Back

ⓘ Ekonomski fakultet u Zagrebu
                                     

ⓘ Ekonomski fakultet u Zagrebu

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili skraćeno Ekonomski fakultet - Zagreb jedan je od 31 fakulteta i 3 umjetničke akademije koji zajedno čine Sveučilište u Zagrebu. Ekonomski fakultet - Zagreb je medu najutjecajnijim fakultetima na Sveučilištu u Zagrebu, ali i u širem društvenom kontekstu. Vodeća je visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka institucija u području ekonomije i poslovne ekonomije u Republici Hrvatskoj, ali i široj regiji. Svoje sjedište ima u glavnoj zgradi na Trgu Johna Fitzgeralda Kennedyja 6, a posjeduje i objekt u sklopu Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj, Borongajska cesta 83f.

Svoju dugu povijest i tradiciju Ekonomski fakultet - Zagreb njeguje od daleke 1920. godine kada je osnovana Visoka škola za trgovinu i promet, dok je današnji naziv Ekonomski fakultet dobio 1947. godine. Kroz povijest mijenjale su se lokacije i nazivi Fakulteta, ali je cilj uvijek ostao isti - produciranje visokoobrazovanih stručnjaka i znanstvenika koji će uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima, kao i podizanje razine kvalitete visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj.

Ekonomski fakultet - Zagreb posjeduje dvije prestižne medunarodne akreditacije - EPAS akreditaciju za Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku "Bachelor Degree in Business" BDiB i AACSB Business akreditaciju koja ga, kao istaknutu instituciju znanstvenog-istraživanja i visokog obrazovanja, svrstava u 5% najboljih fakulteta ekonomije i poslovne ekonomije u svijetu.

Ekonomski fakultet – Zagreb prvi je fakultet u sklopu Sveučilišta u Zagrebu koji posjeduje certifikat sustava upravljanja kvalitetom prema medunarodnoj normi ISO 9001:2015.

                                     

1. Povijest

Začetkom današnjeg Ekonomskog fakulteta smatra se Visoka škola za trgovinu i promet u Zagrebu, koja je s radom počela 1920. godine. Svrha je osnivanja Visoke škole za trgovinu i promet bila pružanje temeljite teorijske naobrazbe u područjima bankarstva, domaće i medunarodne trgovine, prometa, konzularne službe, osiguranja. Takoder, ovdje su se obučavali kandidati za nastavnike u višim trgovačkim školama, odnosno trgovačkim akademijama, a nastava je trajala 6 semestara. Broj se upisanih studenata neprekidno povećavao, tako da je u akademskoj godini 1923./24. bilo upisano 1.125 studenata.

Godine 1925., na inicijativu tadašnjega ministra prosvjete Stjepana Radića, ova ustanova postaje Ekonomsko-komercijalna visoka škola s pravnim položajem sveučilišnog fakulteta, a nastava se produljuje na 8 semestara. Ekonomsko-komercijalna visoka škola takoder je provodila postupak za stjecanje odnosno nostrifikaciju doktorata ekonomsko-komercijalnih znanosti. Nakon Drugoga svjetskog rata, Uredbom Vlade NR Hrvatske od 4. travnja 1947., iz te škole godine nastaje Ekonomski fakultet. U Zagrebu je 1956. godine osnovana i Visoka privredna škola s dvogodišnjim studijem i nastavnim planom prilagodenim odraslim polaznicima s iskustvom u gospodarstvenoj praksi.

Godine 1968. Ekonomski fakultet i Visoka privredna škola ujedinjuju se u Fakultet ekonomskih nauka. Nakon 14 godina, 1982. godine, integriraju se Fakultet ekonomskih nauka i Fakultet za vanjsku trgovinu u Ekonomski fakultet - Zagreb. Važno je istaknuti kako je upravo Ekonomski fakultet - Zagreb bio prvi i glavni rasadnik ekonomske znanstvene i stručne misli, literature i djelatnika uz pomoć kojih su se osnivali ostali ekonomski fakulteti u Hrvatskoj i bližem okruženju, a u novijoj hrvatskoj povijesti i privatnih poslovnih škola i sveučilišta.

                                     

2. Lokacije i prometna povezanost

Ekonomski fakultet - Zagreb je kroz svoju dugu povijest djelovao na više lokacija, a od 1952. godine do danas svoje sjedište i glavninu svoje djelatnosti ima na adresi Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb. Završetkom dogradnje 1987. godine Fakultet je dobio jednu od najvećih i najopremljenijih zgrada visokih učilišta u Republici Hrvatskoj čiji prostorni kapaciteti omogućuju kvalitetno izvodenje nastave, održavanje domaćih i medunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, izvannastavne aktivnosti studenata, prehranu studenata i djelatnika Fakulteta itd. Glavna zgrada Fakulteta vrlo dobro je prometno povezana javnim prijevozom s ostatkom grada. U neposrednoj blizini zgrade nalazi se tramvajska postaja Svetice, koja linijama 1 i 17 povezuje Fakultet s Trgom bana Josipa Jelačića te linijom 9 s Glavnim željezničkim kolodvorom, a obje lokacije udaljene su svega 15-ak minuta vožnje tramvajem od zgrade Fakulteta. U neposrendoj blizini zgrade nalazi se prostrano parkiralište s 300-tinjak parkirališnih mjesta, ali i Javna garaža Svetice sa 100-tinjak parkirališnih mjesta. U sklopu prakirališta nalazi se i taksi stajalište.

 • Restoran: 1.650 m 2
 • Broj dvorana: 52
 • Broj katedri: 17
 • Broj kabineta za nastavno osoblje: 180
 • Knjižnica: 1
 • Ukupna površina objekta: 30.303 m 2
 • Sportski sadržaji: 4.990 m 2
 • Broj sjedećih mjesta u dvoranama: 4.021

Fakultet je u sklopu Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj 2011. godine otvorio tada novoureden objekt u kojem se nalaze četiri dvorane za održavanje nastave s pratećim prostorijama, čime su prostorni kapaciteti povećani kako bi se zadovoljile dodatne potrebe za izvodenjem nastave na stručnim studijima Fakulteta. Zgrada Fakulteta u Kampusu na Borongaju povezana je ZET-ovom autobusnom linijom br. 215 od Kvaternikovog trga ili linijom 236 koja se nadovezuje na tramvajsko stajalište u ulici grada Gospića kojom prometuju dnevne linije br. 2, 3 i 13. U blizini objekta Fakulteta nalazi se i menza Studentskog centra koja osigurava prehrambene potrebe studenata nekoliko fakulteta koji djeluju nutar Kampusa.

 • Ukupna površina objekta: 833 m 2
 • Broj dvorana: 4
 • Broj kabineta za nastavno osoblje: 5
 • Broj sjedećih mjesta u dvoranama: 390
                                     

3. Ustrojstvo

Ekonomski fakultet - Zagreb, u svojoj organizacijskoj strukturi ima 28 organizacijskih jedinica: 17 katedri i 11 stručnih službi. Katedre su organizacijske jedinice koje čine nastavni i znanstveno-istraživački potencijal Fakulteta, u kojem djeluje nastavno osoblje ustrojeno u sljedećim katedrama:

 • 10. Katedra za poslovne strane jezike,
 • 7. Katedra za marketing,
 • 11. Katedra za organizaciju i menadžment,
 • 16. Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te
 • 1. Katedra za financije,
 • 17. Katedra za turizam.
 • 4. Katedra za ekonomiku poduzeća,
 • 9. Katedra za medunarodnu ekonomiju,
 • 2. Katedra za demografiju,
 • 13. Katedra za računovodstvo,
 • 3. Katedra za ekonomsku teoriju,
 • 8. Katedra za matematiku,
 • 5. Katedra za informatiku,
 • 6. Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj,
 • 12. Katedra za pravo,
 • 15. Katedra za trgovinu i medunarodno poslovanje,
 • 14. Katedra za statistiku,

Stručne službe su prateće organizacijske jedinice Fakulteta koje osiguravaju pravni, administrativni i tehnički okvir djelovanja u okviru kojih djeluje nenastavno osoblje ustrojeno u sljedećim stručnim službama:

 • 11. Ured za savjetovanje i razvoj karijera.
 • 7. Služba za tehničke i opće poslove,
 • 6. Služba za kadrovske i pravne poslove,
 • 8. Studentska referada,
 • 9. Tajništvo Fakulteta,
 • 1. Informatička služba,
 • 3. Referada za poslijediplomske studije,
 • 2. Knjižnično-dokumentacijski centar,
 • 5. Služba za financije i računovodstvo,
 • 4. Služba za arhiv i potporu poslovnim procesima,
 • 10. Ured za medunarodnu suradnju i


                                     

4. Uprava

 • Izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, prodekan za studente, nastavu i digitalizaciju
 • Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan
 • Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, prodekanica za poslovne procese i strateška partnerstva
 • Izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, prodekanica za medunarodnu suradnju i projekte
 • Doc. dr. sc. Zoran Wittine, prodekan za ljudske resurse i infrastrukturu

Profesori koji su, od osamostaljenja Republike Hrvatske, obnašali dužnost dekana Ekonomskog fakulteta - Zagreb su:

 • Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, Katedra za trgovinu i medunarodno poslovanje - 2010 2014.
 • Prof. dr. sc. Boris Vukonić, Katedra za turizam - 1996 2000.
 • Prof. dr. sc. Soumitra K. Sharma, Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj - 2000 2002.
 • Prof. dr. sc. Lajoš Žager, Katedra za računovodstvo - 2014 2018.
 • Prof. dr. sc. Miljenko Bilen, Katedra za trgovinu i turizam - 1991 1994.
 • Prof. dr. sc. Darko Tipurić, Katedra za organizaciju i menadžment - 2006 2010.
 • Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Katedra za financije - 2002 2006.
 • Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Katedra za marketing - 2018 2020.
 • Prof. dr. sc. Pere Sikavica, Katedra za organizaciju i menadžment - 1994 1996.
                                     

5. Misija

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet EFZG posvećen je istraživanju i obrazovanju visokokvalificiranih stručnjaka koji će uspješno odgovoriti na suvremene poslovne i društvene izazove, podižući tako kvalitetu visokoškolskog obrazovanja u nacionalnom i regionalnom okružju.

                                     

6. Vizija

Vizija Sveučilište u Zagrebu:Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta EFZG-a jest postati nacionalna elitna visokoobrazovna ustanova prepoznatljivog imidža tržišno-orijentirane i društveno odgovorne organizacije koja pruža vrhunsko obrazovanje i vrhunska istraživanja.

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet EFZG nastoji ostvariti vlastitu viziju o elitnoj ustanovi visokoškolskog obrazovanja, koja ima reputaciju, ne samo unutar nacionalnih granica, već i u široj regiji i susjednim zemljama članicama EU i to fokusiranjem na podizanje kvalitete istraživanja i obrazovanja - kako je to navedeno u izjavi o misiji.

                                     

7. Obrazovna i istraživačka djelatnost

Ekonomski fakultet - Zagreb izvodi nastavu u dvije obrazovne vertikale: 1) na sveučilišnoj i 2) na stručnoj vertikali. Na sveučilišnoj vertikali se izvode nastavni planovi i programi petogodišnjih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, jednoipolgodišnjih poslijediplomskih specijalističkih studija i trogodišnjih poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija. Na stručnoj vertikali se izvode nastavni planovi i programi trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija i dvogodišnjih specijalističkih diplomskih stručnih studija. Osim studijskih programa na hrvatskom jeziku, Fakultet izvodi i dva sveučilišna studijska programa na engleskom jeziku na preddiplomskoj i diplomskoj razini model 4+1 godina: 1) Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku - Bachelor Degree in Business i Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku - Master Degree in Business sa smjerovima Managerial Informatics, Management i Trade and International Business te 2) Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku - Bachelor Degree in Economics i Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku - Master Degree in Economics. Studijski programi definirani su u skladu s ishodima učenja studenata i medunarodnim standardima što potvrduju nacionalne dopusnice za izvodenje tih studija te medunarodne EPAS i AACSB akreditacije. Osim redovitih studijskih programa, Fakultet je tradicionalno orijentiran i na programe cjeloživotnog obrazovanja. U svojoj ukupnosti, Fakultet ima najveći portfelj studijskih programa u području ekonomije i poslovne ekonomije u Hrvatskoj što je dokaz znanja i stručnosti njegovih nastavnika, njihove aktivne uključenosti u medunarodne tokove obrazovanja i znanstvenog istraživanja, ali su prije svega rezultat praćenja potreba gospodarstva i javnog sektora u Republici Hrvatskoj.                                     

7.1. Obrazovna i istraživačka djelatnost Sveučilišni studiji

 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije koji traje 3 godine 6 semestara ;
 • Poslijediplomski specijalistički studij 36 programa koji traje jednu i pol godinu 3 semestra;
 • Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Master Degree in Business sa smjerovima Managerial Informatics, Management i Trade and International Business koji traje 1 godinu 2 semestra;
 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija koji traje 5 godina 10 semestara;
 • Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics koji traje 4 godine 8 semestara;
 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija koji traje 5 godina 10 semestara;
 • Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business koji traje 4 godine 8 semestara;
 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Ekonomija i globalna sigurnost koji traje 3 godine 6 semestara;
 • Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Master Degree in Economics koji traje 1 godinu 2 semestra;
 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju koji traje 3 godine 6 semestara i koji se izvodi zajednički s Odjelom za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.
                                     

7.2. Obrazovna i istraživačka djelatnost Stručni studiji

 • Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija sa smjerovima Računovodstvo i financije, Trgovinsko poslovanje i Turističko poslovanje koji traje 3 godine 6 semestara;
 • Specijalistički diplomski stručni studiji Ekonomika poduzetništva, Ekonomika energije i okoliša, Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru, Menadžment i marketing maloprodaje i Digitalni marketing koji traju 2 godine 4 semestra.
                                     

7.3. Obrazovna i istraživačka djelatnost Znanstveni i stručni rad

Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb nositelji znanstvene i stručne djelatnosti su njegovi profesori, docenti, asistenti i predavači, čija se kvalificiranost utvrduje izborom u odgovarajuća znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja, a u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Istraživačka djelatnost zaposlenika ostvaruje se preuzimanjem ugovornih obveza i radom na istraživačkim programima, projektima, analizama i studijama te individualnim istraživanjima i stvaralaštvom. Sudjelujući na brojnim domaćim i medunarodnim konferencijama, studijskim boravcima i gostujućim predavanjima nastavnici Fakulteta su prepoznati kao vrhunski stručnjaci, izvrsni predavači i istraživači u svojim područjima. Pored svojih nastavnika, Fakultet ugošćuje i brojne inozemne i domaće stručnjake, znanstvenike i predavače, a domaćin je i organizator brojnih medunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.                                     

7.4. Obrazovna i istraživačka djelatnost Izdavačka djelatnost

Ekonomski fakultet - Zagreb ima bogatu izdavačku djelatnost, bilo da se radi o publiciranju periodičkih znanstvenih časopisa i publikacija ili o podupiranju i sudjelovanju u izdavanju mnogih udžbenika svojih nastavnika za potrebe izvodenja nastave na matičnoj instituciji, ali i na drugim ekonomskim i srodnim fakultetima i visokim poslovnim školama u Hrvatskoj i bližem okruženju. Posljednjih godina raste broj publikacija kojima je izdavač upravo Fakultet, posebice monografija, udžbenika i zbornika radova domaćih i medunarodnih konferencija. Fakultet izdaje nekoliko renomiranih i medunarodno priznatih znanstvenih časopisa:

 • Acta Turistica indeksiran u WoS, Scopus i drugim bazama
 • Poslovna izvrsnost / Business Excellence indeksiran u EconLit i drugim bazama
 • Tržište / Market indeksiran u WoS, Scopus i drugim bazama
 • INTEREULAWEA§T indeksiran u SCOPUS i drugim bazama
 • Zagreb International Review of Economics and Business ZIREB indeksiran u WoS i drugim bazama
 • Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu indeksiran u EconLit i drugim bazama
                                     

8. Medunarodna suradnja

Medunarodna suradnja jedan je od ključnih elemenata koji jamče, unaprjeduju i potiču kvalitetu visokoobrazovnih institucija. Ekonomski fakultet – Zagreb prepoznao je značenje medunarodne suradnje pa stoga provodi niz aktivnosti usmjerenih k ostvarenju ciljeva vezanih za medunarodnu suradnju:

 • ostvarenje renomiranih akreditacija u svrhu jamstva kvalitete obrazovanja i istraživanja;
 • razvoj obrazovnih programa na engleskom jeziku po uzoru na vodeće ekonomske i srodne fakultete i sveučilišta u svijetu;
 • uspostavljanje medunarodne suradnje i intenziviranje partnerstva sa sličnim institucijama u Europi i izvan nje;
 • sudjelovanje u medunarodnim projektima, osobito u području istraživanja i visokog obrazovanja;
 • povećanje broja članstva u renomiranim udruženjima.
 • poticanje razmjene znanja povećanjem mobilnosti studenata te nastavnog i administrativnog osoblja;

Potpisani su brojni bilateralni sporazumi, razna partnerstva i suradnje, a iz godine u godinu bilježi se sve veći interes stranih studenata za studiranje na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

                                     

8.1. Medunarodna suradnja Ured za medunarodnu suradnju

Ekonomski fakultet - Zagreb ima Ured za medunarodnu suradnju, koji je središnje mjesto za administrativnu potporu medunarodnim aktivnostima studenata i nastavnog/nenastavnog osoblja, a bavi se sljedećim aktivnostima:

 • sklapanjem bilateralnih sporazuma najčešće u svrhu mobilnosti;
 • informativna i administrativna podrška za sudjelovanje u medunarodnim projektima.
 • informiranjem o medunarodnim stipendijama, natječajima, ljetnim školama i sl., kako za studente tako i za nastavno/nenastavno osoblje Fakulteta;
 • provedbama medunarodnih natječaja
 • pružanje administrativne podrške stranim studentima na razmjeni;
 • davanje administrativne potpore studijskim programima Fakulteta na engleskom jeziku;
 • organiziranje gostovanja inozemnih predavača;
                                     

8.2. Medunarodna suradnja EPAS akreditacija

Još 2006. godine Fakultet je razvio Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku "Bachelor Degree in Business", namijenjen hrvatskim i stranim studentima. S ciljem što boljeg pozicioniranja Fakulteta na regionalnom tržištu, 2008. godine donesena je strateška odluka da se navedeni studijski program na engleskom jeziku akreditira medunarodnom EPAS European Programme Accreditation System akreditacijom unutar sustava Europske zaklade za razvoj menadžmenta EFMD - European Foundation for Management Development. EPAS akreditacija dodjeljuje se onim programima iz poslovne ekonomije i menadžmenta koji udovoljavaju sljedećim kriterijima: akademskoj izvrsnosti, povezanosti s praksom i medunarodnoj orijentaciji. U opsežnom akreditacijskom procesu studijski program BDiB - Bachelor Degree in Business uspio je 9. veljače 2011. dobiti spomenutu akreditaciju, a takoder i dvije reakreditacije: 19. veljače 2014. te 15. veljače 2017. godine.

                                     

8.3. Medunarodna suradnja AACSB Business akreditacija

AACSB International Association to Advance Collegiate Schools of Business američka je profesionalna neprofitna organizacija, sa sjedištem u Tampa, SAD, čija je osnovna uloga evaluacija visokoobrazovnih institucija u području ekonomije i poslovne ekonomije. Postupak evaluacije za Business Poslovnu akreditaciju provodi se kroz 15 standarda organiziranih u sljedećih nekoliko ključnih područja djelovanja institucije: strateško upravljanje i inovacije, sudionici obrazovnog procesa studenti, nastavno i nenastavno osoblje, nastavni programi i procesi, akademsko i stručno zalaganje. Svi procesi evaluacije se temelje na tri načela: angažman, inovacije i utjecaj s kojima se želi trajno promijeniti svijest institucije o potrebi kontinuiranog rada na osiguranju kvalitete. Ekonomski fakultet - Zagreb ovu je misiju uspješno završio u razdoblju od tri i pol godine te od srpnja 2019. godine ponosno nosi i ističe AACSB Business akreditaciju. Ovim prestižnim priznanjem Ekonomski fakultet - Zagreb pozicionirao se medu 5% najboljih visokoobrazovnih institucija iz područja ekonomije i poslovne ekonomije na globalnoj razini. Time je Ekonomski fakultet - Zagreb postao jedina sveučilišna institucija odnosno jedini fakultet u Republici Hrvatskoj kojem je dodijeljena AACSB Business akreditacija.

                                     

9.1. Zanimljivosti o djelatnosti Fakulteta Studentske udruge

Statutom Ekonomskog fakulteta – Zagreb studentima je dano pravo na ustrojavanje strukovnih, sportskih i drugih nepolitičkih i neprofitabilnih udruga u obliku sekcija i sličnog na Fakultetu i izvan Fakulteta.

Danas na Fakultetu djeluju sljedeće studentske udruge:

 • Ekonomska klinika
 • AIESEC
 • eSTUDENT
 • Tourism Lab - udruga studenata turizma Ekonomskog fakulteta
 • Ekonomiko
 • Veslački klub Ekonomist
 • Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
 • Športsko društvo Ekonomskog fakulteta Zagreb
 • Hrvatska studentska asocijacija
 • Studentska udruga Menadžera
 • Manager
 • Debatni klub
 • Financijski klub
                                     

9.2. Zanimljivosti o djelatnosti Fakulteta Poznati studenti

Ekonomski fakultet - Zagreb je tijekom svoje dugogodišnje povijesti dao istaknute ličnosti koje su ostvarile zapaženu karijeru u ekonomskoj znanosti, gospodarstvu i politici. Neka od najpoznatijih imena su:

 • Zdravko Tomac, sveučilišni profesor; potpredsjednik Vlade demokratskog jedinstva 1991 1992.; potpredsjednik Sabora republike Hrvatske 2000 2003.
 • Mladen Vedriš, sveučilišni profesor; predsjednik Hrvatskoga nogometnog saveza 1990 1994.; predsjednik Izvršnog vijeća Grada Zagreba 1990.; potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za područje gospodarstva 1992 1993.; predsjednik Hrvatske gospodarske komore 1993 1995.
 • Duro Njavro, savjetnik Predsjednika Republike za gospodarstvo 1993 1995.
 • Tomislav Ćorić, docent; ministar zaštite okoliša i energetike 2016
 • Vladimir Veselica, sveučilišni profesor; ministar u Vladi 1991 1992.; predsjednik Hrvatskog društva ekonomista
 • Savka Dabčević-Kučar, predsjednica Vlade SR Hrvatske i predsjednica Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske 1967 1969.
 • Mato Mikić, sveučilišni profesor; gradonačelnik Grada Zagreba 1982 1983., 1986 1990.
 • Mate Babić, sveučilišni profesor; Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za ekonomiju 1990.
 • Boris Lalovac, ministar financija 2014 2016.
 • Mate Boban, predsjednik bivšeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini - Hrvatske republike Herceg-Bosne 1991 1994.
 • Marija Pejčinović Burić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova u Vladi Republike Hrvatske 2017 2019.; glavna tajnica Vijeća Europe 2019
 • Martina Dalić, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta 2016 2018.
 • Željko Rohatinski, guverner Hrvatske narodne banke 2000 2012.
 • Borislav Škegro, savjetnik Predsjednika Republike za ekonomska pitanja 1993.; potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za ekonomska pitanja 1993 2000.; ministar financija Republike Hrvatske 1997 2000.
 • Darko Tipurić, sveučilišni profesor; osnivač i član Rotary kluba Zagreb Medveščak; guverner Rotary Distrikta 1913 Hrvatska 2018 2019.
 • Ivo Perišin, sveučilišni profesor; gradonačelnik Grada Splita 1965 1967.
 • Jakov Sirotković, sveučilišni profesor; akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; rektor Sveučilišta u Zagrebu 1966 1968.; potpredsjednik Saveznoga izvršnog vijeća Vlade SFRJ 1970 1974., predsjednik Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske 1974 1978.; predsjednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1978 1991.
 • Gordan Družić, akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Mihael Zmajlović, ministar zaštite okolliša i prirode 2012 2016.
 • Ljubo Jurčić, sveučilišni profesor; ministar gospodarstva 2002 2003.
 • Filip Lukas, sveučilišni profesor; predsjednik Matice hrvatske 1928 1945.
 • Mato Crkvenac, sveučilišni profesor; potpredsjednik Sabora 1986 1990.; ministar financija 2000.–2003.
 • Boris Vujčić, sveučilišni profesor; zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke 2000 2012.; guverner Hrvatske narodne banke 2012
 • Alica Wertheimer-Baletić, sveučilišna profesorica; akademkinja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Mijo Mirković, sveučilišni profesor; akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Vladimir Stipetić, sveučilišni profesor; akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; član Izvršnog vijeća Sabora 1971 1974.; potpredsjednik Svjetskog prehrambenog savjeta UN 1978 1981.; rektor Sveučilišta u Zagrebu 1986 1989.
 • Ivan Šuker, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija 2003 2010.
 • Zdravko Marić, ministar financija 2016
 • Slaven Letica, sveučilišni profesor; osobni savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske 1990 1991.; istaknuti političar
 • Ivo Družić, sveučilišni profesor; istaknuti političar
 • Pero Jurković, sveučilišni profesor; guverner Hrvatske narodne banke 1992 1996.; glavni savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo 1997.–2000.
                                     

9.3. Zanimljivosti o djelatnosti Fakulteta Nagrade i priznanja fakulteta

Ekonomski fakultet u Zagrebu godišnje dodjeljuje nagrade i priznanja kao što su: Nagrada za znanstveni rad, nagrade studentima, nagrade i priznanja za znanstvenu izvrsnost, priznanja za nastavnu izvrsnost i priznanja za unaprjedenje rada Fakulteta. Osim nagrada Fakulteta, dodjeljuju se nagrade od strane drugih institucija, a to su: nagrade studentima Fakulteta i nagrade zaposlenicima Fakulteta.

                                     

9.4. Zanimljivosti o djelatnosti Fakulteta Pjesma Fakulteta

Povodom obilježavanja 100. godišnjice osnutka i djelovanja, Ekonomski fakultet - Zagreb je krajem 2019. godine postao prva znanstveno-istraživačka i obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja je snimila svoju promotivnu pjesmu i video spot. Projekt pod nazivom "Samo zbog nje" realiziran je u suradnji s pop grupom Pravila Igre. Tekst pjesme napisala je Sonja Buljan, dok je glazbu skladao Miro Buljan. Aranžman pjesme potpisuje grupa Pravila Igre, glazbeni producent je Ivan Zečić, a tonski snimatelj Tomislav Bačurin - Lima. Video spot za pjesmu realiziran je s produkcijskom kućom Gema produkcija, a redatelj je Dario Lepoglavec. Posebnu vrijednost ovom projektu daje činjenica da su članovi benda Pravila Igre, Goran i Marko Belošević, te svi glavni i sporedni glumci zapravo bivši i sadašnji studenti i djelatnici Ekonomskog fakulteta - Zagreb, za scenografiju su se koristili prostori Ekonomskog fakulteta - Zagreb. U kratkom vremenu pjesma je postigla veliku popularnost u radijskom, televizijskom i elektroničkom eteru. Za svoju pjesmu Fakultet je dobio vrijednu nagradu publike Cesarica kao hit mjeseca studenog 2019. godine.

                                     

10. Vanjske poveznice

 • Službeni LinkedIn profil Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • Službeni Instagram profil Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • Službeni Facebook profil Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • Službena web stranica Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu
                                     
 • Centar za ekonomske studije kao sastavna jedinica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Dana 14. lipnja 1961. preimenovan je u Ekonomski fakultet u Osijeku.
 • Pravni fakultet u Zagrebu jedan je od najstarijih fakulteta u Hrvatskoj. Nalazi se u sastavu Sveučilišta u Zagrebu Pravni fakultet osnovan je 1776. godine
 • Ekonomski fakultet u Subotici je fakultet u Subotici, čini dio Sveučilišta u Novom Sadu. Ima odjele u Novom Sadu i Bujanovcu. Osnovan je 1960. godine
 • i promet, koja je 1925. preimenovana u Ekonomsko - komercijalnu visoku školu a 1947. postaje Ekonomski fakultet Visoka tehnička škola, unatoč ranijim
 • Arhitektonski fakultet u Zagrebu je dio Sveučilišta u Zagrebu Nalazi se u ulici Andrije Kačića Miošića 26, u Donjem gradu u Zagrebu u istoj zgradi kao
 • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu FOI nalazi se u Varaždinu, Hrvatska. 18. prosinca 1974. Fakultet organizacije i informatike
 • Ekonomski zemljopis ili ekonomska geografija je znanost o zemljopisnom smještaju proizvodnih snaga i pojedinih gospodarskih objekata, ako je ta lokacija
 • Šumarski fakultet u Zagrebu dio je Sveučilišta u Zagrebu Šumarski odsjek Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma Zavod za izmjeru i uredivanje šuma Zavod
 • Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu fakultet u sastavu Sveučilištu u Zagrebu Početak postojanja Fakulteta veže se uz 1962. godinu kad je utemeljen studij
 • Fakultet političkih znanosti u Zagrebu FPZG osnovan je 1962. godine kao visoko učilište u okviru Sveučilišta u Zagrebu To je najstarija znanstvena
 • Medicinski fakultet Osijek je znanstveno - nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja ustrojava i izvodi sveučilišne studije

Users also searched:

efzg promocije 2021, ekonomski fakultet zagreb ljetni semestar, ekonomsko veleučilište u zagrebu, red predavanja efzg,

...

Ekonomsko veleučilište u zagrebu.

Poznate upisne kvote na riječkom Sveučilištu: Ekonomija upisuje 60. Ekonomski fakultet. U razvoju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu možemo razlikovati tri faze: 1920 25. g. Visoku školu za trgovinu i promet, 1925 47.g. Ekonomski fakultet zagreb predmeti. Ekonomski fakultet u Zagrebu raspisao natječaj za studij Ekonomija. Poslovna ekonomija i ekonomski sektori Ekonomski institut, Zagreb, Znanstveni utorak Leveraging Probability Distortion to Target EIZ u medijima. Ekonomski fakultet prijemni 2020. Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu – jučer, danas, sutra. Uvjeti upisa na studij. Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati: osobe koje su završile diplomski studij u polju ekonomije ili dodiplomski studij u polju. Efzg promocije 2021. Učinci neopipljivog kapitala u hrvatskoj ekonomiji Ekonomski. Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj već šestu godinu u sklopu Human Rights inženjerstvu i matematici Danas je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva škole ekonomije i managementa, kao i hrvatske zastupnice i zastupnici u.


...