Back

ⓘ Hrvatska akademska i istraživačka mreža
                                     

ⓘ Hrvatska akademska i istraživačka mreža

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET nastala je 1991. godine kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. U ožujku 1995. godine Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o osnivanju ustanove CARNET sa svrhom pospješivanja napretka, kako pojedinca tako i društva u cjelini pomoću novih informacijskih tehnologija. CARNET-ove aktivnosti mogu se podijeliti u tri osnovna područja: pružanje internetskih usluga, poticanje razvoja informacijskog društva i obrazovanje za novo doba.

Odlukom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, Sveučilišnom računskom centru Srce Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet i dodijeljene su Povelje Republike Hrvatske. Srcu za osobite zasluge u uvodenju i popularizaciji interneta i internetskih tehnologija u Republici Hrvatskoj, a CARNetu za osobite zasluge u dugogodišnjem razvoju obrazovanja pojedinaca i hrvatskog društva u cjelini pomoću novih informacijskih tehnologija i razvoja digitalno zrelog društva, s posebnim naglaskom na obrazovnu i akademsku populaciju u Republici Hrvatskoj.

Podrobniji članak o temi: Internet u Hrvatskoj

Ustanova

U sklopu Fakulteta elektronike i računarstva profesor Hrvoje Babić organizirao je 1987. Laboratorij za sustave i signale kojem je bio voditelj. Laboratorij je postigao zavidan profesionalni ugled i bitno prinio organizaciji i realizaciji Hrvatske akademske mreže CARNET.

Koordinacijsko tijelo za uspostavu hrvatske edukacijske računalne mreže osnovano je 3. listopada 1991. godine. Bio je to početak rada Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet, prvog pružatelja internetskih usluga u Hrvatskoj. Sljedećih nekoliko godina CARNet je bio i jedini pružatelj internetskih usluga u Hrvatskoj koje je pružao bez naknade, ne samo akademskoj zajednici, već svim gradanima Republike Hrvatske.

U studenom 1992. godine uspostavljena je prva medunarodna komunikacijska veza koja je CARNET-ov čvor u Zagrebu povezala s Austrijom. Time je Hrvatska postala dio svjetske računalne mreže Internet.

Tijekom 1992. godine nabavljena je prva oprema i izgradena jezgra CARNet mreže. Ustanove unutar Hrvatske bile su spojene vezom brzine 19200 bps, a čitava se mreža spajala na Internet preko Austrije brzinom od 64 kbps.

Prve ustanove spojene na Internet bile su: Sveučilišni računski centar – Srce, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Institut Ruder Bošković, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Tehnički fakultet u Rijeci, Ekonomski fakultet u Osijeku i Ministarstvo znanosti i tehnologije.

U prvim mjesecima 1993. godine medunarodna organizacija Internet Assigned Number Authority IANA dodijelila je CARNET-u administraciju nad vršnom.hr domenom.

U listopadu 1994. godine SRCE i CARNET počinju s održavanjem tečajeva o internetu za svoje korisnike, a s vremenom je edukacija korisnika postala jedna od bitnijih djelatnosti CARNET-a.

Mreža

Godine 1996. jezgra CARNET mreže nadograduje se uvodenjem ATM tehnologije koja omogućuje prijenos slike i zvuka u stvarnom vremenu, s osnovnom brzinom od 155 Mbps.

U siječnju 1997. godine putem CARNET-ove ATM jezgre realizirano je, po prvi puta u Hrvatskoj, predavanje na daljinu izmedu Rektorata Sveučilišta u Osijeku i Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Prvog dana mjeseca prosinca 2001. godine puštena je u rad paneuropska akademska i istraživačka mreža GÉANT na koju se spaja i CARNET.

U suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom CARNET 2003. godine pokreće projekt Giga CARNET kako bi pomoću gigabitnih tehnologija razvio visoko kvalitetnu infrastrukturu namijenjenu CARNET-ovim članicama, fakultetima i istraživačkim institutima. U okviru projekta Giga CARNET CARNET-u je u veljači 2004. godine omogućeno da preko spoja na mrežu GÉANT bude dvostruko brže povezan sa sličnim akademskim i istraživačkim mrežama u Europi i svijetu brzinom od 1.2 Gbp/s umjesto dosadašnjih 622 Mbp/s.

Kao pretpostavka daljnje suradnje CARNET-a i svjetske akademske i istraživačke zajednice u lipnju 2007. godine brzina spoja CARNET-a prema GÉANT mreži se povećala na 10 Gb/s.

                                     

1. Organizacija

Djelovanje CARNET-a ostvaruje se putem servisa i projekata objedinjenih u sedam odjela:

 • Odjel za Nacionalni CERT
 • Odjel za podršku obrazovanju
 • Odjel za podršku poslovanju ustanove
 • Odjel računalne infrastrukture i servisa
 • Odjel za podršku korisnicima
 • Odjel mrežne infrastrukture

Poseban odjel čini Ured ravnatelja.

Ravnatelj koordinira aktivnosti na razini cijele ustanove i izvan nje te zastupa i predstavlja CARNET u javnosti. Izvršno povjerenstvo CARNET-a čine ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja voditelji navedenih odjela.

Povjerenstvo koordinira kratkoročno i dugoročno planiranje, donosi odluke o organizaciji poslovanja i odgovorno je za odnose s Vladinim tijelima, korisnicima, partnerima i javnosti.

CARNET-om upravlja Upravno vijeće koje zastupa interese Vlade Republike Hrvatske, osnivača CARNET-a. Članove Upravnog vijeća imenuje ministar znanosti i obrazovanja.

Vijeće korisnika je savjetodavno tijelo CARNET-a koje čine CARNET koordinatori ustanova članica CARNET-a kao predstavnici akademske zajednice, voditelji županijskih vijeća informatike kao predstavnici korisnika iz sustava školstva te ravnatelj CARNET-a.

                                     

2. CARNET infrastruktura

Jedna od osnovnih djelatnosti Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET je razvoj, izgradnja i održavanje mreže. Mreža CARNET je privatna mreža hrvatske akademske i znanstveno-istraživačke zajednice te ustanova iz sustava osnovnog i srednjeg školstva.

Mrežnu infrastrukturu posjeduje CARNET ustanova, a vodove unajmljuje od niza davatelja telekomunikacijskih kapaciteta. CARNET mreža je primjer WAN mreže putem koje se članice CARNET-a diljem Hrvatske povezuju u kompaktnu informacijsko-komunikacijsku cjelinu.

CARNET mreža je podatkovna mreža namijenjena prije svega prijenosu podataka korištenjem protokola TCP/IP. Trenutačno podržana verzija TCP/IP protokola u CARNET mreži kao njezinom integralnom dijelu, jest verzija 4 IPv4. Ključna karakteristika svake privatne mreže jest njezin spoj prema globalnoj mreži - internetu. CARNET mreža je tu vezu ostvarila kroz pan-europsku istraživačku mrežu GÉANT, trenutačnom brzinom veze od 10 Gbit/s. Veza prema drugim davateljima internet usluge u Hrvatskoj ostvarena je kroz mjesto razmjene internetskog prometa u Hrvatskoj - CIX.

Unutar Hrvatske CARNET mreža povezuje veće hrvatske gradove na kopnu te niz mjesta na otocima. Veći sveučilišni centri povezani su vezama velikih brzina u rasponu od 100 Mbit/s do 10 Gbit/s, dok su za manje centre osigurane veze brzina od 2 Mb/s do 100 Mb/s. Osobito je napredna infrastruktura u samom Zagrebu koja povezuje veće fakultete i znanstvene ustanove brzinama i do 10 Gbit/s. Split je pak, zahvaljujući projektu "e-Split" koji je CARNet ostvario u suradnji s Gradom Splitom, prvi grad u kojem CARNET posjeduje vlastitu optičku mrežu do svake svoje ustanove članice. Tako je putem optičke mreže 158 ustanova s područja grada spojeno na CARNet.

Na CARNET mrežu spojeno je i više od 900. ustanova iz sustava osnovnog i srednjeg školstva putem ADSL veza, a u sklopu projekta "e-Otoci" na CARNet mrežu su spojene škole hrvatskih otoka.

                                     

3. Medunarodna suradnja

CARNET u sklopu svoje vizije uključivanja Republike Hrvatske u moderno informacijsko društvo sudjeluje u nizu medunarodnih aktivnosti.

U skladu s povećanjem brzine fizičkog linka na GÉANT mrežu, sve se više razvija i CARNET-ov paralelni ljudski link prema europskoj i svjetskoj akademskoj internetskoj zajednici. CARNET-ove aktivnosti medunarodne suradnje prerastaju u stabilni komunikacijski kanal prema inozemstvu, kroz kojeg CARNET ima priliku predstaviti Hrvatsku i njenu akademsko-istraživačku zajednicu.

Aktivnosti medunarodne suradnje uključuju praćenje aktivnosti drugih akademskih mreža u Europi te sudjelovanje u radu medunarodnih organizacija koje okupljaju nacionalne, obrazovne, akademske i istraživačke mreže. Ujedno CARNET potiče uključivanje hrvatske akademske zajednice u medunarodne projekte s područja istraživanja i primjene informacijskih tehnologija i pruža koordinacijsku potporu sudjelovanju CARNET-ovih zaposlenika u medunarodnim projektima.

CARNET je aktivni član sljedećih medunarodnih organizacija:

 • Forum of Incident Response and Security Teams FIRST
 • Réseaux IP Européens w:en:RIPE
 • NREN Consortium w:en:NREN
 • Trans - European Research and Education Networking Association w:en:TERENA
 • The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers w:en:ICANN
 • Council of European National Top-Level Domain Registries - CENTR w:en:CENTR


                                     

4. CARNET korisnici

CARNET-ovi korisnici su ustanove članice i pojedinačni korisnici.

Ustanove članice CARNET-a su ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, kao i osnovnog i srednjeg školstva. Dobivanjem statusa članice ustanove se spajaju na CARNET mrežu i dobivaju pravo na korištenje CARNetovih usluga.

CARNET ima 241. ustanovu članicu iz akademske zajednice, koje su spojene u CARNET mrežu na 418 lokacija. Članica iz sustava školstva ima 1385, a spojene su na 1283 lokacije.

Pojedinačni korisnici su studenti i profesori, znanstvenici i zaposlenici akademske i visokoškolske zajednice te učenici, nastavnici, profesori i zaposlenici osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova.

U nadležnoj matičnoj ustanovi članici CARNET-a pojedinačni korisnici dobivaju elektronički identitet u sustavu AAI EduHr. Elektronički identitet je virtualni identitet na CARNET mreži koji služi korisnicima pri autentikaciji i autorizaciji za razne CARNET-ove usluge te je nužan za ostvarivanje prava na njihovo korištenje.

                                     

5. CARNET usluge

 • Pristup Internetu: CARNET-ovi modemski ulazi, DUO.CARNET/TRIO.CARNET, E-otoci, MetroCARNET, Homebox CARNET, Net u školi, OkCARNET, OptiCARNET, Stalna veza, Stick2CARNET, Tele2CARNET, VipmeCARNET i XCARNet/3DCARNET.
 • Edukacija: Blog, Burza udžbenika, CARNET-ova korisnička konferencija CUC, Cisco akademija, Edu.hr, E-knjižnica, E-learning akademija, E-learning alati, eLektire, e.Tečajevi za primjenu u nastavi, Moodle, Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla", Obrazovanje CARNET sistem inženjera, Obrazovanje nastavnika, Online enciklopedija - Proleksis enciklopedija, Online tečajevi, Portal za sistemce, Portal za škole, Sketchpad 4.07 i Školska učilica.
 • Internetske usluge: CARNET Bandwidth Metar, CARNET Cruncher, CARNET Debian, CMS za škole, Domene, Elektronički identitet, E-mail, FTP, Hosting usluga za srednje i osnovne škole, Javni poslužitelj, Nadzor za ustanove, News, NTP, SmartX, sys.backup, Virtualni poslužitelji, voopIX, Web prostor, Webmail i www.hr.
 • Multimedija: Internet prijenosi streaming, Media on Demand, Sobne videokonferencije i Adobe Connect Pro.
 • Sigurnost: Abuse služba, Filtriranje sadržaja, Posredovanje u rješavanju računalnih incidenata CERT-u, Provjera ranjivosti, Poslužiteljski certifikati i Sigurnosni savjeti.
 • Pomoć i podrška: Članstvo u CARNET mreži, Helpdesk za CARNET sistem inženjere, Služba za podršku korisnicima i Služba za ustanove članice.
                                     
 • rad bila puštena Hrvatska akademska i istraživačka računalno komunikacijska mreža čime je i službeno započelo doba interneta u Hrvatskoj U 2016. godini
 • jedinstvene upravljačke strukture. Hrvatsku u projektu zastupa Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, a Srce sudjeluje u svojstvu treće strane Third
 • veleučilište u Zagrebu i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet. Portalom se želi stvoriti središnje mjesto na kojem će se prikupljati i objavljivati
 • Istraživačka knjižnica je knjižnica koja sadrži podbornu zbirku grade o jednoj ili više tema Young, 1983. str.188. Istraživačka će knjižnica općenito
 • Europska mreža za edukaciju konzervatora restauratora ENCoRE, organizacija je koja okuplja vodeće europske institucije za obrazovanje konzervatora restauratora
 • multi - gigabitna akademska računalna mreža GÉANT čvorišta povezana su brzinama od 155 Mbit s do 10 Gbit s. To je paneuropska podatkovna mreža za istraživačku i obrazovnu
 • puštena u rad hrvatska akademska i istraživačka računalno komunikacijska mreža zasnovana na IP protokolu i njezina poveznica na globalnu mrežu Internet.
 • Rectors Conference mreža je od 56 visokoobrazovnih i istraživačkih ustanova iz 13 zemalja osnovana u Beču u Austriji 1983. godine. Mrežu su utemeljile Austrija
 • misli na opremu, dobra i sredstva kojima se služi istraživačka zajednica za sprovesti vrhunska istraživanja u svim područjima i poljima znanosti. Osmišljen
 • suradnika i autora članaka. Predstavljena je u travnju 2009. godine, a nastala je kao rezultat suradnje Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet i tvrtke

Users also searched:

carnet ne radi, carnet škola, e skole koordinator, internet za učenike, loomen 2,

...

Carnet usluge.

Preglednik informacijskih sustava ovlaštenih za spajanje na ISVU. Agencijska vijest. U sklopu projekta e Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola potpisan je ugovor izmedu CARNeta i Algebre, o pripremi i​. Loomen 2. Mreža e škole Pojedinosti o web aplikaciji AAI@EduHr. Stručni rad. Uporaba Moodle a 2.0 u vrednovanju znanja. Gordana Jugo Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet. Ivica Matotek Hrvatska. Mrežna stranica škole. Uporaba Moodle a 2.0 u vrednovanju znanja Hrčak Srce. Mozaik veza je alat koji omogućuje istraživačkim novinarima, aktivistima i zainteresiranoj javnosti istraživanje medusobnih veza politički izloženih osoba, kao i. Carnet ne radi. Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet SP sistemi. CARNET je javna ustanova koja djeluje u području informacijsko komunikacijske tehnologije i njezine primjene u obrazovanju.


...