ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371
                                               

Indijanci s Platoa

Indijanci s Platoa, naziv skupine indijanskih plemena nastanjenih na kulturnom području Platoa rijeke Columbia na sjeverozapadu SAD-a. Fiziografska regija Platoa graniči na sjeveru planinama Cariboo Mts, na istoku planinama Rockies Stjenjak i Lew ...

                                               

Indijanci Sjeveroistočnih šuma

Indijanci Sjeveroistočnih šuma, prekontaktno kulturno područje na sjeveroistoku sjeverne Amerike što se prostiralo uz obalu od ušća rijeke St. Lawrencea, na jug do Pamlico Sounda. Na sjeveru je graničilo u južnoj Kanadi sa subarktičkim područjem, ...

                                               

Indijanci Sjeverozapadne obale

Indijanci Sjeverozapadne obale, ime za grupu američkih Indijanaca koja pripadaju kulturnom području Northwest Coast, što se prostire uskim područjem od zaljeva Yakutat) na Aljaski pa na jug do negdje oko rta Cape Mendocino. Njezine istočne granic ...

                                               

Indijanci Velikog Bazena

Indijanci Velikog Bazena, jedno od kulturnih područja sjevernoameričkih Indijanaca što se nalazi na jugozapadu Sjeverne Amerike omedeno prerijama na istoku, na jugu jugozapadnim kulturnim područjem, na istoku Kalifornijom i na sjeveru Platoom Col ...

                                               

Jugoistočni Indijanci

Jugoistočni Indijanci, Indijanci sa jugoistočnog kulturnog područja Sjeverne Amerike koje se na sjeveru graničilo Sjeveroistočnim šumama na zapadu sa prerijama, i na jugu i istoku Atlantskim oceanom i Meksičkim zaljevom. Mnogi geografi Jugoistok ...

                                               

Jugozapadni Indijanci

Jugozapadni Indijanci, naziv za skupinu Indijanskih plemena s jugozapadnog kulturnog područja. obuhvaća pueblo i nomadska sakupljačka i lovačka plemena na Jugozapadnom području današnjeg SAD-a i sjevernog Meksika, u kraju istočno od rijeke Colora ...

                                               

Kalifornijski Indijanci

Kalifornijski Indijanci, plemena američkih prastanovnika sa kulturnog područja Kalifornije. To su, viz.: Shasta, Chimariko, Wintu, Nomlaki, Patwin, Achomawi, Atsugewi, Yana, Pomo, Maidu, Nisenan, Yana, Yahi, Wappo, Miwok, Costanoan, Esselen, Yoku ...

                                               

Prerijski Indijanci

Prerijski Indijanci, najpoynatija skupina američkih Indijanaca koja su u domorodačko doba živjeli na prerijama Sjeverne Amerike. Ovaj prrostor obuhvaća područje što ga na sjeveru zauzimaju današnje kanadske provincije istočne i jugoistočne Albert ...

                                               

Pueblo Indijanci

Pueblo Indijanci, naziv koji se u etnoilogiji i indijanistiki koristi za označavanje različitih indijanskih skupina sa sjevernoameričkog Jugozapada, koje simbolizira prilično jednoobrazni tip kulture - pueblo naselja od adoba, a žive od poljodjel ...

                                               

Subarktički Indijanci

Subarktički Indijanci, Indijanci u fiziografskoj zoni Subarktika Kanade i Aljaske, pripadaju plemenskim rodovima Athapaskana i Algonquian. Subarktičkom kulturnom području simboli su krplje, kanu, toboggan i snježne naočale, a odjeća im je topla i ...

                                               

Katu narodi

Katu narodi, skupina naroda porodice Mon-Khmer koji zajedno s narodima Pear, Khmerima i Bahnarima čine istočnu skupinu mon-khmerske porodice. Geografski i jezično dijele se na centralne ili Taoih s Ir, Kataang, Ong i Gornje i Donje Taoih. Svi su ...

                                               

Palaung narodi

Palaung narodi, skupina sjevernih mon-khmerskih naroda nastanjenih u Burmi i Kini, Laosu i dijelovima Burme. Palaungski narodi govore dvadesetjednim jezikom, od čega Istočni Palaungi šest jezika koji pripadaju podskupinama Danau, Palaung i Riang, ...

                                               

Malajsko-polinezijski narodi

Malajsko-polinezijski narodi, glavna i najveća grana velike austronezijske etnolingvističke porodice koja obuhvaća preko 1.200 različitih naroda i jezika raspršenih na području Oceanije, Indonezije, Malezije i dijelova južnoazijskog kopna. Premas ...

                                               

Moriori

Moriori, izumrlo domorodačko stanovništvo Chathamskih otoka u Tihom oceanu. U vrijeme europskog otkrića otočja 1791. godine bilo ih je oko 1 000. Bili su miroljubiv narod, a tijekom 1830-ih skoro potpuno su ih istrijebili maorski ratnici iz regij ...

                                               

Centralni Eskimi

Centralni Eskimi, kolektivni naziv za skupinu Eskima čija plemena nastanjuju obalne predjele središnje arktičke Kanade i otoka sjeverno od nje. Plemena koja pripadaju ovoj skupini su: Aivillirmiut, Akudnirmiut, Akuliarmiut, Akulliakatagmiut, Arve ...

                                               

Mackenzie Eskimi

Mackenzie Eskimi, naziv za manju skupinu eskimskih plemena nastanjenih u dolini rijeke Mackenzie u sjeverozapadnoj Kanadi uključujući i zapadnokanadski Arktik u obalnom području od otoka Barter na zapadu do rta Bathurst na istoku, a svaka sa nači ...

                                               

Yuit

Yuit /= pravi ljudi. Prema Bogorasu yuit je plural od yuk, koja znači čovjek. Ruski Юит, plural: Юиты; Sibirski Yupiki., naziv za azijske Eskime iz istočnog Sibira uz sibirsku obalu i na otoku Svetog Lawrencea. Njihov govor varijanta je eskimskog ...

                                               

Albanofobija

Albanofobija označava osjećaj neprijateljstva ili mržnje prema Albancima ili Albaniji. Albanofobija opisuje negativne stereotipe, predrasude i diskriminaciji prema pripadnicima albanskog naroda. Može poprimiti i oblik rasizma ako je povezana sa u ...

                                               

Gašpar Precca

Podrijetlom Albanac. Bio je bogati trgovac. Imao je trojicu sinova, a najpoznatiji je bio budući političar Nikola. Došao je u Nevesinje došao po ulasku Austrije u BiH i bio liferant za vojsku, i pomogao je mnogo za izgradnju crkve u Nevesinju. Ož ...

                                               

Nikola Precca

Rodio se u bogatoj trgovačkoj obitelji u Nevesinju. Imao je trojicu braće, od kojih je poznat bio Dordo. Njegov otac Gašpar, podrijetlom Albanac, došao je u Nevesinje došao po ulasku Austrije u BiH i bio liferant za vojsku, i pomogao je mnogo za ...

                                               

Sultanija Safije

Sultanija Safije je bila supruga osmanskog sultana Murata III. i majka sultanija Osmanskog Carstva za vrijeme vladanja njezinog sina Mehmeda III. Safije je bila jedna od najznačajnijih osoba za vrijeme "ženskog sultanata". Doživjela je vladavinu ...

                                               

Baltički narodi

Baltički narodi, skupina indoeuropskih naroda nastanjenih uz istočnu obalu Baltičkog mora i njegovog zaleda na područjima sve od donjeg toka Visle na jugu pa do Riškog zaljeva na sjeveru. Ovo područje danas pripada državama Poljskoj, Rusiji, Latv ...

                                               

Germani

Germani obuhvaćaju veliku, jezično i plemenski srodnu skupinu indoeuropskih naroda, čija je pradomovina bila južna Švedska, Danska, Schleswig-Holstein i Sjevernonjemačka nizina. Iz tog područja su se mnogobrojna plemena već u prapovijesno vrijeme ...

                                               

Angli

Angli su bili Germani nepoznatog podrijetla, ali im se ime povezuje s pokrajinom Angeln u današnjoj Njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein. Angli su zajedno s Jutima, Sasima i Frizijcima germanska plemena koja su preko Sjevernog mora izvršili inv ...

                                               

Goti

Goti su germansko pleme, koje potiče iz Skandinavije, točnije iz Götalanda. Nakon seobe na jug uspostavili su kraljevstvo na području skitske zemlje. Ulijevali su veliki strah protivnicima svojim običajima žrtvovanja zarobljenika svom bogu rata.

                                               

Seoba Germana

Germani spadaju u indoeuropsku skupinu naroda, a Europu su naselili ekspanzijom sa Skandinavskog poluotoka. Sredinom 1. st. pr. Kr. Goti prelaze s poluotoka na područje ušća rijeke Visle. U svome naletu pokoravaju zatečena omanja plemena poput Ru ...

                                               

Indoiranski narodi

Ovo je glavno značenje pojma Arijci, za druga značenja pogledajte Arijci razdvojba Indoiranski narodi pripadaju podskupini Indoeuropljana, a karakterizira ih upotreba indoiranskih jezika.

                                               

Iranski narodi

Iranski narodi, jedna od dviju glavnih grana indoiranskih naroda, od suvremenih jezikoslovaca podijeljenih na dvije jezične skupine, to su: a) zapadna sa sjeverozapadnom i jugozapadnom podskupinom, a govore ukupno 72 različita jezika i brojne dij ...

                                               

Keltske nacije

U keltske nacije ubrajaju se narodi s područja sjeverozapadne Europe koji su, unatoč anglosaksonskoj i francuskoj invaziji i asimilaciji uspjeli donekle očuvati svoju varijantu keltskog jezika i druge kulturne stečevine kao što su umjetnost i knj ...

                                               

Velšani

Velšani keltska etničke skupine naseljena u Walesu. Govore velškim jezikom. Pretpostavlja se da Velšana ima 4.5-5 milijuna, a od čega u samom Walesu živi njih 2.5 milijuna. Ostatak živi u ostalim dijelovima Ujedinjenog kraljevstva, SAD i Novom Ze ...

                                               

Romanski narodi

Romanski narodi - Skupni naziv narodima indoerupske etno-lingvističke obitelji nastanjenih u zapadnoj i jugozapadnoj Europi. Romanski narodi vuku porijeklo od romaniziranih domorodačkih naroda što su bili nastanjeni na nekadašnjem području Rimsko ...

                                               

Slaveni

Slaveni su najbrojnija etnička i jezična skupina naroda u Europi. Govore slavenske jezike i uglavnom nastanjuju istok kontinenta, ali rasprostranjeni su i u Aziji sve do Tihog oceana. Pojam "Slaven" je opširan i ne podrazumijeva pripadnost niti r ...

                                               

Austroslavizam

Austroslavizam označava političku koncepciju rješenja slavenskog problema u Austrijskoj, odnosno Austro-Ugarskoj Monarhiji. Austroslavističku ideju, kao protutežu panslavizmu je prvi izložio Karel Havlíček Borovský 1846. god., da bi ubrzo potom č ...

                                               

Istočni Slaveni

Istočni Slaveni su zbirni naziv za Ruse, Bjeloruse i Ukrajince. Oko 55.000 Rusina se identificira posebnom nacijom, dok se ostatak smatra subetnosom ukrajinske nacije. Istočnoslavenske kulture i jezici su medusobno slični no razlike postoje i one ...

                                               

Južni Slaveni

Južni Slaveni južni su ogranak slavenske grane Indoeuropljana, nastanjen od alpskog područja južno od Drave na jug do Grčke, i od jadranske obale na istok do obala Crnog mora južno od Dunava, ali uključujući područja sjeverno od Save i Dunava u P ...

                                               

Kraljevstvo Slavena

Kraljevstvo Slavena skraćeno je ime djela benediktinskog i povjesničara Mavro Orbini. Puno ime djela Kraljevstva Slavena danas se ponekad pogrešno naziva Sklavoni. Objavljen je u Pesaru 1601. Kraljevstvo Slavena napisano je u duhu kasne renesanse ...

                                               

Panslavizam

Panslavizam bio je oblik pan-pokreta. Pojavio se početkom 19. stoljeća kao romantični nacionalizam. Cilj mu je bio kulturno, vjersko i političko jedinstvo svih Slavena u Europi. Politička je i kulturna ideja i pokret, koji je težio ujedinjavaju s ...

                                               

Brsjaci

Brsjaci su bili južnoslavensko pleme koje se prvi put spominje pod imenom Verzeti ili Velegezeti u djelu Čuda sv. Dimitrije, vezano za opsadu Soluna. U 799. godini, slavenski knez Akamir zajedno sa Heladicima organizira urotu protiv bizantske car ...

                                               

Dagestanski narodi

Dagestanski narodi, jedna od dviju glavnih grana nahsko-dagestanskih naroda naseljenih u sjeveroistočnom Kavkazu. Dagestanska grana sastoji se od tri glavne skupine od kojih svaka obuhvaća po nekoliko naroda. To su: 1) Laksko-darginski narodi: La ...

                                               

Himalajski narodi

Himalajski narodi, velika skupina naroda tibetsko-burmanske porodice raširenih po planinskim područjima Himalaje u Nepalu, Butanu i Indiji. Himalajski narodi služe se sa 145 jezika obuhvaćena u dvije velike skupine: Mahakiranti i Tibeto-Kanauri i ...

                                               

Sjevernoasamski narodi

Sjevernoasamski narodi, narodi koji se služe sjevernoasamskim jezicina, jednoj od glavnih skupina tibetsko-burmanske etnolingvističke porodice. Sjevernoasamski narodi žive najvećim dijelom u sjevernom Assamu i susjednim krajevima Kine gdje su poz ...

                                               

Nilsko-saharski narodi

Istočnosudanski narodi, porodica crnačkih naroda iz istočne Afrike koja je prema Westermannu dio veće Sudanske porodice. Rasno su najsrodniji Zapadnosudanskim narodima, u novije vrijeme nazivanim Nigersko-kongoanskim. Istočnosudanski crnci poznat ...

                                               

Zapadnosudanski narodi

Zapadnosudanski narodi je porodica crnačkih naroda Afrike nastanjenih u sub-saharskom području, pa na jug do zemlje Bantua, koji se služe jezicima istoimene porodice. U novijoj klasifikaciji terminom Niger-Congo obuhvačena je i velika skupina Ban ...

                                               

Adamawa-ubangijski narodi

Adamawa-ubangijski narodi, grupa crnačkih naroda i plemena koji jezično čine jednu od 9 grana zapadno-sudanskih naroda i jezika, raširenih kroz istočnu Nigeriju, sjeverni Kamerun, jugozapadni Čad i zapadnu Srednjoafričku Republiku. Ova grupa dije ...

                                               

Benue-kongoanski narodi

Benue-kongoanski narodi, velika grana Zapadnosudanskih naroda koji govore jezicima benue-kongoanske jezične skupine. Narodi koji joj pripadaju govore preko 970 jezika na područjima središnje i južne Afrike. Jezično se dijele na nekoliko glavnih s ...

                                               

Gur

Gur, grana zapadnosudanskih naroda naseljenih u području država Burkina Faso i sjeverne Gane i Togoa. Oko 20.000.000 ljudi govori 96 jezika koji pripadaju porodici gur. Glavni predstavnici su plemena koja govore jezicima skupina Bariba, Bwamu, Ku ...

                                               

Kru

Kru je jedna od devet glavnih grana zapadnosudanskih naroda rasprostranjenih po šumovitim područjima jugozapadne Obale Slonovače i južnog dijela Liberije. Glavna plemena su: Aizi, Bassa, Grebo, Kru, Bakwé, Bete, Dida, Grebo, Kwadia, Kuwaa, Wobe, ...

                                               

Mande

Mande ili Manden je grana zapadnosudanskih naroda, koji žive u manje-više pograničnim predjelima jugoistočnog Senegala, Gambije, južne Mauritanije, jugozapadnog Malija, istočne Gvineje, sjevernih i istočnih krajeva Sijera Leone, sjevernoj Liberij ...

                                               

Kam-Tai

Kam-Tai, etno-lingvistička skupina koja obuhvaća mnogobrojne tajske narode i jezike raspršene po Indokini i Kini. Jezično su podijeljeni na dva veća i jedan manji ogranak, to su Be-Tai, Kam-Sui i Lakkja. Ogranak Be-Tai dalje se grana na tajske na ...

                                               

Ugrofinski narodi

Ugrofinski narodi je jedna od dviju glavnih grana Uralskih naroda naseljenih od današnje Finske pa na istok do Oba. Ugrofinci se dalje dijele na ugarski i finski ogranak, od kojih se svaki sastoji od nekoliko naroda. Svih skupa naroda koji govore ...