ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 399
                                               

Ivan Devčić (biskup)

Roden je 1. siječnja 1948. u Krasnom, od oca Antuna i majke Kate rodene Devčić. Osnovnu školu završio je u Krasnu, a srednjoškolsko obrazovanje stekao je od 1963. do 1967. u Rijeci i Pazinu te je 1967. maturirao. Studij teologiju je upisao u Rije ...

                                               

Juraj II. Duboković

Juraj II. Duboković bio je 48. hvarski biskup. Roden je u plemićkoj pitovsko-jelšanskoj obitelji Duboković. Školovao se u Hvaru, a teologiju je doktorirao na padovanskom sveučilištu. Po povratku u domovinu bila mu je ponudena katedra na zadarskoj ...

                                               

Duh, biskup

Biskup Duh prvi je zagrebački biskup, kojega je na tu dužnost oko 1094. imenovao utemeljitelj biskupije, ugarski kralj Ladislav I. Po narodnosti je bio Čeh, dok neki tvrde da je bio Slovak. Nisu poznate godine i mjesto rodenja i smrti, no vjeroja ...

                                               

Nikola Eterović

Za svećenika Hvarske biskupije zareden je 26. lipnja 1977. Nakon tri godine svećeništva stupa u diplomatsku službu Svete Stolice. Do imenovanja nuncijem u Ukrajini djelovao je u vatikanskim diplomatskim predstavništvima u Bjelokosnoj Obali, Španj ...

                                               

Filip, zagrebački biskup

Filip je imenovan zagrebačkim biskupom u siječnju 1247. godine. Zbog jako dobrih veza sa papama Inocentom IV. i Aleksandrom IV., često je dobivao razne povlastice za vjernike svoje biskupije. Neki povjesničari mu pripisuju gradnju Medvedgrada. I ...

                                               

Francika

O njegovom podrijetlu postoji više teza. Pisani izvor o Franciki govore Felicijanovoj presudi o zemlji Dubravi iz 1134. godine u kojoj se govori o osnutku Zagrebačke biskupije. Prema Georgiu Prayu zagrebačkim biskupom bio je od 1113. godine. Kao ...

                                               

Frane Franić

Dr. Frane Franić, hrvatski svećenik, splitski i makarski biskup i splitsko-makarski nadbiskup i metropolit, aktivni sudionik Drugog vatikanskog koncila i član službenih saborskih komisija.

                                               

Franjo II. Klobušicki

Slobodni barun Franjo Ksaver Ivan Nepomuk Klobusiczky de Zettheny, rodio se 29. listopada 1707. u Prešovu mad. Eperješu u istočnoj Slovačkoj, u uglednoj obitelji baruna Franje i Klare. Niže škole pohada u rodnom gradu, gimnaziju u Košicama, a zat ...

                                               

Gabrijel Bukatko

Gabrijel Bukatko, beogradski nadbiskup i križevački vladika, koncilski otac na Drugom vatikanskom koncilu i član Kongregacije za apostolat laika.

                                               

Josip Galjuf

Josip Galjuf ubilježen je kao 65. biskup zagrebačke Crkve, kojom je upravljao od 1772. do 1786. Roden je 20. studenog 1722. u Varaždinu, u hrvatskoj plemićkoj obitelji. U Zagrebu je pohadao gimnaziju kod isusovaca. Odlazi u Beč, gdje je stekao st ...

                                               

Gerardo Veronski

Gerard, talijanski svećenik, splitski nadbiskup i metropolit i doživotni legat Apostolske stolice. Jedini izvor informacija za njegov život i imenovanje za splitskog nadbiskupa je kronika Historia Salonitana Tome Arhidakona. Godine 1167. papa Ale ...

                                               

Glicerije

Glicerije, zapadnorimski car i biskup u Saloni. Vojska pod zapovjedništvom burgundskog kraljevića Gundobada, izabrala je zapovjednika dvorske straže comes domesticorum Glicerija za zapadnorimskog cara 473. godine, medutim taj izbor istočnorimski ...

                                               

Josip Godeassi

Josip Godeassi, talijanski svećenik, splitsko-makarski biskup i zadarski nadbiskup i metropolit. Gimnaziju je završio u Goriziji, a studij bogoslovnih nauka u Udinama. Za svećenika je zareden 1812. godine. U periodu od 1814. do 1830. obnašao je d ...

                                               

Mijo Gorski

Roden je u Gori Veterničkoj u Hrvatskom zagorju kao sedmo dijete u obitelji. Pohadao je Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a diplomirao na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1977. godine. Za svećenika je zareden 26. lipnja 1977. ...

                                               

Berislav Grgić (biskup)

Za svećenika je zareden 1986. Zajedno s većinom njegovih župljana 20. kolovoza 1995. protjerali su ga Srbi iz rodnog mjesta te je najprije došao u Hrvatsku, a zatim 1996. kao izbjeglica u Norvešku. Prvih godina radio je kao dušobrižnik za svoje s ...

                                               

Grgur Ninski

U Ninu je stolovao oko 900 929. godine, za vrijeme svog stolovanja poznat je kao glavni zagovornik staroslavenskog jezika i narodnog pisma glagoljice kao i glagoljaškoga bogoslužja. Kada se 925. godine Tomislav proglašava kraljem biskup Grgur Nin ...

                                               

Pavao Horvat (biskup)

Uslijed velikog nezadovoljstva vladavinom maloljetne kraljice Marije, a koju su Poljaci odbili, zatraživši da im kraljica bude Jadviga Anžuvinska, Pavao Horvat dolazi na ideju da bi hrvatsko-ugarski kralj mogao biti Karlo II. Drački, te je 1383. ...

                                               

Duro Hranić

Roden je 20. ožujka 1961. godine, od oca Stjepana i majke Eve rod. Marković. Osnovnu je školu zaršio u Ceriću. Pohadao je prva dva razreda gimnazije u Osijeku 1975.–1977., a zatim u Dakovu na Biskupijskoj gimnaziji "Josip Juraj Strossmayer" gdje ...

                                               

Ivan Ćurić

Mons. Ivan Ćurić roden je 1. prosinca 1964. godine od roditelja Ante i Pavke, rod. Kolak u Slavonskom Brodu, u Dakovačkoj ili Bosanskoj i Srijemskoj biskupiji, danas Dakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Nakon osnovne škole 1979. godine započinje sveć ...

                                               

Andrija Jamometić

Andrija Jamometić, je bio, dominikanac, teolog, diplomat i nadbiskup. potječe iz stare hrvatske obitelji Jamometa i roden negdje u zaledu Nina i Zadra negdje izmedu 1420. i 1430. godine. Studij filozofije i teologije je započeo na dominikanskom u ...

                                               

Juraj Jezerinac

Roden je 23. travnja 1939. godine u Jezerinama, župa Gornje Prekrižje kod Krašića, od oca Mije i majke Barice rodene Bradica. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završava na Šalati u Zagrebu, a Katolički bogoslovni fakultet takoder u Zagrebu. Zareden ...

                                               

Josip Ujčić

Msgr. Josip Ujčić bio je beogradski nadbiskup, koncilski otac i član Centralne komisije za pripremu Drugoga vatikanskog sabora.

                                               

Marko Jozinović

Marko Jozinović bio je vrhbosanski nadbiskup. Za biskupa je zareden u Sarajevu 23. listopada 1977., a umirovljen 1990. godine. Na osobni zahtjev, ukopan je u Katedrali Srca Isusova u Sarajevu 13. kolovoza 1994. godine.

                                               

Juraj Branjug

Roden je 11. studenoga 1677. u Zagorskim Selima. U Zagrebu završava srednjoškolsku izobrazbu. Nakon toga studira filozofiju na Hrvatskom kolegiju u Beču, da bi poslije završetka bio upućen na studij teologije u Bologni. Svećeničko redenje prima 1 ...

                                               

Juraj od Topuskog

Juraj od Topuskog je bio cistercitski opat iz Topuskog. iz doba renesanse. Poznat i pod imenom Juraj od Steničnjaka. Poznat po misalu koji je naručio oko 1495. godine. To su dva iluminirana kodeksa napravljena prema starom zagrebačkom obredu. U m ...

                                               

Ante Jurić

Ante Jurić, hrvatski rimokatolički nadbiskup i splitsko-makarski metropolit. Bio je na čelu Splitske metropolije u vrijeme osamostaljenja hrvatske države početkom 1990-ih i tijekom posjeta pape Ivana Pavla II. Splitu i Solinu 1998. godine, povodo ...

                                               

Marko Kalogjera

Marko Kalogjera, hrvatski svećenik, kotorski i splitski i makarski biskup. Za svećenika je zareden 27. kolovoza 1843. godine, nakon čega je jednu godinu služio kao kapelan i Luci Šipanskoj. Potom je pet godina bio kancelar u dubrovačkoj biskupiji ...

                                               

Nikola Kekić

Roden je 18. siječnja 1943. godine u Starom Gradu u Žumberku, od oca Nikole i majke Ande rod. Smičiklas. Kršten je i miropomazan u crkvi sv. Petra u Mrzlom Polju. Po nacionalnosti je Hrvat. Godine 1956. primljen je u grkokatoličko sjemenište gdje ...

                                               

Šimun Kožičić

Roden je u uglednoj zadarskoj patricijskoj obitelji Benja-Kožičić, od majke Mlečanke iz ugledne obitelji Contarini. Iako su roditelji htjeli da postane vojnik odlučio se za svećenički poziv. Nakon školovanja u Zadru i Rimu 1502. godine postaje za ...

                                               

Matej Franjo Krtica

Matej Franjo Krtica, je bio prvi biskup ujedinjene Bosansko-srijemske biskupije sa sjedištem u Dakovu.

                                               

Josip Kuković

Josip Kuković rodio se u Zagrebu, 29. studenog 1782. godine. Studij bogoslovlje završio je u rodnom gradu, a nakon studija odlazi u pastoralnu skrb. Nakon redenja bio je tajnik Zagrebačkoga kaptola. Od 1817. godine kanonik je u Dakovu te od 1831. ...

                                               

Manases

Manases, četvrti zagrebački biskup, nasljednik Sigismunda. Gorički arhidakon Ivan ne spominje Sigismunda na popisu zagrebačkih biskupa. Jedini spomen na njega je u spisima Georgia Praya, koji ga vremenski odreduje oko 1106. godine. Kukuljević je ...

                                               

Josip Marčelić

Doktorat iz teologije obranio je na Bečkom sveučilištu. Profesorom Novoga zavjeta na Centralnom bogoslovnom sjemeništu imenuje ga 1873. zadarski nadbiskup Petar Dujam Maupas, a poslije i rektorom Bogoslovije. Dubrovačkim biskupom postaje 1894., k ...

                                               

Josip Mihalović

"Proljeće naroda" i njega je uvuklo u svoje vihorno dogadanje. Kao ugarskog pobunjeničkog narodnjaka su ga u Temišvaru postavili pred Vojni sud; 17. studenoga su ga lišili svih službi, časnih naslova te imanja; osuden je na četiri godine zatvora, ...

                                               

Mihalj, zagrebački biskup

Prije imenovanja za zagrebačkog biskupa bio je prepozit Crkve u Transilvaniji. Godine 1295. postaje zagrebačkim biskupom. Takoder je, uz biskupsku dužnost, bio i kancelar slavenskog hercega Alberta. Za vrijeme biskupovanja sklapa trajno prijatelj ...

                                               

Jeronim Mileta

Dr. fra Jeronim Mileta, hrvatski svećenik. Član reda franjevaca konventualaca. Zareden za svećenika 1893. Studirao bogoslovne nauke na rimskom sveučilištu De Propaganda Fide, gdje je doktorirao 1893. Službovao je kao knjižničar Antonianuma u Pado ...

                                               

Luka Natali

Luka Natali Ragusinus, beogradski biskup, generalni vikar u Srijemu i vanjski vikar pečuške biskupije, apostolski vikar zemalja pod turskom okupacijom.

                                               

Toma Nekić

Roden je u Jasenicama u zaselku Podbobiji dana 17. siječnja 1690. Studirao je u Italiji, a nakon studija obnašao različite službe, pa je tako od 1734. obnašao funkciju arhidakona i generalnog vikara ninskog biskupa Andrije Balbia. Za biskupa ga j ...

                                               

Marijan Oblak

Za svećenika je zareden 5. kolovoza 1945. u Šibeniku. Od 1945. do 1949. je prefekt u Biskupskom dječačkom sjemeništu u Šibeniku, a od 1945. do 1949. vjeroučitelj na državnoj realnoj gimnaziji u Šibeniku. Od 1949. do 1951. prefekt je u nadbiskupsk ...

                                               

Petar Palić

Petar Palić je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski i hvarski. Prethodno je obnašao dužnosti generalnoga tajnika Hrvatske biskupske konferencije i generalnoga vikara Dubrovačke biskupije.

                                               

Juraj Patačić

Uvijek lošeg zdravlja, biskup Duro Patačić umro je u Dakovu 1. ožujka 1716. godine, gdje je i pokopan po svojoj želji u kripti otaca franjevaca. Godine 1775. preneseno je njegovo tijelo u novu kriptu. O Patačiću je Jerolim Kavanjin u Glasniku 189 ...

                                               

Ivan Krstitelj Paxy

Postao je novak Bečkog kolegija 1735. godine, tamo je učio tri godine i postigao stupanj magistra. Iz Beča 1738. godine odlazi u Ugarsko-ilirski kolegij Bologna. Godine 1740. sastavio je i održao govor u čast novog pape. Taj su govor svi hvalili ...

                                               

Severin Pernek

Roden je u Travniku od oca Slovenca Frančišeka Franje Perneka i majke Švicarke Anne Auguste von Scheerberg. Otac mu je zbog potrebe službe često selio, tako da je Severin osnovnu školu pohadao u različitim mjestima. Kao sjemeništarac Banjalučke g ...

                                               

Petar Grubonić

Petar X. Dišković, 2. pol. 14. st. - Split, 30. prosinca 1426), hrvatski svećenik i splitski nadbiskup i metropolit. Rodio se u obitelji Grubonić, odvjetku plemenitog roda Diškovića. Ušao je u dominikanski samostan u ranoj mladosti. Nakon preselj ...

                                               

Juraj Posilović

Juraj Posilović, zagrebački nadbiskup Završio je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1854. godine. Doktorirao je teologiju u Beču. Nesebično se zalagao za promicanje opće kulture i znanosti u hrvatskomu narodu. Bio je urednik Katoličkog lista i jedan od ...

                                               

Ivan Prenda

Mons. Ivan Prenda, 68. zadarski nadbiskup. Zareden u Zadru 29. lipnja 1964., za biskupa posvećen 9. lipnja 1990. Od 1990. bio je zadarski nadbiskup-koadjutor s pravom nasljeda, a nadbiskup ordinarij postaje dana 2. veljače 1996. Kao župnik služio ...

                                               

Želimir Puljić

Pohadao je Dijecezansku gimnaziju u Dubrovniku. Teologiju je studirao u Splitu i Rimu. Zareden je za svećenika 24. ožujka 1974. godine u Rimu. Obavljao je službe u Bogosloviji u Sarajevu od 1978. do 1988. godine. Dubrovačkim biskupom, imenovao ga ...

                                               

Mirko Raffay

Biskup Raffay napisao je nekoliko dijela od kojih su mu najvažnija ona vjerskoga karaktera, a pisana su kajkavskim narječjem: Prodečtvo vu priliki vpelavanja redovnikov od miloserdnosti zvaneh vu iz nova podignjen za vboge i betežnike občinski šp ...

                                               

Petar Riario

Petar Riario, talijanski franjevac, kardinal i papinski diplomat. Kratko vrijeme bio je na čelu splitske nadbiskupije i metropolije.

                                               

Tomislav Rogić

Tomislav Rogić roden je 8. studenoga 1965. godine u Senju, u obitelji Ivana i Marice Rogić. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a maturirao je u klasičnoj gimnaziji u Sjemeništu Zmajević u Zadru. Teologiju je studirao u Rijeci, a završnu go ...