ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 343
                                               

Hrvatska u Revoluciji 1848.

Kao i u većem dijelu Monarhije, i u Hrvatskoj je 1848. obilježena revolucionarnim gibanjima u kojima su istaknuti nacionalni, socijalni i politički zahtjevi. Hrvatski zahtjevi u velikoj su mjeri bili uvjetovani postavljanjem madarskih nacionalnih ...

                                               

Istarski sabor

Istarski sabor bio je predstavničko tijelo Istarske markgrofovije pod austrijskom upravom. Osnovan je 1861. godine. Formalno je djelovao do 1916. godine, iako je posljednja saborska sjednica održana 1910. Zasjedao je u Poreču, a potkraj 19. i na ...

                                               

Kistanje (sudbeni kotar)

Sudbeni kotar Kistanje bio je jedan od sudbenih kotara, koji su predstavljali manje upravno-teritorijalne jedinice nekadašnje Carevine Austrije u okvirima Austro-Ugarske monarhije. Zajedno sa sudbenim kotarima Benkovac i Obrovac činio je veću upr ...

                                               

Kraljevina Dalmacija

Kraljevina Dalmacija bila je austrijska krunska zemlja u Habsburškoj Monarhiji i Austro-Ugarskoj. Preustrojem Monarhije 1867. našla se u austrijskom dijelu, odvojena od Hrvatske i Slavonije. No, Dalmacija je pravno bila sastavni dio Trojedne Kral ...

                                               

Krvavi izbori u Bošnjacima 1897. godine

Krvavi izbori u Bošnjacima jest dogadaj koji se zbio 22. svibnja 1897., kad je na dan izbora za Sabor Kraljevine Hrvatske i Slavonije ubijeno osam osoba od protuhrvatski raspoloženog režima. Danas se 22. svibnja slavi kao Dan Općine Bošnjaci.

                                               

Madarolci

"Madarolci" je posprdni termin kojega je 1870 ih godina Ante Starčević koristio za dio hrvatske buržoazije koja je svoj socijalni boljitak tražila u služenju stranim interesima - u to vrijeme, madarskim i austrijskim - radije nego u promoviranju ...

                                               

Markgrofovija Istra

Markgrofovija Istra bila je teritorijalna jedinica u sklopu austrijske krunske zemlje Austrijsko primorje u Habsburškoj Monarhiji i Austro-Ugarskoj. Nastala je nakon ukidanja i razdvajanja Kraljevine Ilirije, koju su ustrojili Francuzi za Napoleo ...

                                               

Metkovski kotar

Metkovski kotar utemeljen je 1. studenog 1880. godine i bio je jedan od kotareva u austrijskoj carskoj pokrajini Dalmaciji. Upravno-administrativnom podjelom Dalmacije 1868. Donja Neretva pripala je Makarskom kotaru do 1. studenog 1880., kada je ...

                                               

Narodni pokret 1903. godine

Tijekom 1903. godine izbio je u Banskoj Hrvatskoj tzv. narodni pokret. Riječ je o otvorenom sukobu naroda s oružništvom i pobuni protiv vlasti širih razmjera, koju su poveli protivnici Khuenova sustava i madarske prevlasti. Ovi se dogadaji 1903 1 ...

                                               

Obrovac (sudbeni kotar)

Sudbeni kotar Obrovac bio je jedan od sudbenih kotara, koji su predstavljali manje upravno-teritorijalne jedinice nekadašnje Carevine Austrije u okvirima Austro-Ugarske monarhije. Zajedno sa sudbenim kotarima Benkovac i Kistanje činio je veću upr ...

                                               

Pag (sudbeni kotar)

Sudbeni kotar Pag bio je jedan od sudbenih kotara, koji su predstavljali manje upravno-teritorijalne jedinice nekadašnje Carevine Austrije u okvirima Austro-Ugarske monarhije. Zajedno sa sudbenim kotarima Biograd, Rab i Zadar činio je veću upravn ...

                                               

Politika novoga kursa

Politika" novoga kursa "je bila politički program dijela hrvatskih i srpskih političara iz banske Hrvatske i Dalmacije, oblikovan u prvom desetljeću XX. stoljeću, kojemu je primarni cilj bio ujedinjenje hrvatskih zemalja i poboljšanje njihova drž ...

                                               

Priješke lavandijere

Priješke lavandijere - U 19. i početkom 20. stoljeća mnoge su mještanke Preka zaradivale za život svojih obitelji pranjem rublja zadarskoj gospodi. O teškom životu preških pralja svjedoči i tragična smrt 16 lavandijera dana 2. studenog 1891. godi ...

                                               

Protumadarske demonstracije u Hrvatskoj 1883.

Protumadarske demonstracije u Hrvatskoj 1883. bile su skup protumadarskih manifestacija u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, koje su izbile zbog višegodišnje agresivne politike madarizacije, degradiranja i gospodarsko-politikog podčinjavanja Hrvat ...

                                               

Rab (sudbeni kotar)

Sudbeni kotar Rab bio je jedan od sudbenih kotara, koji su predstavljali manje upravno-teritorijalne jedinice nekadašnje Carevine Austrije u okvirima Austro-Ugarske monarhije. Zajedno sa sudbenim kotarima Biograd, Pag i Zadar činio je veću upravn ...

                                               

Levin Rauch

Levin barun Rauch de Nyek bio je obnašatelj banske časti za sklapanja hrvatsko-ugarske nagodbe i prvi hrvatski ban nakon 1868. Bio je i otac Pavla Raucha, hrvatskog bana 1908 1910.

                                               

Riječka rezolucija

Riječka rezolucija je politički dokument potpisan 3. listopada 1905. u Rijeci nakon dvodnevnoga sastanka hrvatskih i srpskih zastupnika iz pokrajinskih sabora u Dalmaciji i Istri te iz banske Hrvatske. Proizašla je iz politike" novoga kursa ", po ...

                                               

Spaljivanje madarske zastave u Zagrebu 16. listopada 1895.

Spaljivanje madarske zastave na Trgu bana Jelačića 16. listopada 1895. bio je izraz studentskog bunta protiv madarizacije u Hrvatskoj. Zagrebački sveučilištarci, prilično revoltirani diktatorskom politikom hrvatskog bana Khuena Héderváryja htjeli ...

                                               

Svibanjska deklaracija

Svibanjska deklaracija, poznata i kao Bečka ili Majska, programatska je izjava narodnih zastupnika Jugoslavenskog kluba u Carevinskom vijeću, parlamentu austrijskog dijela Austro-Ugarske. Pročitao ju je predsjednik Jugoslavenskog kluba Anton Koro ...

                                               

Zadar (sudbeni kotar)

Sudbeni kotar Zadar bio je jedan od sudbenih kotara, koji su predstavljali manje upravno-teritorijalne jedinice nekadašnje Carevine Austrije u okvirima Austro-Ugarske monarhije. Zajedno sa sudbenim kotarima Biograd, Pag i Rab činio je veću upravn ...

                                               

Zadarska rezolucija

Zadarska rezolucija je dokument prihvaćen u Zadru 17. listopada 1905. na sastanku 26 srpskih opozicijskih zastupnika iz Dalmacije, odnosno srpskih zastupnika u Carevinskom vijeću Austro-Ugarske s predstavnicima srpskih stranaka u Dalmaciji te ban ...

                                               

Zadarski kotar

Zadarski kotar je bio jedan od političkih kotara u austrijskoj carskoj pokrajini Dalmaciji. Obuhvaćao je sudbene kotare: Biograd, Pag, Rab i Zadar. Prostirao se je 1900. godine na 1635.74 km 2 i imao 75.322 stanovnika. Status grada imala su nasel ...

                                               

Zemaljska vlada Hrvatske, Slavonije i Dalmacije

Zemaljska vlada Hrvatske, Slavonije i Dalmacije bila je središnje izvršno tijelo u Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju od 1869. do 1918. godine. Bila je predvidena Hrvatsko-ugarskom nagodbom, a organizirana je na temelju zakonskog člana II. iz 1869 ...

                                               

Ženevska deklaracija (1918)

Ženevska deklaracija je sporazum sklopljen zadnjeg dana Ženevske konferencije, koja je trajala od 6. do 9. studenog 1918. izmedu predsjednika srpske vlade Nikole Pašića i predsjednika Narodnoga vijeća SHS Antona Korošeca, uz sudjelovanje predstav ...

                                               

Hrvatska u Kraljevini Jugoslaviji

Hrvatski sabor je donio odluku o prekidu svih državno-pravnih odnosa s Austro-Ugarskom, 29. listopada 1918. godine, čime je nastala prijelazna Država Slovenaca, Hrvata i Srba. Ona je sa zapada bila ugrožena od pobjedničke Italije, koja je zahtije ...

                                               

Dunavska banovina

Dunavska banovina je bila banovina Kraljevine Jugoslavije od 1929. do 1941. godine. Ova banovina se nalazila na području Srijema, Bačke, Banata, Baranje, Šumadije i Braničeva. Upravno sjedište banovine bio je Novi Sad i dobila je ime po Dunavu.

                                               

Hrvatska politička emigracija

Hrvatska politička emigracija je pojam kojim se obično označava skupine Hrvata raznih političkih struja i naraštaja koji su se od osnutka Kraljevine SHS 1918. sve do propasti realsocijalističke Jugoslavije, koja je započela 1990., u raznim zemlja ...

                                               

Hrvatski preporod u otporu šestosiječanjskoj diktaturi

Razdoblje od 1921. do 1929. godine u Kraljevini SHS može se s razlogomnazvati razdoblje lažnoga parlamentarizma, jer je Vidovdanski ustav, koji je bio na snazi, davao kralju neograničene vlasti. U višenacionalnoj se državi na svakome koraku očito ...

                                               

Hrvatsko narodno zastupstvo

Pod imenom Hrvatsko narodno zastupstvo okupljali su se u razdoblju Prve Jugoslavije zastupnici iz Hrvatske u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS odnosno Kraljevine Jugoslavije. Počinje nastupati pod tim imenom od 26. lipnja 1921. Tada su se u Zagre ...

                                               

Potres na Bilogori 1938.

Potres na Bilogori 1938. dogodio se 27. ožujka 1938. na gori Bilogori u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, magnitude 6.2 po Richteru. U selu Rakitnici bilo je srušeno 26 kuća, isto toliko je oštećenih, a čitava je ostala samo jedna zgrada od ukupno 80. N ...

                                               

Vladimir Sachs Petrović

Vladimir Sachs Petrović, hrvatski političar, po zanimanju odvjetnik. Po političkoj orijentaciji pravaš frankovac. U vrijeme Kraljevine SHS bio u političkoj emigraciji. Pripadao skupini emigranata koji se organiziraju u organizaciju Hrvatski emigr ...

                                               

Savska banovina

Savska banovina je bila banovina Kraljevine Jugoslavije od 1929. do 1939. godine. Banovina se nalazila na području današnje Hrvatske i dobila je ime po rijeci Savi. Administrativno područje Savske banovine je bio Zagreb. Stvaranje banovina - pa t ...

                                               

Senjske žrtve

Senjske žrtve naziv je za tragičan dogadaj 9. svibnja 1937. u Senju, kada su jugoslavenski žandari bez ikakvog povoda pucali na skupinu mladih Gospićana koji su s hrvatskom zastavom došli u Senj. Tom prigodom žandari su ubili šest mladića i jednu ...

                                               

Sibinjske žrtve

Sibinjske žrtve je dogadaj u Sibinju koji se dogodio 19. veljače 1935. godine, kada su mučki ubijeni hrvatski seljaci od protuhrvatski raspoloženog režima Kraljevine Jugoslavije. Desetljećima se obilježava kao simbol domoljubne svijesti svih mješ ...

                                               

Vrbske žrtve

Vrbske žrtve je dogadaj u Brodu koji se dogodio 20. veljače 1935. godine kada su hrvatski seljaci iz Gornje Vrbe i Ruščice prosvjedujući protiv velikosrpskog terora dočekani ispred Gradskog groblja od srpske žandarmerije, te tamo prebijeni i mučk ...

                                               

Spomenik palim borcima u Cresu

Spomenik palim borcima u Cresu podignut je 1975. godine na Šetalištu 20. travnja. Dizajn potpisuje akademski slikar Mate Solis iz Cresa. Na svečanosti, spomenik je službeno otvorio Josip Rodinis stariji. Na spomeniku su ispisana imena poginulih b ...

                                               

Bugojanska skupina

Hrvatske oružane postrojbe "Planinske lisice", poznatije kao Bugojanska skupina, odnosno Fenix skupina naziv je za hrvatsku domoljubnu paravojnu skupinu koja je ušla na područje Jugoslavije 20. lipnja 1972., s ciljem da pokrene pobunu i sruši Jug ...

                                               

Centar za kulturnu djelatnost omladine, Zagreb

Centar za kulturnu djelatnost omladine, Zagreb akronim CKDO, pa CKD, bio je specijalizirana ustanova Saveza socijalističke omladine Hrvatske u Zagrebu koja se bavila izdavaštvom, kazalištem, filmom, novinarstvom, politikom, filozofijom, književno ...

                                               

Mirko Fumić

Mirko Fumić, hrvatski politički emigrant i revolucionar. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Zajedno s još devetoricom hrvatskih domoljuba bio je dijelom hrvatske gerilske skupine, Skupine Tolić - Oblak koja je 7. srpnja 1963. ušla ...

                                               

Duro Horvat

Duro Horvat, bio je hrvatski politički emigrant i revolucionar. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva koji je bio u Bugojanskoj skupini. Jugoslavenske su ga 2. srpnja 1972. postrojbe zarobile kod Jablaničkog jezera. Sudio mu je vojni s ...

                                               

Jugoslavizacija

Jugoslavizacija bila je pokušaj stvaranja zajedničkog južnoslavenskog etničkog identiteta tzv. Jugoslavenstva ". Obuhvaća i uvodenje umjetno stvorenog srpskohrvatskog jezika. Umjetno stvarano jugoslavenstvo ne treba miješati s izvornom južnoslave ...

                                               

Viktor Kancijanić

Viktor Kancijanić, bio je hrvatski politički emigrant, revolucionar. Brat je dugogodišnjeg generalnog vikara Puljsko-porečke biskupije Marija Kancijanića.

                                               

Vejsil Keškić

Vejsil Keškić, bio je hrvatski politički emigrant i revolucionar. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva koji je bio u Bugojanskoj skupini "Planinskim lisicama". Jugoslavenske su ga postrojbe zarobile kod Prozora 29. lipnja 1972. godine ...

                                               

Križari (gerila)

Križari poznati i kao škripari", špiljari", te "ustaški zeleni kadar" je naziv za gerilske grupe koje su preostale u Hrvatskoj nakon razbijanja vojnih postrojbi NDH, a koje su još neko vrijeme izolirano djelovale od 1945. do 1950. godine. Uglavno ...

                                               

Vlado Leko

Vlado Leko, hrvatski politički emigrant i revolucionar. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Zajedno s još devetoricom hrvatskih domoljuba bio je dijelom hrvatske gerilske skupine, Skupine Tolić - Oblak koja je 7. srpnja 1963. ušla n ...

                                               

Ivan Matičević

Ivan Matičević, hrvatski politički emigrant i gerilac. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Zajedno s Matom Prpićem činio je hrvatski protu-režimski gerilski dvojac Matičević - Prpić koji je slijedio primjer Bugojanske skupine. Djelo ...

                                               

Josip Oblak

Josip Oblak, hrvatski politički emigrant i gerilac. Iz Jugoslavije je pobjegao 1958. godine. Bio je jednim od utemeljitelja Hrvatskog revolucionarnog bratstva 1961. godine. Predvodio je zajedno s Ilijom Tolićem hrvatsku protu-režimsku gerilsku sk ...

                                               

Krešimir Perković

Krešimir Perković, hrvatski politički emigrant i revolucionar. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Zajedno s još devetoricom hrvatskih domoljuba bio je dijelom hrvatske gerilske skupine, Skupine Tolić - Oblak koja je 7. srpnja 1963. ...

                                               

Branko Podrug

Branko Podrug, hrvatski politički emigrant i revolucionar. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Zajedno s još devetoricom, bio je dijelom hrvatske gerilske skupine, Skupine Tolić - Oblak koja je 7. srpnja 1963. ušla na područje Jugos ...

                                               

Mate Prpić

Mate Prpić, hrvatski politički emigrant i gerilac. Bio je članom Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Zajedno s Ivanom Matičevićem činio je hrvatski protu-režimski gerilski dvojac Matičević - Prpić koji je slijedio primjer Bugojanske skupine. Djel ...