Back

ⓘ Agencija za znanost i visoko obrazovanje
                                     

ⓘ Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je nacionalno javno tijelo nadležno za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, kojeg je osnovala Republika Hrvatska po uzoru na slična tijela zemalja Europske unije.

Specijaliziran je ustanova koju uredbom osniva Vlada Republike Hrvatske radi provodenja stručnih poslova pri vrjednovanju znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja te obavljanja poslova vezanih uz priznavanje diploma i kvalifikacija.

                                     

1. Osnivanje i pravna podloga

Agencija je osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske dana 15. srpnja 2004. godine i registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 8. ožujka 2005. godine. Poslovi u nadležnosti Agencije propisani su Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Narodne novine br. 45/09, Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 i 46/07 i Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Narodne novine br.158/2003, 198/2003, 138/2006 i 045/2011.

                                     

2. Misija i vizija

AZVO promiče važnost osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti s ciljem trajnog unapredivanja kvalitete rada visokih učilišta, znanstvenih organizacija i cjelokupna hrvatskoga visokoobrazovnog i znanstvenog sustava te njegove prepoznatljivosti unutar Europskog prostora visokog obrazovanja i znanosti i Europskoga istraživačkog i inovacijskog prostora, uz poticaj održivom razvoju društva.

AZVO će svojim aktivnim sudjelovanjem u oblikovanju trendova i inovativnih praksi u području osiguravanja kvalitete pridonijeti i trajno pridonositi pozitivnim promjenama u Europskom prostoru visokog obrazovanja i znanosti.

                                     

3. Zadaće

Zadaće Agencije su raznovrsne:

I. VANJSKO OSIGURAVANJE KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU - Reakreditacija - Tematsko vrednovanje - Inicijalna akreditacija - Opravdanost javnog financiranja novih studijskih programa javnih sveučilišta - Znanstveni centri izvrsnosti - Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta AUDIT

II. POTPORA AZVO-a STRATEŠKIM I STRUČNIM TIJELIMA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA - Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj - Vijeće veleučilišta i visokih škola - Matični odbori - Matična povjerenstva - Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju - Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala

III. PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME VISOKIH UČILIŠTA U HRVATSKOJ - Središnji prijavni ured

IV. PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA - Nacionalni ENIC/NARIC ured - Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija                                     
  • podatke vodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje Regulirane profesije - Regulirana profesija Agencija za znanost i visoko obrazovanje Pristupljeno
  • mogu obavljati stručnu, znanstvenu i umjetničku djelatnost. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Rektorski zbor Vijeće veleučilišta i visokih škola
  • veleučilišta i visokih škola Agencija za znanost i visoko obrazovanje Veleučilišta, samostalne visoke škole i privatna visoka učilišta u RH Osnivanje visokih učilišta
  • sklopu Agencije za znanost i visoko obrazovanje ali ima autonomni status. Visoko učilište Visoko obrazovanje Sveučilište Vijeće veleučilišta i visokih škola
  • pristupljeno 1. kolovoza 2014. Vijeće veleučilišta i visokih škola Agencija za znanost i visoko obrazovanje Visoka škola Kairos - službene stranice EUPRERA
  • visoko obrazovanje Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Visoko učilište Rektorski zbor Mrežna podstranica Vijeća veleučilišta i visokih škola na
  • Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Edward Bernays University College privatno je visoko učilište koje izvodi specijalizirano obrazovanje na
  • osiguranja kvalitete. Medunarodno stručno povjerenstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje posjetilo je ZŠEM 22 - 23. rujna 2020. Provelo je audit
  • Ministarstva znanosti i obrazovanja te brojne treninge iz područja menadžmenta, poduzetništva, gastronomije i turizma. Preddiplomski i diplomski stručni
  • toksikologije i farmakologije. Ministarstvo znanosti ministar 2009. 2011. Ministarstvo znanosti državni tajnik za visoko obrazovanje 2008. 2009

Users also searched:

akreditacija fakulteta 2020, azoo nostrifikacija, azvo ishodi vrednovanja, zahtjev za priznavanje inozemne diplome,

...

Enic naric ured.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje VUB. Postupak provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a upute o pokretanju i trajanju postupka, kao i potrebni obrazac, možete pronaći. Azoo nostrifikacija. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Pravni fakultet Osijek. Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Tip pravne osobe: Institucija. Pretraga sadržaja. Pretraga. Pretraga mišljenja i odluka. Pretraga imovinskih kartica.


...