ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326
                                               

Kira Marija Asenina

Kira Marija Asenina bila je bugarska carevna i carica. Kira Marija je bila kći cara Mice Asena i njegove žene Marije Asenine te unuka cara Ivana Asena II. i carice Irene. Kirin je brat bio car Ivan Asen III. Kira se udala za plemića Georgija Tert ...

                                               

Marina Smilec

Marina Smilec bila je princeza Bugarske, kći cara Smilca i njegove supruge, carice Smilcene te starija sestra kraljice Srbije Teodore i cara Ivana II. Bugarskog. Ne zna se kad je i gdje rodena, ali je to bilo prije nego što joj je otac postao car ...

                                               

Stara Velika Bugarska

Stara Velika Bugarska je bila država izmedu rijeke Dnjepra na zapadu, donje Volge na istoku i gorja Kavkaza na jugu. Utemeljio ju je protobugarski kan Kubrat iz klana Dulo. Poslije Kubratove smrti oko 665. godine, njegov sin Batbajan je preuzeo v ...

                                               

Crnojevića država

Crnojevića država, treća povijesna crnogorska država, je postojala od 1451. do najkasnije 1498. godine. Za doba Crnojevića se trajno ustalio naziv Crna Gora. Podrobniji članak o temi: Crna Gora etimologija Dalje, crnogorska povijesna prijestolnic ...

                                               

Arhiepiskopija cetinjska

Arhiepiskopija cetinjska sa sjedištem na Cetinju, bila je jedna od ukupni tri eparhije autokefalne Crnogorske pravoslavne Crkve od konca 1876. do 1918., odnosno, do kraja postojanja nezavisne crnogorske kraljevine. Od 1918. nalazi se u sastavu ta ...

                                               

Balkanski sukobi 1905. – 1941.

Balkanski sukobi 1905. – 1941. je knjiga autora dr. Sekula Drljevića, crnogorskoga političara, tiskana 1944. u Zagrebu, u nakladi Putova. U povodu objavljivanja reprinta ove knjige 1990. u Zagrebu, crnogorski znanstvenik dr. Danilo Radojević je z ...

                                               

Brdani (Crnogorci)

Brdani je do konca 19. st., a kasnije sve rjede, naziv za dio kasnijih Crnogoraca koji su de iure ili de facto bili najduže pod Osmanskim Carstvom. Pod Brdanima su se podrazumijevali: Bjelopavlići, Piperi, Rovčani, Moračani, Kuči, Bratonožići, Va ...

                                               

Cetinjska gimnazija

Cetinjska gimnazija, prva crnogorska gimnazija, osnovana u jesen 1880. godine pod imenom Knjaževsko - realna gimnazija. 1883. godine za prvog ravnatelja postavljen je profesor Jovan Pavlović, iste godine usvojen Školski zakon za učeničke gimnazij ...

                                               

Compagnia di Antivari

Compagnia di Antivari ili Barsko društvo talijansko je dioničko društvo osnovano 1905. na Cetinju s ciljem izgradnje i uporabe suvremene luke Bar i s njom povezane Željezničke pruge Bar – Virpazar i plovidbe Skadarskim jezerom. Tvrtka se bavila i ...

                                               

Crnogorac (list)

Crnogorac, tjednik, prve političke novine u Kneževini Crnoj Gori. Prvi je broj izašao 23. siječnja 1871. na Cetinju, tiskan u Knjaževskoj Crnogorskoj Državnoj Štampariji. Financiran je novcima crnogorske države a kao službeni je vlasnik naveden J ...

                                               

Crnogorska Brda

Crnogorska Brda stari je naziv za dio teritorija današnje Crne Gore, izmedu rijeka Tare i Lima na sjeveru i rijeka Zete i Morače na jugu, odnosno, prostora izmedu planina Garač, Prokletije, Mokre planine i Lukavice. Obuhvaćala je prostor plemena: ...

                                               

Crnogorska država 1698. – 1851.

Podrobniji članak o temi: Crnogorska povijest Koncem 15. st. je nestala Crnojevića država i Crnogorci su potpali pod Osmanlijsko Carstvo. Od 1697. godine kada je Općecrnogorski zbor za vladiku izabrao Danila Petrovića Njegoša, rodonačelnika dinas ...

                                               

Crnogorska država 1852. – 1918.

Crnogorski Senat je 1. ožujka 1852. odlučio Crna Gora postane nasljedna kneževina sa knezom na čelu, čime obavljena razdioba držvne i crkvena vlasti koju su od 1696. objedinjavali vladari, ujedno crkveni poglavari autokefalne Crkve iz dinastije P ...

                                               

Crnogorska knjaževska uprava pomorstva

Crnogorska knjaževska uprava pomorstva osnovana 1879. pri Ministarstvu unutranjih poslova na čijem je čelu bio vojvoda Mašo Vrbica. Imala je ovlasti reguliranja plovidbe u regionu Bara i Ulcinja, te Skadarskoga jezera. Nakon vojnih uspjeha u crno ...

                                               

Crnogorska narodna skupština

Crnogorska narodna skupština, od 1905. godine najviše narodno, zastupničko i zakonodavno tijelo Kraljevine Crne Gore, ustrojeno je Ustavom Kneževine takoder iz 1905. kojim je ova država postala parlamentarna ustavna monarhija.

                                               

Crnogorska pravoslavna Crkva

Crnogorska pravoslavna Crkva sa sjedištem u prijestolnici Cetinje obnovljena listopada 1993. godine, nakon što je stvarno 1918. a službeno 1920. godine bila ukinuta kao dotad kanonski autokefalna crkva - samostalna pravoslavna Crkva.Kanonski je n ...

                                               

Crnogorske putovnice do 1921.

Crnogorske putovnice, prve u njihovoj nacionalnoj povijesti, potječu s početka 19. stoljeća. Crnogorska država izdavala je i prije 1819. svoje putovnice, no te je godine vladara, mitropolita Petra I. Petrovića NjegošaSveti Petar Cetinjski upozori ...

                                               

Crnogorski dan u New Yorku 1918.

Crnogorski dan u New Yorku je bila manifestacija zahvalnosti SAD-a svojoj najmanjoj saveznici u Prvom svjetskom ratu, Kraljevini Crnoj Gori. Održan je 11. listopada 1918. Manifestacija u New Yorku otpočela je podizanjem crnogorske zastave na Kip ...

                                               

Crnogorski Senat

Crnogorski Senat, u početku pod imenom Praviteljstvujušči senat crnogorski i brdski, tijelo kombinirane upravne i sudske vlasti. Od 1868. Crnogorski Senat imao je ovlasti voditi državne financije, a 1874. formirane su i njegove posebne uprave: Up ...

                                               

Crnogorsko parobrodsko društvo

Crnogorsko parobrodsko društvo je prvi pokušaj formiranja crnogorske pomorske kompanije. Nakon veilikih ratova 1876 1878. kojim se Kneževina Crna Gora, izmedu ostalog, proširila i na Jadransko more, na prostor od Bara do Ulcinja, uspostavljen je ...

                                               

Djevojački institut na Cetinju

Djevojački institut na Cetinju specijalizirani učilišni zavod za djevojčice u Knjaževini - Kraljevini Crnoj Gori osnovan 1869. godine, radio do 1913. godine. Crnogorsko patrijarhalno društvo je 1860-ih s nepovjerenjem prihvaćalo pojavu Djevojačko ...

                                               

Hrvat-baša

Hrvat-baša naziv je za poglavara Crnogoraca na privremenom radu u Carigradu tijekom 19. stoljeća. Nije pouzdano utvrdeno kada se točno pojavio naziv Hrvat-baša rjede na crnogorskom Arvat-baša, no u povijesnoj se znanosti tvrdi da je zasigurno pos ...

                                               

Kapetanija (Crna Gora)

Kapetanija je osnovna teritorijalna, upravna i administrativna jedinica u Crnoj Gori od 1837. godine pa do konca postojanja Kraljevine Crne Gore. Na čelu im je bio kapetan koji je predstavljao najvišu lokalnu vlast. Kapetanije su bile sastavljene ...

                                               

Ministarsko vijeće Crne Gore

Ministarsko vijeće Crne Gore imalo je ulogu vlade Kraljevine Crne Gore. Ministarsko je vijeće ustrojeno 1879. u prijestolnom Cetinju, a prestalo je stvarno biti djelatno koncem 1921. u Rimu, gdje se nalazilo u egzilu.

                                               

Pećka mitropolija

Pećka mitropolija, eparhija Crnogorske pravoslavne Crkve od 1912. do 1918. godine. Crnogorci su 1912. tijekom Prvoga balkanskoga rata oslobodili dio Kosova, ukljućujući grad Peć i Manastir Pećku Patrijaršiju, koji je odabran za sjedište nove, tre ...

                                               

Perjanici

Perjanici su organ policijske vlasti osnovan kad i Garda 1831. za doba crnogorskoga vladara Petra II. Petrovića Njegoša, najprije za potrebe njegove tjelesne zaštite. U početku ih je bilo osmorica, no ubrzo je njihov broj povećan na 30 uz godišnj ...

                                               

Pohara Kuča

Pohara Kuča, u dva navrata, zbila se lipnja i srpnja 1855., nakon što su neke kučke plemenske vode objavile pokornost turskom paši u Skadru. Dio Kuča prešao je demonstrativno iz pravoslavlja na islam. Kuči su odbili platiti porez crnogorskoj drža ...

                                               

Popis crnogorskih ministara vanjskih poslova 1879.-1921.

Od ustanovljenja Ministarskoga vijeća tj. crnogorske Vlade 1879. godine, na čelu Ministarstva vanjskih poslova Kneževine odnosno Kraljevine Crne Gore su bili: Milutin Tomanović 1917., Marko Radulović 1906 1907., Gavro Vuković 1889 1905., Dušan Gr ...

                                               

Praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog

Praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog je institucija sudske vlasti, takoder s odredenim izvršnim ovlastima, oformljeno 1798. Iste godine je i usvojeno prvih 16 članaka a 1803. njegovih još 17 članaka. U članku 20. Zakonika piše originalni cit. ...

                                               

Stega

Stega je pisana prisega iz lipnja 1796. s izvjesnim zakonskim prerogativima kojom su se Crnogorci okupljeni oko Crnogorskoga zbora obvezali ostati složni i jedinstveni u oružnoj borbi protivu Osmanlija a sve u susret dramatičnim zbivanjima koja s ...

                                               

Sveti Sinod Crnogorske pravoslavne Crkve 1904. – 1918.

Crnogorska pravoslavna Crkva od 1903. imala je svoj Sveti Sinod kao najveći organ crkvene vlasti u zemlji. Crnogorski Sv.Sinod je ustrojen Ustavom Svetoga Sinoda u Knjaževini Crnoj Gori. Ustav Svetoga Sinoda u Knjaževini Crnoj Gori donio je svoji ...

                                               

Ujedinjenje Crne Gore i Boke kotorske 1813.

Još od 1797. i propasti Mletačke Republike nastojao je Petar I. Petrović Njegoš, crnogorski državni i crkveni poglavar pripojiti Boku Kotorsku i crnogorsko priobalje oko Budve. Petar je osvojio Budvu, no ubrzo se, pod inozemnim pritiskom, morao p ...

                                               

Ustav Knjaževine Crne Gore

Ustav Knjaževine Crne Gore je donesen 19. prosinca 1905. kao prvi ustav u povijesti Crne Gore a bio je važeći i nakon što je 28. kolovoza 1910. proglašena Kraljevina Crna Gora. Njega je u nazočnosti ad hoc pozvanih zastupnika oktroirao knjaz Niko ...

                                               

Zakonik Danila I.

Zakonik Danila I., kneza i gospodara slobodne Crne Gore i Brda, usvojen 23. travnja 1855. na Cetinju ustavno-pravni je akt kojim je knez Danilo I. Petrović definirao pravni sustav Kneževine Crne Gore do 1870. godine.

                                               

Zakonik Petra I.

Zakon opšči crnogorski i brdski od 18. listopada 1798. prvi je crnogorski zakonik, sastavljen od 33. članaka, poznat i pod imenom Zakonik Petra I. jer je autor ovoga pravnog dokumenta bio vladar i mitropolit Petar I. Petrović Njegoš. Zakon opšči ...

                                               

Željeznička pruga Bar – Virpazar

Željeznička pruga Bar - Virpazar je prva crnogorska pruga. Lokomotive su 13. rujna 1908. godine bile pokrenute u probni rad, da bi službeno pruga bila otvorena 2. studenog iste godine, a obavljao se putnički i robni promet. Izgradila je ovu prugu ...

                                               

Crna Gora - zločin mirovne konferencije

"Crna Gora - zločin mirovne konferencije" je knjiga Whitneya Warrena, poznatog američkog arhitekte i člana službene delegacije SAD na Versajskoj mirovnoj konferenciji. . "Ove stranice su napisane sa jednim ciljem - da se čuje glas za Crnu Goru, d ...

                                               

Crnogorsko pitanje (knjiga, 1927)

Crnogorsko pitanje je naslov knjige madarskog slaviste Jožefa Bajze. Izvorno je, sa naslovom A montenegrói kérdés, tiskana 1927. u Budimpešti najprije u stručnom časopisu Budapesti szemle A magyar tud. Akademia megbizasabol 601 szam, str. 321-372 ...

                                               

Crnogorsko pitanje (knjiga, 1941)

Crnogorsko pitanje je knjiga Savića Markovića Štedimlije, tiskana 1941. u Zagrebu u nakladi Crnogorskog nacionalnog komiteta. Knjiga ima sljedeća poglavlja orig. crnogorski: Crna Gora je 1918. bila okupirana od strane srbijanskih i francuskih čet ...

                                               

Nekoliko stranica iz krvavog albuma Karadordevića (knjiga)

Nekoliko stranica iz krvavog albuma Karadordevića: dokumenta o zločinima Srbijanaca u Crnoj Gori, knjiga je koju je Vlada Kraljevine Crne Gore u egzilu tiskala u Rimu 1921. godine. Objavljeni dokumenti u njoj su izvješća s terena, iz Crne Gore, o ...

                                               

Osnovi crnogorskog nacionalizma

Osnovi crnogorskog nacionalizma naslov je knjige Savića Markovića Štedimlije, crnogorskog političara, povjesničara i književnika koja je u nakladi Političke biblioteke "Putovi" tiskana u Zagrebu 1937. U bitnome je Marković u Osnovama crnogorskog ...

                                               

Bijela knjiga CK SK Crne Gore

Bijela knjiga je dokument na 24 stranice Komisije Saveza komunista Crne Gore i Opštinskog komiteta SK Titograda iz 1972. godine. Njegovi potpisnici su tadašnji Sekretar Izvršnog komiteta Centralnog komiteta SKCG Vojislav Srzentić i u ime OK SK Ti ...

                                               

O crnogorskom nacionalnom pitanju

O crnogorskom nacionalnom pitanju je naslov kontroverznog članka Milovana Dilasa tiskanog 1. svibnja 1945. u listu Borba. Velikosrpski autori su tijekom 1990-ih i kasnije Milovana Dilasa optuživali da je izmislio crnogorsku naciju. Prema njihovim ...

                                               

O postanku i razvoju crnogorske nacije

O postanku i razvoju crnogorske nacije je naslov knjige crnogorskog političara i povjesničara Sava Brkovića koja je 1974. tiskana u Titogradu. Savo Brković je iznosi nekoliko temeljnih tumačenja kojima je pokušao demistificirati crnogorsku povije ...

                                               

Arapska legija

Arapska legija je vojno-policijska snaga koju su stvorile i održavale u Transjordanu britanske mandatne vlasti 1920. godine. Osnovana je zbog zaštite naftovoda, prekomorskih baza i aerodroma i kontrole svog protektorata.

                                               

Pokolj kod Dolphinariuma

Pokolj kod Dolphinariuma odnosi se na incident tijekom Druge Intifade kada je palestinski teroristički samoubilački napad u redu za čekanje ispred diskoteke Dolphinarium u Tel Avivu, Izraelu, u subotu 1. lipnja 2001. u 23:30 sata, odnio živote 21 ...

                                               

Generalni staleži

Generalni staleži razvili su se iz savjetodavnih skupova plemstva i svećenstva, koje su francuski kraljevi sazivali još u ranom srednjem vijeku. Sve veće financijske potrebe dvora i jačanje trgovačkog kapitala doveli su do postupnoga proširenja t ...

                                               

Mississippijska prijevara

Mississippijska prijevara, poznata i kao Mississippijska kriza, naziv je za burzovnu krizu koja se dogodila u Parizu 1720. godine. Dionice francuskih kolonija, plasirane na pariškoj burzi, ponudene su ulagačima pod uvjetom da ulažu u Novi svijet, ...

                                               

Alan I. od Albreta

Lord Alan I. bio je francuski plemić; vikont Tartasa, lord Albreta te grof Gavrea, Périgorda i Castresa. Znan je i kao Alan Veliki. Roditelji su mu bili vikont Ivan i njegova jedina žena Katarina. Alan, nazvan po djedu po majci, naslijedio je svo ...

                                               

Amanieu od Albreta

Amanieu od Albreta bio je francuski plemić i rimokatolički kardinal; sin lorda Alana I. Velikog i njegove supruge, gospe Françoise de Châtillon te mladi brat navarskog kralja Ivana III. Postao je biskup Pamiersa.