Back

ⓘ Kućno obrazovanje
Kućno obrazovanje
                                     

ⓘ Kućno obrazovanje

Kućno obrazovanje, obrazovanje kod kuće, obrazovanje u domu u vlastitoj režiji, a ne u školskoj ustanovi. Vrše ga roditelji ili skrbnici, a ponekad i privatni učitelj. Mada je, prije uvodenja zakona o obveznom obrazovanju, ono već bilo izvodeno kod kuće, ili u okviru crkve ili samostana, u modernom smislu riječi, obrazovanje kod kuće je alternativa formalnom u školskim ustanovama. Posebno je rašireno u razvijenim državama zapadne civilizacije: već spomenute SAD i Engleska, Kanada, Australija. U nekim je državama obrazovanje u vlastitoj režiji jlegalna mogućnost za roditelje koji žele svojoj djeci omogućiti obrazovanje u drukčijim okolnostima od onih koje postoje u školskim ustanovama, bilo državnim ili privatnim. Razlozi za obrazovanje kod kuće umjesto onog u školskim ustanovama mogu biti različiti: od nezadovoljstva školama u području u kojem obitelj živi, pa do općeg nezadovoljstva obrazovnim sustavom u današnjim školama. Nekad postoje i osobni razlozi roditelji, zbog kojih ne žele upisati djecu u lokalnu školu.

                                     

1. Povijest

U prošlosti je obrazovanje je uglavnom bilo dostupno malom broju djece i to uglavnom iz bogatih obitelji elite. Većina djece je bila kod kuće i nisu imala mogućnost polaziti akademsko obrazovanje. Najranije obvezno obrazovanje na Zapadu počinje se pojavljivati krajem 17. i početkom 18. stoljeća u Njemačkoj Pruska. 1964. godine John Caldwell Holt izdaje je knjigu pod naslovom "Kako djeca nisu uspjela" How Children Fail u kojoj kritizira tradicionalne škole. On je smatrao da je tradicionalno obrazovanje u školskim ustanovama neuspješno, zbog pritiska na djeci. Ishodi istraživanja američkih stručnjaka za obrazovanje, Raymonda i Dorothy Moore na polju ranog obrazovanja djece te njihovog tjelesnog fizičkog i mentalnog razvoja pokazuju da je obrazovanje u školskim ustanovama prije nego što djeca napune 8 do 12 godina čak štetno.

Mooreovi smatraju da je obvezno obrazovanje djece u školskim ustanovama štetno s akademskog, socijalnog, mentalnog pa čak i psihološkog gledišta. Iznijeli su mišljenje da su povećani upis djece u tzv. specijalne škole, problemi ponašanja i neposlušnosti ishod preuranjenosti početka pohadanja nastave u školskim ustanovama. Pokazali su da su djeca nepismenih majki iz afričkih plemena socijalno i emocionalno mnogo naprednija nego djeca u zapadnoj civilizaciji, gledano sa stajališta zapadnog standarda. Njihova osnovna poruka je da je povezanost roditelja s djetetom te djetetov emocionalni razvoj kod kuće prekinut s upisom i odlaskom u školu, te ne može biti nadoknadeno niti kasnije popravljeno u školskoj ustanovi. Mooreovi smatraju da je za većinu djece mnogo bolje da su kod kuće s roditeljima, nego s najdarovitijim učiteljima u školskoj ustanovi. Nakon tih istraživanja, Mooreovi su se okrenuli obrazovanju kod kuće, te počinju na veliko promovirati i zagovarati isto. 1975. izdaju knjigu "Bolje kasnije nego ranije" Better Late Than Early, 1981. "Djeca odgajana kod kuće" Home Grown Kids i druge.

Obrazovanje kod kuće postaje izbor sve većeg broja roditelja koji nisu zadovoljni lokalnim obrazovnim sustavom i koji žele da svoju djecu zaštite od negativnih utjecaja kojima su djeca izložena kada su u školskim ustanovama. Posebno to važi za period osnovne i srednje škole.

                                     

1.1. Povijest Poznate osobe obrazovane kod kuće

 • Charles Chaplin 1889. - 1977.,
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885. - 1939.
 • Agatha Christie 1890. - 1976.
 • Elizabeta II. 1926 -.
 • Winston Churchill 1874. - 1965.
 • Jehudi Menuhin 1916. - 1999.
 • Franklin D. Roosevelt 1882. - 1945.
 • Andrew Carnegie 1835. - 1919.
 • Pierre Curie 1859. - 1906.
 • Mark Twain 1835. - 1910.
 • Hans Christian Andersen 1805. - 1875.
 • Konrad Adenauer 1876. - 1967.
 • Charles Dickens 1812. - 1870.
 • George Patton 1885. - 1945.
 • Abraham Lincoln 1809. - 1865.
 • Thomas A. Edison 1847. - 1931.
 • Blaise Pascal 1623. - 1662.
                                     

2. Razlozi

Razlozi zbog kojih se roditelji odlučuju obrazovati djecu kod kuće su različiti. Po podacima za SAD iz 2003., 33% obitelji koje obrazuju djecu kod kuće navele su da su se za to odlučili iz vjerskih razloga; 30% smatra da su u školama loši uvjeti za učenje; 14% se ne slaže s tim što se u školi uči; 11% smatra da djeca nemaju dovoljno akademskog izazova a 9% je navelo moral kao osnovni razlog. 85% roditelja je navelo sljedeće razloge zbog čega su se odlučili da školuju djecu kod kuće: sigurnost, droga, nasilje, pritisak od strane druge djece u razredu; 72% je navelo moralno i vjersko učenje kao važan razlog; 68% je navelo kao razlog nezadovoljstvo s akademskim učenjem u školama.

Drugi razlozi zbog kojih se roditelji opredjeljuju da obrazuju djecu kod kuće su sljedeći: fleksibilnost obrazovanja, česte selidbe; bolji uvjeti kod kuće za: darovitu djecu, djecu koja imaju poteškoće s učenjem, djecu koja žele da se bave intezivnije i s drugim aktivnostima kao što su glazba i šport itd.                                     

3. Kućno obrazovanje i upis na fakultet

Nedostatak formalne diplome ili svjedodžbe o završenoj školi može biti problem kada djeca, koja su se obrazovala kod kuće, žele sebe upisati na fakultet. U različitim državama svijeta roditelji taj problem rješavaju na različite načine. U državama u kojima se djeca formalno moraju upisati u školu, a samo obrazovanje obavljaju kod kuće roditelji, roditelji nemaju problem s formalnom sdiplomom ili svjedodžbom za svoju djecu, jer dijete na kraju školske godine, nakon što položi zahtijevane ispite, dobije svjedodžbu o završenom razredu.

U državama gdje roditelji nisu dužni dijete upisati u školu, za završene razrede potraže odgovarajuću školsku ustanovu, kod koje dijete može položiti ispite i na taj način dobiti formalnu diplomu ili svjedodžbu. Postoje škole koje izvode tzv. školovanje na daljinu, gdje djeca dobiju gradivo od škole te kod kuće to obrade. Škola im pošalje i ispite, koje djeca urade i pošalju školi. Škola im onda na kraju godine izda svjedodžbu o završenom razredu. U SAD i nekim drugim državama u kojima je obrazovanje kod kuće vrlo rašireno, mnoge visokoškolske ustanove su već dobro upoznate s tom vrstom obrazovanja i za takvu djecu imaju otvorena vrata. U SAD sve više studenata, koji su se do upisa na fakultet školovali kod kuće u vlastitoj režiji, diplomira na prestižnim sveučilištima, uključujući i one vrlo selektivne s veoma visokim standardima kao što su harvardsko, standfordsko, kornelsko, braunsko, dartmautski koledž i prinstonsko.

                                     

4. Stanje u svijetu

Hrvatska

 • Stanje: tehnički nedefinirano
 • Ustavom i zakonima dozvoljeno ali striktno zakonski neregulirano

Madarska

 • Stanje: legalno

Djeca se moraju obrazovati po programu države te dva puta godišnje polagati ispite.

Njemačka

 • Stanje: ilegalno

Od 1938. kućno obrazovanje je ilegalno u Njemačkoj. Mnogi roditelji koji žele obrazovati djecu kod kuće primorani su to raditi ilegalno.

Poljska

 • Stanje: legalno

Roditelji imaju pravo izabrati način školovanja za svoju djecu, s tim da moraju zadovoljiti striktne zahtjeve lokalne regulative.

Rumunjska

 • Stanje: trenutno nedozvoljeno

Rumunjska udruga ѕa kućno obrazovanje trenutno radi na tome da država legalizira isto i da roditelji dobiju pravo izbora načina obrazovanja svoje djece.

Ukrajina

 • Stanje: legalno

Obrazovanje kod kuće je od 2000. legalno u Ukrajini. Medutim lokalne vlasti često zanemaruju zakon te sami postavljaju roditeljima dodatne zahtjeve.

Nizozemska

 • Stanje: tehnički nedozvoljeno

Obrazovanje kod kuće po zakonu u Nizozemskoj tehnički nije dozvoljeno. Medutim, roditelji mogu odbiti slati djecu u škole zbog osobnih vjerskih razloga.

Švicarska

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno u Švajcarskoj, ali je regulativa veoma stroga.

SAD

 • Stanje: legalno

Obrazovanje kod kuće je legalno u SAD, a zakoni se razlikuju od države do države.

Brazil

 • Stanje: ilegalno

Nijedan zakon u Brazilu ne daje roditeljima pravo da mogu obrazovati djecu kod kuće.

Japan

 • Stanje: zakonske odredbe nejasne

Posljednjih godina kućno je obrazovanje počelo zanimati poslovni dio društva u Japanu.

Singapur

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno u Singapuru, uz vrlo strogu regulativu.

Tajvan

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno na Tajvanu. Djeca moraju izvještavati državne organe o uspjehu i ishodima svog obrazovanja.

                                     

4.1. Stanje u svijetu Hrvatska

 • Stanje: tehnički nedefinirano
 • Ustavom i zakonima dozvoljeno ali striktno zakonski neregulirano
                                     

4.2. Stanje u svijetu Madarska

 • Stanje: legalno

Djeca se moraju obrazovati po programu države te dva puta godišnje polagati ispite.

                                     

4.3. Stanje u svijetu Norveška

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje u Norveškoj je legalno i popularizira se iz godine u godinu. Da bi roditelji počeli obrazovati dijete djecu kod kuće moraju obavijestiti lokalne organe za školstvo o svojoj odluci. Po zakonu, lokalni organi moraju nadzirati tijek istog. Najčešći oblik nadzora je posjeta od strane nadzornog učitelja dva puta godišnje. Zakon navodi da nadzor mora biti u suglasnosti s roditeljima.

                                     

4.4. Stanje u svijetu Poljska

 • Stanje: legalno

Roditelji imaju pravo izabrati način školovanja za svoju djecu, s tim da moraju zadovoljiti striktne zahtjeve lokalne regulative.

                                     

4.5. Stanje u svijetu Rumunjska

 • Stanje: trenutno nedozvoljeno

Rumunjska udruga ѕa kućno obrazovanje trenutno radi na tome da država legalizira isto i da roditelji dobiju pravo izbora načina obrazovanja svoje djece.

                                     

4.6. Stanje u svijetu Slovenija

 • Stanje: legalno

Broj djece koja se školuju kod kuće izobraževanje na domu u Sloveniji raste. U Sloveniji je potrebno da se dijete upiše u lokalnu školu. Samo obrazovanje roditelji obavljaju kod kuće. Na kraju školske godine dijete treba položiti predmetne ispite kod svoje lokalne škole.

                                     

4.7. Stanje u svijetu Ukrajina

 • Stanje: legalno

Obrazovanje kod kuće je od 2000. legalno u Ukrajini. Medutim lokalne vlasti često zanemaruju zakon te sami postavljaju roditeljima dodatne zahtjeve.

                                     

4.8. Stanje u svijetu Francuska

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno u Francuskoj, uz vrlo strogu regulativu. Roditeljima je izbor ograničen samo na odredene škole koje je država odobrila. U suprotnom, roditelji su podvrgnuti redovnoj inspekciji kod kuće od strane državnih organa.

                                     

4.9. Stanje u svijetu Nizozemska

 • Stanje: tehnički nedozvoljeno

Obrazovanje kod kuće po zakonu u Nizozemskoj tehnički nije dozvoljeno. Medutim, roditelji mogu odbiti slati djecu u škole zbog osobnih vjerskih razloga.

                                     

4.10. Stanje u svijetu Crna Gora

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno u Crnoj Gori. Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju u Crnoj Gori definira kućno obrazovanje kao obrazovanje koje organizira roditelj. Članak 37. kaže da roditelji mogu organizirati obrazovanje djece i kod kuće. Roditelj je dužan da najmanje 3 mjeseca prije početka školske godine u pisanoj formi obavijestiti školu u koju je dijete upisano, da organizira obrazovanje kod kuće. Članak 38. govori o provjeravanju znanja obrazovanja kod kuće. U prva tri razreda provjerava se znanje iz materinskog jezika, matematike i prirode i društva. Od 4. do 9. razreda provjerava se znanje iz svih predmeta.

                                     

4.11. Stanje u svijetu Švicarska

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno u Švajcarskoj, ali je regulativa veoma stroga.

                                     

4.12. Stanje u svijetu SAD

 • Stanje: legalno

Obrazovanje kod kuće je legalno u SAD, a zakoni se razlikuju od države do države.

                                     

4.13. Stanje u svijetu Brazil

 • Stanje: ilegalno

Nijedan zakon u Brazilu ne daje roditeljima pravo da mogu obrazovati djecu kod kuće.

                                     

4.14. Stanje u svijetu Australija

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno u Australiji u svih 6 država i 2 teritorija. Pokret za isto je dobro organiziran i ima dužu tradiciju. U nekim državama nastoje uvesti strogu regulativu na sve obitelji. Roditelji se veoma protive takvoj regulaciji i pritisku od strane države jer smatraju da su roditelji ti koji su odgovorni za svoju djecu te da roditelji odlučuju o tome kako će se njihova djeca obrazovati.

                                     

4.15. Stanje u svijetu Izrael

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno u Izraelu. Da bi mogli svoju djecu obrazovati kod kuće, roditelji trebaju dobiti dozvolu od mjerodavnog Ministarstva. Roditelji su dužni napisati pismo istome, gdje obrazlagaju svoje razloge, zbog kojih žele zadržati djecu kod kuće i tamo ih obrazovati. Pošto dobiju dozvolu od Ministarstva, roditelji su dužni držati se uputa lokalnih službenika.

                                     

4.16. Stanje u svijetu Novi Zeland

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno na Novom Zelandu. Napredovalo je godinama zbog pozitivnog odnosa države prema tom obliku obrazovanja. Danas roditelji koji žele obrazovati djecu kod kuće moraju iste registrirati kod mjerodavnog Ministarstva.

                                     

4.17. Stanje u svijetu Japan

 • Stanje: zakonske odredbe nejasne

Posljednjih godina kućno je obrazovanje počelo zanimati poslovni dio društva u Japanu.

                                     

4.18. Stanje u svijetu Singapur

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno u Singapuru, uz vrlo strogu regulativu.

                                     

4.19. Stanje u svijetu Tajvan

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno na Tajvanu. Djeca moraju izvještavati državne organe o uspjehu i ishodima svog obrazovanja.

                                     

4.20. Stanje u svijetu Filipini

 • Stanje: legalno

Kućno obrazovanje je legalno na Filipinima i tek je u povojima. U filipinskom ustavu, članku 14. odjeljak 1 2 stoji da država ".neće ograničavati prirodno pravo roditelja da odgajaju svoju djecu." Dalje stoji i to da se vjerske skupine, misionarski odbori i pojedine obitelji mogu da se odvojiti od državnog sustava. Ali isto tako se navodi u odjeljku 4 1 da "država podrazumijeva komplementarne uloge državnih i privatnih institucija u obrazovnom sustavu i na taj način će izvršavati nadzor i regulaciju svih obrazovnih institucija u razumnim okvirima".

                                     
 • realizirano za sve osnovce grada Zagreba Ostali vidovi školovanja se plaćaju. kućno obrazovanje računalno potpomognuto učenje jezika STEM Škole.hr
 • jednake. U nadležnosti Ministarstva obrazovanja je i obrazovanje nastavnika i održavanje škola. U prošlosti je obrazovanje bilo privilegija visokih slojeva
 • nepoznatoj lokaciji, nakon čega je vraćena u kućni pritvor. U posljednjih 21 godinu, u pritvoru je provela 15. Iz kućnog je pritvora puštena 13. studenog 2010
 • nabavila novoga u prodavaonici kućnih ljubimaca u Vancouveru, kojega je nazvala Nelly B. po njezinom liku iz serije Obrazovanje Maxa Bickforda Katee je
 • Svrha Družbe bila je pružiti siromašnim djevojkama i kućnim pomoćnicama dom, odgoj i obrazovanje a danas članice pomažu djevojkama iz malih sredina pri
 • Stjepko Težak, Stjepan Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, priručnik za osnovno jezično obrazovanje Zagreb, Školska knjiga, 1994., ISBN 953 - 0 - 40008 - X
 • plakati, knjige, filmovi, . Prometna kultura se stječe: 1 kućnim odgojem, 2 obrazovanjem u školi i 3 pridržavanjem prometnih propisa i pravila. Prometna
 • je siromašnu obitelj dok je mladi Robert imao svega 10 godina. Prvo obrazovanje je primio od katoličkih misionara a kasnije se nastavio obrazovati na
 • hrvatski liječnik i prirodoslovac češkoga podrijetla. Prve stupnjeve obrazovanja završio je u rodnoj Moravskoj u Češkoj, a roditelji su mu odmah odredili
 • dopadljiva i karizmatična. Tijekom mladosti stekla je vrlo kvalitetno obrazovanje koje ju je kasnije učinilo jednom od najobrazovanijih vladara u Europi

Users also searched:

homeschooling u hrvatskoj,

...

Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb.

Ovaj obrazovni predložak sa scenama dječaka i djevojčica koji idu u razred, igraju se na penjalicama, preskaču uže i igraju se zmajevima pravi je izbor za. Razmatranje ideje uvodenja školovanja kod kuće Repozitorij FFZG. Povijest osnovnoškolskog obrazovanja se, s prekidima, može pratiti od sredine odluka o prestanku rada Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Šibenik. BITKA ZA NOVU ŠKOLU Želimo našu djecu školovati Jutarnji list. Etički kodeks radnika Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split u o kućnom redu u daljnjem tekstu: Pravilnik u Centru za odgoj i obrazovanje.


...