje pravila razreda kao ugovor/dogovor, odnosima pojedinca i zajednice, rast i razvoj tijela i ponašanja pubertet, prepoznvanje prednosti i opasnosti stereotipa, usvajanje tehnika učenja, usvajanje socijalne vještine procijene vjerodostojnosti informacija i usporedbe različitih izvora informacija.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" predvida usvajanje temeljnih pojmova komunikacije, teme vezane za emocionalnost, vršnjačka ponašanja u pubertetu, te izbjegavanje opasnih situacija i ponašanja vezana za kažnjiva djela.

Modul "Prevencija ovisnosti" predvida objašnjenje utjecaja alkohola i droga na pojedinca, obitelj i zajednicu, ovisnost i posljedice na obrazovanje, te ovisnost i pubertet.

Modul "Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" predvida predavanje o ulozi i pritisku medija u pubertetu, prepoznati spolnost kao sastavni dio cjelokupnog čovjekova života, objasniti masturbaciju kao sastavni dio ljudske spolnosti, povezati pojave mjesečnice i polucije sa spolnim sazrijevanjem, razlikovati unutarnje organe za razmnožavanje muškaraca i žena.

                                     

2.6. Sadržaj Šesti razred osnovne škole

U šestom razredu osnovne škole predvida se 12 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 3 sati modula "Živjeti zdravo", 2 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja ", 3 sata modula "Prevencija ovisnosti" i 4 sata modula "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida četiri podskupine koje obraduju zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, osobnu higijenu i mentalno zdravlje. Podskupina zdrava prehrana obraduje teme uskladenosti prehrane i izrade jelovnika ovisno o godišnjem dobu i životnoj zajednici, te povezanost prehrane i tradicije, važnost ljekovitih biljaka u ljudskoj prehrani, prepoznavanje otrovnih biljaka i gljiva i zastupljenost morskih i slatkovodnih organizama u ljudskoj prehrani. Podskupina o tjelesnoj aktivnosti obuhvaća shvaćanje promjena kinantropoloških obilježja pod utjecajem tjelovježbenih aktivnosti i sigurnost izvodenja motoričkih gibanja. Podskupina osobne higijene obuhvaća temu okoliša i zdravlja, te utjecaj higijene životnih prostora i okoliša na osobno zdravlje. Podskupina mentalno zdravlje predvida temu Zdravlje – najveća dragocjenost, unaprjedenje komunikacijskih vještina i izražavanja emocija te unaprjedenje metoda učenja.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" predvida teme sustava vrijednosti, te kontrolu ljutnje i promociju odgovornog ponašanja uključivši i poštovanje autoriteta i važnost redovitog pohadanja nastave.

Modul "Prevencija ovisnosti" obuhvaća teme utjecaja medija i vršnjaka prema sredstvima ovisnosti i odolijevanje pritisku vršnjaka.

Modul "Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" predvida temematiku emocija u vršnjačkim odnosima, prikaz seksualnosti u masmedijima, spolne i rodne stereotipe vezane uz seksualno ponašanje prisutne u medijima, način na koji pornografija prikazuje ljudsku seksualnost te muške i ženske seksualne uloge.                                     

2.7. Sadržaj Sedmi razred osnovne škole

U sedmom razredu osnovne škole predvida se 12 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 5 sati modula "Živjeti zdravo", 2 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja ", 2 sata modula "Prevencija ovisnosti" i 3 sata modula "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida četiri podskupine koje obraduju tjelesnu aktivnost, prvu pomoć, osobnu higijenu i mentalno zdravlje. Podskupina o tjelesnoj aktivnosti obraduje teme umora i oporavka i temeljne zakonitosti transformacijskih procesa. Podskupina o prvoj pomoći predvida predavanje o Vitalne funkcijama organizma i pružanje prve pomoći u situacijama kad je ugrožen život, prvu pomoć kod ugriza i uboda životinja. Podskupina o osobnoj higijeni obuhvaća znanja o infekcijama i infestacijama: teme virusi i bakterije – uzročnici bolesti/ HIV, nametničke praživotinje, žarnjaci meduze, vlasulje, Plošnjaci metilji i trakavice, oblići dječja glista, trihinela te važnost cijepljenja. Podskupina mentalno zdravlje predvida temu kvalitete učenja i prevencije izbjegavanja obveza neopravdanog izostajanja, vršnjačkog pritiska i samopoštovanja, pravila lijepog ponašanja i uljudnog ophodenja, pomoć i medusobnu suradnju, mogućnosti i opasnosti svijeta u kojem živimo, vještine komunikacije i razvoj empatije, te zaštita sigurnosti u visokorizičnim situacijama.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" predvida teme promocije odgovornog ponašanja i samokontrole, te povezanost nasilničkog ponašanja s kriminalom, nasiljem i drugim oblicima agresije.

Modul "Prevencija ovisnosti" predvida temu rizičnih situacija i ponašanja kao npr. prepoznavanje rizičnih situacija na primjerima, prepoznavanje rizičnih situacija na primjerima, njihovu specifičnost, povezanost i posljedice rizičnog ponašanja po zdravlje, te rizike i posljedice rizičnih ponašanja tijekom ekskurzija, izleta i izvanučioničke nastave.

Modul "Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" obuhvaća temu komunikacija o spolnosti, te vrijednostima i medusobnim odnosima, obraduje problematiku prepoznavanja i odupiranja vršnjačkom pritisku vezanom za spolnost, te temu samopoštovanje i spolnost. Obraduje se nadalje tema različitosti u seksualnosti, pojam seksualnih manjina i njihov položaj tijekom povijesti, stigmatizacija i diskriminacija i važnost prihvaćanja različitosti u seksualnosti.

                                     

2.8. Sadržaj Osmi razred osnovne škole

U osmom razredu osnovne škole predvida se 12 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 4 sati modula "Živjeti zdravo", 2 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja ", 2 sata modula "Prevencija ovisnosti" i 4 sata modula "Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida četiri podskupine koje obraduju zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, osobnu higijenu i mentalno zdravlje. Podskupina o zdravoj prehrani obraduje tematiku životnog vijeka čovjeka rodenje, smrt i različite faze ljudskoga života, fizičkog rasta i razvoja, te temu ljudskog tijela organi i organski sustavi. Predvidena je posebno opširna tema o probavnom sustavu: grada i funkcija, bolesti probavnog sustava, prehrambene potrebe i problemi u različitim okolnostima, alergije i dijete, biološki važni spojevi u prehrani čovjeka, kemijski sastav, svojstva i uloga biološki važnih spojeva, minerali i vitamini u ljudskoj prehrani, deklaracije prehrambenih namirnica, preporučene vrste namirnica za mlade po obrocima, dnevni unos hranjivih tvari za mlade, te način pripreme i skladištenja prehrambenih namirnica. Obraduje nadalje i temu poremećaja hranjenja. Podskupina tjelesna aktivnost predvida usvajanje znanja o doziranju, distribuciji i kontroli opterećenja tjelovježbe, ozljeda pri tjelesnim aktivnostima i prvu pomoć. Podskupina osobna higijena obraduje teme spolno prenosivih bolesti i najčešćih infekcija spolnih organa, te važnost prevencije uporabom zaštitnih sredstava prezervativa, odgovornog spolnog ponašanja, grade i uloga spolnih organa, temu začeća i razvitka djeteta prije rodenja, kosti i veze medu kostima, osjetilo vida i očuvanje zdravlja očiju, osjetilo sluha i zaštita pri radu s bukom. Obraduju se nadalje teme krvotoka i zdravlja krvi, krvnih žila i srca, zaštita organizma od bolesti, limfe, tjelesnih zaštitnih tvari, AIDS-a, organa za disanje i glas i zdravlje dišnog sustava, sustava organa za izlučivanje i zdravlje bubrega i kože. Podskupina o mentalnom zdravlju predvida učenje postizanja osobnih ciljeva i planiranje novih postignuća, donošenje odluka u visokorizičnim situacijama, preuzimanje rizika za uspjeh u školi i preuzimanje odgovornosti za sebe i svoje zdravlje.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" predvida razvoj komunikacije, rješavanje problema, donošenja odluka i timski rad, te spremnosti za dijeljenje zajedničkog cilja i vrijednosti.

Modul "Prevencija ovisnosti" predvida temu posljedica korištenja sredstava za mršavljenje i anaboličkih steroida, prepoznavanje rizika povezanih s korištenjem sredstava ovisnosti tijekom obrazovanja i profesionalne karijere, veze izmedu alkoholizma, nesreća na radu i u prometu, zlostavljanja, kriminala, gubitka samopoštovanja, razlikovanja kratkotrajnih i dugotrajnih posljedica ovisnosti na zdravlje, te opasnosti i štete koju ovisnost donosi pojedincu, obitelji, društvu.

Modul "Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" obuhvaća teme važnosti samopoštovanja, asertivnosti i osobnog integriteta za odgovorno odlučivanje u spolnosti, cijene "popularnosti" medu vršnjacima i utjecaj medijskih poruka. Ovaj modul nadalje obraduje temu odgovornog spolnog ponašanja, tj. korake donošenja odgovornih odluka, što znači "ne" u komunikaciji o spolnosti, prepoznati i definirati različite oblike nasilnoga seksualnog ponašanja kako izbjeći situacije u kojima postoji rizik seksualne agresije,važnost komunikacije s partnerom, te rizike preranog stupanja u seksualne odnose i pitanje odgadanja seksualnih odnosa i pojam apstinencije. Niz tema biti će integriran u nastavni predmet biologije: Roditelji i potomci, Srodnost i raznolikost, Nespolno i spolno razmnožavanje, Biološko nasljedivanje spola, grada i uloge spolnih organa muški i ženski spolni organi i sporedna spolna obilježja, menstruacijski ciklus računanje ciklusa, plodni i neplodni dani, prepoznavanje znakova trudnoće, Zzačeće i razvitak djeteta prije rodenja, blizanačka trudnoća, životna razdoblja čovjeka, načine odgovornog spolno ponašanje i spolno prenosivih bolesti i značenje spolnoga odnosa sa zaštitnim sredstvima.

                                     

2.9. Sadržaj Prvi razred srednje škole

U prvom razredu srednje škole predvida se 12 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 4 sati modula "Živjeti zdravo", 2 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja ", 2 sata modula "Prevencija ovisnosti" i 4 sata modula "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida pet podskupina koje obraduju zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, osobnu higijenu, mentalno zdravlje, i prvu pomoć. Podskupina o zdravoj prehrani obraduje pojam prehrambenih stilova i posljedice poremećaja prehrambene ravnoteže. Podskupina o tjelesnoj aktivnosti predvida usvajanje znanja o tome kako izraditi individualni program tjelesnog vježbanja, te obraduje temu suvremene tjelovježbene aktivnosti i ekstremnih sportova. Podskupina o osobnoj higijeni obraduje temu utjecaja spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje. Podskupina o mentalnom zdravlju obuhvaća teme sudjelovanja u životu nove škole, izgradnje dobrih odnosa u novoj zajednici i donošenje odgovornih odluka. Podskupina o prvoj pomoći predvida usvajanje vještina osnovnih zahvata prve pomoći.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" obuhvaća teme prevencije nasilja u različitim okolnostima npr. u vezi, sportu, te neprimjerene pojavnosti u školi i okolini

Modul "Prevencija ovisnosti" obuhvaća teme utjecaj alkohola i droga na pojedinca, obitelj i zajednicu s posebnim naglaskom na rizike i posljedice sredstava ovisnosti na reproduktivno zdravlje i njihovo korištenje tijekom trudnoće alkohol i droge u trudnoći. Obraduje takoder temu rizičnih ponašanja i posljedice na obrazovanje, profesionalni razvoj i karijeru.

Modul "Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" predvida usvajanje vještina potrebnih za odgovorno seksualno ponašanje, što obuhvaća teme rizika ranog stupanja u seksualne odnose, djelovanje, prednosti i nedostatke različitih metoda kontracepcije, važnost donošenja autonomne i odgovorne odluke o stupanju u seksualne odnose što znači biti spreman/na?, te temu i problematiku tzv. "seksualne inicijacije", važnost dogovora o odgovornom seksualnom ponašanju s partnerom, te izreći i zastupati osobne granice i potrebe u partnerskom odnosu. Poseban blok predvida temu emocija i komunikacije u vezi, važnost ravnopravnog komuniciranja u partnerskom/prijateljskom odnosu i važnost intimnosti u vezi. Predvidena je i tema predrasuda prema ženama i njihove diskriminacije u povijesti, rasprava o načinu prevladavanja spolnih/ rodnih stereotipa, analizu prikaza seksualnosti u pornografiji kako pornografija prikazuje žene, kako muškarce?, te utjecaj pornografije na adolescente.

                                     

2.10. Sadržaj Drugi razred srednje škole

U drugom razredu srednje škole predvida se 12 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 4 sati modula "Živjeti zdravo", 2 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja ", 2 sata modula "Prevencija ovisnosti" i 4 sata modula "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida četiri podskupine koje obraduju zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, osobnu higijenu i mentalno zdravlje. Podskupina o zdravoj prehrani obraduje temu dodataka prehrani. Podskupina o tjelesnoj aktivnosti predvida usvajanje znanja, zakonitosti razvoja i održavanja funkcionalnih sposobnosti i snage, temelje fiziologije mišićnih napora, metode oporavka nakon pojačanih tjelesnih i umnih napora, te izradu plana aktivnog provodenja slobodnog vremena. Podskupina o osobnoj higijeni obraduje teme zaštite reproduktivnog zdravlja, što predvida objašnjenje znanstveniog stava o uporabi kontracepcije, potrebu redovitih ginekoloških pregleda, te potrebu otvorenog komuniciranja o spolnosti sa zdravstvenim radnikom. Podskupina o mentalnom zdravlju obuhvaća teme posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava na mentalno zdravlje, usvajanje znanja o funkcioniranju živčane stanice i sinapse, moždanog debla i malog mozga i utjecaja alkohola na njihov rad. Predvida se nadalje dalji razvoj metoda učenja, vrste socijalnog učenja i učenje po modelu.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" obuhvaća temu neprimjerenih pojavnosti u školi i okolini, te poticanje kulture škole i njezine promocije.

Modul "Prevencija ovisnosti" obuhvaća teme rizika i prevencije kockanja i kladenja adolescenata, utjecaja medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti, te prepoznavanje manipuliranja informacijama tijekom donošenja odluka u rizičnim situacijama.

Modul "Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" predvida dalje razvijanje vještina potrebnih za odgovorno seksualno ponašanje. Drugi dio modula obraduje temu spolno/ rodno nasilje i nasilje u vezama, te prepoznavanje, prevenciju i odupiranje nasilju u vezi.

                                     

2.11. Sadržaj Treći razred srednje škole

U trećem razredu srednje škole predvida se 12 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 3 sati modula "Živjeti zdravo", 2 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja ", 2 sata modula "Prevencija ovisnosti" i 5 sati modula "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida tri podskupine koje obraduju zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost i mentalno zdravlje. Podskupina zdrava prehrana obraduje temu pravilne prehrane tijekom pojačanih tjelesnih i umnih napora. Podskupina o tjelesnoj aktivnosti predvida učenje o očuvanju tjelesnih potencijala u depresijama i krizama i korištenje tjelesnih potencijala u urgentnim životnim situacijama. Podskupina o mentalnom zdravlju predvida usvajanje sposobnosti i važnosti donošenje životnih odluka u različitim životnim situacijama i planiranje budućnosti. Predvida nadalje i usvajanje znanja o pojmu i vrsti čuvstava, suočavanje sa stresom i povezanost stresa i sredstava ovisnosti. Predvida se i usvajanje znanja o radu živčanih stanica i sinapsi, te moždanog debla i malog mozga kao i utjecaj alkohola i droga na živčano tkivo. Predvida se nadalje dalji razvoj metoda učenja, vrste socijalnog učenja i učenje po modelu.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" predvida prevenciju nasilja i nasilničkih ponašanja različitim okolnostima vezi, sportu… i neprimjerene pojavnosti u školi i okolini s posebnim naglaskom na primjenu već usvojenog znanja i djelovanja u skladu s naučenim. Predvidena je i obrada problema nastanka agresije kao posljedice frustracije i prevenciju iste, te povezanost empatije i prosocijalnog, altruističkog ponašanja.

Modul "Prevencija ovisnosti" obuhvaća teme konzumacije alkohola i upravljanja motornim vozilima, utjecaja sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni život te karijeru i odgovornog ponašanja na maturalnom izletu.

Modul "Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" predvida analizu seksualnih prava i stereotipa što se očekuje od muškaraca, što od žena i imaju li muškarci i žene jednaka seksualna prava? i predavanja na temu braka, roditeljstva i obitelji. Program obuhvaća i obradivanje teme prekida trudnoće i medicinsko, religijsko i feminističko stajalište o prekidu trudnoće. Predvideno je predavanje o temi seksualnih manjina, različite pristupe znanstveni, religijski i aktivistički ljudskoj homoseksualnosti, razlikovanje pojmova transseksualnosti i transrodnosti, prepoznavanje različitog oblika nasilnog ponašanja i diskriminacije prema pripadnicima seksualnih manjina, te izgradivanje vrijednosti prihvaćanja i tolerancije seksualnih različitosti. Raspraviti će se i pojmovi stava, stereotipa i predrasuda, te objasniti utjecaj stavova, stereotipa i predrasuda na psihičke procese i ponašanje.

                                     

2.12. Sadržaj Četvrti razred srednje škole

U četvrtom razredu srednje škole predvida se 4 školskih sati zdravstvenog odgoja rasporedenih u 2 sati modula "Živjeti zdravo" i 2 sata modula "Prevencija nasilničkog ponašanja ". Nije predvideno predavanje iz modula "Prevencija ovisnosti" i modula "Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje".

Modul "Živjeti zdravo" predvida tri podskupine koje obraduju zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost i mentalno zdravlje. Podskupina o zdravoj prehrani predvida usvajanje pravilnih informacija o zdravlju i njihovu kritičku interpretaciju oglašavanje i marketing. Podskupina o tjelesne aktivnosti predvida istraživanja u području zdravstveno odgovornog ponašanja i percepciji zdravlja što obuhvaća mjerenje tjelesne aktivnosti i funkcionalnih sposobnosti. Podskupina o mentalnom zdravlju predvida usvajanje i primjenu višedimenzionalnog modela zdravlja.

Modul "Prevencija nasilničkog ponašanja" predvida predavanja o odgovornom ponašanju na pragu punoljetnosti, imenovanje zakonske propise prava i obveze, te ponašanje u skladu s temeljnim/općim ljudskim vrijednostima.

                                     

3.1. Reakcije javnosti i kritike Nazivi zdravstvenog odgoja

Zbog njegovog kontroverznog četvrtog modula često ga se naziva i spolni odgoj, a od strane kritičara i homoseksualni odgoj i spolni preodgoj.

                                     

3.2. Reakcije javnosti i kritike Razlozi kritika

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o uvodenju nastavnog kurikula zdravstvenog odgoja naišla je na žestoke kritike velikog dijela javnosti, Crkve, Islamske zajednice u Hrvatskoj, Hrvatskog Helsinškog odbora i nekih gradanskih udruga na čelu s udrugom Grozd. Posebno problematičnim smatraju:

 • što je program iz ruku autora direktno ušao u škole – što nije postojalo neutralno stručno ocjenjivanje programa
 • što nije postojala javna rasprava o sadržaju programa
 • rodna ideologija koja se promovira kroz ovaj program uništava spolni identitet djece u adolescenciji.
 • činjenicu da je program je izraden i objavljen tek 29. rujna, dakle mjesec dana nakon što je uveden, i nakon što su sve škole donijele plan i program rada škole za ovu školsku godinu u koji su trebale uključiti program zdravstvenog odgoja, da ga nisu prethodno vidjele

Neke udruge smatraju takvo uvodenje programa nestručnim i kriomičnim, a takvu odluku obrazlažu time da je ministarstvo svjesno kontroverznosti programa kojega je odlučilo nametnuti.

Ministarstvo je predvidjelo da će samo neki nastavnici do kraja školske godine imati edukaciju i to jednodnevnu što u praksi podrazumijeva da će učitelji i nastavnici kvalitetno moći provoditi samo one sadržaje koje su provodili i ranije. Trenutačno ne postoje udžbenici ili priručnici koji bi bili vezani uz program. Većina nastavnika je nezadovoljna i zbunjena jer nije jasno kako će se ostvariti očekivani ishodi programa. Nastavnicima je preporučena literatura koja obuhvaća 50 naslova nekoliko tisuća stranica pa je nemoguće očekivati da će nastavnici prije provodenja programa to uspjeti pročitati i proučiti te tako nadoknaditi nedostatak priručnika. Učiteljima i nastavnicima sugerirano je da materijale revidiraju, prilagode, integriraju i nadopune u skladu sa svojim znanjem, vještinama, uvjerenjima i kreativnim potencijalima, da aktivnosti pripreme i ostvare u suradnji s kolegama iz drugih nastavnih područja, stručnim suradnicima u školi i izvan nje te da prije implementacije programa upoznaju roditelje o aktivnostima koje planiraju provesti i zatraže njihovu potporu. To podrazumijeva da u pripremi satova na kojima će obradivati sadržaje iz kurikula zdravstvenog odgoja mogu koristiti i literaturu koja nije navedena kao preporučena u kurikulu "preporučeno" ne znači i obvezno.

Iste udruge potiču roditelje na prikupljanje potpisa svih roditelja koji se protive nepoštivanju prava roditelja i načinu uvodenja zdravstvenog odgoja.

Krajem prosinca 2012. HBK je tiskala i distribuirala informativni letak kojim jasno izražava svoje protivljenje zdravstvenom odgoju kako ga je zamislio trenutačni SDP-ov ministar, jer se time nije zadržala samo na izražavanju načelnog stava u medijima nego se učinio roditeljima dostupnim kratak izbor najupitnijih ideja iz udžbenika za zdravstveni odgoj. Obrazloženje HBK je sljedeće: "Mnoge vrjednote koje ste vi, roditelji, prenosili svojoj djeci, kao i način na koji ih odgajate, taj zdravstveni program razara, imajući za cilj nametanje potpuno neprihvatljivih stavova o spolnosti, braku i obitelji, suprotnih kršćanskoj antropologiji i hrvatskom narodnom biću. Vaša djeca nisu vlasništvo države. Vi ste ih rodili, othranili i za njih skrbite. O vama roditeljima ovisi što će i kakva će jednoga dana postati vaša djeca.", tekst letka.

Reakcija premijera Zorana Milanovića je više nego oštra: Ono što stoji u letku nije istina. To su izvadene rečenice iz niza knjiga preporučenih pedagozima koji su dovoljno pametni da znaju što se može reći djeci te dobi. Ovo što se radi je ružno, kaže Milanović. Sociolozi ovu oštru razmjenu mišljenja komentiraju ovako: "U demokratskom društvu, kaže, svatko ima pravo reći svoje mišljenje, kako gradani, tako država i Crkva. Ono što smatram da je sad pogrešno je da svatko stoji ukopan u svojoj poziciji i nema prostora za dijalog, mislim da je to apsolutno pogrešno i apsolutno štetno.", što je dio demokracije u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća, Crkva informira javnost letkom, na što premijer odgovara "To je ružno".

HHO za ljudska prava upozorio je na kršenje brojnih pravnih akata koje je postavila medunarodna zajednica, poučena gorkim iskustvom pokušaja totalitarnih režima da roditeljima putem škole otmu i preodgoje djecu, a djeci oblikuju mišljenje u skladu sa svojim "znanstvenim" dostignućima.

Anketa koja je provedena od strane učenika na nivou grada Zagreba pokazala je da preko 75% učenika smatra da je potrebno provesti javnu raspravu o ZO-u i da 50% učenika smatra da se trenutačnim kurikulom vrijedaju njihova religiozna prava, 80% učenika smatra da se kurikulumom zalazi preduboko u pitanja njihove osobne prirode i 66% učenika smatra da kurikulum oduzima roditeljima pravo odgoja djece. 60% učenika smatra da je 4. modul najlošije napisan.

Agencija za ispitivanje javnog mnijenja Ipsos puls provela je sredinom siječnja 2013. upitnik na uzorku od 951 punoljetnog gradanina Republike Hrvatske, medu kojima je bilo 82.2 posto katolika, o stupnju podrške trenutnog kurikula zdravstvenog odgoja i nekim njegovim vidovima. Rezultati pokazuju da 55% gradana podržava trenutni model zdravstvenog odgoja uključujući i njegov 4. modul. Prema podatcima upitnika, podrška kurikulu raste sa stupnjem obavještenosti o sadržaju i stupnju obrazovanja ispitanika.

                                     

4. Vanjske poveznice

 • www.zdravstveniodgoj.hr pokrenule gradanske udruge
 • www.zdravstveniodgoj.com zbirka kritičkih članaka i analiza, pokrenula jedna obitelj
 • VIDEO Emisija "Nulta točka" 17. prosinca 2012. na temu zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama
 • VIDEO Sučeljavanje ravnatelja AZOO, Vinka Filipovića i predsjednika udruge GROZD, Ladislava Ilčića u emisiji 60 minuta
 • Primjedbe vezane za sadržaj Kurikula zdravstvenoga odgoja te pripadajućih nastavnih materijala i literature preporučene nastavnicima sa stajališta filozofije, humanističkih i nekih drugih znanstvenih disciplina
                                     
 • o spolnom odgoju nije donesena do početka školske godine 2007. Podrobniji članak o temi: Zdravstveni odgoj u Hrvatskoj Zakon o zdravstvenim mjerama za
 • u Republici Hrvatskoj obuhvaća četiri razine: predškolski odgoj osnovno školovanje srednje školovanje visoko školovanje Predškolski odgoj u Republici
 • Zdravstveno veleučilište u Zagrebu najstarija je obrazovna ustanova visokoškolskog, stručnog, zdravstvenog obrazovanja u Hrvatskoj Današnje Zdravstveno
 • rehabilitaciju davanje pripravaka krvi i krvnih derivata sprječavanje bolesti, zdravstveni odgoj i savjetovanje brigu o reproduktivnom zdravlju i pomoć pri porodaju
 • komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu
 • komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu
 • zdravstveni odgoj promicanje zdravlja, vodenje sestrinske dokumentacije, izvodenje dijagnostičkih te medicinsko - tehničkih zahvata te zdravstvene njege
 • Zdravstveni fakultet u Puli, visoko učilište sa sjedištem u Puli koje obavlja djelatnost visokog obrazovanja u području biomedicine i zdravstva. Osnovano
 • rad. Dentalna medicina obuhvaća: 1. sprječavanje bolesti, dentalni zdravstveni odgoj i savjetovanje, 2. pregled kojim se utvrduje postojanje ili nepostojanje
 • uvodenja zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj te prosvjed protiv Katoličke crkve koja se protivila uvodenju zdravstvenog odgoja spolni
 • studenog 1939. novu je zgradu za prosvjetu i odgoj blagoslovio nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac. U vremenu prepunome napetosti, počela je prva školska

Users also searched:

zdravstveni odgoj 7. razred, zdravstveni odgoj definicija, zdravstveni odgoj pdf, zdravstveni odgoj ppt, zdravstveni odgoj srednja škola,

...

Ustavni sud zbog procedure ukinuo zdravstveni odgoj HRT.

Za Zdravstveni odgoj u osnovnim i srednjim školama ispunjeni su svi pedagoški, tehnički i proceduralni uvjeti i on će biti uveden od početka naredne školske. Članci pod oznakom: zdravstveni odgoj. Komentar CESI na sadržaj novog kurikuluma Zdravstvenog odgoja prenosimo u cijelosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja na čelu s.


...