ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361
                                               

Katukina (jezična porodica)

Catuquinean, porodica indijanskih jezika u džunglama zapadnog bazena Amazone, u brazilskim državama Amazonas i Acre. Ova plemena zbog izoliranosti slabo su poznata. Predstavnici su: Amena-Diapá, Ben-Diapá, Burué, Canadiapa, Kadiú-Diapá ili Cadiud ...

                                               

Kawaiisu

Kawaiisu /Ime je došlo iz jezika Yokuts Indijanaca,značenje nije poznato. Sami sebe nazivaju Nuooah ili the People. / Pleme Shoshonean Indijanaca sa Tehachapi Mountainsa u Kaliforniji, iz skupine šošonskih Indijanaca, Južnih Numic govornika, srod ...

                                               

Kawarakish

Kawarakish, jedan od dva ogranka Pitahauerat ili Tappage Pawnee Indijanaca. Druga skupina bila je Pitahauerat vlastiti. Kawarakishi su mogučće bili stranoga porijekla. Prema Georgu E. Hydeu njihovo ime je iz jezika Wichita, a sastoji se od dviju ...

                                               

Kecoughtan

Kecoughtan, maleno pleme konfederacije Powhatan koje je 1607. živjelo na ušću rijeke James na mjestu dašnjeg okruga Elizabeth City u Virginiji. Njihovo naseljen zabilježeno je pod imenom Kicotan. Prve kontakte imaju sa kapetanom Johnom Smithom, v ...

                                               

Kečua (jezična porodica)

Quechuan, jedna od najznačajnijih etno-lingvističkih porodica južnoameričkih indijanskih jezika i naroda sa andskog područja Perua, kao i susjednih država, gdje su se kroz povijest naseljavali ekspanzivnom politikom Inka. Quechúa Indijanci nastal ...

                                               

Kekawaka

Kekawaka. -Skupina manje-više srodnih indijanskih bandi nastanjenih u Kaliforniji u susjedstvu Wailaki i Lassik Indijanaca. Bande i plemena Kekawaka Swanton klasificira u Wailakije, po drugim autorima čine posebne skupine, i možda samostalna plem ...

                                               

Kenpesqt

Kenpesqt, banda Shuswapa iz skupine North Thompson Division Shuswap ili Tekkakalt. Za njih se kaže da su ogranak bande Upper North Thompson i Sxstélenemx koji rane 1900. migriraju duž dolina rijeka Columbia i Canoe u područje Windermerea, gdje se ...

                                               

Keskaechquerem

Keskaechquerem, jedna od ranih bandi Algonquian Indijanaca sa Long Islanda koje Sultzamn smatra dijelom plemena Unami, dok ih drugi autori smatraju plemenom koje će poslije biti poznato kao Canarsee. Keskaechqueremi još 1636., kaže povjesničar Dr ...

                                               

Kespekewaq

Kespekewaq, jedan od sedam distrikata Micmac Indijanaca iz Kanadske provincije New Brunswick. Danas ovaj distrikt naseljavaju suvremene bande Eskinuopitijk Burnt Church First Nation ili Esgenoôpetitj, Kékwapskuk Pabineau First Nation, Keskapekiaq ...

                                               

Kewevikopaya

Kewevikopaya, jedan od tri glavna ogranka Yavapai Indijanaca, koje čine zajedno sa skupinama ranije nazivanim Cruzados i Tejunas. Gifford Kewevikopaye dijeli na dvije glavne bande medu koje prvo navodi Walkemapa locirani izmedu Miamia i Phoenixa ...

                                               

Keyauwee Indijanci

Keyauwee, pleme Siouan Indijanaca sa rijeke Uwharrie oko sadašnjeg High Pointa, odnosno na područjima današnjih okruga Guilford, Davidson i Randolph u Sjevernoj Karolini i uz rijeku Pee Dee u Južnoj Karolini. U drugoj polovici 18 stoljeća vjeroja ...

                                               

Khemnichan

Khemnichan /= mountain-water wood, jedna od bandi Mdewakanton Indijanaca, koja je prema Pikeu 1811. živjela u selu kod jezera Pepin u Minnesoti, na mjestu sadašnjeg Red Winga. Poglavica im je tada bio Tatankamani ili Walking Buffalo, a 1820. Red ...

                                               

Kichai Indijanci

Kichai /od Kitsäsh, njihovo vlastito plemensko ime, pleme američkih Indijanaca porodice Caddoan sa gornjih voda Red Rivera u Louisiani i na jug do izvora Trinity Rivera u Teksasu. Njih prvi susreću Francuzi 1701. u Teksasu. Nešto kasnije, 1719. J ...

                                               

Kickapoo

Kickapoo /od Kiwigapawa, he stands about, ili he moves about, standing now here, now there. / Pleme Algonquian Indijanaca u jugozapadnom Wisconsinu kamo su pod pritiskom potisnuti iz sjeverozapadnog Ohia i južnog Michigana u području izmedu jezer ...

                                               

Kicked-in-their-Bellies

Erarapīo, jedna od tri bande Crow Indijanaca, jezična porodica Siouan, koji su zajedno sa bandom A`carahō ili Many-Lodges kolektivno nazivani i Mountain Crow ili Planinske Vrane, te zajedno sa Dung-On-The-River-Banks ili River Crows u području ri ...

                                               

Kikatsik

Kikatsik, naziv za jednu skupinu Shasta Indijanaca u dolinama rijeka Shasta i Klamath od Hot Springsa do Scott Rivera, Kalifornija. U ranim izvještajima dobivali su različita imena, medu kojima i Autire i Edhowe, što dolazi od Ahótidĕ’ĕ, Shasta n ...

                                               

Kikiallus

Kikyalus, pleme Salishan Indijanaca, ogranak Lower Skagita, koji su nekada živjeli u dva sela blizu današnjeg Mount Vernona na donjem Skagitu i obližnjem otoku Camano Island, na podrućju Puget Sounda, Washington. Hodge ih locira na ušću Skagita i ...

                                               

Kiliwi Indijanci

Kiliwi su pleme Yuman Indijanaca sa sjevera poluotoka Baja California danas nastanjeni tek u nekoliko kuća po selima Arroyo León, Agua Escondida i La Parra u meksičkoj državi Baja California Norte. U travnju 1867 posjetio ih je William More Gabb ...

                                               

Kilutsai

Kilutsai, naziv za jednu obitelj i selo Tsimshian Indijanaca sa sjeverozapadne obale Britanske Kolumbije u Kanadi blizu Matlakatle. Ime im dolazi od gyilōtsä′r. Naziv se danas javlja u obliku Gilutsaaẅ a označava jedno od devet plemena Tsimshiana ...

                                               

Kings River Yokuts

Kings River Yokuts, zbirno ime za grupu plemena američkih Indijanaca iz doline rijeke Kings u američkoj državi Kalifornija. Jezično pripadaju porodici mariposan i široj grupi plemena Chukchansi koja govore dijalektima istog jezika. U Kings River ...

                                               

Kiowa

Kiowa je ratoborno nomadsko pleme prerijskih Indijanaca koje je iz područja Crnih planina prodrlo na jug i zavladalo južnim prerijama.

                                               

Kiowa Apache

Kiowa Apache, Maleno pleme Athapaskan Indijanaca iz grupe Apača, koje je u 19. stoljeću lutalo s Kajova Indijancima kroz današnju jugozapadnu Oklahomu, i području Penhandlea u Texasu. Sami sebe oni zovu Naishandina ili po Swantonovoj varijanti il ...

                                               

Kitanemuk

Kitanemuk, pleme američkih Indijanaca iz skupine Sjeverni Takic s gornjeg toka rijeke Tejon i Paso Creeka u južnoj Kaliforniji te u plninama Tehachapi. Kitanemuki su po jeziku srodni pelmenima Serrano, Vanyume i Alliklik. Pretpostavlja se da su u ...

                                               

Kitkehahki

Kitkehahki je jedna od četiri nezavisne konfederirane bande Pawnee Indijanaca u području rijeke Republican, pritoci Kansas u Kansasu, po kojoj su poznati i kao Republican Pawnee, porodica Caddoan, i gdje su se jedno vrijeme nalazila njihova sela. ...

                                               

Kitzilas

Kitzilas /=people of the canyon, i.e. rijeke Skeena, jedna od lokalnih skupina Tsimshian Indijanaca, porodica chimmesyan, koji su živjeli u dva grada koji su po njima nosili imena. Prvi se nalazio upravo iznad kanjona rijeke Skeene u Britanskoj K ...

                                               

Kitzimgaylum

Kitzimgaylum / = people on the upper part of the river. - Boas, jedna od skupina Tsimshian Indijanaca i njihov istoimeni grad na sjevernoj obali rijeke Skeena u Britanskoj Kolumbiji, Kanada. Njihovo porijeklo nije cimšijansko, nego od Tongass Ind ...

                                               

Kiyuksa (Mdewakanton)

Kiyuksa / to break in half, ili Breakers of the law or custom, jedna od bandi Mdewakanton Siouxa čije je glavno selo bila Winona na mjestu današnjeg grada Winona na rijeci Mississippi u američkoj državi Minnesota. Prema Pikeu oni 1811. žive na go ...

                                               

Kiyuksa (Oglala)

Kiyuksa /Breaks-his-own; break-their-own-customs ili cut band, Cut Offs/ jedna od bandi Oglala Indijanaca. Kiyuksa su uajedno sa bandama Payabya ili Pushed Aside i Tapishlecha ili Split Liver činili polovicu plemena Oglala nazivanu Bear People. V ...

                                               

Klamath

Klamath je sjedilačko Lutuamian pleme s močvara i jezera Klamath, te uz rijeke Williamson i Sprague u jugozapadnom Oregonu. Danas žive uz jezero Klamath s plemenima Yahuskin i Modoc; 3.500.

                                               

Klickitat

Klickitat, pleme američkih Indijanaca porodice Shahaptian naseljeno u ranom 19. stoljeću u i kod današnjeg okruga Klickitat i u okrugu Skamania u Washingtonu, a danas na rezervatu Yakima u istoj državi. Prema skromnom Mooneyu populacija Klikitata ...

                                               

Koasati

Swanton za ranu lokaciju Koasatija navodi mjesto gdje se spajaju Coosa i Tallapoosa, a najpoznatije selo Wetumpka, na istočnoj obali Coose u okrugu Elmore. Wetumpka se kasnije podijelila na Big Wetumpka, gdje je suvremena Wetumpka, i Little Wetum ...

                                               

Kohani

Kohani. – pleme Karankawa, prvi puta se spominje u ranom 18. stoljeću na teksaškoj obali blizu zaljeva Matagorda. U to doba oni su se prostirali sve do izmedu rijeka Colorado i Guadalupe, kasnije ih nalazimo zapadno sve do zaljeva Aransas. Godine ...

                                               

Kohuana Indijanci

Kohuana, pleme Yuman Indijanaca u 2. polovici 18. stoljeća naseljeno na istočnoj obali rijeke Colorado, nešto niže od ušća Gile u Arizoni, Kaliforniji. Najbliži srodnici bijahu im Halyikwamai. Hernando de Alarcón naziva ih imenom Coana. Kasnije 1 ...

                                               

Koluschan

Koluschan je porodica sjevernoameričkih indijanskih jezika koja čini jednu od 4 glavnih grana Velike porodice Na-Déné. Porodica Koluschan dobila je ime po Tlingit Indijancima koje su Rusi nazivali Kolusch, Kolosh i slično. Porodica obuhvaća jezik ...

                                               

Komanči

Comanche Pleme američkih Indijanaca nastanjeno to Tijekom 19. stoljeća u južnim prerijama zapadnog Teksasa, danas žive u Oklahomi s plemenima Kiowa i Kiowa Apache. Komanči po jeziku pripadaju porodici Juto-astečki, točnije grani pravih Šošona.

                                               

Konkow

Konkow je pleme Maidu Indijanaca, porodica Pujunan, nastanjeno u Kaliforniji uz pritoke Feather Rivera, sadašnji okrug Butte. Prvi kontakt sa Europljanima imaju 1830 tih godina kada ih mnogo stradava od raznih bolesti. Dvadeset godina kasnije nji ...

                                               

Konteelhtc-kiiyaahaang

Konteelhtc-kiiyaahaang, ili Little Valley banda, banda Kato Indijanaca, porodica Athapaskan iz sjeverozapadne Kalifornije u Little Valley dolini i dolini Ten Mile Creeka, sjeverno od Long Valleya, uključujući i sela sa ušća Streeter i Lewis Creek ...

                                               

Koroa

Koroa /Značenje imena je nepoznato/ Pleme američkih Indijanaca porodice Tonikan, nastanjeni u drugoj polovici 17. i ranom 18 stoljeću na obalama donjeg Mississippija u Mississippiju i Louisiani, osobito na donjem toku rijeke Yazoo. Prema Mooneyev ...

                                               

Kotsoteka

Kotsoteka, jedna od vodećih bandi Komanča koji su bili locirani na području sadašnje zapadne Oklahome, napose duž rijeke Canadian, gdje su često logorovali. Godine 1745 prelaze preko rijeke Arkansas i upadaju na područje Novog Meksika, a odatle ć ...

                                               

Koyukon

Koyukon /"people of Koyukuk River."/ pleme američkih Indijanaca iz grupe Khotana, nastanjeno južno od ušća Tanane i uz Koyukuk River na Aljaski. Swanton Koyukone dijeli na tri lokalne skupine, to su Kaiyuhkhotana s rijeke Yukon, izmedu Anvika i K ...

                                               

Koyukukhotana

Koyukukhotana, jedan od tri ogranaka Koyukon Indijanaca čija su se sela nalazila na rijeci Koyukuk, pritoci Yukona u unutrašnjosti Aljaske. Hodge njih i pleme Yukonikhotana naziva kolektivnim imenom Unakhotana. Koyukukhotane su imali 22 sela: Bat ...

                                               

Kuato

Kuato /= pulling up from the ground or a hole,/ jedna od sedam bandi Kiowa Indijanaca, koja se odvojila od matične grupe 1780. na području današnje Montane, nakon čega je uništena od Sioux-a. Govoriili su donekle drugačijim dialektom od ostalih K ...

                                               

Kuhlanapo

Kulanapo /od kuhla =žuti ljiljan Nymphaea polysepala i napo =village; odnosno" Water-lily village” ili" Water-lily people”, jedna od glavnih skupina Kulanapan Indijanaca koji su nekada živjeli u dolini Big Valleya na južnoj obali jezera Clear Lak ...

                                               

Kuitsh

Kuitsh Pleme Yakonan Indijanaca sa donjeg toka rijeke Umpqua u Oregonu, na obje obale i oko 30 milja od njenog ušća uzvodno. Prema Dorseyu ova sela su se zvala, viz.: Chitlatamus, Chukhuiyathl, Chukukh, Chupichnushkuch, Kaiyuwuntsunitthai, Khuwai ...

                                               

Kulanapa (jezična porodica)

Kulanapan je porodica indijanskih jezika iz Kalifornije koja obuhvaća jezike Pomo Indijanaca, nekada podijeljenih u nešto manje od 30 plemena, danas 72. Porodica Kulanapan svrstava se Velikoj porodici Hokan. Predstavnici su: Balló Kaì Pomo, Batem ...

                                               

Kulchana

Kulchana /u jeziku Ahtena = strangers,/ je pleme Athapaskan Indijanaca s gornjeg toka Kuskokwima na Aljaski koji su svojevremeno pripisivani kao dio Ahtena, na što je Osgood 1936. rekao an erroneous generalized extension of the Ahtena people. Kol ...

                                               

Kutcha-kutchin

Kutcha-kutchin, pleme Athapaskan Indijanaca zvano i Yukon Flats Kutchin, nastanjeno u dolini Yukona i rijeci Porcupine na Aljaski. Ovo pleme nije bilo brojno. Prema kompaniji Hudson Bay, šest Kutchin plemena u Fort Yukonu 1858. godina imalo je te ...

                                               

Kuyuidika

Kuyuidika /sucker-eaters ili cui-ui eaters, banda Paviotso Indijanaca koji su živjeli blizu Wadswortha na rijeci Truckee u Nevadi. Razni autori nazivali su ih: Coo-er-ee Campbell, 1866, Coóyuweeweit Powers, 1876, Ku-yu-i-di-ka Powell, 1881, Wun-a ...

                                               

Kwaiailk

Kwaiailk /izgovor kvajailk/ Indijansko pleme porodice Salishan s gornjeg toka rijeke Chehalis u Washingtonu. Pleme je općenito poznato kao Upper Chehalis a prvi su im rodaci Lower Chehalis, danas nastanjeni na rezervatu Chehalis, utemeljenim za n ...

                                               

Kwaiantikwokets

San Juan Južni Pajuti, maleno pleme američkih Indijanaca iz grupe Južnih Pajuta, porodica Shoshonean, naseljeno posljednjih nekoliko stotina godina u sjevernoj Arizoni na području današnjeg rezervata Navaho i susjednom području Utaha. San Juan Pa ...