Back

ⓘ Fauna
Fauna
                                     

ⓘ Fauna

Fauna, skupni naziv za sav životinjski svijet neke odredene životne sredine, područja; nekog kontinenta, zemlje; kraja, lokaliteta; nekog perioda u prošlosti Zemlje. Tako se govori o morskoj fauni, slatkovodnoj, kopnenoj, o fauni livada, šuma, močvara, spilja itd. Za razliku od faune, sav se biljni svijet naziva florom. Kao skupni naziv za sav živi svijet, floru i faunu, neki noviji autori rabe termin biot.

Faunist, čovjek koji se bavi opisivanjem faune neke životne sredine, regije, lokaliteta itd. Opisivati faunu nekog područja ne znači dati samo nomenklaturu vrsta i areale njihova rasprostranjena, već i podrijetlo tih vrsta, historijat njihova prostiranja, kao i opće karakteristične crte koje su svojstvene pojedinim faunističkim grupama, prilagodbe tih grupa na odredenu životnu sredinu. Areale rasprostranjenja pojedinih životinjskih grupa, tzv. faunističke regije, proučava faunistika ili zoogeografija.

                                     

1. Podjele

Često se ne proučava ukupna fauna jednog područja, već samo odredene skupine

Prema taksonomiji:

 • malakofauna – mekušci
 • ichtiofauna – ribe
 • entomofauna – kukci
 • avifauna – ptice
 • herpetofauna – reptili, u širem smislu često vodozemci

Prema veličini:

 • mezofauna – 0.2 - 2 mm
 • makrofauna – 2 - 20 i više mm životinje koje se mogu uočiti okom
 • mikrofauna – < 0.2 mm mikroorganizmi i vrlo male životinje
 • megafauna - kralježnjaci krtice, miševi i ostale životinje

Ostali kriteriji:

 • infauna – organizmi koji žive u sedimentu
 • kriofauna – životinje u području ledenjaka i leda
 • kriptofauna – "neopažene" životinje vidi kriptozoologija
 • epifauna - organizmi pričvršćeni na dnu ili nepomičnim podlogama, a kreću se zajedno sa sedimentom ili žive na njegovoj površini u okolišu s malo kisika i gdje nije moguća fotosinteza
                                     
 • Fauna može značiti: Fauna životinjski svijet. Fauna božica rimska božica.
 • Hipparionska fauna ili Hipparionski faunistički kompleks ruski: Гиппарионовая фауна ili гиппарионовый фаунистический комплекс je faunistički kompleks
 • klimatskih promjena. Jedinstvena fauna koja je živjela na Gondvani je preživjela i prilagodavala se u Australiji. Nakon miocena, fauna azijskog podrijetla mogla
 • i bio pokretljiv u potrazi za kukcima. Fauna Azije Fauna Australije Fauna Afrike Fauna Sjeverne Amerike Fauna Južne Amerike Illustrated family enciclopedia
 • ledima omogućava joj da preživi s vrlo malo hrane ili vode tijekom dužeg vremena. Fauna Afrike Fauna Sjeverne Amerike Fauna Južne Amerike Fauna Europe
 • ima šuma u kojima žive majmuni koji su njihova glavna hrana. Fauna Azije Fauna Sjeverne Amerike Fauna Južne Amerike Fauna Europe African Invertebrates
 • prerijskim biljkama hrani se njihovim lišćem. Aktivan je ljeti i početkom jeseni. Fauna Afrike Fauna Australije Fauna Azije Fauna Europe Fauna Južne Amerike
 • Fauna Novog Zelanda je specifična otočna fauna koja se razvijala izolirana od ostatka svijeta. Karakteristična je po odsustvu autohtonih sisavaca, velikom
 • Faun lat. Faunus u starorimskoj mitologiji jedno od najnižih božanstava koje živi u šumama i planinama, bog stada i pastira dlakav je s kozjim nogama
 • Fauna Južne Amerike obuhvaća cjelokupan životinjski svijet na ovom kontinentu koji se do formiranja Panamskog kanala razvijao u relativnoj izolaciji
 • Northwest Highlands i Grampian Mountains. Fauna Australije Fauna Azije Fauna Europe Fauna Sjeverne Amerike Fauna Južne Amerike Hrvatska opća enciklopedija
Troglofilna špiljska velekamenjarka
                                               

Troglofilna špiljska velekamenjarka

Troglofilna špiljska velekamenjarka je vrsta strige pronadena u dvije špilje u blizini sela Kistanje kraj Šibenika. Nazvan je cyber-centipedom jer je prva eukariotska vrsta za koju su, osim tradicionalnog morfološkog opisa, znanstvenici pružili transkriptomski profil, podatke o kodiranju DNA, detaljnu anatomsku rendgensku mikrotomografiju mikro-CT i snimku živog primjerka.

Users also searched:

brijuni biljke, brijuni životinje, plitvička jezera biljke, plitvička jezera zaštićene biljke i životinje,

...

Plitvička jezera biljke.

Flora i fauna Antikvarijat Studio. Fauna. Na temelju dosadašnjih istraživanja može se zaključiti da je životinjski svijet Biokova osebujan i raznolik mada je na žalost još uvijek nedovoljno istražen. Brijuni životinje. Hoteli – Riohacha – blizu mjesta Santuario de Flora y Fauna los. Istraživanjem faune bavi se faunistika. Istraživanjem svih vrsta različitih sistematskih kategorija na jednom području dobijemo faunulu. Istraživanjem više. Plitvička jezera zaštićene životinje. Otočna fauna Nacionalnog parka Brijuna Nacionalni park Brijuni. Flora i fauna drniškog područja, koje obuhvaća i područje Nacionalnog parka Po bogatstvu 221 vrsta i strukturi faune područje oko rijeke Krke je jedan od.


...