Back

ⓘ Nagrada Ivan Filipović
                                               

Ivan Filipović (razdvojba)

Ivo Ivan Filipović, novinar 1918. Ivan Filipović Grčić, svećenik i književnik oko 1660. - nakon 1715. Ivan Filipović, kemijski inženjer 1911. - 1998. Ivan Filipović, graditelj druga pol. XV. st. Ivan Filipović, pedagog, pisac i leksikograf 1823. - 1895. Ivan Filipović, arhivist 1936. - 1974.

                                     

ⓘ Nagrada Ivan Filipović

Nagrada "Ivan Filipović" je hrvatska državna nagrada koja se dodjeljuje posljednjega mjeseca u godini za životno djelo u području predškolskog odgoja, osnovnom, srednjem školstvu, visokom školstvu i znanstvenom i stručnom radu, nosi Filipovićevo ime, učitelja koji je roden 1823. u Velikoj Kopanici, a umro 1895. godine u Zagrebu. Postoji nagrada za životno djelo i godišnja nagrada.

Nagradu Ivan Filipović dodjeljuje Republika Hrvatska, odnosno Odbor nagrade "Ivan Filipović", a priprema Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju.

Nagrada se dodjeljuje od 1964. godine, prvo u okrilju Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, a potom od 1967., postaje nagrada Sabora Republike Hrvatske. Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 45.000.00 kuna, za godišnju nagradu iznosi 25.000.00 kuna.

                                     

1. Dobitnici

 • 1964.
 • 2001.: za životno djelo: Ante Vukasović, godišnja nagrada: Marija Ivušić, Jasna Krstović, Inga Seme Stojnović, Zlata Pincan predškolski odgoj, Žarko Kozina, Mirko Raguž, Marina Zlatarić, Jela Moguš, Božica Poropat, Ivan Nemet, Mato Jakobović osnovno školstvo, Vjera Odak-Jembrih, Zvonimir Konjević, Zrinka Frković, Dušanka Novak srednje školstvo, Oskar P. Springer, Krešimir Mikić visoko školstvo
 • 1985.
 • 2005.: za životno djelo: Josip Skoko osnovno školstvo, godišnja nagrada: Jadranka Cuculić, Nedjeljka Lupis, Joško Sindik predškolski odgoj, Ines Kniewald, Nikica Mihaljević, Jasna Kretić Majer, Vera Pišćević, Krešimir Pleše, Kata Rončević osnovno školstvo, Suzana Hitrec, Slavko Ivanković, Dubravka Stričević srednje školstvo, Dunja Pavličević-Franić visoko školstvo, Mate Matas, Marija Riman znanstveni i stručni rad
 • 2007.: za životno djelo: Ivo Škarić srednje školstvo, godišnja nagrada: Biserka Bucković, Ljiljana Pečko, Vesna Hrvoj predškolski odgoj, Katarina Franjčec, Mirjana Sučević, Durda Kocijan, Jasna Vukonić-Žunić, Vlado Halusek, Biserka Matić-Roško, Ana Novoselac osnovno školstvo, Barica Gradiški, Ivan Kovačević, Stanko Petrović, Edita Stilin srednje školstvo, Neven Hrvatić, Marko Mušanović visoko školstvo, Juraj Plenković znanstveni i stručni rad
 • 1965.
 • 1996.
 • 2011.: za životno djelo: Ivo Karač osnovno školstvo, Ladislav Bognar visoko školstvo, godišnja nagrada: Ksenija Rumora, Karmen Hlad, Branka Copić, Mato Šimunović, Dijana Nazor osnovno školstvo, Stjepan Brlas, Lilijana Radobuljac, Ivanka Dlaka srednje školstvo
 • 1992.: Ivo Zalar, za područje visokog školstva
 • 1967.
 • 2009.: za životno djelo: Marija Šuveljak osnovno školstvo, Ivan Perić znanstveni i stručni rad, godišnja nagrada: Marija Filipović predškolski odgoj, Senka Pintarić, Jakov Grbeša osnovno školstvo, Roksanda Smolčić Krnić, Mirjana Režić, Ljubica Banović srednje škoolstvo, Zlatko Miliša visoko školstvo
 • 1969.
 • 2003.: za životno djelo: Vladis Vujnović, godišnja nagrada: Nada Benković, Maja Gabelica-Šupljika predškolski odgoj, Danica Sardelić, Eugen Stanković, Zdenka Starek, Lela Zadražil, Jozo Ćavar, Jelena Bunijevac-Matičić, Zlatko Bobić, Ljubica Pekas osnovno školstvo, Snježana Barabaš-Seršić, Ante-Andelko Marić, Šime Šuljić, Andrija Paravić srednje školstvo, Anita Klapan, Mile Silov, Nevenka Blažević visoko školstvo
 • 1966.
 • 1988.
 • 1975.
 • 1989.: Ivan Vrpoljac
 • 1971.
 • 2004.: za životno djelo: nije dodijeljena, godišnja nagrada: Silvana Bagarić, Jasminka Doležal, Mirjana Kalčić, Matilda Markočić, Tatjana Šimek predškolski odgoj, Vlado Dragun, Jasenka Janeš, Verica Muhvić, Jurka Šaban, Anita Šojat, Danica Vrgoč osnovno školstvo, Grgo Luburić, Ljerka Žic srednje školstvo, Stanislav Marijanović, Aleksandra Pejčić visoko školstvo, Nada Babić znanstveni i stručni rad
 • 1982.
 • 1968.
 • 2006.: za životno djelo: Zdravko Kurnik znanstveni i stručni rad, godišnja nagrada: Borka Rumiha, Zlata Gunc, Viviana Cesarec, Gordana Pavlinić predškolski odgoj, Branka Arambašić, Jure Karakaš, Ivan Durić, Miše Kutleša, Gordana Gazdić-Buhanec osnovno školstvo, Drago Bagić, Ilija Krstanović, Marinko Lazzarich, Mare Rosić srednje školstvo, Andelka Radojčić Badovinac, Branko Rafajac visoko školstvo, Dragica Kozarić-Kovačić znanstveni i stručni rad
 • 1986.
 • 1990.
 • 2013.: za životno djelo: Vinko Bajrović osnovno školstvo, Vlatko Previšić visoko školstvo, godišnja nagrada: Mira Sporiš, Sanja Ćurin predškolski odgoj i obrazovanje, Marijan Varga, Danica Zaić, Maja Kovačević, Vesna Zaimović, Željko Medved osnovno školstvo, Lada Bujas Majić, Vesna Faullend Heferer srednje školstvo, Željko Jozić, Milica Mihaljević, Matea Andrea Birtić, Kristina Štrkalj Despot, Tomislav Stojanov, Kristian Lewis, Barbara Kovačević, Ermina Ramadanović, Irena Miloš, Goranka Blagus Bartolec, Ivana Matas Ivanković, Jurica Budja, Lana Hudeček, Alen Milković znanstveni i stručni rad
 • 1972.
 • 2010.: za životno djelo: Josip Krunić osnovno školstvo, Ljilja Vokić srednje školstvo, godišnja nagrada: Natalija Banov, Vesna Bobinski, Jagoda Kanižaj, Miroslav Sekereš, Božica Šimleša, Veronika Čelić-Tica, Marica Zaborac osnovno školstvo, Nada Čatlaić, Jadranka Pucar Jambrović, Ruža Jozić, Vlatka Kuhar, Marina Karadakić, Milivoj Miliša srednje školstvo, Sofija Vrcelj znanstveni i stručni rad
 • 2000.
 • 1998.
 • 1991.
 • 1983.
 • 1970.
 • 1995.
 • 1994.
 • 1979.
 • 2008.: za životno djelo: Josip Prudeusosnovno školstvo, Stjepan Damjanović visoko školstvo, godišnja nagrada: Marija Badrov, Nevenka Holetić, Snježana Tišljarić predškolski odgoj, Marica Cikadaković, Vesna Budinski, Petar Buljević, Astrid Čulić, Graciella Prtajin, Sabina Vidulin-Orbanić, Ivanka Pavić, Stjepan Sokol osnovno školstvo, Jakov Bevanda, Nada Poturiček srednje školstvo, Anton Škrobonja visoko školstvo, Lea Lazzarich znanstveni i stručni rad
 • 1978.: Tomo Čubelić
 • 1973.
 • 1987.
 • 2012.: za životno djelo: Hicela Ivon predškolski odgoj i obrazovanje, Vladimir Strugar znanstveni i stručni rad, godišnja nagrada: Marijana Pernar, Merica Matijević i Nada Gudek predškolski odgoj i obrazovanje, Draženka Stančić, Ivan Tomašić, Mirjana Tomašević Dančević, Radovan Knežević, Ana Bajzek, Vinko Filipović osnovno školstvo, Duško Serdar, Elvira Katić, Ivanka Kordić srednje školstvo, Vlatka Domović visoko školstvo, Snježana Koren znanstveni i stručni rad
 • 1984.
 • 1976.
 • 2002.: za životno djelo: Radovan Ivančević, godišnja nagrada: Dunja Dizdar predškolski odgoj, Dobrila Ereš, Slavica Kovač, Joso Mažar, Miloš Popović, Danijel Prodan, Marija Šolić, Olga Vojnović, Marija Korać osnovno školstvo, Nino Kovačić, Josip Petrinović, Mary Ann Škare srednje školstvo, Dubravka Težak, Jasminka Ledić visoko školstvo, Korado Korlević, Vinka Uzelac znanstveni i stručni rad
 • 1974.
 • 1993.
 • 1980.
 • 1977.
 • 1999.
 • 1981.
 • 1997.
                                     
 • Ivan Filipović Velika Kopanica, 24. lipnja 1823. - Zagreb, 28. listopada 1895. hrvatski je pedagog, književnik i leksikograf. Bio je oduševljeni ilirac
 • Zoran Filipović fotograf 1959. profesionalni fotograf i pisac Zoran Filipović nogometaš Nagrada Ivan Filipović Sporazum Karadžić - Filipović Prezime
 • Ivan Filipović, novinar 1918. Ivan Filipović Grčić, svećenik i književnik oko 1660. - nakon 1715. Komorni zbor Ivan Filipović Nagrada Ivan Flipović
 • sa srebrnim vijencem 22.1.1980. Godine 1989. primio je nagradu Ivan Filipović najvišu nagradu za prosvjetnog djelatnika u Republici Hrvatskoj u znak
 • likom Antuna Radića 1995. 2010. godine dobila je nagradu za životno djelo Nagradu Ivan Filipović za rad u srednjem školstvu. Večernji.hr Biografije:
 • Dobitnik je Nagrade grada Metkovića 1994. i Dubrovačko - neretvanske županije 1995. godišnje Nagrade Ivan Filipović 1996. te Nagrade Grada Metkovića
 • Nagrada Otokar Keršovani je nagrada za životno djelo u novinarstvu. Dodjeljuje je Hrvatsko novinarsko društvo HND od 1965.. Odluku o nagradi sada donosi
 • Za druga značenja, pogledajte Nikola Filipović Nikola Filipović Zagreb, 13. ožujka 1934. - Zagreb, 18. svibnja 2020. je hrvatski arhitekt. Diplomirao
 • Nagrada Vladimir Nazor hrvatska je državna nagrada koja se dodjeljuje svake godine za najbolja umjetnička ostvarenja u književnosti, glazbi, filmu, likovnim
 • Mirko Cro Cop Filipović Vinkovci, 10. rujna 1974. bivši borac mješovitih borilačkih vještina, hrvatski boksač, kickboksač, K - 1 borac, bivši političar

Users also searched:

ivan filipović,

...

Dobitnici nagrade ivan filipović.

Dubravki Brezak Stamać Nagrada Ivan Filipović. Dodijeljene su dvije Nagrade Ivan Filipović za životno djelo i trinaest godišnjih nagrada za 2019. godinu.


...