Back

ⓘ Obrazovanje u Hrvatskoj
                                     

ⓘ Obrazovanje u Hrvatskoj

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, izobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

                                     

1. Osnovna škola

Sva djeca u Hrvatskoj koja do 1. travnja tekuće godine navrše šest godina obuhvaćena su obvezom upisa u osnovnu školu iste godine. Osnovna škola traje osam godina i obvezna je za svu djecu u dobi od 6 do 15 godina.

                                     

2. Srednja škola

Sustav srednjeg obrazovanja u Hrvatskoj obuhvaća:

 • gimnazije - općeobrazovne srednje škole, u trajanju od četiri godine ;
 • strukovne škole, koje se dijele na tehničke škole u različitim stručnim područjima i ostale stručne škole u različitim područjima, u trajanju od četiri godine;
 • umjetničke škole, u područjima plesne, glazbene i likovne umjetnosti, koje takoder traju četiri godine;
 • industrijske i srodne te gospodarske i obrtničke škole u trajanju od tri godine, koje obrazuju polaznike za odredena zanimanja u svim navedenim područjima.
                                     

3. Visoko školstvo

Školovanje na sveučilištu traje tri godine šest semestara za prvostupnika preddiplomski studij i pet deset semestara za magistra struke ili šest dvanaest semestara za doktora struke diplomski studij. Poslijediplomski, doktorski studij traje tri godine šest semestara. Naobrazbu za razinu prvostupnika nude i veleučilišta te visoke škole. Osim sveučilišnih, postoje i razni stručni i specijalistički studiji.

                                     
 • predškolsko obrazovanje osnovnoškolsko obrazovanje srednjoškolsko obrazovanje dodiplomsko obrazovanje diplomsko obrazovanje postdiplomsko obrazovanje Osnovna
 • Početkom šumarskog obrazovanja u Hrvatskoj smatramo osnivanje Šumarskog odjela Gospodarsko - šumarskog učilišta u Križevcima 1860. Iz Šumarskog odjela razvija
 • standarde te druge za odgojno - obrazovni rad razvitak školstva stručno obrazovanje i usavršavanje odgajatelja, učitelja i nastavnika učenički standard
 • općina. Obrazovanje je organizirano u četiri osnovna stupnja: Predškolski odgoj i obrazovanje Osnovnoškolsko obrazovanje Srednješkolsko obrazovanje Visoko
 • Dualni sustav obrazovanja, Njemačko - hrvatska industrijska i trgovinska komora Nikola Buković: Dualno obrazovanje u Hrvatskoj - uvod, radnickaprava.org Nedovršeni
 • Hrvatski obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini obuhvaća: predškolsko obrazovanje devetogodišnje osnovno obrazovanje koje je obvezno i besplatno za svu
 • nacionalnost. U Hrvatskoj živi osam različitih romskih skupina, autohtoni hrvatski Romi su Lovari. Prema vjeroispovijesti većina Roma u Hrvatskoj su katolici
 • Obrazovanje u Švedskoj je obvezno za svu djecu u dobi izmedu 7. i 16. rodendana. Školska godina u Švedskoj traje od sredine kraja kolovoza do početka sredine
 • Kućno obrazovanje obrazovanje kod kuće, obrazovanje u domu u vlastitoj režiji, a ne u školskoj ustanovi. Vrše ga roditelji ili skrbnici, a ponekad i privatni
 • znanost i visoko obrazovanje kratica: AZVO je nacionalno javno tijelo nadležno za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojeg je osnovala

Users also searched:

obrazovanje u hrvatskoj esej,

...

Obvezno obrazovanje u rh.

Internacionalizacija visokog obrazovanja Natječaji Europski. Agencije za odgoj i obrazovanje, kontinuirano djeluje u Hrvatskoj od 1874. godine, kada je zakonom uspostavljen gradanski školski nadzor u. Visoko obrazovanje u hrvatskoj. Srednjoškolsko obrazovanje e Usmjeravanje. Obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje. Srednje škole. Ovdje možete pronaći popis svih srednjih škola u RH i mogućnost pristupa njihovim mrežnim. Osnovne škole u hrvatskoj. ZORICA PREDOJEVIĆ OSIGURANJE KVALITETE U PFRI UNIRI. Razine obrazovanja u Hrvatskoj su jasno definirane, pa se jednako tome točno zna koje se kvalifikacije stječu završetkom pojedine razine.


...