ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317
                                               

Odlikovanja u Hrvatskoj

Istovremeno s osnutkom europskih redova, počeli su se osnivati svjetovni viteški redovi i u Hrvatsko-Ugarskom kraljevstvu. Tako je još za vladavine Ludovika Velikog osnovan Viteški red zlatne ostruge. Navodno je osnovan prilikom Ludovikova krunje ...

                                               

Nagrade i priznanja Grada Pule

Nagrade i priznanja Grada Pule dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za istaknute uspjehe u unapredivanju gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, ...

                                               

Red Ante Starčevića

Red Ante Starčevića je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima dvanaesto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima RH od 10. ožujka 1995. godine, a Zakon je stupio na snagu 1. t ...

                                               

Red bana Jelačića

Red bana Jelačića je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima deseto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red bana Jelačića dodjeljuje se dužnosnicima, časnicima i zapovjednicima postroj ...

                                               

Red Danice hrvatske

Red Danice hrvatske je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima četrnaesto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red se dijeli na sedam jednako vrijednih odlikovanja: Red Danice hrvatske ...

                                               

Red hrvatskog križa

Red hrvatskog križa je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima petnaesto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red hrvatskog križa dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za sudje ...

                                               

Red hrvatskog pletera

Red hrvatskog pletera je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima sedamnaesto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red hrvatskog pletera dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za ...

                                               

Red hrvatskog trolista

Red hrvatskog trolista je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima šesnaesto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvat­ske, iza Reda hrvatskog križa. Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za Republ ...

                                               

Red kneza Branimira s ogrlicom

Red kneza Branimira s ogrlicom je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima sedmo mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red kneza Branimira s ogrlicom dodjeljuje se dužnosnicima i djelatni ...

                                               

Red kneza Domagoja s ogrlicom

Red kneza Domagoja s ogrlicom je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima osmo mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red kneza Domagoja s ogrlicom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državl ...

                                               

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima šesto mjesto u va­žnos­nome slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom dodjeljuje se hr ...

                                               

Red Nikole Šubića Zrinskog

Red Nikole Šubića Zrinskoga je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima deveto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red Nikole Šubića Zrinskog dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljan ...

                                               

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima jedanaesto mjesto u važnosnome slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. ↓ F1 Radi se o jedinstvenom redu dvojaka oblika, ...

                                               

Red Stjepana Radića

Red Stjepana Radića je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima trinaesto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red Stjepana Radića dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za zaslu ...

                                               

Spomenica domovinske zahvalnosti

Spomenica domovinske zahvalnosti je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima osamnaesto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Spomenica je ustanovljena 10. ožujka 1995. godine. Spomenica domovinske zahvalnosti dodjeljuje se hrvatsk ...

                                               

Spomenica Domovinskog rata

Spomenica domovinskog rata je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima sedamnaesto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Spomenica je ustanovljena 10. ožujka 1995. godine. Spomenica domovinskog rata dodjeljuje se hrvatskim i strani ...

                                               

Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima četvrto mjesto po va­žnos­nome slijedu u redoslijedu hrvatskih odlikovanja. Velered je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Velered se dodjeljuje vi ...

                                               

Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima treće mjesto po va­žnos­nome slijedu u redoslijedu hrvatskih odlikovanja. Velered je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Velered se dodjeljuje: ...

                                               

Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom je najviše odlikovanje Republike Hrvatske i zauzima prvo, najviše mjesto u važnosnomu slijedu odlikovanja. Velered se dodjeljuje poglavarima država kao najviši izraz priznanja Republike Hrvatske ...

                                               

Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom

Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima drugo mjesto po va­žnos­nome slijedu u redoslijedu hrvatskih odlikovanja. Velered je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Velered se dodjeljuje: dostojanstv ...

                                               

Velered predsjednika Republike Franje Tudmana s lentom i Danicom

Velered predsjednika Republike Franje Tudmana s lentom i Danicom je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima peto mjesto po va­žnos­nome slijedu u redoslijedu hrvatskih odlikovanja. Velered je ustanovljen 2019. godine. Velered se dodjeljuje sv ...

                                               

Križ ratnih zasluga

Križ ratnih zasluga bio je odlikovanje nacističke Njemačke tijekom Drugog svjetskog rata, mogao se dodjeljivati civilima i vojnom osoblju. Ponovno se počeo rabiti 1957. u Bundeswehru u de-naciziranoj varijanti za veterane. Ovo odlikovanje kreirao ...

                                               

Medalja za Anschluss

Osnovana 1. svibnja 1938., medalja je obilježavala povratak Austrije Reichu. To je bio prvi Hitlerov potez za ostvarivanje Lebensrauma i slabljenja Čehoslovačke. Njemačke trupe prešle su granicu i ušle u Austriju 12. ožujka 1938. bez otpora. Tomu ...

                                               

Njemački križ

Njemački križ uveden je pod naredbom Adolfa Hitlera 16. studenog 1941. kao odlikovanje iznad Željeznog križa 1. stupnja, a ispod Viteškog križa željeznog križa. Njemački križ bio je dodjeljivan u dva stupnja: zlatni i srebrni boja vijenca oko sva ...

                                               

Pješački jurišni znak

Pješački jurišni znak bio je njemački ratni znak koji se dodjeljivao pripadnicima Waffen SS-a i Wehrmachtovog Heeresa tijekom Drugog svjetskog rata

                                               

Red krvi

Red krvi pod službenim nazivom Odlikovanje 9. studenog 1923., bio je jedno od najprestižnijih odlikovanja u Nacističkoj stranci. Medalja je ustanovljena u ožujku 1934., izradena od običnog srebra s otisnutim orlom koji u kandžama nosi vijenac s i ...

                                               

Red njemačkog orla

Red njemačkog orla bio je odlikovanje Trećeg Reicha, uglavnom namijenjeno za inozemne diplomate. Red je osnovao Adolf Hitler 1. svibnja 1937. Dodjeljivan je i pred pad Trećeg Reicha pred kraj Drugog svjetskog rata.

                                               

Zlatni stranački znak

Zlatni stranački znak bio je poseban znak Nacionalsocijalističke stranke. Znak je nosilo prvih 100 000 pripadnika stranke, te drugi individualci kojima je Adolf Hitler dao pravo da nose Zlatni stranački znak. Na poledini znaka bili su otisnuti in ...

                                               

Znak za borbu protiv partizana

Znak za borbu protiv partizana bila je nagrada njemačke vojske Trećeg Reicha. Osoblje Heera, Luftwaffea i Waffen SS-a mogli su dobiti ovaj znak. Na njemačkom nazvan je "Bandenkampf-Abzeichen" Znak za borbu protiv banda zbog toga jer je Reichsführ ...

                                               

Željezni križ

Željezni križ je bio vojno odlikovanje nekadašnje Pruske, a kasnije njemačko odlikovanje. Osnovano je od pruskoga kralja Fridrika Vilima III., a prvo dodjeljivanje dogodilo se 10. ožujka 1813. u Breslauu. Željezni križ dodjeljivan je tijekom Napo ...

                                               

Red Britanskog Carstva

Red Britanskog Carstva je viteško odlikovanje Britanske monarhije koje se dodjeljuje vojnicima i civilima za promicanje znanosti, umjetnosti, kulture, volonterski i humanitani rad te javno, vojno ili civilno djelovanje. Utemeljio ga je britanski ...

                                               

Red indijske krune

Red indijske krune britansko je viteško odlikovanje koje je utemeljila krajlica Viktorija 1878. godine, kada je postala indijskom vladaricom. Dodjeljuje se isključivo ženama koje su djelovale u Indiji prema nalogu britanske krune, a medu primatel ...

                                               

Red svetog Ivana

Red svetoga Ivana ili Prečasni red vitezova Ivanovaca od Jeruzalema je britansko državno odlikovanje koje je 1888. utemeljila kraljica Viktorija. Viktorija je red osnovala pod utjecajem Ivanovaca, katoličkog viteškoga reda za njegu bolesnih, koji ...

                                               

Red svetog Mihaela i svetog Jurja

Red svetog Mihaela i svetog Jurja britansko je državno viteško odlikovanje koje je utemeljio britanski kralj Duro IV. u vrijeme dok je još bio regent svoga oca Dure III. Nazvan je prema dvama svecima i britanskim zaštitnicima, svetom Juraju i ark ...

                                               

Viktorijin križ

Viktorijin križ najviše je vojno odlikovanje Ujedinjenog Kraljevstva i nekih članica Commonwealtha koje se dodjeljuje" za iskazanu hrabrost pred neprijateljem ". Utemeljila ga je britanska kraljica Viktorija tijekom Krimskog rata 29. siječnja 185 ...

                                               

Odlikovanja SFRJ

Odlikovanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije nastala su u tijeku Narodnooslobodilačke borbe i kroz postojanje Druge Jugoslavije. Ustanovljena su zakonima i drugim propisima iz vremena različitih južnoslavenskih državnih zajednica. ...

                                               

Orden bratstva i jedinstva

Orden bratstva i jedinstva bilo je odlikovanje SFRJ u dva stupnja. Orden je ustanovio Vrhovni zapovjednik NOV i POJ Josip Broz Tito 15. kolovoza 1943. Ukazom o odlikovanjima u narodno-oslobodilačkoj borbi. Kasnije, 9. lipnja 1945. godine, Predsje ...

                                               

Orden jugoslavenske zastave

Orden jugoslavenske zastave bilo je odlikovanje SFRJ s pet stupnjeva. Orden je osnovao Josip Broz Tito 26. studenog 1947. Orden se dodjeljivao za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive suradnje i prijateljskih odnosao izmedu SFRJ i drugi ...

                                               

Orden jugoslavenske zvijezde

Orden jugoslavenske zvijezde bilo je odlikovanje SFRJ u četiri stupnja, a prvi stupanj ovog reda bilo je najviše državno odlikovanje. Orden jugoslavenske zvijezde ustanovio je Josip Broz Tito 1. veljače 1954. godine. Stupnjevi Ordena jugoslavensk ...

                                               

Orden narodne armije

Orden narodne armije bilo je odlikovanje SFRJ u tri stupnja, kojeg je 29. prosinca 1951. godine ustanovio Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, kao odlikovanje "za osobite zasluge u izgradnji i jačanju oružanih snaga FNRJ ili za osobite uspjehe u ru ...

                                               

Orden narodnog heroja

Orden narodnog heroja jugoslavensko je odlikovanje za hrabrost, drugo najviše vojno odlikovanje u socijalističkoj Jugoslaviji. Dodjeljivalo se pojedincima, vojnim jedinicama, političkim i drugim organizacijama za izuzetna ili herojska dijela u vr ...

                                               

Orden narodnog oslobodenja

Orden narodnog oslobodenja bilo je odlikovanje SFRJ, peto u važnosnom slijedu jugoslavenskih odlikovanja. Orden je osnovao Josip Broz Tito 15. kolovoza 1943. Ukazom o odlikovanjima u NOB. Orden je odlikovanje za gradanske zasluge, a dodjeljivalo ...

                                               

Orden partizanske zvijezde

Orden partizanske zvijezde bilo je odlikovanje SFRJ u tri stupnja. Orden partizanske zvijezde prvog, drugog i trećeg reda ustanovio je Josip Broz Tito 15. kolovoza 1943. Ukazom o odlikovanjima u narodno-oslobodilačkoj borbi. Zakonom o izmjenama i ...

                                               

Orden rada

Orden rada bilo je odlikovanje SFRJ koje je osnovalo Predsjedništvo AVNOJ-a 1. svibnja 1945. godine. 28. studenog 1947. godine Savezno vijeće i Vijeće naroda Narodne skupštine FNRJ osnovali su i Medalju rada. Orden rada imao je sljedeće stupnjeve ...

                                               

Orden Republike

Orden Republike bilo je odlikovanje SFRJ u tri stupnja. Orden Republike ustanovio je Josip Broz Tito 2. srpnja 1960. godine kao odlikovanje za gradanske zasluge. Orden je imao tri stupnja: Orden Republike sa brončanim vijencem do 1961. Orden Repu ...

                                               

Orden slobode

Orden slobode bilo je najviše vojno odlikovanje SFRJ i drugo odlikovanje po važnosnom slijedu jugoslavenskih odlikovanja. Red je ustanovljen 12. lipnja 1945. godine. Do 1955. godine dodjeljivalo ga je Predsjedništvo AVNOJ-a, potom Predsjedništvo ...

                                               

Orden za vojne zasluge

Orden za vojne zasluge bilo je odlikovanje SFRJ koje je osnovano zakonom 29. prosinca 1951. godine, a kojeg je donio Prezidijum Narodne skupštine FNRJ. Istim zakonom osnovana je i Medalja za vojne zasluge. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 195 ...

                                               

Orden zasluga za narod

Orden zasluga za narod bilo je odlikovanje SFRJ u tri stupnja, kojeg je osnovalo AVNOJ 9. lipnja 1945. godine, zajedno s Medaljom zasluga za narod. Orden je imao tri stupnja: Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom do 1961. Orden zasluga za n ...

                                               

Partizanska spomenica 1941.

Partizansku spomenicu 1941. ustanovilo je Predsjedništvo narodne obrane Nacionalnog komiteta oslobodenja Jugoslavije 14. rujna 1944. godine. Spomenica je dodjeljena svim prvoborcima, tj. borcima i rukovodiocima NOP-a, sudionicima NOP-a od 1941. g ...

                                               

Andrew Niccol

Andrew Niccol novozelandski je filmski redatelj, producent, scenarist i pisac. Godine 1999. nominiran je za Oscara u kategoriji najboljeg originalnog scenarija za film Trumanov show, za isti je scenarij dobio nagradu BAFTA-e.