ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 342
                                               

Srednjovjekovna hrvatska država

Srednjovjekovnom hrvatskom državom smatraju se neovisne ili djelomično neovisne države koje su utemeljili Hrvati, a koje nakon 1102. potpadaju pod vlast kralja Ugarske. Dok se povijest Primorske Hrvatske relativno dobro poznaje, o Panonskoj Hrvat ...

                                               

Viniha Lapčanin

Viniha je bio pripadnik Lapčana, jednog od dvanaest Hrvatskih plemena spomenutih u Pacta Conventi, koji je 1080-ih oženio Hrvatsku kraljevnu Klaudiju, kćer kralja Dmitra Zvonimira i Jelene Lijepe. Kao miraz za udaju svoje kčeri Dmitar Zvonimir je ...

                                               

Hrvatska u personalnoj uniji s Madarskom

Hrvatska je bila u personalnoj uniji s Madarskom od 1102. do 1527. godine. Do stvaranja personalne unije došlo je nakon sukcesijske krize i ratnih dogadanja krajem 11. i početkom 12. stoljeća u Hrvatskom Kraljevstvu. Prvi kralj iz dinastije Arpad ...

                                               

Babonići

Babonići su hrvatska velikaška obitelj koja se u izvorima javlja krajem 12. stoljeća. Posjedi obitelji prostirali su se na području srednjovjekovne Slavonije. Prvobitno područje roda bilo je u Goričkoj županiji.

                                               

Bitka kod Korčule (1298)

Bitka kod Korčule je ratni sukob koji se odvijao 8. rujna 1298., izmedu flote Mletačke Republike i Genove, u kojoj je sudjelovao i Marko Polo. Prema kronici bitka je započela nedjelju, 7. rujna 1298. te je trajala do pod kraj dana kada se od Mlje ...

                                               

Bitka kod Samobora

Bitka kod Samobora je ratni sukob koji se odvijao 1. ožujka 1441., izmedu snaga kraljice udovice Elizabete i poljskog kralja Vladislava Jagelovića. Uz Elizabetu je pristao Ulrik II. Celjski, a uz kralja Vladislava Jagelovića Stjepan Banić. Snagam ...

                                               

Stjepan Brodarić

Stjepan Brodarić Kasniji diplomat i humanistički pisac, najvjerojatnije je bio rodom iz plemićke obitelji koja je držala posjed Herešin kraj grada Koprivnice. On je 1498. postao zagrebačkim kanonikom, a 1500. se spominje kao lektor zagrebačkog ka ...

                                               

Gusići

Gusići, prema nekim izvorima Gušići su jedno od dvanaest starohrvatskih plemena, čiji su starješine imali značajnu ulogu u srednjovjekovnoj hrvatskoj državi, spadajući medu one povlaštene koji su imali pravo birati kralja. Pripadali su nižem plem ...

                                               

Iločki

Iločki, hrvatska velikaška obitelj koja je tijekom kasnog srednjeg vijeka, sve do početka 16. stoljeća, imala značajnu ulogu i utjecaj u političkom, kulturnom i društvenom životu u Hrvatskom Kraljevstvu u personalnoj uniji s Ugarskom, udarivši os ...

                                               

Kán

Obitelj Kán, madarska plemenita obitelj koja je dala banove Hrvatskoj i Slavoniji, vojvode Erdelju i palatine Ugarskoj u 13. i 14. stoljeću.

                                               

Koloman (herceg)

Koloman, ugarski kraljević, kralj Galicije i herceg "čitave Slavonije", odnosno Hrvatske iz dinastije Arpadovića. Drugi je sin hrvatsko-ugarskog kralja Andrije II. 1205 1235. i kraljice Gertrude Andechs-Meranski, te mladi brat kralja Bele IV. 123 ...

                                               

Kurjakovići

Kurjakovići Krbavski, hrvatska velikaška obitelj iz roda Gusića, koja je od početka 14. stoljeća držala Krbavsku župu i nosila titulu comes Corbavie. Bili su jedan od najodličnijih hrvatskih srednjovjekovnih velikaših rodova, a svoj uspon počeli ...

                                               

Napad Katalonaca na Vis 1483.

Napad se zbio 1483. godine. Premda je bio u sastavu moćne pomorske sile Mletačke Republike i što su Višani se povukli živjeti u unutrašnjost otoka, to ih nije spasilo od ovog napada. Katalonski napad je opustošio najveće viško naselje u unutrašnj ...

                                               

Nelipić

Nelipčići, hrvatska velikaška obitelj od roda Snačića koja je držala posjede na teritoriju cetinske županije. U povijesnim vrelima javlja se od sredine 13. stoljeća. Pretpostavlja se da su u rodu s obitelji cetinskog kneza Domalda.

                                               

Nikola III. Zrinski

Nikola III. Zrinski bio je sin Petra II. Zrinskog rodenog oko 1435. godine, koji je poginuo u bitki na Krbavskom polju 9. rujna 1493. godine. Bio je oženjen kneginjom Jelenom Karlović Krbavskom iz starohrvatskog plemena Gusića, sestrom bana Ivana ...

                                               

Prodaja Dalmacije Mlecima 1409.

Prodaja Dalmacije Mlecima, ponekad nazvana i sramnom prodajom Dalmacije, označava dogadaj u kojem su ugarski vladari prodali Dalmaciju Mlečanima, 207 godina nakon što je Hrvatska ušla u personalnu uniju s Madarskom. Dogodila se je 9. srpnja 1409. ...

                                               

Stjepan Prodavić

Obitelj Prodavić porijetlo vuće iz madarske velikaške obitelji Akoš koja se u uzvorima spominje već od 12. stoljeća, a čiji članovi su u 13. stoljeću i 14. stoljeću obnašali važne uloge u Hrvatsko-Ugarskom kraljevstvu. Posjede su imali u Ugarskoj ...

                                               

Susedgradsko-stubičko vlastelinstvo

Susedgradsko-stubičko vlastelinstvo bilo je srednjovjekovno vlastelinstvo na području današnih Zagrebačke županije, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije koje je nastalo u 14. stoljeću.

                                               

Varaždinska županija (1181. – 1850)

Ovo je članak o povijesnoj Varaždinskoj županiji iz vremena Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva i Kraljevine Hrvatske pod Habsburzima. Za njezinu sljednicu vidi: Varaždinska županija. Za suvremenu županiju vidi: Varaždinska županija. Varaždinska župani ...

                                               

Zagorska kneževina

Zagorska kneževina je bila upravna jedinica na prostoru Zagorja. Bila je to teritorijalno organizirana cjelina. Gradovi su predstavljali nekakve upravne jedinice unutar cjeline Zagorske kneževine. U povijesti je ovoj kneževini comitatu glavno mje ...

                                               

Žaba (župa)

Žaba je bila srednjovjekovna župa Humske zemlje. Prvi put se spominje u Ljetopisu popa Dukljanina u 12. stoljeću. Obuhvaćala je prostor oko planine Žabe koja je dijelila na kontinentalni dio sjeverno od planine i primorski južno od planine. Na sj ...

                                               

Antemurale Christianitatis

Latinski naslov Antemurale Christianitatis, je papa Lav X. dao Hrvatskoj godine 1519. u pismu banu Petru Berislaviću. To nije bio jedini naslov takvog tipa i on se pojavljuje i u drugih kršćanskih država u sukobu s Osmanlijama, kod Ugarske i Polj ...

                                               

Asan Arapović

Hasan aga Arapović je bio bogati zemljoposjednik i voda graničara Turskog Carstva u 17 stoljeću.Imao je svoje posjede u Zagvozdu, Župi i Grabovcu te svoju kulu u Vinica.Mjesto njegovog podrijetla je vjerojatno Mostar ili Ljubuški.Poslije njegove ...

                                               

Drašković

Drašković - prezime je hrvatske plemenitaške obitelji. Potječu od plemićkih rodova, točnije plemena Mogorovića ili Kršleca. U 15. stoljeću spominju se u Lici; pod turskim probojima i prvoj polovici 16. stoljeća preseljavaju u Pokuplje. Naslov bar ...

                                               

Juraj II. Drašković

Juraj II. Drašković, bio je hrvatski teolog, državnik i kardinal iz velikaške obitelji Drašković. Od 1567. do 1576. godine vršio je dužnost hrvatskog bana.

                                               

Grofovi Draškovići

Grofovi Draškovići su hrvatska velikaška obitelj koja je tijekom niza stoljeća imala značajnu ulogu u političkom, društvenom, kulturnom i gospodarskom životu hrvatskog naroda i hrvatske države u svim njenim vidovima postojanja.

                                               

Generalni providur Dalmacije

Generalni providur Dalmacije: Provveditore Generale di Dalmazia) bio je vrhovni predstavnik mletačke vlasti u Mletačkoj Dalmaciji, sa sjedištem u guvernerskoj palači u Zadru, tada glavnom gradu pokrajine. Funkcija generalnog providura za Dalmacij ...

                                               

Hreljac

Hreljac, stara je plemićka obitelj. Grbovnu povelju o ponovnoj dodjeli hrvatsko-ugarskog plemstva i grba podijelio je kralj Rudolf Jurju Hreljcu, u Plzenu, 24. prosinca 1599. godine. Plemstvo je proglašeno i potvrdeno u Hrvatskome državnom saboru ...

                                               

Hrvatska vojna krajina

Hrvatska vojna krajina, naziv za zapadni dio Vojne krajine u sastavu Habsburške monarhije, koji je do osnivanja militariziranog područja pripadao teritoriji Kraljevine Hrvatske. Potkraj 16. stoljeća počeo se, zbog porasta važnosti grada Karlovca, ...

                                               

Hrvatsko kraljevsko vijeće

Hrvatsko kraljevsko vijeće, odnosno Kraljevsko vijeće u kraljevinama Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji osnovala je kraljica Marija Terezija 1767. kao neku vrstu zemaljske vlade za Kraljevinu Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju, koje je po svom sastavu ...

                                               

Jelačići (plemstvo)

Jelačići su stara hrvatska plemićka obitelj čiji su pojedini članovi imali značajnu ulogu u odvijanju presudnih političkih i vojnih dogadaja u hrvatskoj povijesti. Nosili su plemićki naslov Jelačići od Bužima ili Jelačići Bužimski, prema naselju ...

                                               

Jelena Zrinska

Zarobljenu su groficu bečki carski vlastodršci zatočili u jednom austrijskom samostanu, gdje je, jedno vrijeme zajedno sa svoje dvoje djece, provela sedam godina. Za to se vrijeme njen suprug Thököly i dalje u sjeveroistočnoj Ugarskoj borio sa sv ...

                                               

Juraj Keglević

Juraj Keglević, poznat i kao Juraj Keglević Bužimski, je bio hrvatski plemić, podban i veliki župan. Potječe iz barunske obitelji Keglević.

                                               

Keglevići

Keglevići, hrvatska velikaška obitelj podrijetlom iz Kninske županije. Rodonačelnik obitelji je Petar, sin Kegela/Kegala/Xegala, iz roda Prklja/Perkalja. U izvorima iz 15. stoljeća zabilježeni su s pridjevkom Porički, prema posjedu u distriktu Un ...

                                               

Osmokruhovićeva buna

Osmokruhović ili Osmokruović, Stefan, veliki sudac Križevačke kapetanije, koja je obuhvaćala dio sjeverozapadne Hrvatske. Nazivao se i Osmokruh, Osmokrug i Osmokruč. Uz potporu koprivničkoga i ivaničkoga velikog suca pokrenuo je 1665. u Varaždins ...

                                               

Podsjedanje i osvojenje Sigeta

Podsjedanje i osvojenje Sigeta povijesno-literarni je spis autora Franje Črnka napisan hrvatskim jezikom negdje u ljeto 1568. godine, a govori o Opsadi Sigeta 1566. godine. Črnkovo djelo kroničarski vjerno iznosi tijek bitke videne očima jednoga ...

                                               

Poljička Republika

Poljica su bila administrativno područje pod samoupravom puka Poljica koji je svoju samostalnost - zapravo široku autonomiju srednjovjekovnog tipa - baštinilo od 13. stoljeća do okupacije Napoleonove vojske početkom 19. stoljeća. Naziv "Poljica" ...

                                               

Progon vještica u Hrvatskoj

Progon vještica u Hrvatskoj doživio je veliku prekretnicu u kao i u zapadnim europskim zemljama sredinom 15. stoljeća kada su crkvena inkvizicija i sudstvo svjetovne vlasti počeli masovno progoniti žene, koje su nazivane vješticama. Teritorijalno ...

                                               

Slavonska vojna krajina

Slavonska vojna krajina - naziv je dijela Vojne krajine koji je pripadao povijesnoj Slavoniji. Osmanlije su postupno zauzimali prostor srednjovjekovne Kraljevine Hrvatske, područje Kraljevine Slavonije. 1538. se je godine povećala obrambena snaga ...

                                               

Nikola VI. Zrinski

Nikola VI. Zrinski bio je sin Jurja IV. Zrinskog, glavnog kraljevskog rizničara, a unuk Nikole Šubića Zrinskog, sigetskog junaka. Njegov mladi brat Juraj V. bio je hrvatski ban. Boraveći pretežno na svom posjedu u Čakovcu, Nikola je živio u vrije ...

                                               

Zrinsko-frankopanska urota

Zrinsko-frankopanska urota, bio je pokret hrvatskog i ugarskog plemstva protiv apsolutističke politike Habsburgovaca u razdoblju od 1664. do 1671. godine. Pokušali su oduprijeti se nastojanjima bečkog dvora da Hrvatskoj i Ugarskoj nametne central ...

                                               

Banska vlada

Banska vlada je organ izvršne vlasti na teritoriju Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Formirana 1. srpnja 1850. godine, preuzevši funkcije i ovlasti Banskog vijeća. Bila je podredena austrijskoj vladi u Beču. U nadležnosti Banske vlade b ...

                                               

Bansko vijeće

Bansko vijeće, visoko je upravno tijelo s ovlastima izvršne vlasti u Hrvatskoj i Slavoniji koje je djelovalo od kraja travnja 1848. do lipnja 1850. godine. Djelovalo je kao hrvatska vlada, prva nakon svoje preteće Hrvatskog kraljevskog vijeća u 1 ...

                                               

Benkovac (sudbeni kotar)

Sudbeni kotar Benkovac bio je jedan od sudbenih kotara, koji su predstavljali manje upravno-teritorijalne jedinice nekadašnje Carevine Austrije u okvirima Austro-Ugarske monarhije. Zajedno sa sudbenim kotarima Kistanje i Obrovac činio je veću upr ...

                                               

Benkovački kotar

Benkovački kotar je bio jedan od političkih kotara u austrijskoj carskoj pokrajini Dalmaciji. Obuhvaćao je sudbene kotare: Benkovac, Kistanje i Obrovac. Prostirao se je 1900. godine na 1580.86 km 2 i imao 38.481 stanovnika. Naselja sa statusom gr ...

                                               

Biograd (sudbeni kotar)

Sudbeni kotar Biograd bio je jedan od sudbenih kotara, koji su predstavljali manje upravno-teritorijalne jedinice nekadašnje Carevine Austrije u okvirima Austro-Ugarske monarhije. Zajedno sa sudbenim kotarima Pag, Rab i Zadar činio je veću upravn ...

                                               

Bukovičko izdajstvo

Bukovičko izdajstvo je bio naziv za skup dogadaja koje su članovi Narodne stranke nazvali tim imenom. Sam taj dogadaj je bio znakom prekretnice u carskoj pokrajini Dalmaciji u smislu samostalnog i konkretnog djelovanja pravoslavaca, onda već podo ...

                                               

Civilna Hrvatska

Provincija je utemeljena 15. kolovoza 1811, reorganizacijom Ilirskih provincija. Glavni grad joj je bio Karlovac. Bila je podijeljena 21 dio, kojima su središta bili; Karlovac, Metlika, Vrbovsko, Jastrebarsko, Samobor, Čabar, Kerekneit, Selina, S ...

                                               

Davidove table

Davidove table su bile dvojezični natpisi na državnim uredima u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji. Bile su na hrvatskom i na madarskom jeziku. Dao ih je postaviti madarski ravnatelj financijskog ureda za Hrvatsku i Slavoniju Antal Dávid, koji je t ...

                                               

Hrvatska politika u Prvom svjetskom ratu

Hrvatska se politika u Prvom svjetskom ratu oblikovala u hrvatskom višestranačkom Saboru. U njemu je na osnovu izbora 1913. godine Hrvatsko-srpska koalicija, koja je imala apsolutnu većinu, a slijede ju Starčevićeva stranka prava - milinovci s 14 ...