ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 55
                                               

Domobranstvo (HV)

Domobranstvo je ustrojeno 1991. kao nastavak domobranske tradicije u neovisnoj Republici Hrvatskoj kao teritorijalni, mobilizirani dio Hrvatske vojske. Nakon Domovinskog rata većinom raspušteno, konačno je ukinuto preustrojem 2003.

                                               

Dragutin Prica

Dragutin Prica, 5. studenoga 1867. − Opatija, 14. lipnja 1960) je bio admiral austro-ugarske i kraljevske jugoslavenske ratne mornarice hrvatske nacionalnosti.

                                               

Leonardo Foscolo

Živio je u 17. stoljeću. Obnašao je dužnost generalnog providura Dalmacije od 1645. do 1652. godine, naslijedivši na toj dužnosti Andreu Vendramina. Foscola je na dužnosti naslijedio Girolamo Foscarini. Pored dužnosti generalnog providura, postav ...

                                               

Franjo Antun Bartučević

Franjo Antun Bartučević je bio hrvatski plemenitaš, diplomat, crkveni dužnosnik, vojna osoba iz reda franjevaca. Bio je vranski prior i diplomat, franjevac, malteški vitez sv. Ivana Jeruzalemskog. Iz plemenitaške je obitelji Bartučevića. Sin je T ...

                                               

Frano Gundulić

Grof Frano Diva Gundulića je bio član dubrovačke plemićke obitelji Gundulić, general u austrijskoj vojsci. Sin je slavnog hrvatskog pjesnika Ivana Gundulića i Nike Sorkočević †1644. Brat je hrvatskog pjesnika Šiška Gundulića. Vjenčao se je 1674. ...

                                               

Hasan-paša Predojević

Mjesto njegova rodenja nije izvjesno, ali sigurno je da je roden u današnjoj Bosni i Hercegovini. Moguća mjesta rodenja su Lušci kod Sanskog Mosta ili Klobuk u Hercegovini. Rodio se u kršćanskoj obitelji. Na sultanov dvor u Carigradu dospio devši ...

                                               

Šefket Hasanefendić

Šefket Hasanefendić, hrvatski visoki vojni dužnosnik Kraljevine Jugoslavije, u NDH, poslije u partizanima

                                               

Hrvati u Tridesetogodišnjem ratu

Hrvati u Tridesetogodišnjem ratu sudjelovali su kao pješaci i laki konjanici te su glasili za vrlo cijenjene plaćenike u carskoj, bavarskoj, španjolskoj, danskoj i francuskoj vojsci. Hrvatsko konjaništvo i pješaštvo je tada ostalo zapaženo kao iz ...

                                               

Hrvatska gradanska i seljačka zaštita

Hrvatska gradanska zaštita i Hrvatska seljačka zaštita bile su poluvojne, a kasnije i vojne formacije Hrvatske seljačke stranke od 1936. do 1941. Zvane su i Mačekova zaštita. Glavni cilj im je bio zaštita hrvatskog stanovništva od žandarskog nasi ...

                                               

Hrvatsko konjaništvo (Mletačka Republika)

Hrvatsko konjaništvo bila je elitna konjanička postrojba Mletačke Republike. Kao i srodne postrojbe kao što su Oltramarini, Soldati Albanesi i Cappelletti, bila je jednom od ključnih postrojba koje su branile i širile mletačke posjede na istočnoj ...

                                               

Brno Kabužić

Grof Bernard-Brno Kabužić-Crijević /Kaboga-Cerva; tal. conte Bernardo Caboga-Cerva / bio je plemić Dubrovačke Republike i austrijski general. Porijeklom iz stare dubrovačke plemićke obitelji Kaboga - Kabužić, inženjer, 1803. služi kao oberleutnan ...

                                               

Kraljevci (Hrvatska)

Kraljevci su ime za podanike austrijskog nadvojvode u Istri pod mletačkom vlašću. Protivnici su bili mletački podatnici Benečani. Imenom kraljevci upisani su u mletačkim vrelima u vrijeme pograničnih mletačko-austrijskih sukoba. Označavalo je dvi ...

                                               

Kraljevsko hrvatsko domobranstvo

Kraljevsko hrvatsko domobranstvo ili Kraljevsko hrvatsko-ugarsko domobranstvo, ponegdje i Hrvatsko-slavonsko domobranstvo, bile su teritorijalne snage na području Kraljevine Hrvatske i Slavonije u sastavu austro-ugarske vojske od 1868. do 1918. N ...

                                               

Mijo Krešić (političar)

Mijo Krešić, hrvatski političar i visoki dužnosnik iz Bosne i Hercegovine, zamjenik ministra sigurnosti BiH.

                                               

Lička pukovnija

Lička pukovnija ili Lička graničarska pukovnija bila je osnovana 1746. godine u sastavu Vojne krajine sa sjedištem u Gospiću. Razvojačena je 1873. godine. Sredinom 18. stoljeća teritorij Hrvatsko-slavonske vojne krajine podijeljen je na nove vojn ...

                                               

Ivan Musić

Ivan Musić – hrvatski katolički svećenik, vojvoda, voda ustanka protiv Osmanlija. Rodio se u selu Klobuk kraj Ljubuškog 1848. godine. Uz pomoć ujaka fra Andela Kraljevića, koji je bio biskup, školovao se kao franjevački novak u Širokom Brijegu. U ...

                                               

Naredba kralja Žigmunda od 12. ožujka 1435. o vojništvu

Naredba kralja Žigmunda od 12. ožujka 1435. o vojništvu bio je povijesni dokument od 12. ožujka 1435. hrvatsko-ugarskog kralja Žigmunda. Njime je bilo ureden obrambeni sustav Kraljevine Hrvatske. Kralje je bio obvezan braniti krajiške gradove i č ...

                                               

Poslanica kralja Matije Korvina hrvatskim staležima 18. listopada 1477.

poslanica kralja Matije Korvina hrvatskim staležima 18. listopada 1477. bio je povijesni dokument hrvatsko-ugarskog kralja Matije Korvina hrvatskim staležima, izdan nadnevka 18. listopada 1477. u Korneuburgu. Ovim je dokumentom kralj Kraljevini H ...

                                               

Povijest Hrvatske ratne mornarice

Početci Hrvatske ratne mornarice sežu u rani srednji vijek i pomorske sukobe hrvatskih kneževina, a kasnije i Hrvatskog Kraljevstva s Mlečanima, Arapima i drugim protivnicima. Dan Hrvatske ratne mornarice Hrvatske ratne mornarice slavi se 18. ruj ...

                                               

Lazar Previšić

Serdar Lazar Previšić, jedan od voda Hercegovačkog ustanka Potkomandir Lazar Previšić bio je vrlo cijenjeni voda Hercegovačkog ustanka. Bio je važan u hrvatskoj zajednici. Godine 1908. bio je u izaslanstvu Hrvata katolika koje je posjetila cara i ...

                                               

Senjski uskoci

Pojam uskoci dolazi od hrvatske riječi uskočiti, a ovaj pojam se u prošlosti odnosio na vojnički organiziranu grupu, ratnike koje su sačinjavali uglavnom katolički bjegunci iz područja Hrvatske, Hercegovine i Bosne koji su se nalazili pod Osmansk ...

                                               

Ustanak Franje II. Rákóczyja

Ustanak Franje II. Rákóczyja bio je ustanak ugarskog velikaša Franje II. Rákóczyja, inače unuka Petra IV. Zrinskog, sina Franje I. Rákóczyja i Jelene Zrinske.

                                               

Žandarmerijska brigada Banovine Hrvatske

Žandarmerijska brigada Banovine Hrvatske je bila redarstveni organ Banovine Hrvatske, organiziran na vojni način. Osnovana 1939. godine pod zapovjedništvom brigadnog generala žandarmerije Kvintilijanta Tartaglie. Zbog opstrukcije središnjeg zapov ...

                                               

Napad otrovnim plinom na Halabju

Napad otrovnim plinom na Halabju, poznat i kao Pokolj u Halabji ili Krvavi petak, bio je pokolj protiv Kurda koji se dogodio 16. ožujka 1988. godine u gradu Halabji u Iračkom Kurdistanu. Napad je bio dio kampanje al-Anfal u sjevernom Iraku, kao i ...

                                               

Kir Veliki

Kir Veliki ↓ a, perzijski je veliki kralj iz iranske dinastije Ahemenida, vojskovoda, zakonodavac i osnivač Perzijskoga Carstva. Za vrijeme vladavine proširio je carstvo na veći dio jugozapadne i centralne Azije, od Egipta i Bospora na zapadu do ...

                                               

Japanski ratni zločini

Najviše su od takvog oblika nasilja pretrpjeli Kinezi. Japanci su od 1931. počeli oduzimati prostore Kine koja se našla u političkom i gospodarskom rasulu. Japanci su 1937. prešli u otvoren rat s Kinom. Sukobljevali su se s Kuomintangom i general ...

                                               

Sovjetsko-japanski pogranični sukobi

Sovjetsko-japanski pogranični sukobi posljedica su usmjeravanja vojnog zanimanja Japana, nakon okupacije Mandžukua i Koreje, prema granicama SSSRa. Sukobi izmedu Japanaca i Sovjeta bili su česti na granici s Mandžurijom. Ovi sovjetsko-japanski po ...

                                               

Opijumski ratovi

Opijumski ratovi bili su ratovi izmedu Kine i zapadnih sila. Dijele se na Prvi opijumski rat od 1839. do 1842. i na Drugi opijumski rat od 1856. do 1860. Drugi opijumski rat je takoder poznat kao Rat strelica ili anglo-francuski rat protiv Kine.

                                               

Prvi opijumski rat

Prvi opijumski rat bio je rat izmedu Velike Britanije i Kine od 1839. do 1842. Rat je voden s ciljem, da Kina uvozi britanski opijum. Britanija je izvozila 1.4 milijuna kilograma opijuma u Kinu. Taj rat se smatra početkom europske hegemonije prem ...

                                               

Kraljevsko ugarsko domobranstvo

Kraljevsko Ugarsko Domobranstvo, najčešće samo Honvéd, bilo je sastavnica austro-ugarske vojske od 1867. do 1918., uz zajedničku vojsku i Carsko i kraljevsko domobranstvo.

                                               

Bitka kod Velike Kaniže 1637.

Ova je bitka zbila se je dok je na sjevernom kraju Habsburške Monarhije bjesnio Tridesetogodišnji rat koji je iscrpljivao europske velesile i odvlačio velike resurse habsburškim snagama. Na obzoru su bile nove europske sile, napose jačanjem konku ...

                                               

Mletačka galija "sottile"

Galije sottile su bile vrsta galija Mletačke Republike. Mletačka Republika je svoju višestoljetnu političku i gospodarsku moć temeljila na velikoj ratnoj mornarici opremljenoj najsuvremenijim naoružanjem i pod zapovjedništvom iskusnih pomoraca, z ...

                                               

Mletačka tvrdava na Svetom Marku

Mletačka tvrdava na Svetom Marku, tvrdava na kvarnerskom otoku Svetom Marku, Hrvatska. Otok je bio važna strateška točka, jer se s vrha otoka izvrsno vidi okolno pomorje i jer je na važnom prometnom položaju, na prijelazu izmedu kopna i Krka, te ...

                                               

8. oklopna divizija (Wehrmacht)

8. Oklopna Divizija bila je dio Wehrmachta. Divizija je formirana kroz restrukturiranje 3. lake divizije u siječnju 1940. Prebačena je na zapad i borila se u bitci za Francusku, u svibnju 1940. i njemačkoj invaziji Balkana, u travnju 1941. Nakon ...

                                               

Mato Delimanić

Mato Delimanić, hrvatski protuturski ratnik. Vodio s Tomom Mihaljevićem protuturski ustanak u Slavoniji i Srijemu 1607. godine. Ustanak je uspio. Najveće je postignuće zauzimanje Iloka, odakle su ometali promet Dunavom. Oduprijeli su se turskom p ...

                                               

Džebelija

Džebelija, oklopljeni konjanik kojega je spahija Osmanskog carstva morao opremiti i o vlastitom trošku povesti u rat. Troškovi opremanja svakog konjanika ovisili su o veličini timara. Novačeni su od robova koje je sam spahija zarobio ili kupio, a ...

                                               

Janjičari

Janjičari su bili vojnici pješaci Osmanskog Carstva, naoružani isprva lukom i strijelom, a kasnije tijekom 15. st. sve više vatrenim oružjem. Općenito se smatra da je taj proces završen sredinom 16. st. Janjičarske postrojbe sastoje se od tri div ...

                                               

Mehmed-paša Kukavica

Podrijetlom iz domaće sredine. Roden je u Foči u islamiziranoj obitelji bosanske vlastele Pavlovićâ, koja je potjecala iz mjesta Popov Most 30-ak km južno od Foče. Spada u istaknute namjesnike. Ukupno je osmanskom Bosnom upravljao šest i pol godi ...

                                               

Tomo Mihaljević

Tomo Mihaljević, hrvatski protuturski ratnik. Vodio s Matom Delimanićem protuturski ustanak u Slavoniji i Srijemu 1607. godine. Ustanak je uspio. Najveće je postignuće zauzimanje Iloka, odakle su ometali promet Dunavom. Oduprijeli su se turskom p ...

                                               

Muhafiz (vojska)

Muhafiz je pojam iz osmanske vojne terminologije. Vše je značenja koja se svode čuvara tvrdave. Raspon značenja može biti od običnog vojnika u gradskoj posadi do posadskog zapovjednika. Muhafiski naslov nosili su i vrlo visoki dužnosnici, poput b ...

                                               

Osmansko osvajanje Bosne

Osmansko osvajanje Bosne bio je stoljeće i pol dugi osvajački ratni proces. Usprkos uzrečici Bosna šaptom pade, to se nije tako dogodilo. Vjerojatno je izreka nastala zbog vremenski malog razmaka izmedu osvajanja glavnih gradova u završnoj fazi o ...

                                               

Pohod Matije Korvina na Bosnu 1480.

Cilj je bio poremetiti Osmanlijama osvajački polet, oslabiti osvajača plijenjenjem, zarobljavanjem i paležem, vratiti izgubljene posjede, možebitno doći i do krajeva koje nije prije posjedovao te možebitno preokrenuti tijek ratovanja iz obrambeno ...

                                               

Turali-beg

Turali-beg, visoki osmanski vojni i upravni dužnosnik iz Bosne i Hercegovine. Život i rad ostao je i do danas slabo poznat. Njega je istraživao Hamdija Kreševljaković i nije mnogo našao.

                                               

Tuzlanska barutana

Tuzlanska barutana, kamena gradevina u Tuzli, od koje su danas ostale tek ruševine. Zarasle su u šiblje na brdu Gradine. Jedan je od rijetkih makar djelimice sačuvanih spomenika osmanskog razdoblja u Tuzli. Nalazi se ponad UKC Tuzla. Donjotuzlans ...

                                               

Varšavska bitka (1920)

Varšavska bitka vojna je bitka koja se odvila u kolovozu 1920. godine u blizini Varšave tijekom Poljsko-sovjetskog rata i u kojoj je, iako na izmaku snaga, poljska vojska odnijela odlučujuću pobjedu i zaustavila komunistički prodor prema kršćansk ...

                                               

K-141 Kursk

Kursk je bila ruska strateška nuklearna podmornica razreda Antej, koja je plovila u sastavu sjeverne flote RVM. Izgradnja ove podmornice za Rusku sjevernu flotu koštala je oko milijardu dolara. Gradena je tako da može izdržati direktan pogodak to ...

                                               

Pokolj u Doboju

Pokolj u Doboju odnosi se na niz ubojstava i ratnih zločina koje su počinili JNA i srpska paravojska, poglavito "Martićevci" i Beli orlovi, u okolici i u samom Doboju od travnja do jeseni 1992. tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Vrhovni sud Düss ...

                                               

Drugi srpski ustanak

Drugi srpski ustanak predstavlja drugu fazu Srpske revolucije protiv Osmanskog carstva, koja je izbila kratko po slomu Prvog srpskog ustanka 1804 1813. Drugi srpski ustanak je trajao od 23. travnja 1815. do 26. srpnja 1817.,te izborio je uspostav ...

                                               

Napad na Kravicu

Dana 7. i 8. siječnja 1993. Armija BiH je iz izolirane srebreničke enklave, koja je držana pod opsadom Vojske Republike Srpske još od proljeća 1992., napala obližnje srpsko selo Kravicu, tijekom Rata u Bosni i Hercegovini. Tisuće bošnjačkih civil ...

                                               

Nikola Altomanović

Nikola Altomanović, srpski feudalac i župan iz 14. stoljeća. Oslanjanjem na svoje posjede oko Užica i srednjeg Podrinja i uz podršku Madarske, Altomanović je do 1368. zavladao područjem srednjeg i gornjeg Lima, gornje Drine te Trebinjem. Potom se ...