ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95
                                               

Mladen Banović

Mladen Banović hrvatski je elektrotehnički znanstvenik specijaliziran za transformatore. Urednik je Transformers Magazinea, referentne publikacije za područje energetskih transformatora te osnivač i vlasnik tvrtke Merit Media Int., koja posluje u ...

                                               

Luciano Delbianco

Luciano Delbianco rodio se 10. lipnja 1954. godine u Puli. Osnovnoškolsko obrazovanje dovršio je 1969., a srednjoškolsko je stekao na Tehničkoj školi u Puli 1973. godine. Iste godine upisao je studij elektroenergetike na Elektrotehničkom fakultet ...

                                               

Vladimir Ardalić

Završio je samo tri razreda pučke škole. Na njegovu su izbrazbu utjecala znanja, kulturna memorija i ponajviše imaginacija, stečeni u kući strica Jakova koji je bio paroha u Devrskama koji ga je posinio. Ardalić je bio samouki etnograf, vrlo nada ...

                                               

Ivan Belostenec

Različiti su zapisi njegova imena: N hrv. Bylloſtinacz Sacri sermones, Bėllosztėnecz Gazophylacium; G lat. Joannis. Za života se je potpisivao kao Bilostinac. Suvremenici su ga ponekad imenovali kao Belostenec. Priredivači njegova rječnika, koji ...

                                               

Ivan Esih

Ivan Esih hrvatski je publicist, prevoditelj, poliglot i leksikograf. Svoje tekstove potpisivao je i pseudonimom Ivan Martinov.

                                               

Siniša Grgić

Siniša Grgić, hrvatski poduzetnik, leksikograf i publicist, doktor informacijskih znanosti, generalni konzul RH u Los Angelesu, veleposlanik RH u Kraljevini Švedskoj.

                                               

Jozo Marević

Rodio se je 1940. u Bagalovićima. U Opuzenu je završio osnovnu školu, u Dubrovniku na Isusovačkom kolegiju Collegium Ragusinum klasičnu gimnaziju, diplomirao je njemački jezik i književnost i latinski jezik i književnost. Dvije je godine radio u ...

                                               

Duro Matijašević

Duro Matijašević je roden u Dubrovniku 2. siječnja 1670. godine. 1695. postao je svećenik, a 1710., želeći se opravdati od optužbi dubrovačkoga nadbiskupa, otišao je u Rim, gdje je ostao do kraja života. Bio je aktivan član dubrovačke Akademije i ...

                                               

Adam Patačić

Adam Patačić dolazi iz ugledne hrvatske plemićke obitelji Patačića. Široke naobrazbe, nadbiskup u Kaloči i predsjednik Kraljevskoga vijeća budimskoga sveučilišta, promicatelj glazbe sa svojim orkestrom i zborom. Na svojem dvoru u Velikom Varadinu ...

                                               

Živko Mandić

Živko Mandić je hrvatski znanstvenik iz Madarske. U madarskim izvorima njegovo ime glasi Mandics Zsivko Osnovnu školu je pohadao u rodnom selu. Na srednje škole je pošao u Budimpeštu. Ondje je završio Hrvatskosrpsku gimnaziju. Studirao je na Sveu ...

                                               

Ivan Bach

Ivan Bach bio je hrvatski povjesničar umjetnosti. Roden je u Zagrebu 1910. godine, a u Zagrebu je i umro 1983.godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je povijest umjetnosti i klasič­nu arheologiju. Doktorirao je 1939. godine s temom ...

                                               

Branko Balić

Branko Balić, hrvatski fotograf i povjesničar umjetnosti. Foto-kroničar kulturno‐društvenih zbivanja i umjetničkih mreža i tendencija od kraja 1950-ih do sredine 1970-ih godina u Hrvatskoj. Važna je njegova fotografska studija grada Karlovca i ok ...

                                               

Zdenko Balog

Zdenko Balog, hrvatski povjesničar umjetnosti. Završio je Školu primijenjene umjetnosti, a zatim Filozofski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je 1983., a magistrirao deset godina kasnije na katedri za vizualne komunikacije i dizajn s temom Vizualni ...

                                               

Lovor Dragojević

Lovor Dragojević, hrvatski povjesničar umjetnosti, crtač i karikaturist. Poznat kao autor prvog grba Hajdukove Torcide. Takoder je jedan od osnivača Torcide.

                                               

Valter Firić

Objavio je djela: Tvrdava Klis, 1996., likovna oprema Denka Marinković ; fotograf Branko Ostojić. Sinjska rera: 100. obljetnica otvaranja pruge katalog izložbe, 2003. Klis: prošlost, toponimi, govor, 1998. Sinjska ferata - rera, 2007. Makinja ča ...

                                               

Cvito Fisković

Cvito Fisković, hrvatski povjesničar umjetnosti i konzervator. Potječe iz pelješke pomorske obitelji poznate od 15. stoljeća i prožete kulturnom tradicijom. Gimnaziju je pohadao u Dubrovniku. Diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Fil ...

                                               

Krešimir Galović

Krešimir Galović roden je u Osijeku 1966. godine. Proučava povijest hrvatske arhitekture te piše o temama hrvatske arhitekture 20. stoljeća. Objavio je niz stručnih prikaza i članaka u časopisima i novinama kao što su Peristil, Čovjek i prostor, ...

                                               

Vladimir Gvozdanović

Rodio se je 3. siječnja 1942. u Zagrebu, u kojem je završio osnovnu. U rodnom gradu je srednje školovanje imao u klasičnoj gimnaziji. Na Sveučilištu u Zagrebu je 1965. diplomirao anglistiku i magistrirao povijest umjetnosti 1969. godine. Iste je ...

                                               

Goranka Horjan

Goranka Horjan, od srpnja 2015. je ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu, prije toga bila je dugogodišnja ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja. Istaknuta je hrvatska muzealka koja je prijavama projekata na EU fondove iz raznih natječaja pov ...

                                               

Radovan Ivančević

Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1955., a doktorirao 1965. godine s tezom o gotičkoj arhitekturi Istre. Od 1960. do 2003. godine objaviti će čitav niz zapaženih novinskih, stručnih i znanstvenih članaka, te više ...

                                               

Duško Kečkemet

Duško Kečkemet bio je hrvatski povjesničar umjetnosti. Autor je velikog broja knjiga, poglavito o povijesti i osobama vezanim za Split i općenito Dalmaciju.

                                               

Irena Kraševac

Irena Kraševac diplomirala je 1986. godine povijest umjetnosti i španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1989. do 1999. godine radi kao kustosica u Muzejsko-galerijskom centru Galerija Klovićevi dvori. Ma ...

                                               

Milan Prelog

Milan Prelog rodio se je u Osijeku 1919. godine. Sin je hrvatskoga povjesničara Milana Preloga, a brat hrvatskoga nobelovca Vladimira Preloga. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1945. godine. Doktorirao je 1951. godine disertacijom ...

                                               

Kruno Prijatelj

Kruno Prijatelj, hrvatski povjesničar umjetnosti i sveučilišni profesor. Svojim predanim radom otkrio je mnoge dotad anonimne umjetnike, riješio mnogobrojna atribucijska pitanja za brojne umjetnine na istočnoj obali Jadrana. U svom vremenu bio je ...

                                               

Ivanka Reberski

Ivanka Reberski je hrvatska povjesničarka umjetnosti. Studirala je u Zagrebu, gdje je diplomirala povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu. Magistrirala je bibiotekarstvo, dokumentaciju i informacijske znanosti. Doktorirala je na djelu Otona ...

                                               

Artur Schneider

Artur Schneider, hrvatski povjesničar umjetnosti, glazbeni pisac i likovni kritičar. Završio je studij povijesti umjetnosti u Beču, a djelovao je kao direktor Grafičke zbirke NSB-a, srednjoškolski i sveučilišni profesor te direktor Strossmayerove ...

                                               

Joža Skok

Joža Skok hrvatski povjesničar književnosti, kritičar, antologičar, književni esejist. Posebno se istaknuo proučavanjem kajkavske književnosti. Jednim je od najvećih poznavatelja hrvatske književnosti za djecu i mladež.

                                               

Antun Travirka

Antun Travirka, hrvatski likovni kritičar i povjesničar umjetnosti, dugogodišnji profesor Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru. Ostavio veliki trag u umjetničkom životu Zadra, u svom radu sa studentima, i kao voditelj Galerije umjetn ...

                                               

Berislav Valušek

Roden u Osijeku, U Zagrebu studirao na Filozofskom fakultetu. U Rijeci je u Modernoj galeriji od 1980., prvo kustos pa ravnatelj. Bavio se osobito najnovijim likovnim kretanjima u hrvatskoj umjetnosti. Doktorirao na arhitektonskom djelu Carla Sei ...

                                               

Nada Vrkljan-Križić

Nada Vrkljan-Križić bila je hrvatska povjesničarka umjetnosti. Rodena je u Beogradu 8. siječnja 1940. a preminula je u Zagrebu 1. studenog 2012. Diplomirala je francuski jezik i povijest umjetnosti 1970. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila ...

                                               

Hannah Arendt

Odrasta u socijaldemokratskoj asimiliranoj židovskoj obitelji u Königsbergu. Od 1924. do 1929. studira filozofiju, teologiju i grčki jezik kod Martina Heideggera i Rudolfa Butmanna u Marburgu, kod Edmunda Husserla u Freiburgu i kod Karla Jaspersa ...

                                               

Ernst Bloch

Ernst Bloch, njemački neomarksistički filozof. Sveučilišnu karijeru počeo je Leipzigu, gdje je živio do dolaska nacionalsocijalista na vlast. Kao istaknuti antifašist bio je u emigraciji od 1933. do 1948. Po povratku bio je sveučilišni profesor u ...

                                               

Rudolf Carnap

Rudolf Carnap, bio je njemački filozof i logičar. Carnap je bio istaknuta figura u okvirima logičkog pozitivizma, naročito unutar Bečkog kruga. Napustio je Njemačku 1935. i emigrirao u SAD, jer se nije slagao s nacističkim idejama. Nadahnut Bertr ...

                                               

Ludwig Feuerbach

Ludwig Andreas Feuerbach, njemački filozof i antropolog. Vodeći mislilac medu lijevim hegelijancima. Kritičar idealizma i religije. Smatrao je da se civilizacija treba odreći i jednog i drugog, ako želi postići napredak. U kasnijim radovima nasto ...

                                               

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas je njemački sociolog i filozof. Trenutno jedan od najuglednijih filozofa i intelektualaca na svijetu. Radi u tradiciji kritičke teorije i američkog pragmatizma.

                                               

Werner Hamacher

Werner Hamacher je njemački književni kritičar i književni teoretičar na kojeg je utjecala filozofska doktrina dekonstrukcije. Hamacher je studirao filozofiju, komparativnu književnost i religiju na berlinskom sveučilištu i na École Normale Supér ...

                                               

Martin Heidegger

Martin Heidegger, njemački filozof egzistencijalizma. Nasljednik učenja fenomenologije Edmunda Husserla. Jedan od važnijih filozofa 20. stoljeća. Njegovo opsežno učenje o ontologiji spada medu najveće pothvate u filozofiji 20. stoljeća. Njegov kr ...

                                               

Hugo od sv. Viktora

Hugo grof von Blankenburg, nazvan Hugo od sv. Viktora po augustinskom samostanu St. Victoire blizu Pariza, čijom je glasovitom školom ravnao od 1133., bio je srednjovjekovni njemački filozof. Hugo nije tipičan skolastički filozof, jer se priklanj ...

                                               

Max Stirner

Johan Kaspar Schmidt, poznatiji kao Max Stirner bio je njemački filozof. Smatra se jednim od preteča anarhizma i egzistencijalizma, a posebno individualističkog anarhizma. Stirner je ekplicitno odbijao priklanjanje bilo kakvoj apsolutnoj poziciji ...

                                               

Moses Mendelssohn

Moses Mendelssohn, filozof je njemačkog prosvjetiteljstva. Bio je prijatelj Gottholda E. Lessinga. Jedan je od napoznatijih popularnih filozofa iz škole Ch. Wolffa. Zauzima se za toleranciju medu religijama i odvajanje Crkve i države, nastojao je ...

                                               

Rosa Luxemburg

Rodena je kao dijete židovske obitelji u ruskom dijelu Poljske, gdje je u mladosti sudjelovala u revolucionarnom pokretu. Nakon što su njeni drugovi stradali od ruskih carskih vlasti, emigrirala je u Švicarsku gdje je nastavila školovanje. Godine ...

                                               

Moritz Schlick

Friedrich Albert Moritz Schlick, bio je njemački filozof i fizičar, i duhovni voda tzv. Bečkog kruga. Schlick je izmedu ostalog studirao fiziku u Berlinu, pod Maxom Planckom. Doktorsku dizertaciju je obranio u Rostocku 1911. o pojmu istine u mode ...

                                               

Peter Sloterdijk

Peter Sloterdijk, njemački je filozof, TV voditelj i esejist. Studirao filozofiju, germanistiku i povijest na sveučilištima u Münchenu i Hamburgu. Magistrirao s temom Strukturalismus als poetische Hermeneutik. Piše esej 1972. i 1973. o Michel Fou ...

                                               

David Strauss

David Friedrich Strauss bio je njemački protestantski filozof, teolog i biograf čija je filozofija, koja je naglašavala društveni razvoj kroz unutarnji sukob suprotnih strana, bacila novi pogled na interpretaciju Biblije tako što je objašnjavao n ...

                                               

Olivera Skoko

U Beogradu diplomirala je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu. Zaposlena kao kustosica u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Vodi likovnu zbirku, organizira izložbe, promocije, predavanja i razne druge kulturne sadržaje. Članica je ICOM-a Inte ...

                                               

Olga Šram

Olga Šram je umirovljena povjesničarka umjetnosti iz Subotice. Kulturna je djelatnica hrvatske zajednice u Vojvodini. Veći dio radnog vijeka provela je u Subotici u gdje je radila u Modernoj galeriji Likovni susret, punih 29 godina. Dugogodišnja ...

                                               

Nela Tonković

Nela Tonković je povjesničarka umjetnosti iz Subotice. Kustosica izložbi u Modernoj galeriji Likovni susret u Subotici. Direktorica je Suvremene galerije u Subotici. Članica povjerenstva za dodjelu Nagrade Emerik Pavić. Članica uredništva časopis ...

                                               

Simon Blackburn

Simon Blackburn, britanski je filozof, izmedu ostalog poznat na svom radu popularizacije filozofije. U filozofiji je najpoznatiji kao zagovornik metaetičkog kvazirealizma, i kao branitelj Humeovih pogleda na veliki broj pitanja. Profesor Blackbur ...

                                               

Michael Dummett

Michael Dummett je pohadao Winchester College, prije nego što je započeo studij na Christ Church Collegu pri Oxfordu. Poslije završenog studija počinje raditi na oxfordskom All Souls Collegu, kao asistent. Profesor na Oxfordu postaje 1979. na tom ...

                                               

G. E. M. Anscombe

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe ili G.E.M. Anscombe, bila je britanski filozof, student Ludwiga Wittgensteina i jedan od najboljih poznavatelja njegovg rada u okvirima analitičke filozofije. Napisala je značajna djela o etici vrlina. Anscomb ...