ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 344
                                               

Skupina Tolić – Oblak

Ovo je bila hrvatska gerilska paravojna skupina koja je ušla na područje Jugoslavije, točnije Hrvatske 7. srpnja 1963., radi pokretanja oružanog ustanka s ciljem stvaranja samostalne hrvatske države. Predvodili su ju Ilija Tolić i Josip Oblak, po ...

                                               

Stratište kod Crngroba

Stratište kod Crngroba kraj Škofje Loke je stratište na kojem je ubijeno svibnja 1945. više od 2000 Hrvata. Po mnogim se detaljima može doći do zaključaka da je Crngrob bio pratnje dužnosnika Vlade NDH, nižih i viših službenika i njihovih obitelj ...

                                               

Dražen Tapšanji

Dražen Tapšanji, hrvatski politički emigrant i revolucionar. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Zajedno s još devetoricom hrvatskih domoljuba bio je dijelom hrvatske gerilske skupine, Skupine Tolić - Oblak koja je 7. srpnja 1963. u ...

                                               

Ilija Tolić

Ilija Tolić, hrvatski politički emigrant i gerilac. Iz Jugoslavije je pobjegao 1956. godine. Bio je jednim od utemeljitelja Hrvatskog revolucionarnog bratstva 1961. godine. Predvodio je zajedno s Josipom Oblakom hrvatsku protu-režimsku gerilsku s ...

                                               

Mirko Vlasnović

Mirko Vlasnović, bio je hrvatski politički emigrant i revolucionar. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva koji je bio u Bugojanskoj skupini. Predao se je jugoslavenskim vlastima u rodnom selu Zemuniku Gornjem. Sudio mu je vojni sud u S ...

                                               

Stanko Zdrilić

Stanko Zdrilić, hrvatski politički emigrant i revolucionar. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Zajedno s još devetoricom, bio je dijelom hrvatske gerilske skupine, Skupine Tolić - Oblak koja je 7. srpnja 1963. ušla na područje Jugo ...

                                               

Nikola I. Bánffy

Nikola I. Bánffy je bio slavonski ban godine, i ban cijele Slavonije i Hrvatske, član hrvatske plemenitaške obitelji Bánffyja. Otac banova Stjepana II. i Ivana. Župan Zaladske županije 1324.–43. i 1349.–51. Dužnost slavonskog bana obnašao je od 1 ...

                                               

Ivan Coronini

Ivan grof Coronini-Cronberg, general, hrvatski ban od 1859. do 1860. godine. Kada je na prijedlog ratnoga ministra kralj 31. prosinca 1849. odredio da se u Temišvaru ustanovi banatsko-srpsko zemaljsko-vojničko upraviteljstvo, pod koje će spadati ...

                                               

Ladislav Hunjadi

Ladislav Hunjadi, ugarski velikaš i državnik rumunjskog podrijetla. Bio je stariji sin erdeljskog vojvode Janka Hunjadija i Elizabete Szilágyi i brat Matije Korvina, kasnijeg hrvatsko-ugarskog kralja. Godine 1453. imenovan je hrvatsko-dalmatinski ...

                                               

Matija Gereb

Matija Gereb de Wingarth je bio hrvatski ban. Dužnost je obnašao od 1483. - 1489. godine. Nosio je naslov bana Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. U hrvatskim je listinama nosio naslov ban rusagov Dalmacije i Hrvat i slovinskoga. Na mjestu bana je d ...

                                               

Antun Mihalović

Antun pl. Mihalović, pravnik i političar, bio je posljednji hrvatski ban prije raspada Austro-Ugarske Monarhije. Bansku je dužnost vršio od 1917. do 1919. godine.

                                               

Ivan Paleček

Ivan Paleček, hrvatski pravnik i političar. Dužnost bana Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije vršio je tijekom 1919. godine.

                                               

Pavao Čupor Moslavački

Pavao Čupor Moslavački je bio hrvatski plemenitaš iz obitelji Čupora Moslavačkih. Bio je visoki dužnosnik. Obnašao je dužnost slavonskog bana od 1412. do 1415. godine. Otac je kninskog, jurskog i zagrebačkog biskupa Demetrija. Zarobljen je u bitc ...

                                               

Hermann Ramberg

Hermann von Ramberg bio je austro-ugarski konjički general i kraljevski povjerenik s ovlastima bana Kraljevine Hrvatske i Slavonije tijekom 1883.

                                               

Gašpar Stankovački

Gašpar Stankovački, zagrebački biskup i hrvatski ban, porijeklom iz plemićke obitelji. Godine 1585. postao je prepoštom zagrebačkog Kaptola, a tri godine kasnije imenovan je za biskupa. Brinuo se za obnovu zagrebačke katedrale koja je stradala u ...

                                               

Ivan Šubašić

Ivan Šubašić, bio je hrvatski odvjetnik i političar, ban Banovine Hrvatske. Narodni zastupnik kotara Delnice, jedini ban Banovine Hrvatske od 1939. godine. Predsjednik izbjegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu postao je 1944. godine. S T ...

                                               

Toma I. Moslavački

Toma I. Moslavački je bio hrvatski plemenitaš iz obitelji Moslavačkih. Sin je Makarija I., rodonačelnika Moslavačkih, od kojih je prema nekim povjesničarima nastala obitelj Čupora Moslavačkih. 1221. godine zabilježen je kao prvi vukovski župan. N ...

                                               

Tomislav Tomljenović

Dr. Tomislav Tomljenović je bio hrvatski odvjetnik, političar. Bio je ban Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u dva navrata, a u drugom mandatu bio je posljednji čovjek koji je nosio tu titulu.

                                               

Bitka u Paškoj uvali

Bitka u Paškoj uvali bila je bitka u Hrvatskoj. Dogadaji bitke detaljno su opisani u povijesnom serijalu stripova Ivice Bednjanca. Ova je bitka samo jedna od mnogobrojnih bitaka izmedu Mletačke Republike i Hrvata.

                                               

Franjo Borelli Vranski (1704)

Franjo Borelli Vranski, "knez vranski". Naslov je stekao investiturom 1752. godine. Sin je mletačkog generala i zapovjednika kninske tvrdave i zasnivača hrvatskog ogranka normanske obitelji Borellija Vranskih, Bartula. Vranski feud koji je stekao ...

                                               

Gaštald

Gaštald je u ranom srednjem vijeku dužnosnik za dio kraljeva posjeda s civilnim, vojnim i sudbenim ovlastima u Lombardiji.

                                               

Lastovska bitka

Lastovska bitka, oružani sukob izmedu žitelja hrvatskog otoka Lastova i pomorskih snaga Mletačke Republike, koji se zbio u proljeće 1000. godine. Mlečani su opkolili utvrdeno naselje na otoku, probili obrambene linije i nakon žestoke borbe odnije ...

                                               

Mletački kolonat

Kolonat u Dalmaciji za vrijeme Mletačke vlasti ima temelj na antičkom kolonatu i bizantskoj emfiteuzi. Posjednici teže uspostavi feudalizma zapadno europskog tipa na svojim posjedima, uvodi se" zla petina".Splitski nadbiskup u Dilatu dobiva privi ...

                                               

Hrvatsko-mletački ratovi

Hrvatsko-mletački ratovi, višestoljetni niz periodičnih oružanih sukoba, koji su se na sjeveroistočnoj obali Jadranskog mora s duljim ili kraćim prekidima i s različitim intenzitetom vodili izmedu Hrvatskog Kraljevstva i Mletačke Republike. U te ...

                                               

Razgraničenje Turske i Mletaka u Dalmaciji

Granična linija izmedu mletačkog i osmanskog posjeda u Dalmaciji oblikovala se u prvim desetljećima 16. stoljeća i trajala je do kraja 18. stoljeća. Tijekom vremena granica se mijenjala s obzirom na trenutne vojno-političke prilike i odnose na Ba ...

                                               

Turska Hrvatska

Turska Hrvatska ime je koje su domaći i strani pisci, kartografi i znanstvenici od početka 17. stoljeća do uspostave austrougarske uprave u BiH označivali područje sjeverozapadne Bosne izmedu Une i Vrbasa koji su djelomično pripadali Kraljevini H ...

                                               

Bitka kod Žumberka

Osmanlije su prodrle na područje Slavonije, nakon čega su Osmanlije krenule u osvajanje ostalih dijelova Hrvatske. Osmanlije su prelazile područje Žumberka kako bi došli u Sloveniju gdje su imali pljačkaške pohode. Usput su pljačkali i krali na p ...

                                               

Durakbegović

Durakbegović, hrvatska begovska obitelj u južnoj Hrvatskoj. Poznata u 17. stoljeću. Potomci su kapetana Vrane Durak-bega 1639. Sin Muhamed-beg u razdoblju izmedu 1657. i 1685. obnašao visoke lokalne dužnosti. U nekoliko je navrata bio krčki i lič ...

                                               

Krčko-lički sandžak

Krčki ili Lički sandžak bila je upravna jedinica Osmanskog Carstva nastala izdvajanjem iz Kliškog sandžaka, a o godini njegova osnivanja mišljenja se razilaze. Osnovan je oko 1580. u vrijeme osnivanja Bosanskog pašaluka pod koji je potpao. Sjediš ...

                                               

Sandžak Začasna

Sandžak Začasna, sandžak Čazma, sandžak Pakrac, odnosno sandžak Cernik, kako se sve nazivao ovaj sandžak, bila je upravna jedinica Osmanskog Carstva u Slavoniji. Osnovan je 15. listopada 1557. godine, nakon što su za vrijeme Stogodišnjeg hrvatsko ...

                                               

Ustanak u sjevernoj Dalmaciji 1684.

Ustanak u sjevernoj Dalmaciji 1684. bio je ustanak hrvatske kršćanske raje u južnim hrvatskim krajevima pod osmanskom vlašću. Podigao ga je jeseni 1684. uskok Ilija Mitrović Janković. Uslijedio je nakon osmanskog poraza u opsadi Beča. Povodom odm ...

                                               

Povijest Istre

Istru naseljava u 11. stoljeću prije Krista prapovijesno pleme Histri, po kojima Istra i dobiva ime. Histri su se bavili lovom, ribolovom, stočarstvom, poljodjelstvom i trgovinom.

                                               

Družba sv. Ćirila i Metoda za Istru

Družba sv. Ćirila i Metoda za Istru bila je udruga za podupiranje razvoja hrvatskog i slovenskog školstva u Istri, utemeljena u Puli, 24. veljače 1893. godine. U Istri onog doba je civilna uprava bila u rukama talijanskih liberala, koji su opstru ...

                                               

Gotičke freske u Istri

Istarski poluotok ima dugogodišnju tradiciju u zidnom slikarstvu. Karolinško je razdoblje na više lokacija ostavilo primjere fresko-slikarstva toga doba. Otonska će umjetnost nastaviti koristiti motive i ornamente karolinške umjetnosti. Romanika ...

                                               

Pazinska knežija

Pazinska knežija je pravnopolitičko ime za dio Istre koji je od 12. stoljeća nadalje bio dio Istre u sastavu Svetog Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti - od 14. stoljeća u onom dijelu tog imperija koji je spadao u nasljedne zemlje kuće Habsburg, ...

                                               

Pazinske odluke

Pazinske odluke ili Rujanske odluke su manifestne odluke Narodnooslobodilačkog odbora za Istru usvojene u Pazinu 13. rujna 1943. i Sabora istarskih narodnih predstavnika od 26. rujna 1943. o sjedinjenju Istre s maticom domovinom.

                                               

Pavlinski samostan Sveta Jelena

Pavlinski samostan svete Jelene, rimokatolički samostan redovnika pripadnika Pavlinskog reda, koji se nalazio u mjestu Svetoj Jeleni kod Čakovca u Medimurju; danas je tu naselje i općinsko sjedište Šenkovec.

                                               

Glavni ustaški stan

Glavni ustaški stan bio je vrhovni organ jedine političke organizacije u NDH-a, dok je prije uspostave NDH bio vrhovni organ ustaške organizacije u emigraciji. Glavni ustaški stan činili su: poglavnik, doglavnici, poglavni pobočnici i povjerenici ...

                                               

Narcis Jeszensky

Narcis pl. Jeszensky, bivši austro-ugarski časnik, hrvatski politički emigrantski djelatnik slovačke nacionalnosti.

                                               

Rasovi

Rasovi je bio naziv koji se tijekom drugog svjetskog rata u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj odnosio na članove ustaškog pokreta koji su imali najveći utjecaj na poglavnika Antu Pavelića, bili od njegova neograničena povjerenja i imali su veliku samos ...

                                               

Strahote zabluda (Pavelić)

Strahote zabluda. Komunizam i boljševizam u Rusiji i u svietu, druga je knjiga ustaškog poglavnika Ante Pavelića. Po prvi puta izašla je 1938. godine, na talijanskom jeziku kao Errori e orrori. Communismo e bolscevismo in Russia e nel mondo. Obja ...

                                               

Ženska loza ustaškog pokreta

Ženska loza ustaškog pokreta je bila jedina dopuštena ženska organizacija u NDH. Ženski ogranak Hrvatske seljačke stranke, kao i društva poput Hrvatske žene morali su se priključiti tu organizaciju. U prvom planu pripadnice navedenog pokreta su s ...

                                               

Ahmadili

Ahmadili, poznati i kao atabegovi Marage, bili su plemićka obitelj odnosno lokalna iranska dinastija koja je vladala regijom Azarbajdžana približno od 1122. do 1221. godine. Njihovo podrijetlo je heterogeno: pretpostavlja se kako je riječ o Kurdi ...

                                               

Hazaraspidi

Hazaraspidi su iranska lokalna dinastija kurdskog podrijetla koja je od 1148. do 1424. godine vladala planinskim područjima Zagrosa u današnjim pokrajinama Fars i Luristan. Vjersko obilježje hazaraspidske dinastije bio je sunitski islam, a vladal ...

                                               

Sadžidi

Sadžidi su iranska lokalna dinastija koja je od 889. do 929. godine vladala područjima u današnjoj regiji Azarbajdžan. Vjerom su bili sunitski muslimani, a podrijetlom su iz centralnoazijske pokrajine Ušrusane koja je bila naseljena iranskim plem ...

                                               

Salaridi

Salaridi su iranska lokalna dinastija koja je od 941. do 979. godine vladala područjima u današnjoj Armeniji i iranskoj regiji Azarbajdžan. Bili su delamitskog podrijetla, a religijski su pripadali sunitskom islamu. Osnivač salaridske dinastije b ...

                                               

Lagertha

Lagertha je prema legendi vikinška žena ratnica s područja današnje Norveške i nekadašnja supruga slavnog Vikinga Ragnara Lothbroka. Njezina priča, kako ju je zabilježio kroničar Saxo Grammaticus u 12. stoljeću, može biti odraz priče o Thorgerdu, ...

                                               

Bernard od Italije

Bernard od Italije bio je kralj Langobarda 810. – 818.; sin kralja Pipina od Italije i njegove konkubine te unuk cara Karla Velikog. Izvanbračna djeca uglavnom nisu mogla postati vladari u to doba, ali je Karlo dopustio Bernardu da postane vladar ...

                                               

Lombardsko-venetsko Kraljevstvo

Lombardsko-venetsko Kraljevstvo uspostavljeno je odlukom Bečkog kongresa 9. srpnja 1815., a postojalo je sve do ulaska u sastav Kraljevine Italije. Kraljevstvom je vladala dinastija Habsburg, s prekidom od godinu i pol dana u razdoblju od ožujka ...

                                               

Ujedinjenje Italije

Risorgimento je bio pokret za ujedinjenjem Italije revolucionarnim putem u 19. stoljeću. Stvaranje Kraljevine Italije bio je rezultat napora talijanskih nacionalista i savojskih monarhista za stvaranjem ujedinjenog kraljevstva koje bi obuhvaćalo ...