ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 267
                                               

Malik ibn Enes

Malik ibn Enes, je poznati Islamski povjesničar i prenosilac Hadisa. Pisac je kapitalnog djela "Muveta", poznatiji kao Muveta Malika ibn Enesa ".

                                               

Menšura

Menšura, vrsta upravnog dokumenta koji su izdavale visoke svjetovne i duhovne vlasti. Menšura je dekret koji je izdavao sultan visokim državnim ili vjerskim djelatnicima u Osmanskom Carstvu kao ovlaštenje da mogu obnašati povjerenu im dužnost. U ...

                                               

Mesnevija

Mesnevija je poema perzijskog pjesnika Dželaludina Rumija. Sastoji se od šest svezaka, s najviše 25.000 stihova. Za nju se kaže da je srž Kurana, jer tumači više ajeta i daje odgovore na mnoga teška pitanja iz akaida i islamske filozofije. Sadrži ...

                                               

Mizan

Mizan je u islamskoj mitologiji vaga kojom će Alah, Bog, izvagati sva djela svih ljudi. Vaganje će se desiti na Sudnji dan, nakon proživljenja svih umrlih, a neophodno je kako bi se svi prema svojim zaslugama rasporedili u Džennet i Džehennem. Va ...

                                               

Mubareć

Mubareć ili mubarek, pojam u islamu. U osnovi značenje riječi mubareć jest razvijanje, povećavanje, sreća, blagodat, blagostanje i od istog su korijena riječi tebrik i tebareke. U Kuranu važni pojmovi oslovljeni su riječju mubarek, dajući im na v ...

                                               

Mudžahedin

Mudžahedin je množina imenice mudžahid, što doslovno znači "borac", netko tko se angažirao u džihadu, ili "borbi", ali se često prevodi kao "sveti ratnik". U kasnom dvadesetom stoljeću, izraz "mudžahedin" je postao popularan u medijima za opisiva ...

                                               

Mudžiza

Mudžiza, natprirodno djelo koje uz Božju pomoć može napraviti samo Poslanik i nitko drugi. Svrha tog djela je dokazati ispravnost misije poslanstva, te da nikoji čovjek ne može napraviti nešto slično. Ako se to djelo dogodi pobožnom čovjeku, tad ...

                                               

Mufesir

Mufesir je osoba koja se bavi tefsirom, tumačenjem Kurana. Za njega su izvori tefsira Kuran, hadis, riječi ashaba i tabiina. Najvažniji uvjeti za mufesira su: dobro poznavanje islamskih nauka poput akaida, fikha, hadisa itd., a posebno kuranske n ...

                                               

Muhadžir

Muhadžir مهاجر - arapska riječ za izbjeglicu, useljenika ili iseljenika. Islamski kalendar Hidžra je započeo kada je Muhammed zajedno sa svojim pristašama otišao iz Meke za Medinu. Oni su se zvali Muhadžiri. Korijenarapske riječi za useljenje ili ...

                                               

Muhafiz (islam)

Muhafiz je preslušatelj odnosno mentor u islamu. Kad kandidat za hifz, izabire mentora - muhafiza. Idealno bi bilo da to bude hafiz jer je prošao kroz isti proces učenja i situacije, no to nije obvezno. Muhafiz nad kandidatom bdije svakog dana, p ...

                                               

Muhammad ibn Abd al-Wahhab

Muhammad ibn Abd al-Wahhab je roden u Nadždu u središtu Arapskog poluotoka, 1703. godine, u obitelji kadija. Abd al-Wahhabova rana naobrazba predstavljala učenje osnovnog standardnog kurikuluma izvorne jurisprudencije prema hanbelijskoj pravnoj š ...

                                               

Mujezin

Mujezin je izvikivač koji s minareta poziva muslimane na molitvu. Prva osoba u povijesti koja je preuzela tu ulogu je bio je etiopljanin Bilal, oslobodeni rob i bliski suradnik i prijatelj poslanika Muhameda. Njegova je uloga uporediva s ulogom z ...

                                               

Murasela

Murasela je vrsta vjerskog pismenog ovlaštenja kod muslimana. Oblik je isprave o mandatu Tim dekretom reisu-l-ulema na osnovu Ustava Islamske zajednice izdaje ovlaštenje muftijama za obavljanje muftijskih, muderiskih, imamskih i hatibskih dužnost ...

                                               

Musala (islam)

Musala je molitveni prostor u islamu. Prostor je na otvorenom i na njemu vjernici skupno mole bajramsku molitvu. Bajramska musala morala biti prostrana radi primanja mnoštva vjernika. Potrebno je da je na povoljnom prirodnom položaju, zbog čega s ...

                                               

Musliman

Musliman je sljedbenik religije islama. Ženski oblik ove riječi je muslimanka. Muslimani su bili sljedbenici Muhammedan a.s.Muslimani vjeruju u Boga Allaha dž.š i vjeruju u Božiju knjigu Kuran. Muslimani imaju brojna pravila.Obavezna pravila su J ...

                                               

Muslimani (vjera)

Musliman je naziv za sljedbenika islama. Riječ doslovno znači "onaj koji se predaje Bogu". Procjenjuje se da danas u svijetu postoji 1.41 milijarde muslimana. Većina muslimana smatra muslimanom svakoga tko izgovara Shahada, koja tvrdi, "Postoji s ...

                                               

Muslimansko bratstvo

Muslimansko bratstvo, punim nazivom Društvo muslimanske braće, najveća je i najutjecajnija sunitska islamistička organizacija. Muslimansko bratstvo osnovano je 1928. godine u Egiptu na temelju učenja Hassana al-Banne 1906-1949.

                                               

Mutešabih

Mutešabih ili nejasni ili manje jasni ajeti, su prema tefsirskoj podjeli ajeta ajeti, ne mogu potpuno razumjeti i oko kojih ima različitih mišljenja. Manje su jasni te po svojoj nakani i značenju tako njihova nakana sliči nekoj drugoj nakani. Mus ...

                                               

Omer

Omar, drugi kalif i Muhamedov tast. Suniti ga ubrajaju u grupu četiri pravedna kalifa. Šiiti ga smatraju jednim od osvajača. Bio je poznat medu ashabima kao najučeniji u Kuranu i onaj koji najdosljednije radi po njemu i najviše razumije islam. Do ...

                                               

Osman ibn Affan

Osman ibn Affan vodi porijeklo od Emeva, jednog od najčasnijih kurejšijskih plemena, koje je nosilo zastavu u ratovima i imalo neka vjerska zaduženja oko Ćabe. Bio je jedan od rijetkih pismenih ljudi tog doba. Ostao je zapamćen kao 3. kalif i kao ...

                                               

Rabia el-Adevijja

Rābia al-Adawiyya al-Qaysiyya Rabia od Basre bila je sufijska učiteljica iz 8. stoljeća. Rabija je rodena oko 717. godine u gradu Basri, u Iraku. U rodnom gradu je provela najveći dio života, najprije kao čuvena sviračica na flauti, a potom kao d ...

                                               

Raspolavljanje Mjeseca

Raspolavljanje Mjeseca mitski je dogadaj spomenut u Kuranu. Razni islamski učenjaci iznijeli su svoja razmišljanja o toj temi. Suvremena znanost nije uspjela dokazati da se takvo nešto ikada zbilo. Ovaj se dogadaj u Kuranu spominje na samo jednom ...

                                               

Rijaset

Rijaset je vrhovno tijelo, duhovno vodstvo i starješinstvo neke Islamske zajednice, tijela nastalog poslije odlaska Osmanlija sa zapadnih posjeda na Balkanu. Stvaranjem i osamostaljenjem novih država muslimansko stanovništvo s tog prostora formir ...

                                               

Salallahu alejhi we sellem

Izraz Sallallahu alejhi we sellem izgovaraju muslimani najčešće nakon spominjanja imena nekih od proroka, a posebno Muhameda. Šiitski muslimani izgovaraju ovaj izraz kao alejhi selam. U prijevodu s arapskog ovaj izraz znači "Neka je Allahova milo ...

                                               

Salat

Sàlat, u jezicima nekih islamskih naroda istoznačnica za nàmāz, poput bošnjačkog, turskog i urdu jezika. Pojmovi su u uskoj svezi ali postoje male razlike. Osnovno je značenje duā’, tj. dova ili molba. Salat kao pojam postoji u predislamskoj arap ...

                                               

Sedžda

Sedžda je farz u namazu koji se obavlja stavljanjem čela i nosa na zemlju, istovremeno sa šakama, koljenima i stopalima. To je propisano na osnovu hadisa koji prenosi Ibn-Abbas r. a, u kojem je Muhamed rekao: Naredeno mi je da činim sedždu sa 7 d ...

                                               

Selam

Selam jeste arapski pozdrav koji koriste muslimani širom svijeta, a u islamskom svijetu ga koriste i nemuslimani. Na hrvatskom jeziku ima značenje "mir vama". Odgovor na ovaj pozdrav glasi Ve alejkumus-selam, što znači "neka je i vama mir" ili "n ...

                                               

Sicilijski Emirat

Sicilijski emirat odnosno islamski dominij Sicilije je bila islamska država. Zemljopisno se prostirala na otoku Siciliji.

                                               

Skriveni širk

Širk u islamskom naukovanju je najgori grijeh. U suprotnosti je s tevhidom koji predstavlja najznačajniji koncept u islamu prema kojemu je Alah jedan i jedinstven. Širk bi prema tome bio smatranje da netko ili nešto ima istu moć kao Uzvišeni Alah ...

                                               

Sotonski stihovi

Sotonski stihovi su poganski stihovi koji su se navodno nekada nalazili u Kuranu. Prvi čovjek koji je uporabio izraz "sotonski stihovi" bio je Sir William Muir. Prema tradiciji, prorok Muhamed je htio preobratiti pogane Meke na islam. Medutim, um ...

                                               

Sunizam

Sunizam je najveći ogranak islama, oni čine najmanje 85% od 1.5 milijarde svih muslimana na svijetu. Sunite se takoder naziva i Ahl as-Sunnet wal-Jamāah ili skraćeno samo Ahl as-Sunnet. Suniti su ogranak ortodoksnih muslimana koji sebe drže za je ...

                                               

Svete knjige u islamu

Svete knjige u islamu su knjige i spisi za koje muslimani vjeruju da je Alah, Bog, preko svojih poslanika i proroka slao čovječanstvu. Njih je Božjim poslanicima dostavljao andeo Džibril, a u njima su bile sadržane upute, savjeti, molitve i propi ...

                                               

Šehid

Šehid, je religiozni izraz u islamu, koji doslovno znači "žrtva". To je titula koja se daje muslimanima nakon smrti, ako umru ispunjavajući religijske zapovijedi, ili tijekom rata za religiju. Termin nema samo religijsku konotaciju, na Indijskom ...

                                               

Širk

Širk znači podjela na arapskom, tj. idolopoklonstvo ili politeizam u prenesenom značenju, i u suprotnosti je s tevhidom, koji označava jedinstvo Boga. Postoje tri vrste širka: veliki, mali i skriveni širk. Veliki širk se javlja u četiri oblika: 3 ...

                                               

Tefsir

Tefsir, znanost o tumačenju i razumijevanju Kurana. Povod objavljivanja kuranskih ajeta važna je grana tefsira. Prema nekim mufesirima, tefsir je tumačenje samo jedne riječi a tevil tumačenje cijelog ajeta. Uz tefsir i tevil treći izraz za tumače ...

                                               

Tejemum

Tejemum je u islamu formalno čišćenje čistom zemljom ili predmetima napravljenim od zemlje. Tejemum se poduzima umjesto abdesta ili gusula. Tejemum se uzima, uglavnom kada tijekom jednog namaskog vremena nije moguće pribaviti kvalitetnu vodu, kad ...

                                               

Tekbir

Tekbir je arapski naziv za frazu Alahu ekber. Ovu frazu koriste muslimani u raznim prilikama, molitvama, neformalnom iskazivanju vjere, u očaju, u proslavama, pobjedama, njome takoder iskazuju i odlučnost i nepokolebljivost. U islamu se često kor ...

                                               

Tobe

Tobe, tevba ili teoba, u islamu je kajanje, pokajanje. Jedna je od čovječjih obveza prema Alahu, Bogu Stvoritelju. Pod njome se podrazumijeva analiziranje učinjenih djela i preispitivanje posljedica svog djelovanja na ovom svijetu. Potpunost poka ...

                                               

Uma

Uma ili umma je riječ koja označava zajednicu ili naciju. U Islamu uma znači zajednica svih vjernika, i samim tim svog islamskog svijeta.

                                               

Vadžib

Vadžib, dužnost koja nije stroga vjerska obveza u islamu, no pravne škole islama ta dva pojma različito tumače, od izjednačivanja do stroge razlike.

                                               

Veliki širk

Veliki širk znači pripisivanje nečega Alahu što je svojstveno samo za Alaha, kao što je gospodarstvo, u obožavanju i u Njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima. Ova vrsta širka može ponekad biti očita, odnosno vidljiva, kao npr. obožavanje ...

                                               

Zaiditi

Zaiditi, Zeidi, Zaidi ili Zeidizam je naziv za slijedbenike umjerene šijitske sekte, koja je osnovana u 8. stoljeću u Arapskom kalifatu. Zaiditi su se odvojili od imamita i ismailita zbog neslaganja oko toga tko je peti imam. Imamiti i ismailiti ...

                                               

Judaizam

Judaizam je religija koja propovijeda vjeru u jednog, bestjelesnog i samo duhovnog Boga, oca svih ljudi. Bog predstavlja sveukupnost moralnih savršenstava i od ljudi zahtijeva ljubav i pravednost. Ime Boga zbog njegove svetosti nije dozvoljeno iz ...

                                               

Abraham

Abraham je prema Bibliji praotac židovskog naroda, a smješta se u razdoblje izmedu 2000. i 1300. pr. Kr. Pripada mu povlašteno mjesto u tzv. povijesti spasenja. Podatke o njemu daju samo religijski spisi. Tako Knjiga Postanka o Abrahamu daje reli ...

                                               

Adam

Adam, prema Bibliji, prvi čovjek kojeg je stvorio Jahve, Bog, od praha zemaljskoga, i udahnuo mu u lice dah života. Živio je najprije u raju zemaljskom, ali ga je odatle otjerao Jahve zbog istočnoga grijeha koji je počinio na nagovovor svoje žene ...

                                               

Biblija

Biblija, zbirka tekstova koje Židovi i kršćani drže svetima, od Boga nadahnutima i glavnim izvorom svoje vjere. Prvi pet knjiga Biblije, Petoknjižje, napisao je Mojsije izmedu 1445. i 1405. pr. Kr. Posljedna Biblijska knjiga Otkrivenje, napisao j ...

                                               

Blagdan sedmica

Blagdan Sedmica je židovski blagdan koji se slavi pedeseti dan poslije Pashe 15. nisana. U Starom zavjetu, u knjizi Izlaska nalazimo ga pod sljedećim nazivima: Blagdan žetve Izl 23, 16, Blagdan sedmica Izl 34, 22 te u knjizi Brojeva:Blagdan prvin ...

                                               

Blagdan sjenica

Blagdan sjenica starozavjetni je židovski hodočasnički blagdan koji se obilježava u jesen, petnaestog dana mjeseca tišrija. Traje osam dana i jedan je od triju velikih hodočasničkih blagdana, u kojima se Židovi spominju biblijskog putovanja svoje ...

                                               

Čiste i nečiste životinje

Čistim i nečistim životinjama po 11. poglavlju Levitskog zakonika smatraju životinje koje su Židovima dopuštene, odnosno zabranjene za jelo. Čistim životinjama smatraju se: sve vrste ptica koje nisu izrazito i poimence zabranjene, insekti iz poro ...

                                               

Kotel Da-Don

Kotel Da-Don, hrvatski rabin, rabin židovske vjerske zajednice "Bet Israel" u Zagrebu i glavni rabin Hrvatske od 1998. do 2006.