Back

ⓘ Postindustrijsko društvo
Postindustrijsko društvo
                                     

ⓘ Postindustrijsko društvo

Postindustrijsko društvo je faza koja slijedi industrijsko društvo. U post-industrijskim društvu udio sektora usluge znanosti i obrazovanja, za temeljne tehnološke promjene, i sposobnost visoko specijaliziranih elita postaje odlučujuća.

Pojam "post-industrijskog društva" skovao je francuski sociolog Alain Touraine. Američki sociolog Daniel Bell ga je teorijski dalje razvio. Prema Bellu, značajke postindustrijskog društva obuhvaćaju nekoliko ključnih dimenzija:

 • - u sferi znanja to je središnje mjesto teorijskoga znanja kao izvora inovacija i oblikovanja političkih odluka u društvu
 • - orijentacija prema budućnosti: kontrola tehnologije
 • - odlučivanje: stvaranje novih "intelektualnih tehnologija"
 • - u sferi ekonomije to je preobrazba od proizvodnje dobara prema uslužnoj ekonomiji
 • - u strukturi zanimanja to je sve veći značaj profesionalaca, stručnjaka i tehničara
                                     
 • Praxis Sjednica Izborne Skupštine Hrvatskog Sociološkog Društva Ivan Kuvačić, Postindustrijsko društvo i sloboda Praxis 1973 1 - 2. Ivan Kuvačić, Spontanost
 • navikama koje su mu usadene u djetinjstvu inner - directed Razvijeno postindustrijsko društvo iako govori o slobodi, stvara novi posve ovisan tip čovjeka, ovisnog
 • po stanovniku te visokom životnom standardu. Zapadna Europa je postindustrijsko društvo Sve je više zaposlenih u uslužnim djelatnostima, a sve manje u
 • koji se često ublažavajući naziva modernizacija, postindustrijsko ili potrošačko društvo društvo medija ili spektakala ili multinacionalnog kapitalizma
 • Francusku. U Parizu je kod Alaina Tourainea, sociologa i tvorca pojma postindustrijsko društvo doktorirao te je u dobi od dvadeset i četiri godine, 1966. postao
 • prepoznatljivim i odgovornim vlasnikom uklopiti se u svjetske tokove prijelaza u postindustrijsko doba Nažalost, u nekim zemljama te se silne krize nisu riješile, već
 • samoizražavanja takoder predstavlja prijelaz iz industrijskog u postindustrijsko društvo kao i prihvaćanje demokratskih vrijednosti. Inačica karte iz 2017

Users also searched:

postindustrijska država, postindustrijsko društvo,

...

Touraine Alain: Postindustrijsko društvo Antikvarijat Biblos.

Ova je knjiga ponajprije fokusirana na pitanje što raditi u postindustrijskom društvu, a to otkriva i podnaslov Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. Članci s tagom: postindustrijsko društvo kulturpunkt. Programirano društvo i njegova sociologija, Stare i nove društvene klase, Dokolica, društvena participacija i kulturne inovacije. Pisma studentici. Za sociologiju:.


...