Back

ⓘ Religiozna pedagogija
                                     

ⓘ Religiozna pedagogija

Religiozna pedagogija je znanstvena disciplina koja se bavi katehezom u surječju crkvene prakse kateheza, t.j. crkvenog navještaja kršćanske poruke koji smjera odgoju vjere. U širem smislu u ova grana obuhvaća cjelokupne kršćanske odgojno-obrazovne procese. U užem pak smislu se bavi prenošenjem sadržaja kršćanske vjere na djecu i mladež na strogo pedagoški način, primjerice kateheza sakramenata. Unatoč tome, katehetika nije ograničena samo na tu dobnu skupinu, nego se bavi i davanjem kršćanskih prouka i poduka i odrasloj populaciji. Stoga je u središtu djelovanja ovoj grani školski i župni vjeronauk.

                                     

1. Povijest

Kao znanstvena disciplina katehetika je nastala 1774. godine. Tada se prema projektu benediktinskog opata Franza Stephana Rautenstraucha, uvelo katehetiku u sve bogoslovne škole. Odluku je potpisala sama austrijska carice Marija Terezija.

Značajan doprinos utemeljenju katehetike kao neovisne znanosti dao je i Johann Baptist von Hirscher svojim djelom Katechetik iz 1831. godine. Intenzivniji razvitak ove discipline bilježi se od konca 19. stoljeća. U prvoj se fazi, koja je trajala u zadnjim desetljećima 19. i prvim desetljećima 20. stoljeća naglašenije skrbilo za didaktičko-metodičke stvari, odnosno za pedagoška pitanja.

Nova pedagoška i psihološka strujanja pridonijela su razvitku do Drugog vatikanskog sabora. U posaborskom se ozračju premislilo katehetsku praksu u surječju nove slike Crkve, osnovalo se katehetska učilišta i ustanove, širilo izdanja. Za vrijeme kerigmatskog pokreta naglašeno se skrbilo za vjerske sadržaje, odnosno za bogoslovnu stranu katehetike. Isusovac Josef Andreas Jungman je slikovito kazao da dogmu treba poznavati, a kerigmu naviještati.

                                     

2. Izvori

Bilješke i literatura
 • Ana Thea Filipović, Religious Education at Schools in Croatia, u: Rothgangel, Martin, Jäggle, Martin, Schlag, Thomas ur., Religious Education at Schools in Europe, Part 1: Central Europe, V&R unipress, Göttingen – Vienna University Press, Wien, 2016, 69-87.
 • Ana Thea Filipović, U službi zrelosti vjere i rasta osoba. Katehetska i religijskopedagoška promišljanja u suvremenom kontekstu, Glas Koncila, Zagreb, 2011.
 • Stipe Nimac, Praktična teologija - pokušaj odredbe pojma praktične teologije, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, www.franjevci-split.hr
 • Ana Thea Filipović, Der Religionsunterricht in öffentlichen Schulen in Europa. Modelle und Entwicklungen als Indikatoren für die gesellschaftliche Bedeutung des Glaubens und die Anfrage an Theologie und Kirche, u Nova prisutnost 9 2011 1, 137-152.
                                     

3. Vanjske poveznice

 • Katedra religiozne pedagogije i katehetike Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu
 • Teološko-katehetski odjel, Sveučilišta u Zadru
 • Milan Šimunović, Fundamentalna katehetika, skripta, Teologija u Rijeci, www.rijeka.kbf.hr
                                     
 • Povijesna pedagogija Školska pedagogija Visokoškolska pedagogija Didaktika, Metodika, Pedagogija slobodnog vremena, Specijalna pedagogija Religiozna pedagaogija
 • dogmatska teologija, fundamentalna teologija, crkvena povijest, religiozna pedagogija i katehetika, pastoralna teologija, moralna teologija, naravna teologija
 • fundamentalna teologija, crkvena povijest, religiozna pedagogija i katehetika, pastoralna teologija, opća psihologija, pedagogija sociologija, glazbena kultura
 • života u suvremenomu svijetu: liturgija, homiletika, crkveno pravo, religiozna pedagogija katehetika, moralna teologija, pastoralna teologija. Uz časopis
 • franjevaka Krista Kralja, viša asistentica na KBF - u pri katedri Religiozne pedagogije i katehetike, autorica brojnih stručnih članaka i knjige Duhovnost
 • Istočnoga bogoslovlja i Ekumenizma Katedra kanonskog prava Katedra religiozne pedagogije i katehetike Katedra socijalnog nauka Crkve Zajednički obvezatni
 • znanosti književnost, sociologija, pedagogija psihologija, pravo, prirodoslovne znanosti koje se takoder bave religioznim područjem. Interdisciplinarnošću
 • oblici, metode, sredstva, pomagala Psihologija religioznog ponašanja. Propedeutika, povijest, klasici Pedagogija Suvremena stremljenja, naglasci, ostvarenja
 • njemačku pedagogiju filozofiju i književnost 19. st. Širio se i izvan Europe, osobito u Sejevrnu Ameriku, pa su iz njega nastale različite religiozne struje

Users also searched:

dekan bogoslovnog fakulteta u zagrebu, kbf mail, kbf zagreb,

...

Icg kbf.

PRAVILNIK O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM Rektorski zbor. Ut., RELIGIOZNA PEDAGOGIJA, Izv. prof. dr. sc Jadranka Garmaz. Lic. catech. Antonia Dokoza. Sjemenište Zmajević. II. kat. Sri. Dekan bogoslovnog fakulteta u zagrebu. Pedagog Pedagoginja e Usmjeravanje. Preglednik studijskih programa Detaljni podaci o studijskom programu ​Religiozna pedagogija i katehetika. Izvodač studijskog programa: Katolički bogoslovni.


...