ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 80
                                               

Kratki pregibač malog prsta (noga)

Kratki pregibač malog prsta mišić je stražnje strane stopala. Mišić inervira lat. nervus plantaris lateralis.

                                               

Kratki radijalni ispružač zapešća

Kratki radijalni ispružač zapešća je mišić lateralne strane podlaktice. Mišić inervira lat. nervus radialis.

                                               

Lateralni krilasti mišić

Lateralni krilasti mišić je mišić glave, trokutasta oblika. Mišić spada u skupinu žvačnih mišića. Mišić inervira lat. nervus mandibularis.

                                               

Lateralni ravni mišić

Lateralni ravni mišić je mišić oka. Lateralni ravni mišić pripada skupini mišića oka, točnije mišića pokretača očne jabnučice. Lateralni ravni mišić inervira živac odmicač. Lateralni ravni mišić odmiče oči.

                                               

Lisna arterija

Lisna arterija je krvna žila koja okigeniranom krvlju opskrbljuje strukture lateralne i prednje lože potkoljenice. Lisna arterija grana je stražnje goljenične arterije lat. arteria tibialis posterior od koje se odvaja u njenom početnom dijelu, si ...

                                               

Luk aorte

Luk aorte je dio aorte koji se nalazi izmedu uzlazne aorte i silazne aorte. Počinje u razini gornjeg ruba drugog sternokostalnog zgloba desne strane i onda ide prvo prema gore, straga, i lijevo ispred dušnika. Zatim ide prema straga s lijeve stra ...

                                               

Medijalni ravni mišić

Medijalni ravni mišić je mišić oka. Medijalni ravni mišić pripada skupini mišića oka, točnije mišića pokretača očne jabnučice. Medijalni ravni mišić inervira živac pokretač oka. Medijalni ravni mišić je najveći je od mišića pokretača očne jabučic ...

                                               

Medurebrene arterije

Medurebrene arterije je naziv za grupu arterija koja oksignerianom krvlju opskrbljuje prostor izmedu rebara, koji se naziva, medurebreni prostor. Medurebrene prostore opskrbljuju prednje i stražnje medurebrene arterije, koje su ogranci različitih ...

                                               

Medurebrene vene

Medurebrene vene je naziv za grupu vena koje odvode deoksigeniranu krv iz prostora medu rebrima, koji se nazivaju medurebreni prostori. Medurebrene vene se dijele u prednje medurebrene vene lat. venae intercostales anteriores i stražnje medurebre ...

                                               

Mišić podizač čmara

Mišić podizač čmara je parni mišić dna zdjelice, oblika ploče. Mišić je sastavni dio zdjelične pregrade. Mišić inerviraju ogranci stidnog živca.

                                               

Neparna vena

Neparna vena je neparna vena u trupu čovjekova tijela, koja odvodi deoksigeniranu krv iz desnih stražnjih dijelova trupa. Neparna vena polazi kao desna uzlazna slabinska vena lat. vena lumbalis ascendens dextra, i nakon što se u nju ulije zadnja ...

                                               

Nutarnja arterija glave

Nutarnja arterija glave je velika krvna žila glave i vrata koja oksigeniranom krvlju opskrbljuje središnji živčani sustav. Nutarnja arterija glave polazi od zajedničke arterije glave, a završava kada se u lubanji podijeli na završne grane, prednj ...

                                               

Nutarnja prsna arterija

Nutarnja prsna arterija je parna krvna žila koja oksigeniranom krvlju opskrbljuje prednju stijenku prsišta i dojku. Nutarnja prsna arterija je grana potključne arterije lat. arteria subclavia. Nutarnja prsna arterija prolazi prema dolje unutarnjo ...

                                               

Nutarnja vratna vena

Nutarnja vratna vena je parna vena na vratu, koja odvodi deoksigeniranu krv od dijela središnjeg živčanog sustava i površnih dijelova lica i vrata. Nutarnja vratna vena izravni je nastavak sigmoidnog sinusa, a započinje gornjim gomoljastim prošir ...

                                               

Nutarnji kosi trbušni mišić

Nutarnji kosi trbušni mišić je mišić koji čini bočni dio trbušne stijenke. Smješten je ispod vanjskog kosog trbušng mišića. Mišić inerviraju: osmi do dvanaesti medurebreni živac, lat. nervus iliohypogastricus, lat. nervus ilioinguinalis i lat. ne ...

                                               

Nutarnji medurebreni mišići

Nutarnji medurebreni mišići su duboki prsni mišići. Inerviraju ih medurebreni živci. Mišić se nalazi izmedu rebara, u prednje tri četvrtine medurebrenog prostora.

                                               

Očna arterija

Očna arterija je krvna žila glave koja okisgeniranom krvlju opskrbljuje oko i strukture u očnici. Očna arterija grane je nutarnje arterije glave, u orbitu ulazi zajedno sa vidnim živcem kroz vidni kanal.

                                               

Osnovična arterija

Osnovična arterija je neparna krvna žila u lubanji koji opskrbljuje oksigeniranom krvlju središnji živčani sustav. Osnovična arteria nastaje spajanjem lijeve i desne kralješnične arterije lat. arteria vertebralis u lubanji, nalazi se na bazi mozg ...

                                               

Ošit

Ošit je plosnata, tanka mišićno-vezivna ploča koja se kod sisavaca nalazi smješten na dnu prsnog koša i odjeljuje prsnu šupljinu od trbušne šupljine. Ošit ima važnu ulogu u disanju. Kod čovjeka, ošit inervira lat. nervus phrenicus. Na ošitu se na ...

                                               

Pazušna vena

Pazušna vena je parna vena koja odvodi deoksigeniranu krv iz lateralnog dijela prsni koš, pazušne jame i gornjeg uda. Pazušna vena nastavlja tijek nadlaktičnih vena, tj. vena koje prate nadlaktičnu arteriju lat. venae comitantes a. brachialis, na ...

                                               

Plosnati mišić

Plosnati mišić je plosnati mišić koji spada u skupinu mišića vrata i ima oblik četverokuta. Mišić inervira ogranak ličnog živca.

                                               

Poluneparna vena

Poluneparna vena je vena u trupu čovjeka koja odvodi deoksigeniranu krv iz lijeve strane stražnjeg dijela trupa. Poluneparna vena se nastavlja na lijevu slabinsku uzlaznu venu lat. vena lumbalis ascendens sinistra, prikuplja krv lijevih medurebre ...

                                               

Poprečni trbušni mišić

Poprečni trbušni mišić je mišić koji čini prednji i bočni dio trbušne stijenke. Mišić inerviraju: sedmi do dvanesti medurebreni živac, lat. nervus iliohypogastricus, lat. nervus ilioinguinalis i lat. nervus genitofemoralis. Ravni trbušni mišić su ...

                                               

Potključna arterija

Potključna arterija je velika krvna žila koja opskrbljuje krvlju glavu i ruke. U ljudskom tijelu razlikujemo lijevu potključnu arteriju i desnu potključnu arteriju. Lijeva i desna potključna arterija razlikuju se u svom ishodištu. Lijeva potključ ...

                                               

Potključna vena

Potključna vena je parna vena koja odvodi deoksigeniranu krv iz gornjih udova. Vene polaze sa svake strane tijela kao nastavka pazušne vene lat. vena axillaris, u svom tijeku prate potključnu arteriju lat. arteria subclavia, spajaju se sa nutarnj ...

                                               

Površna sljepoočna arterija

Površna sljepoočna arterija je krvna žila glave, koja polazi kao manja od dviju završnih grana vanjske arterije glave. Površna sljepoočna arterija počinje nakon što se vanjska karotida podijeli na nju i arteriju gornje čeljusti lat. arteria maxil ...

                                               

Prednja goljenična arterija

Prednja goljenična arterija je krvna žila u potkoljenici, grana zakoljene arterije, koja krvlju opskrbljuje strukutre u prednjoj loži potkoljenice i na hrptu stopala. Zakoljena arterija se grana na svoje dvije završne grane prednju i stražnju gol ...

                                               

Prednja mozgovna arterija

Prednja mozgovna arterija je parna krvna žila u glavi, jedna od dvije završne grane nutarnje arterije glave. Prednja mozgovna arterija oksigeniranom krvlju opskrbljuje velik mozak. Lijeva i desna prednja mozgovna arterija dio su Willisovog arteri ...

                                               

Prednji goljenični mišić

Prednji goljenični mišić je prednje strane potkoljenice, trokutastog oblika. Mišić inervira lat. nervus peroneus profundus.

                                               

Pridodana poluneparna vena

Pridodana poluneparna vena je vena u lijevoj strani prsne šupljine koja odovodi deoksigeniranu krv iz petog do osmog medurebrenog prostora. Pridodana poluneparna vena može znatno varirati u veličini i području koje drenira, što ovisi o lijevoj go ...

                                               

Prsna aorta

Prsna aorta ili torakalna aorta dio je silazne aorte. Počinje kao nastavak luka aorte u razini donjeg ruba četvrtoga prsnog kralješka, a završava u razini otvora u ošitu, koji se naziva lat. hiatus aorticus gdje počinje trbušna aorta. Torakalna a ...

                                               

Prsnoključnosisasti mišić

Prsnoključnosisasti mišić je snažan, paran mišić vrata. Mišić inerviraju ogranci pridodanog živca i grane vratnog spleta. Prsnoključnosisasti mišić pomaže u disanju.

                                               

Prsnopodjezični mišić

Prsnopodjezični mišić je paran mišić prednje strane vrata. Mišić je tanak i plosnat, a inerviraju ga ogranci vratne petlje.

                                               

Prsnoštitasti mišić

Prsnoštitasti mišić je paran mišić prednje strane vrata. Mišić je tanak i plosnat. Prsnoštitasti mišić inervira ogranak vratne petlje.

                                               

Ramenopodjezični mišić

Ramenopodjezični mišić je mišić prednje strane vrata koji se sastoji od dva trbuha spojene intermedijarnom tetivom. Mišić inervira ogranak vratne petlje.

                                               

Ravni trbušni mišić

Ravni trbušni mišić je mišić koji čini prednji dio trbušne stijenke. Mišić inerviraju: sedmi do dvanesti medurebreni živac i lat. nervus iliohypogastricus. Ravni trbušni mišić sudjeluje u održavanju uspravnog stava i disanju.

                                               

Ručnoglavena vena

Ručnoglavena vena je parna vena u gornjem dijelu prsnog koša koja odvodi deoksigeniranu krv iz glave i vrata, gornjih udova, dijela prsnog koša i limfu iz čitavog tijela. Nastaje spajanjem nutarnje vratne vene i potključne vene. Spoj ovih dviju v ...

                                               

Ručnoglaveno arterijsko stablo

Ručnoglaveno arterijsko stablo je arterija koja se prva odvaja od luka aorte i dovodi krv u desnu ruku, glavu i vrat. Ubrzo nakon što nastane stablo se grana na dvije glavne grane: desna zajednička arterija glave - lat. a. carotis communis dextra ...

                                               

Sjednošupljikasti mišić

Sjednošupljikasti mišić je parni mišić dna zdjelice. Mišić je sastavni dio urogenitalne dijafragme. Mišić inerviraju ogranci stidnog živca.

                                               

Slezenska arterija

Slezenska arterija je arterija u trbušnoj šupljini, grana trbušnog arterijskog debla, koja dovodi oksigeniranu krv za slezenu i dijelove želuca i gušterače. Slezenska arterija odvija se od trbušnog arterijskog debla, prema lijevo i ide gornjim ru ...

                                               

Sljepoočni mišić

Sljepoočni mišić je paran mišić glave, lepezastog oblika. Mišić spada u skupinu žvačnih mišića. Mišić inervira lat. nervus mandibularis.

                                               

Srednja mozgovna arterija

Srednja mozgovna arterija je krvna žila koja oksigeniranom krvlju opskrbljuje veliki mozak, tj oko dvije trećine njegove lateralne površine. Srednja mozgovna arterija polazi od nutarnje arterije glave lat. arteria carotis interna na mjestu njene ...

                                               

Stražnja goljenična arterija

Stražnja goljenična arterija je završna grana zakoljne arterije, koja nastavlja njen tok i proteže se do stopala, gdje završava tako što se podijeli na medijalnu tabansku arteriju i lateralnu tabansku arteriju. Stražnja goljenična arterija nalazi ...

                                               

Stražnja mozgovna arterija

Stražnja mozgovna arterija je parna krvna žila koja okisgeniranom krvlju opskrbljuje stražnji dio velikog mozga. Stražnje mozgovne arterije nastaju kada se osnovična arterija lat. arteria basilaris podijeli se na dvije zvaršne grane, na dvije str ...

                                               

Stražnje goljenične vene

Stražnje goljenične vene su duboke vene potkoljenice koje odvode deoksigenrianu krv iz stražnjeg dijela potkoljenice i tabanskog dijela stopala. Na mjestu spoja sa prednjim goljeničnim venama oblikuju zakoljenu venu. Stražnje goljenične vene, pri ...

                                               

Stražnji goljenični mišić

Stražnji goljenični mišić je stražnje strane potkoljenice. Mišić inervira goljenični živac lat. nervus tibialis.

                                               

Široki listoliki mišić

Široki listoliki mišić je stražnje strane potkoljenice, koji nalikuje na list. Široki listoliki mišić zajedno s trbušastim mišićem lista čini troglavi gnjatni mišić. Mišić inervira lat. nervus tibialis.

                                               

Tanki mišić

Tanki mišić je paran, tanak mišić, piramidalnog oblika, koji se nalazi na nosu. Tanki mišić inervira zigomatična grana ličnog živca.

                                               

Trapezni mišić

Trapezni mišić je mišić leda koji je smješten najpovršnije, a ima oblik trapeza. Mišić inerviraju ogranci vratnog spleta i grana pridodanog živca.

                                               

Trbušasti mišić lista

Trbušasti mišić lista mišić je stražnje strane potkoljenice. Trbušasti mišić lista zajedno sa širokim listolikim mišićem čini troglavi gnjatni mišić. Mišić inervira lat. nervus tibialis.