ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 396
                                               

Ševko Omerbašić

Ševko Omerbašić je roden u mjestu Ustikolina u blizini Foče. Završio je četverogodišnju osnovnu školu u svom rodnom mjestu i nastavio školovanje u Sarajevu, gdje je završio srednju školu. Nakon toga je školovao se na islamskom sveučilištu u Libij ...

                                               

Hasan Ćafi

Hasan Ćafi Pruščak, filozof i pravnik iz Bosne za vrijeme Osmanskog carstva, upravni i sudski dužnosnik. Nauke je učio u Bosni. Po završetku naukovanja stupio je u kadinski stalež. Kad je poželio povećati znanje, pošao je u Carigrad radi proširen ...

                                               

Safet Krupić

Roden u lokalnoj begovskoj obitelji hrvatskog podrijetla Krupićima. Otac Husein-bege bio je mjesni načelnik. Safet Krupić je osnovnu školu završio u rodnom mjestu. Tada se zbivaju velike promjene, države u kojoj je živio i zakonskog okvira. Nesta ...

                                               

Abdulah Šarčević

Abdulah Šarčević roden je u Starom Majdanu kod Sanskog Mosta. Studij filozofije završio je na Filozofskom Sveučilištu u Zagrebu 1952. godine. Na istom Sveučilištu 1967. godine obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom Kriza povijesti i suvreme ...

                                               

Ivan Bandulavić

Rodio se u Skoplju Uskoplju. Pretpostavlja se da je početne nauke i humaniora završio u fojničkom samostan, filozofsko-teološki studij u Italiji. Djelovao je po Bosni i Dalmaciji. Suvremenik Matije Divkovića, prvi bosanski franjevac koji je svoja ...

                                               

Stjepan Barišić (franjevac)

Rodio se je u Podhumu, od roditelja Stjepana i Jele. Pučku školu završio je u Kreševu, gimnaziju u Visokom, a bogosloviju u Livnu. Zareden je u Petrićevcu 1905. godine za svećenika provincije Bosne Srebrene. Dužnost župnika obnašao je u Stratinsk ...

                                               

Krunoslav Kosta Bralić

Krunoslav Kosta Bralić, 30. srpnja 1863. - Rim, 27. studenoga 1901), hrvatski vjerski pisac iz BiH, franjevački visoki dužnosnik.

                                               

Drago Čolak

Fra Drago Čolak je bosanskohercegovački franjevac. Roditelji su mu Ivan i Ljubica r. Zubac. Pučku školu je pohadao na Privalju i Kočerinu, srednju sjemenište u Dubrovniku 1962 1966., filozofiju i teologiju u Sarajevu 1968-1970, Königsteinu, Njema ...

                                               

Mijo Čuić

Sin Joze i Ande rod. Andrić. Kršteno ime mu je Ivan. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Širokom Brijegu 1893. – 1900. Studirao je filozofiju i teologiju u Mostaru i Fuldi, Njemačka. U franjevački red stupio je 4. listopada 1900. na Humcu. Uze ...

                                               

Blaž Radomir Dominković

Nije precizno utvrdeno gdje je započeo školovanje. Pretpostavlja se da je osnove pismenosti stekao u rodnom mjestu. Filozofsko-teološki studij uspješno je okončao u Kraljevoj Sutjesci i Italiji. O njegovom pjesničkom djelu svjedoči sačuvani rukop ...

                                               

Marko Dragićević st.

Fra Marko Dragićević, bosanskohercegovački franjevac. Pučku školu završio je u Medugorju, a onda pošao u poznatu Franjevačku gimnaziju na Širokom Brijegu. Bio je u 6. razredu gimnazije kada su partizani u veljači 1945. zauzeli samostan te poubija ...

                                               

Nedjeljko Dugonjić Vrhovčić

Nedjeljko Dugonjić Vrhovčić bio je hrvatski i bosanskohercegovački pjesnik, pripovjedač, pisac povijesnih zabilježaka, vjersko-poučnih članaka i refleksija.

                                               

Dragan Dujmušić

Augustin Dragan Dujmušić bio je hrvatski i bosanskohercegovački pjesnik i pisac povijesnih zabilježaka.

                                               

Miroslav Džaja

Osnovnoškolsku naobrazbu stekao je u Kupresu i Livnu, četiri razreda gimnazije završio u Gučoj Gori, dva u Visokom, a filozofsko-teološki studij u Livnu i Gučoj Gori. Za svećenika je zareden 1907. i od tada obnaša različite dužnosti: djeluje kao ...

                                               

Željko Džaja

Osnovnu školu završio je u Jajcu i Kupresu, gimnaziju u Visokom, novicijat u Fojnici, filozofsko-teološki studij u Sarajevu. Uz redovite duhovničke obveze nalazio je vrijeme i za pisanje. Svoje prozne i poetske sastavke objavljivao je uglavnom u ...

                                               

Franjevački samostan sv. Marije u Gornjoj Tuzli

Franjevački samostan sv. Marije u Gornjim Solima bio je rimokatolički samostan posvećen sv. Mariji. Teško je točno odrediti kad su se franjevci nastanili u Solima, jer nema pouzdanih materijalnih pisanih izvora. Vjerojatno je da je samostan podig ...

                                               

Jozo Garić

Roden je 28. listopada 1870. u Vitezu kraj Travnika. U fojničkom samostanu 1886. stupa u franjevački red. Od 1887. do 1889. studira filozofiju u Kraljevoj Sutjesci, a bogosloviju od 1889. do 1893. u Pečuhu. Sveti red prima 27. lipnja 1893. u Poto ...

                                               

Ignacije Gavran

Ignacije Gavran bio je hrvatski i bosanskohercegovački franjevac, prevoditelj, povjesničar, putopisac.

                                               

Radoslav Glavaš stariji

Radoslav Glavaš stariji, pisac, profesor bogoslovije i franjevac. Studirao teologiju u Perugi, Assisiju, Veneciji i Innsbrucku. U Hercegovini djelovao kao profesor dogmatike na bogosloviji u Mostaru, kasnije postao biskupov tajnik i kapitularni v ...

                                               

Karlo Grabovičkić

Fra Karlo Grabovičkić, hrvatski rimokatolički svećenik i mučenik iz Bosne, franjevac, vikar franjevačke provincije Bosne Srebrene

                                               

Vjeko Božo Jarak

Vjeko Božo Jarak, hrvatski franjevac iz BiH, bogoslov, ljubitelj umjetnosti. Napisao je niz teoloških studija i knjiga, uglavnom iz područja ranog kršćanstva.

                                               

Blaž Josić

Osnove pismenosti stekao kod mjesnog župnika, humaniora je učio u Kraljevoj Sutjesci, kao i novicijat. Filozofsko-teološki studij završio je u Vesprimu. Spada medu istaknute latiniste Bosne Srebrene XIX. stoljeća. Pod utjecajem klasika Katančića ...

                                               

Ante Karačić

Početne nauke završio je u Franjevačkom sjemeništvu na Širokom Brijegu. Studij filozofije i teologije pohadao u Italiji. Za svećenika zareden 12. travnja 1863. godine. Službovao kao svećenik u više hercegovačkih mjesta. Pripovijesti, pjesme i dru ...

                                               

Blago Karačić

Osnovnu školu završio je u Širokom Brijegu, gimnaziju na Širokom Brijegu, a bogosloviju u Mostaru. Od 1975. do 1981. bio je župni pomoćnik u župi Kongora. Uz svakodnevno pastoralno djelovanje i plodan rad na književnom polju, nalazio je vrijeme i ...

                                               

Vendelin Karačić

Nakon osnovnoškolske naobrazbe u rodnom mjestu i završenog sjemeništa, franjevački habit obukao je 16. srpnja 1960. u samostanu na Humcu. Završivši novicijat, teologiju je studirao u Sarajevu četiri godine i Ljubljani petu godinu. Službovao je na ...

                                               

Marko Karamatić

Studirao je teologiju u Sarajevu i Ljubljani, gdje je položio magistarski, a potom i doktorski ispit. Član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Od 1997. predaje crkvenu povijest, crkvenu umjetnost, kršćansku arheologiju i književnost bosansk ...

                                               

Mario Knezović

Dr. sc. fra Mario Knezović roden je 1973. u Posušju, selo Broćanac, zaselak Širića Brig, kao deveto dijete u obitelji Ljube i Zore r. Grubišić. Osnovnu školu pohadao je u Broćancu i Vraniću. Jedan razred srednje škole pohadao je na Širokome Brije ...

                                               

Antun Knežević (redovnik)

Fra Antun Knežević, bosanski fratar. Otac mu Anto došao iz Uskoplja Gornji Vakuf, a majka mu bila Agata Stipić - Ivekić iz Varcara. Otac mu je rano umro pa ga je othranio stric njegova oca fra Grgo Knežević, koji je umro i pokopan u Ivanjskoj. Pr ...

                                               

Lucijan Kordić

Osnovnu školu završio je u Rasnu, gimnaziju na Širokom Brijegu, filozofsko-teološki studij u Mostaru. U jesen 1945. otišao je u Rim studirati slavistiku, ali je studij prekinuo zbog bolesti. Godine 1951. pohadao je predavanja iz francuske književ ...

                                               

Predrag Kordić

Osnovnu školu završio u Rasnu, a gimnazijsku naobrazbu stekao na Širokom Brijegu. U franjevački red stupio 1933. godine na Humcu, filozofsko-teološki studij završio u Mostaru. Talijansku književnost studirao u Milanu gdje je i doktorirao.

                                               

Andeo Kraljević

Bio je kustodom Hercegovačke franjevačke kustodije. Kada je svoje djelo Razgovor duhovni poslao Propagandi u Rim 1859., ono mu je objavljeno, u čemu je veliku ulogu imao Paško Buconjić. Djelo mu je tiskano već iduće godine i distribuirano diljem ...

                                               

Teofil Leko

Fra Teofil Leko, bosanskohercegovački franjevac. Pučku školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju kod franjevaca na Širokom Brijegu, a bogoslovni studij u Mostaru. U Franjevački red je stupio 1937., za svećenika je zareden 1942. godine.

                                               

Franjo Mabić

Kao svećenik franjevac, Franjo Mabić djelovao je u 6 župa u Hercegovini. Nakon zaredenja u Bologni, djeluje kao župni vikar, prvo u Konjicu, a zatim na Čerinu. Funkciju župnika obnaša pet godina u Posušju, a zatim 1988. odlazi u Šuicu, gdje ostaj ...

                                               

Franjo Marinović

Franjo Marinović je bio hrvatski svećenik, redovnik iz reda franjevaca i narodni voda. Bio je dušobrižnik medu Hrvatima katolicima u Hercegovini koja je bila pod osmanskom vlašću u najtežim vremenima za katolike u Hercegovini. Bilo je to u vrijem ...

                                               

Marko Oršolić

Fra Marko Oršolić, bosanski je franjevac, teolog, publicist i politolog, osnivač je Medunarodnog interreligijskog i interkulturalnog centra koji promovira medureligijski dijalog Bosni i Hercegovini.

                                               

Marijan Marković

Roden je 21. listopada 1840. u Docu kraj Travnika. U fojničkom samostanu 28. travnja 1856. stupa u franjevački red. U Dakovu završava filozofsko-teološki studij. Za svećenika je zareden 26. travnja 1863. Službu kapelana obavlja u rodnom mjestu, a ...

                                               

Nedjeljko Martinović

Fra Nedjeljko Martinović, bosanskohercegovački franjevac. U rodnom Mostaru je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Splitu i Visokom. Bogoslovni studij završio je u Sarajevu. U franjevački red stupio je 1959., za svećenika je zareden 1966.

                                               

Dinko Maslać

Fra Dinko Maslać bio je bosanskohercegovački franjevac. Na krštenju je dobio ime Cvitan. Pučku školu je pohadao u Dračvevu, srednju sjemenište u Makarskoj, Sinju, Splitu i Visokom, a filozofiju i teologiju u Visokom 1958-1959 i Sarajevu 1961-1965 ...

                                               

Stjepan Matijević (franjevac)

Fra Stjepan Matijević, hrvatski pisac iz Bosne i Hercegovine, franjevac. Zajedno s fra Matijom Divkovićem jedan je od pionira književnosti u Bosni.

                                               

Ivan Tomislav Medugorac

Roden je u selu Viništu, župa Osova općina Žepče, otac mu je Žarko, majka Mara, rod. Martinović. Bio je četvrto od ukupno dvanaestero djece u obitelji. Osnovnu je školu završio u Zavidovićima, a gimnaziju započeo u Franjevačkoj gimnaziji u Visoko ...

                                               

Ivo Mihaljević

Prvu naobrazbu stekao u župnoj kući u Vidošima, a potom je osnovnu, srednju i novicijat završio u Fojnici. Filozofsko-teološki studij započinje u Fojnici, nastavlja i završava u Dakovu. Interesantan je podatak da ga je fra Marijan Šunjić kao prov ...

                                               

Franjo Milićević

Pučkoškolsku naobrazbu stekao je kod franjevaca u Mostaru, a filozofiju i teologiju studirao u Perugii, Spoletu, Narmi i Camerunu. Služio je kao kapelan, župnik i gvardijan u Veljacima, Gradnićima, Zavojanima, Sumartinu na Braču, Igranima do 1871 ...

                                               

Andelko Nuić

Fra Andelko Nuić, hrvatski franjevac iz Bosne i Hercegovine. Pučku školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju kod franjevaca na Širokom Brijegu, a filozofsko-teološki studij u Mostaru i Breslauu. U franjevački novicijat stupio je 1926., za sveće ...

                                               

Pavao Posilović

Pavao Posilović roden je krajem 16. stoljeća u Glamoču, Tropolje. Franjevačkom redu je pristupio u Visovcu te odlazi na studije u Italiju. Nakon diplomiranja iz filozofije i teologije vraća se u franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu. 16. lipnja 1 ...

                                               

Petar Soljanin (mučenik)

Petar Soljanin je bio franjevac iz Tuzle. Petar Soljanin nije biskup Petar Zlojutrić jer se ne radi o istoj osobi. Tijelo mu je bilo zakopano pored franjevačkog samostana sv. Marije u Zvorniku. Za velikog iskorjenjivanja katoličanstva u Bosni i H ...

                                               

Rafael Barišić

Rafael Barišić, O.F.M. Obs., hrvatski biskup i pisac iz redova franjevaca opservanata Početne i humaniorne nauke završio u Kraljevoj Sutjesci, filozofsko-teološki studij u Torinu. Još kao student napisao dvije filozofsko-teološke rasprave, a 1837 ...

                                               

Ramski mučenici

Ramski mučenici je naziv kršćanske mučenike, šestero fratara iz samostana u Rami, koji su stradali za jednog turskog upada. O dogadaju je bilo vrlo malo informacija. Podatke o dogadaju se nalazilo se stoljećima poslije, a ti podatci proturječe je ...

                                               

Miro Relota

Fra Miro Relota, visoki katolički crkveni dužnosnik i humanitarac. Bio je definitor franjevačke provincije u Italiji, gvardijan samostana u Bitettu u Italiji i samostan Duha Svetoga u Fojnici.

                                               

Marko Semren

Mons. Marko Semren, OFM, katolički biskup, pripadnik hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. Od 15. srpnja 2010. je abaradirski biskup naslovnik i pomoćni biskup banjolučki.

                                               

Stjepan Skopljanin

Fra Stjepan Skopljanin, hrvatski kršćanski mučenik iz Uskoplja, zamjenik biskupa Bosne Na glasu kao "redovnik vrlo krepostan i obdaren mnogim darovima pobožnosti i dobrote kršćanskog života". Potkraj 16. stoljeća fratri su uzmaknuli s franjevačko ...