Back

ⓘ Srednjoškolsko obrazovanje odraslih
                                     

ⓘ Srednjoškolsko obrazovanje odraslih

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja.

Prema Zakonu o zaštiti na radu svaka osoba koja rukuje odredenim strojem ili alatom mora za to biti stručno osposobljena.

Programi su prilagodeni dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih, a donosi ih ustanova koja ih izvodi na temelju nastavnog programa redovite srednje škole. Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može izvoditi srednja škola, pučko otvoreno učilište ili druga ustanova ako ima potreban broj nastavnika i stručnih suradnika za izvodenje programa i ispunjava uvjete propisane aktom iz članka 22. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu.

Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose odrasli neposredno ili pravna osoba čiji je djelatnik ili Zavod za zapošljavanje.

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sustava cjeloživotnog učenja. Generalna je konferencija UNESCO-a 1976. godine koncept obrazovanja odraslih definirala na način da uključuje skup svih organiziranih obrazovnih procesa, sadržaja, razina i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba ili zamjenjuje započeto školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije. Takve aktivnosti mijenjaju stavove ili ponašanje u perspektivi osobnog razvoja pojedinca i u perspektivi sudjelovanja u uravnoteženom i nezavisnom socijalnom, gospodarskom i kulturnom razvoju.

                                     

1. Izvori

 • Kontrol biro - srednjoškolsko obrazovanje odraslih
 • Srednjoškolsko obrazovanje odraslih - Portal zaštita na radu
 • Zakon o srednjem školstvu, pročišćeni tekst
                                     
 • financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju osposobljavanje djece, mladeži i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost
 • osposobljavanje i usavršavanje za rad pod naponom, provodi programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih te organizira stručna savjetovanja, seminare i tečajeve.
 • počinje školovanje odraslih za strojarske tehničare i elektrotehničare jake struje. 1962. godine uvodi se izvanredno obrazovanje za one kandidate koji
 • Nacionalom okvirnom kurikulu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje iz 2011. godine Medijska kultura predvidena je
 • srednjoškolskog obrazovanja stručno i opće obrazovanje višeg stručnog obrazovanja te visokog obrazovanja Posebni dijelovi sustava su obrazovanje odraslih glazbeno
 • ističe gradevinska mehanizacija škole za obrazovanje rukovatelja samohodnih gradevinskih strojeva i obrazovanje mehaničara gradevinskih i rudarskih strojeva
 • obuhvatila 3000 odraslih osoba - medu kojima i one odgajane od roditelja sa istospolnim sklonostima. Iznosi podatke prema kojima se kod odraslih koji imaju
 • redovnih, 14 specijalnih, 15 umjetničkih i 4 škole za osnovno obrazovanje odraslih Srednjoškolski sustav obuhvaća 51 stručnu srednju školu, 21 gimnaziju, 8
 • srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Edunova - ustanova za obrazovanje odraslih O.Š. Frana Krste Frankopana Osijek O.Š. Vladimira Nazora Osijek O

Users also searched:

besplatno obrazovanje odraslih, hzz obrazovanje odraslih, srednjoškolsko obrazovanje odraslih,

...

Programi za obrazovanje odraslih.

Zz:Osnovna škola za odrasle – POU KNIN. Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u strojarskoj, gradevinskoj ili elektrostrojarskoj struci​. Program. Obrazovanje odraslih. Početna Pučko otvoreno učilište u Karlovcu POUKA. Dobrodošli na stranice Učilišta ULJANIK ustanove za obrazovanje odraslih Programi srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od 3 ili 4 godine za stjecanje. Besplatno obrazovanje odraslih. O prekvalifikaciji Pomorska škola Split. U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se prijaviti svaki Prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih u Pomorskoj školi Zadar.


...