Back

ⓘ Sveučilišna knjižnica u Puli
Sveučilišna knjižnica u Puli
                                     

ⓘ Sveučilišna knjižnica u Puli

Sveučilišna knjižnica u Puli je opća znanstvena knjižnica istaknutog regionalnog značaja. Sastavni je dio Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Zgrada knjižnice danas se nalazi blizu Arheološkog muzeja Istre i Malog rimskog kazališta. Planira se premještaj knjižnice u zapadni dio kompleksa stare bolnice zajedno s ostalim odjelima Sveučilišta u Puli. Preuredenjem ovog kompleksa i otvaranjem studentskog doma, Pula bi konačno trebala dobiti sveučilišni kampus.

Zadaća Sveučilišne knjižnice je prikupljanje publikacija i posredovanje informacija potrebnih u nastavi na visokoškolskim ustanovama koje djeluju u Puli kao i prikupljanje knjižnične grade koja se odnosi na Istru. Zbog veličine i bogatstva fonda kao najveća knjižnica u hrvatskom dijelu Istre ima istaknuti položaj medu knjižnicama u Istri.

                                     

1. Povijest

Sveučilišna knjižnica u Puli osnovana je 1949. godine pod nazivom Naučna biblioteka, a preuzela je fond Pokrajinske knjižnice Istre Biblioteca Provinciale dell’Istria koja je osnovana 1930. u Puli spajanjem triju većih knjižnica: knjižnice bivšega Pokrajinskog odbora, pulske Gradske knjižnice Biblioteca civica, 1903. i knjižnice Istarskog društva za arheologiju i domovinsku povijest Società istriana di archeologia e storia patria, osnovana 1884. u Poreču.

Pokrajinska knjižnica Istre dobivala je od 1932. obvezni primjerak publikacija iz Istre, pa je tako već 1937. imala 41.096 svezaka pretežito na talijanskom jeziku i manjim dijelom na njemačkom jeziku uz samo desetak knjiga na hrvatskom jeziku. Knjižnica je imala opće znanstveni karakter s posebnim naglaskom na povijesne znanosti, osobito na povijest Istre. Izmedu 1943. i 1947. dio fonda odnesen je u Italiju, što je knjižnici nadoknadila talijanska vlada 1961. ustupanjem sredstava za kupnju knjiga u Italiji. Godine 1945. postaje gradska posudbena knjižnica.

Prvi školovani knjižničari koji su zasnovali stručni rad Sveučilišne knjižnice privremeno su ovdje upućeni iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

S obzirom na veliki nedostatak knjiga na hrvatskom jeziku, 1950-ih u Sveučilišnoj knjižnici se započinju sustavno nabavljati stare hrvatske knjige. Od 1951. knjižnica je primala izbor obveznog primjerka publikacija iz Hrvatske, a od 1956. dobiva obvezni primjerak sveukupnog tiska s područja Hrvatske. 1950-ih dodijeljeno joj je oko 12.000 svezaka knjiga iz knjižnica bivših talijanskih i njemačkih srednjih škola i knjižni fondovi nakon rata podržavljene i zaplijenjene imovine ustanova iz Istre, npr. stara knjižnica bivšeg benediktinskog samostana u Dajli nedaleko Umaga s oko 4.000 svezaka knjiga, koje su u novije vrijeme najvećim dijelom vraćene crkvenim vlastima. Od 1961. do 1994. njezin vlasnik i osnivač je Općina Pula. Godine 1979. udružena je u Sveučilište u Rijeci, koje je 1994. postalo njezinim vlasnikom i osnivačem. U skladu s time, 1995. dodijeljen joj je sadašnji naziv.

Od 1968. smještena je u gradskome središtu u zgradi koja je sagradena 1908. kao njemačka pučka škola. Raspolaže s 1.500 m 2, što je nedovoljno za potrebe knjižnice.

                                     

2. Osnovni podaci

U čitaonicama ima oko 50 mjesta za čitanje. Fond knjižnice sadrži oko 200.000 svezaka knjiga, oko 120.000 svezaka časopisa i novina, oko 40 svezaka i 26 kutija rukopisa znanstvenika iz Istre, 250 doktorskih i magistarskih radova obranjenih na Sveučilištu u Rijeci i drugu knjižničnu gradu.

Knjižnica je dobila donacije knjiga Mije Mirkovića, Matka Rojnića, Tone Peruška, njemačke vlade i dr.

Godine 1990. darovana joj je ostavština skladatelja Antonija Smareglije u svrhu predstavljanja u spomen-sobi skladatelja u njegovoj rodnoj kući u Puli spomen-soba je otvorena 5. svibnja 2004. povodom 150-e obljetnice rodenja Antonija Smareglije.

                                     

3. Fondovi i zbirke

Knjižnica se sastoji od sljedećih fondova i zbirki:

 • Zavičajna zbirka "Histrica" sadrži djela koja su autorom, mjestom tiskanja do 1945. ili sadržajem vezana uz Istru: oko 15.000 svezaka monografija, oko 2.200 svezaka časopisa i 384 naslova novina. Ovdje je i 34 svezaka Flaciana - djela Matije Vlačića Mathias Flacius Illyricus, 1520 1575., rodenog u Labinu, koji je u Njemačkoj djelovao kao reformator;
 • "Mornarička knjižnica" sadrži oko 20.000 svezaka knjiga i periodike, osnovana je 1802. u Veneciji; djelovala je u Puli od 1866. do 1918. godine. 1975. vraćena je u Pulu kao poklon Republike Austrije;
 • Zbirka starih i rijetkih knjiga i rukopisa sadrži oko 200 svezaka knjiga; medu ovima su 4 inkunabule, 155 svezaka knjiga iz 16. stoljeća, 20 knjiga iz 17. stoljeća, Croatica do 1850. Sačuvani su i rukopisi i korespondencije istarskih znanstvenika iz 19. stoljeća. Najstariji rukopis je Translatio corporis beate Eufemiae, pergamenski kodeks nastao u Rovinju u 14. stoljeću;
 • Bivša "Pokrajinska knjižnica Istre" sadrži oko 30.000 svezaka knjiga i časopisa, pretežito na talijanskom jeziku. Sačuvano je i oko 3.000 svezaka knjiga koje su bile preuzete iz nekadašnje knjižnice austrougarskog "Mornaričkog kasina" Marinekasino-Bibliothek, osnovanog u Puli 1870. godine;
 • Glazbena zbirka sadrži oko 700 svezaka notnih publikacija i fonoteku s 2480 zvučnih zapisa, pretežito klasične glazbe. Najvrjednija grada su 3 sveska autografa partiture opere "Nozze Istriane" Istarska svadba istarskog skladatelja Antonija Smareglije;
 • Grafička zbirka sadrži slikovnu gradu: tiskane grafičke mape nekadašnje obrtničke škole u Puli 541 svezak na njemačkom i talijanskom jeziku, slike i grafičke mape umjetnika iz Istre, stare razglednice, fotografije, plakate i dr.


                                     

4. Meduknjižnična djelatnost

Knjižnica vodi meduknjižničnu posudbu s knjižnicama u Hrvatskoj i svijetu. Od 1989. knjižnica izraduje svoju računalnu bibliografsku bazu. Godine 2003. umrežena je u knjižnično-informacijski sustav CROLIST, koji omogućava potpunu automatizaciju knjižničnog rada. U sklopu ovog sustava Knjižnica vodi zajedničku bazu podataka knjižnica pojedinih odjela Sveučilišta u Puli.

Rezultat brige Knjižnice za spomeničke knjižnice u Istri je uredenje starih gradskih knjižnica koje su sačuvane u zavičajnim muzejima u Poreču i Rovinju i knjižnice Franjevačkog samostana u Pazinu, koje sadrže knjižnu gradu od nacionalnog značaja. Godine 1995. u knjižnici je otvorena knjigovežnica, čime je osigurana trajna zaštita fonda.

Knjižnica prireduje različite kulturne programe i bavi se nakladništvom objavila je 17 knjiga i dvadesetak svezaka časopisa "Istra", 1987. – 1990.; i "Nova Istra" 1996. - 1999.

                                     
 • Zagrebu, a kao nacionalna knjižnica matična je knjižnična institucija za sve ostale sveučilišne knjižnice Kao sveučilišna knjižnica ima zadaću izrade plan
 • kompetencije u obrazovanju Sveučilišna knjižnica Sveučilišni računski i informacijski centar u Puli Samostalni sveučilišni studiji: sveučilišni interdisciplinarni
 • sabor, Pula 1989. I ča i što i kaj Borisa Biletića Sveučilišna knjižnica u Puli Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Pula 1997.
 • u Zagrebu Knjižnice grada Zagreba Metropolitanska knjižnica Zagreb uključuje Valvasorove knjižnice Sveučilišna knjižnica u Puli Sveučilišna knjižnica
 • smrti ravnatelj Naučne biblioteke danas Sveučilišna knjižnica u Puli God. 1969. imenovan je zastupnikom Istre u Kulturno - prosvjetnom vijeću Savezne skupštine
 • osnovana i vlastita knjižnica čiju tradiciju danas nastavlja Sveučilišna knjižnica u Rijeci, o čemu svjedoči najstariji ekslibris knjižnice Kolegija. Poveljom
 • fakultetu u Zagrebu predložio je da upravo u Puli bude lociran studij ekonomije. Ideja je ostvarena 30. lipnja 1960. kada je rješenjem tadašnjeg Kotara Pule i
 • dvije knjižnice Sveučilišnu knjižnicu u Puli u sastavu Sveučilišta Jurja Dobrile, te Gradsku knjižnicu i čitaonicu koju čine Središnja knjižnica i ogranci:
 • Godine 1953. je u Puli gdje je jednu godinu ravnatelj gimnazije i 13 godina Naučne biblioteke u Puli danas Sveučilišna knjižnica Bavio se kazališnom
 • suvremene hrvatskoistarske lirike Sveučilišna knjižnica u Puli i Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Pula 1997. Josip Bratulić, Vinko Brešić

Users also searched:

e knjiznica unipu, sveučilišna knjižnica rijeka katalog, sveučilišna knjiznica zadar, upisi unipu,

...

Sveučilišna knjižnica split.

5. Sveučilišna knjižnica u Puli. Najveća je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, danas djeluju sveučilišne knjižnice u Osijeku, Puli,. E knjiznica unipu. Sveučilišna knjižnica u Puli od Pokrajinske knjižnice Istre do. Superknjižara je specijalizirana za prodaju knjiga na domaćem i inozemnom tržištu. U našoj ponudi se nalaze knjige domaćih i stranih izdavača, te velika.


...