Back

ⓘ Sveučilište u Mostaru
                                               

Josip Brkić (bosanskohercegovački političar)

Josip Brkić trenutno je na funkciji zamjenika ministra u Ministarstvu vanjskih poslova BiH Diplomirani je pravnik Sveučilišta u Mostaru, završio je poslijediplomski studij europske studije Univerziteta u Sarajevu, te doktorirao medunarodno javno pravo na Sveučilištu u Mostaru. Roden je u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Član je HDZ BiH.

Sveučilište u Mostaru
                                     

ⓘ Sveučilište u Mostaru

Sveučilište u Mostaru je drugo najveće sveučilište u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Mostaru, osnovano 1977. Jedino je sveučilište na hrvatskom jeziku izvan Republike Hrvatske.

Sveučilište ima deset fakulteta i jednu Akademiju umjetnosti s 50 različitih studija, 46 specijalizacija i 70 studijskih grupa. Zbog ovoga je Sveučilište u Mostaru jedno od najraznovrsnijih školskih ustanova u BiH. Sveučilište u Mostaru najbrže je rastuće sveučilište u BiH s 10 712 studenata, od čega njih 17% dolazi iz Republike Hrvatske.

Izvorno se zvalo Univerzitet Džemala Bijedića u Mostaru, po jugoslavenskom predsjedniku vlade Džemalu Bijediću, no preimenovano je 1992. u sadašnji naziv. Nastavilo je djelovati i tijekom ratnog razdoblja. Jedno je od dva javna sveučilišta u Mostaru.

                                     

1. Povijest

Sveučilište u Mostaru je osnovano 1977. godine, iako Mostar i Hercegovina imaju tradiciju razvoja visokog školstva i školskih institucija od kraja 19. stoljeća. Prva škola sveučilišne razine datira još iz 1895. godine. To je bio Franjevački teološki studij, u početku četverogodišnji, a poslije, od 1933. godine petogodišnji, s tim da su dvije zadnje godine studirane na drugim sveučilištima. Nakon Drugog svjetskog rata, ova institucija je zatvorena.

Viša pedagoška škola u Mostaru se osniva 1950. godine. To je prethodnica Pedagoškog fakulteta, koji se 2005. godine dijeli na dva fakulteta, i to Filozofski fakultet i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Godine 1959. u Mostaru se osniva Visoka tehnička škola strojarske struke. Od akademske 1970./1971. godine ona prerasta u odjel Strojarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Godine 1977. ovi se fakulteti odvajaju od Univerziteta u Sarajevu osnivajući Sveučilište "Džemal Bijedić". Mostar postaje samostalno sveučilišno središte.

Unatoč objektivnim teškoćama, Sveučilište nije prekidalo s radom ni tijekom ratnog razdoblja 1991. - 1995., kada je 1992. preimenovano u današnje ime "Sveučilište u Mostaru". Već od sredine 1990-ih godina započinje otvaranje novih fakulteta i znanstvenih instituta. U najtežim ratnim godinama u kojima je bio ugrožen opstanak Sveučilišta funkciju rektora Sveučilišta u Mostaru obnašao je prof. dr. sc. Zdenko Kordić rektor od 1992. do 1999. godine. Njegov doprinos stvaranju, očuvanju i promicanju Sveučilišta u Mostaru na europskoj i svjetskoj razini ostati će trajno zabilježen.

Godine 2002. svečano je obilježena 100. obljetnica Franjevačke bogoslovije korijena visoke naobrazbe na ovim područjima, a u 2007. godini 30. obljetnica Sveučilišta u Mostaru.

Sredinom 2003. godine Sveučilište u Mostaru kao prvo sveučilište iz Bosne i Hercegovine apliciralo je za sudjelovanje u programu institucionalne evaluacije Europske asocijacije sveučilišta EUA - Institutional Evaluation Programme. Uspješan završetak institucionalne evaluacije u rujnu 2004. godine nedvojbeno predstavlja značajnu referenciju i iskorak za Sveučilište u Mostaru na putu ka potpunom uključivanju u Europski prostor visokog obrazovanja EHEA. Od akademske 2005./2006. godine, način studiranja na Sveučilištu u Mostaru u potpunosti je izmijenjen i prilagoden sukladno preporukama Bolonjske deklaracije.

U akademskoj 2008./2009. godini upisana je prva generacija studenata na drugi ciklus, tj. diplomski studij na fakultetima Sveučilišta na kojima prvi ciklus preddiplomski studij traje tri godine. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru pokrenuo je treći ciklus - doktorski studij u akademskoj 2006./2007. godini, a u akademskoj 2008./2009. treći ciklus pokrenuo je i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru i to zajedno s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Splitu.

Sveučilište u Mostaru je akademsku 2011./2012. godinu dočekalo s oko 16.000 studenata na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima na ukupno 10 fakulteta i jednoj akademiji, oko 1.000 profesora i suradnika, te s rekonstruiranim zgradama Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog, Pravnog, Ekonomskog i Fakulteta strojarstva i računarstva, novoizgradenim zgradama Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Medicinskog i Gradevinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija, što je financirala Vlada Hrvatske.

Najmladi fakultet, Farmaceutski, osnovan je 2012. godine.

                                     

2. Značaj

Stalni razvoj i rast Sveučilišta osiguran je kroz brojne aktivnosti, kao što su: kontinuirano osuvremenjivanje nastavnih planova i programa, pokretanje znanstvenih istraživanja, uspostavljanje i razvoj mreže medusveučilišne suradnje, kako unutar BiH tako i u široj regiji i Europi, kao i suradnje s gospodarstvom. Danas je Sveučilište punopravni član svih značajnijih europskih i regionalnih sveučilišnih asocijacija i akademskih mreža, s vrlo uspješnom i intenzivnom medunarodnom suradnjom.

Misija Sveučilišta u Mostaru temeljena je na dvije osnovne značajke institucija visokog obrazovanja: obrazovanju i znanstveno-istraživačkom radu. Sveučilište u Mostaru se kroz svoj dosadašnji rad dokazalo i potvrdilo kao institucija orijentirana i prema studentima i znanstvenim istraživanjima, s temeljnom zadaćom obrazovanja, ali i društvenog i kulturnog razvitka pojedinaca i njihovim pripremanjem za odgovorno i kvalitetno uključivanje u gospodarski, kulturni i znanstveni život društva u cjelini.

Ovo je jedino sveučilište u Bosni i Hercegovini s hrvatskim službenim jezikom koje čuva i njeguje hrvatski kulturni identitet u Bosni i Hercegovini i šire, ali i sveučilište otvoreno za sve studente, nastavnike i suradnike bez obzira na njihova ideologijska, politička, kulturna i vjerska opredjeljenja.

Sveučilište u Mostaru je definiralo misiju po kojoj je jedinstveno i prepoznato u Bosni i Hercegovini, ali i u široj regiji – stvoriti i oblikovati suvremeno, tolerantno, europski orijentirano sveučilište, istodobno čuvajući i razvijajući hrvatski kulturni identitet. Sveučilište u Mostaru je potpisalo ugovore o suradnji sa sveučilištima u Pečuhu, Granadi, Brandenburgu, Rimu, Ljubljani, Mariboru, Podgorici, Kopru, Zagrebu, Osijeku, Dubrovniku, Splitu, Rijeci, Zadru, Puli, Mostaru Džemal Bijedić, Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli, Zenici, Bihaću, Istočnom Sarajevu.

                                     

3. Osnivači

Daytonskim sporazumom obrazovanje, od predškolskog do visokog, prelazi u nadležnosti Republike Srpske u Republici Srpskoj a u Federaciji Bosne i Hercegovine prelazi isključivo na županije. Takvim rješenjem u Federaciji Bosne i Hercegovine formalno je omogućeno nastavak nastave u osnovnim i srednjim školama u tri županije sa većinskim hrvatskim stanovništvom Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska i Posavska županija i dvije županije sa većinskim mješovitim hrvatsko-bošnjačkim stanovništvom Hercegovačko-neretvanska županija i Županija Središnja Bosna. Županije u Federaciji BiH stoga imaju potpune ustavne i zakonske ovlasti na području obrazovanja i školstva. Spomenute županije su osnivači Sveučilišta u Mostaru. Sjedište Sveučilišta u Mostaru je u Mostaru, kulturnom i gospodarskom središtu Hercegovine te kulturnom, političkom i gospodarskom središtu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Financiranje redovitih djelatnosti Sveučilišta u Mostaru osiguravaju tri županije s većinskim hrvatskim narodom i dvije županije s mještovitim upravljanjem. Tu postoje veliki problemi jer financiranje Sveučilišta u Mostaru ne spada u obvezne stavke proračuna u županijama nego se financira grantovima, a oni su podložni ograničenjima.

Svi fakulteti su smješteni u Mostaru, izuzev Akademije likovnih umjetnosti koja se nalazi u Širokom Brijegu. Najveći broj sveučilišnih objekata nalazi se u kampusu 1 u središtu grada, dio objekata nalazi se u kampusu 2 u prigradskom naselju Rodoč, dok se zgrade Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija nalaze u krugu Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru. U županijskim centrima osnivača izvode se dislocirani studiji.                                     

4. Rektorat

Rektor
 • dr. sc. Frano Ljubić, red. prof. Ekonomskog fakulteta 1999. - 2007.
 • dr. sc. Ljerka Ostojić, red. prof. Medicinskog fakulteta 2014. - 2017
 • dr. sc. Vlado Majstorović, red. prof. Strojarskog fakulteta 2007. - 2014.
 • dr. sc. Bela Ler, red. prof. Ekonomskog fakulteta 1977. - 1979.
 • dr. sc. Zdenko Kordić, red. prof. Strojarskog fakulteta 1992. - 1999.
 • dr. sc. Emir Humo, red. prof. Strojarskog fakulteta 1979. - 1986.
 • dr. sc. Berislav Blažević, red. prof. Ekonomskog fakulteta 1986. - 1992.
 • dr. sc. Zoran Tomić, red. prof. Filozofskog fakulteta 2017. - trenutno
Prorektori
 • dr. sc. Dražena Tomić, prorektorica za medunarodnu suradnju i poslovanje, red. prof. Ekonomskog fakulteta
 • dr. sc. Ivo Čolak, prorektor za znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom, red. prof. Gradevinskog fakulteta
Pomoćnici rektora
 • dr. sc. Zoran Tomić, izv. prof. Filozofskog fakulteta
 • dr. sc. Vojo Višekruna, red. prof. Fakulteta strojarstva i računarstva
Glavni tajnik
 • Maja Sesar, dipl. iur.
Upravno vijeće

Upravno vijeće je tijelo Sveučilišta koje upravlja Sveučilištem. Sastoji se od osam članova.

Senat

Senat Sveučilišta je stručno vijeće Sveučilišta koje čine: rektor, prorektori, dekani fakulteta i akademije te predstavnici studenata.

Studentski zbor

Članovi Studentskog zbora su svi studenti upisani na preddiplomske i diplomske studije koje ustrojavaju i izvode fakulteti Sveučilišta u Mostaru. Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata. Studentski izbori se provode svake godine, kada studenti biraju svog predstavnika u Fakultetsko vijeće. Predstavnici svih godina jednog fakulteta biraju predsjednika i dopredsjednika podružnice Studentskog zbora tog fakulteta, koji predstavljaju fakultet u Predsjedništvu Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru. Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta bira predsjednika i zamjenika predsjednika, kao i glavnog tajnika. Predsjednik i zamjenik predsjednika Studentskog zbora su članovi Senata Sveučilišta gdje zastupaju interese studenata Sveučilišta.

                                     
 • fakultet u Mostaru je javna institucija koja pripada Sveučilištu u Mostaru Nalazi se u Mostaru u Bosni i Hercegovini. Do 1971. Pravni fakultet u Mostaru djelovao
 • Filozofski fakultet u Mostaru sastavnica je Sveučilišta u Mostaru Filozofski fakultet članica je Sveučilišta u Mostaru jedinoga sveučilišta u Bosni i Hercegovini
 • Agronomski i prehrambeno - tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru visokoškolska je institucija Sveučilišta u Mostaru koja educira i usavršava kadrove za potrebe
 • Gradevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru je visokoškolska ustanova u području gradevinarstva. Počeo je s radom 1. rujna 1978., a službeno je registriran
 • studenata Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru je športska udruga iz Mostara BiH. Djeluje na načelu američkih sveučilišta Svim športašima koji djeluju
 • strojarstva, računarstva i elektrotehnike je visokoškolska institucija Sveučilišta u Mostaru koja obrazuje i formira stručnjake za tehnička područja: strojarstvo
 • sjedištem u Mostaru članica Sveučilišta u Mostaru Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti jedan je od fakulteta Sveučilišta u Mostaru Proizašao
 • vojarne 1977. je prostore dobilo Sveučilište Džemal Bijedić Danas je na mjestu vojarne hrvatsko Sveučilište u Mostaru Stadion HŠK Zrinjski na kojem
 • Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru je utemeljeno 22. rujna 1994. godine. To je prvo profesionalno kazalište hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Dana
 • su: Sveučilište St. Andrews 1411. Sveučilište u Glasgowu 1451. Sveučilište u Aberdeenu 1494. U Španjolskoj, pored starijih sveučilišta u Salamanci
 • Sveučilište u Sarajevu boš., srp.: Univerzitet u Sarajevu latinski: Universitas Studiorum Saraievoensis je najveće i najstarije sveučilište u Bosni

Users also searched:

fakulteti u mostaru, studentski zbor mostar facebook, sveučilište u mostaru,

...

Izvanredni studij mostar.

On line sajam Sveučilište u Mostaru SUM. Na Sveučilištu u Mostaru objavljen je natječaj za upis studenata na prvu godinu preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku 2018. 2019. Read more. Fakulteti u mostaru. Prestavnici Odjela za graditeljstvo boravili na Sveučilište Sjever. Sveučilište u Mostaru, Mostar. Rubrika je trenutno prazna. Prijavite se na našu newsletter listu i ostvarite dodatnih 5% popusta prilikom narudžbe! Prijavite se. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Na inicijativu Studentskoga zbora Sveučilišta u Mostaru od iduće akademske 2021. 2022. godine ukida se indeks kao javna isprava te će studenti imati.


...