Back

ⓘ Državna nagrada za znanost
                                     

ⓘ Državna nagrada za znanost

Državna nagrada za znanost je nagrada koju državljanima Republike Hrvatske dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna znanstvenoistraživačka dostignuća i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Nagrade u ime Hrvatskoga sabora uručuje predsjednik Hrvatskoga sabora. O dobitnicima nagrada odlučuje Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost koji imenuje Hrvatski sabor. Odbor čine: predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora, ministar znanosti, obrazovanja i sporta i 12 članova iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika. Mandat Odbora traje četiri godine.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad. Svake se godine može podijeliti do šest nagrada.

Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za značajno znanstveno dostignuće, znanstveno otkriće i primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Svake godine mogu se podijeliti do tri godišnje nagrade za svako znanstveno područje.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koja se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije. Svake godine može se dodijeliti do šest nagrada.

Godišnja nagrada za znanstvene novake dodjeljuje se mladim znanstvenicima do 30 godina života za isticanje u znanstvenom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s medunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu. Svake godine može se dodijeliti do šest nagrada.

Za svaku kategoriju nagrada se dodjeljuju za sljedeća znanstvena područja: prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti.

                                     
 • Državna nagrada za znanost državna nagrada Republike Hrvatske za znanost Republika Hrvatska ih dodjeljuje za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj
 • Hrvatske 2008. Državna nagrada za znanost za 2007., nagrada za životno djelo 2012. Zlatna Kuna Hrvatske gospodarske komore za životno djelo za 2011. Večernji
 • prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske. Hrvatska državna nagrada se sastoji od velikog znaka Nagrade za pravne osobe
 • suurednica 1998. Državna nagrada za znanost za udžbeniku Etnografiju. 2007. Godišnju nagradu Milovan Gavazzi za iznimna etnološka postignuća, za knjigu Strangers
 • za znanost. 1996.: Godišnja državna nagrada za znanost 2005.: Nagrada Frane Bulić za životno djelo na području znanosti Preminuo dr.sc. Ivo Perić Dubrovački
 • suradnik. 2006. Nagrada Mijo Miratović za znanstveni rad koji predstavlja izniman znanstveni doprinos 2007. Državna nagrada za znanost u području društvenih
 • IMAGINACIJA 2010. Državna nagrada za znanost u području društvenih znanosti Mariji Geiger za knjigu S ONU STRANU MONOKULTURE 2008. Nagrada Ministarstva vanjskih
 • Nagrada Vladimir Nazor hrvatska je državna nagrada koja se dodjeljuje svake godine za najbolja umjetnička ostvarenja u književnosti, glazbi, filmu, likovnim
 • obliku suraduju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti. Medu njima su mnogi dobitnici najvećih nagrada u znanosti i umjetnosti. Dopisnih članova može
 • Proleksis enciklopedija online CARNet 2009 od 2011. LZMK Državna nagrada za znanost 1998. godine za značajno znanstveno leksikografsko djelo Hrvatski leksikon
 • Nagrada Ivan Filipović je hrvatska državna nagrada koja se dodjeljuje posljednjega mjeseca u godini za životno djelo u području predškolskog odgoja

Users also searched:

državna nagrada za znanost 2020, državne nagrade za znanost 2020, nagrada za životno djelo 2019, nagrada za životno djelo 2020, odbor za podjelu državnih nagrada za znanost,

...

Državne nagrade za znanost 2020.

Hrvatski sabor: Dodijeljene Državne nagrade za znanost IUS INFO. Na sjednici Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost održanoj 9. studenoga 2020. godine donesena je Odluka o dodjeli državnih. Nagrada za životno djelo 2020. Uz uručenje Državnih nagrada za znanost za 2015. veća. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA. ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici. Državna nagrada za znanost natječaj. 29 je dobitnika državne nagrade za znanost – medu njima su brojni. Državne nagrade za znanost dodijeljene su u nekoliko područja Povećati broj državnih nagrada za znanost, posebice onih za mlade.


...