Back

ⓘ Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru
                                     

ⓘ Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti jedan je od fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Proizašao je iz Pedagoškoga fakulteta akademske godine 2005./06. Djelatnost Fakulteta odredena je Statutom fakulteta kao visokoškolska ustanova obrazovanja studenata u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Od osnivanja, fakultet karakterizira razvoj, podizanje kvalitete i povećanje broja studenata uslijed širenja i otvaranja novih odjela.

                                     

1. Organizacija fakulteta

Od akademske godine, 2005./06., Fakultet djeluje po programu Bolonjskoga procesa 3+2+3. Dodiplomski studij traje tri godine, a po njegovu završetku stječe se naziv prvostupnik/ica baccalaureus/baccalaurea. Diplomski studij traje dvije godine. Njegovim završetkom stječe se naziv magistar/ magistra struke. Poslijediplomski, doktorski studij traje tri godine.

U akademskoj 2011./12. godini na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na dvanaest studijskih grupa bilo je više od 3000 studenata.

Na Fakultetu postoji dvanaest studija koji se mogu različito kombinirati. Studiji su organizirani jednopredmetno i dvopredmetno.

                                     

1.1. Organizacija fakulteta Dvopredmetni studiji

 • Pedagogija - Hrvatski jezik i književnost
 • Fizika – Informatika
 • Kemija – Fizika
 • Zemljopis – Fizika
 • Pedagogija - Filozofija
 • Zemljopis - Povijest
 • Zemljopis – Informatika
 • Matematika – Informatika
 • Matematika – Fizika
 • Pedagogija - Povijest
 • Biologija – Zemljopis
 • Pedagogija – Informatika
 • Biologija – Kemija
 • Kemija – Informatika
                                     

1.2. Organizacija fakulteta Poslijediplomski studij

Od akademske godine 2006./07. pokrenut je interdisciplinarni poslijediplomski studij Geografske osnove planiranja u okolišu.

                                     

2. Nastavna i znanstvena suradnja

Gotovo cjelokupno obrazovanje kadrova za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u djelatnosti je Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. U tom nastavnom procesu sudjeluje 250 nastavnika i suradnika. Stručni kadar koji sudjeluje u radu fakulteta, osim sa mostarskog Sveučilišta, dolazi i sa Sveučilišta u Zagrebu, Zadru, Splitu, Osijeku, Rijeci, Sarajevu i Tuzli.

                                     
 • Pedagoški fakultet podijeljen je na Fakultet filozofsko - humanističkih znanosti i Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti U skladu s odredbama
 • Mirjana Miličević: Socio - geografska preobrazba Mostarskog blata, Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilište u Mostaru 2009.
 • fakulteta, i to Filozofski fakultet i Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti Godine 1959. u Mostaru se osniva Visoka tehnička škola strojarske
 • prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti Ekonomskog fakulteta Pravnog fakulteta Fakulteta strojarstva i računarstva, Gradevinskog fakulteta
 • Predškolskog odgoja Fakulteta prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Područje znanstvnoeg interesa su u području ličnosti
 • Fakultetu prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti Suradivala je i s fakultetima u Sarajevu i Splitu. Od 1998. godine upisana je u registru istraživača
 • i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru predmet Filmska i RTV kultura medijska kultura Snimio je 4 igrana filma te preko 40 dokumetarnih i kratkometražnih

Users also searched:

...

Prof. dr. sc. Mario Vasilj – AOOZH.

Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru, u akademskoj 2014. 15. godini otvara novi studiji pod nazivom. ‪Valentina Bevanda‬ ‪Google znalac‬. Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar. Postani student na FPMOZ u Popis svih studija Razredbeni postupak Uvjeti upisa.


...